Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

18/05/2018 Tarihli Mayıs Ayı Toplantısının 2. Birleşimine Ait Gündem.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
 
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18/05/2018 CUMA GÜNÜ SAAT 14.30’da BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM
 
88.-5/402-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/401 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2017 Mali yılı Kesin Hesabının incelenerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğü, mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığına ilişkin tanzim olunan 16/05/2018 tarihli Komisyon raporu.

×