Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

18.05.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

                           T.C.

         SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18/05/2012 CUMA GÜNÜ SAAT 14.30'da BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

27-5/171.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Başkanlığının 17/04/2012 tarih ve 1847 sayılı yazısı ile, Akyazı İlçesi İnönü Mahallesi 380 ada, 1 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2012 tarih ve 577 sayılı yazısı.

 

28-5/172.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi 20.i.3.a pafta 6 ada, 90, 93, 237, 238 ve  257 nolu  parsellerin  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 05/04/2012 tarih ve 24 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/05/2012 tarih ve 597 sayılı yazısı.

 

29- 5/173.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Kabakulak Mahallesi 102 ada, 88 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ilişkin alınan Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 05/04/2012 tarih ve 25 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/05/2012 tarih ve 591 sayılı yazısı.


30-5/174.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi  Adliye Mahallesi 2657 ada, 111-112-113-114-119 ve 141 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 02/04/2012 tarih ve 2012/21 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/05/2012 tarih ve 580 sayılı yazısı.


31-5/175.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi G24C03B4C paftasında Demiryolu hattının kuzeyinde kalan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 02/04/2012 tarih ve 2012/24 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/05/2012 tarih ve 582 sayılı yazısı.

  

     32-5/176.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2012 tarih ve 5/159 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi  Terelipınar Mevkii 1551 ada, 3 nolu parselde yapı yüksekliğine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2012  tarih ve 36 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16/05/2012 tarihli Komisyon raporu.


  33-5/177.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2012 tarih ve 5/160 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi 1532 ada, 31 nolu parselin emsal değeri ve yapı yüksekliğine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2012  tarih ve 37 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16/05/2012 tarihli Komisyon raporu.

  

      34-5/178.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2012 tarih ve 5/161 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 3099 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ve yakın çevresini kapsayan 45 hektarlık alana yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16/05/2012 tarihli Komisyon raporu.

  

     35-5/179.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2012 tarih ve 5/162 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 3099 ada, 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16/05/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

36-5/180.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2012 tarih ve 5/163 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2012 Mali yılı Bütçesine 550.000,00 TL ek ödenek konulmasına ilişkin Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 03/05/2012 tarih ve 2012/16 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16/05/2012 tarihli Komisyon raporu.


37-5/181.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2012 tarih ve 5/164 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçe Belediyesinin 2012 Mali yılı bütçesinde Fen İşleri Müdürlüğünün tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ve bütçenin hazırlanmasında öngörülmeyen Diğer Taşıt alımları ve Park düzenlemesi için 2012 Mali Yılı Bütçesine cetvellerde belirtildiği şekilde 700.000,00 TL ek ödenek konulmasına ait Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 12/04/2012 tarih ve 18 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16/05/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

38- 5/182.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2012 tarih ve 5/169 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/06/2009 tarih ve 6/217 sayılı kararı ile kadrosu dondurulan ve bağlı müdürlükleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlanan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı kadrosuna ihtiyaç duyulmasından dolayı atama yapılması, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlanan şube müdürlüklerinin 5216/21. maddesine göre tekrar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlanması, buna bağlı olarak ilgili daire başkanlığı ve müdürlüklerinin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bütçesindeki ödeneklerinin de Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarılarak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesine göre işlem yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 09/05/2012 tarih ve 131 sayılı yazısının dairesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17/05/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

39- 5/183.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2012 tarih ve 5/170 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 2011 yılı Bütçe Kesin Hesabı cetvellerinin incelenerek kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata aykırı işleme rastlanmadığı, 2011 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesap Raporlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulduğu görülerek komisyonca kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16/05/2012 tarihli Komisyon raporu.

   

×