Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

17.08.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

 
Davet Yazısı
                    
 
 
 
 
  T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17/08/2012 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00'te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
Yoklama ve açılış.
09/07/2012  tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.
 
GÜNDEM
 
1- 8/255.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/07/2012 tarih ve 7/236 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2457 ada, 33-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 ve 99 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/07/2012  tarihli Komisyon raporu.

2- 8/256.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/07/2012 tarih ve 7/226 sayılı kararı ile ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere tekrar İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi,  Güllük Mahallesi 961 ada 7-8-9 nolu parsellere ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/07/2012  tarihli Komisyon raporu.
 
3- 8/257.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/07/2012 tarih ve 7/238 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2012 tarih ve 5/147 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Kirişhane Caddesi arasındaki alana ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın raporda yazılı gerekçeler sebebiyle reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 08/08/2012  tarihli Komisyon raporu.
 
4- 8/258.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/07/2012 tarih ve 7/237 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi ile Adapazarı İlçesi sınırları dahilinde kalan Mithatpaşa Mahallesi, Kirişhane Caddesi ile Milli Egemenlik Caddesi arasında kalan alan ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 04/06/2012 tarih ve 6/83 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/07/2012  tarihli Komisyon raporu.
 
5- 8/259.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/07/2012 tarih ve 7/241 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi ile Adapazarı İlçesi sınırları dahilinde kalan Mithatpaşa Mahallesi, Kirişhane Caddesi ile Milli Egemenlik Caddesi arasında kalan alan ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 02/07/2012 tarih ve 45 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/07/2012  tarihli Komisyon raporu.
 
6- 8/260.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/07/2012 tarih ve 7/250 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, G24C03A1A pafta, 873 ada,2-3 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/07/2012 - 46 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/08/2012  tarihli Komisyon raporu.

 
7- 8/261.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/07/2012 tarih ve 7/240 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi, G24B23D pafta, 1583 ve 8554 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/07/2012 tarih ve 44 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 10/08/2012  tarihli Komisyon raporu.

8- 8/262.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/07/2012 tarih ve 7/242 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi İnönü Mahallesi, 380 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 05/06/2012 tarih ve 37 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 06/08/2012  tarihli Komisyon raporu.
 
9- 8/263.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/07/2012 tarih ve 7/245 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi G24D10B2D pafta, 124 ada 114  nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 04/06/2012 tarih ve 2012/26 sayılı kararın kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/08/2012  tarihli Komisyon raporu.
 
10-  8/264.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/07/2012 tarih ve 7/244 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 11 pafta, 41 ada, 28 ve 29 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 03/05/2012 tarih ve 2012/23 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/08/2012  tarihli Komisyon raporu.
 
11-8/265.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/07/2012 tarih ve 7/243 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Köyü 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 04/06/2012 tarih ve 2012/25 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 10/08/2012  tarihli Komisyon raporu.
 
12-8/266.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/07/2012 tarih ve 7/253 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi, İstiklal-Devlet-İnönü-Kemalpaşa ve Damlık mahallelerini( Ferizli ilçe merkezi) kapsayan  Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/02/2012 tarih ve 2/57 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na ilan askı süresi içerisinde yapılan 137 adet itirazdan Ferizli Belediye Meclisi'nin 02/07/2012 tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun görülen 38 adet itiraza ait, 13 adet itirazın Belediyesinden geldiği şekliyle, 13 adet itirazın reddine,11 adet itirazın değiştirilerek kabulüne, 1 adet itirazın ise kısmen red kısmen değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 10/08/2012  tarihli Komisyon raporu.

13-8/267.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sakarya İli, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 134 ada, 4 nolu parsele ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye  Meclisinin; 09/07/2012 tarih ve 7/229 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 13/08/2012 tarih ve 1060 sayılı yazısı.
 
14-8/268.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait orman vasıflı İmar Planlarında Mesire Alanı olarak ayrılan 261.007,99 m2 yüzölçümlü Akyazı İlçesi, Batakköyü 113 ada, 10 nolu (32 nolu bölme içinde) parsel 10/01/2011 tarih ve 1/24 sayılı Meclis Kararı ve 20/01/2011 tarih ve 31 sayılı Encümen Kararları ile Belediyemiz tarafından 10 yıllığına kiralanmıştır.Şimdi ise Belediyemize 10 yıllığına kiralanan Akyazı İlçesi, Batakköyü 261.007,99 m2'lik alanın ekli imar planında gösterilen 10.000 m2'lik kısmı Akyazı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/07/2012 tarih ve 3477 sayılı yazısında belirtilen Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Ortaokulu yapılması için tahsis talebinde bulunulduğundan Belediyemiz tarafından kiralanan bu alandaki (10.000 m2) kiralama sözleşmesinin iptali için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 07/08/2012 tarih ve 2045 sayılı yazısı.

×