Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

17/07/2020 Temmuz Ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

T.C.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17/07/2020 CUMA GÜNÜ SAAT 15.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ  İKİNCİ BİRLEŞİME AİT GÜNDEM

66.-5/280-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2020 tarih ve 5/273 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2019 Mali yılı Kesin Hesabının incelenerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğü, mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığına ilişkin tanzim olunan 16/07/2020 tarihli Komisyon raporu.

×