Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14.12.2020 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 
14/12/2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
-Yoklama ve açılış.
-08.12.2020 Tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısı Kararları.
 
1.10/482-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarih ve 1/27 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin  E:2017/912, K:2017/787 sayılı kararı ile dava konusu işlemin kısmen iptaline ilişkin kararına istinaden hazırlanan, Sakarya İli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliklerinin; bahse konu mahkeme kararının temyiz edilmesi ile  Danıştay 6. Daire Başkanlığının E:2017/8191, K 2019/10380 sayılı kararı ile söz konusu iptal kararının bir kısımının kaldırıldığı anlaşıldığından ve BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret  A.Ş Karasu Münferit Yatırım Yeri sınırının “Endüstri Bölgesi” olarak plana işlenmesinin istenildiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 15.10.2019 tarih ve 453.04 sayılı yazısı doğrultusunda değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26.11.2020 tarihli komisyon raporu.
 
2.10/483-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarih ve 1/28 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin E:2017/912, K:2017/787 sayılı kararı ile dava konusu işlemin kısmen iptaline ilişkin kararına  istinaden hazırlanan Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliklerinin; bahse konu mahkeme kararının temyiz edilmesi ile  Danıştay 6. Daire Başkanlığının E:2017/8191, K 2019/10380 sayılı kararı ile söz konusu iptal kararının bir kısımının kaldırıldığı anlaşıldığından ve BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret  A.Ş Karasu Münferit Yatırım Yeri sınırının “Endüstri Bölgesi” olarak plana işlenmesinin istenildiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 15.10.2019 tarih ve 453.04 sayılı yazısı doğrultusunda değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26.11.2020 tarihli komisyon raporu.
 
3.10/484-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 8/454 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişiklikleri ile Karasu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına İlave Nazım İmar Planı Yapım İşi kapsamında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26.11.2020 tarihli komisyon raporu.
 
4.10/485-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 8/455 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişiklikleri ile Karasu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına İlave Nazım İmar Planı Yapım İşi kapsamında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Karasu Sahil Kesimi 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı teklifinin, Karasu Belediye Başkanlığının 02/12/2020 tarih ve 139459 sayılı yazısı da dikkate alınarak değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04.12.2020 tarihli komisyon raporu.
 
5.10/486-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2020 tarih ve 9/480 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Alandüzü Mahallesinde bulunan Sakarya 1000 Yataklı Şehir Hastanesi yapım işi kapsamında plan hükmü ilave edilmesi şeklinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08.12.2020 tarihli komisyon raporu.
 
6.10/487-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2020 tarih ve 7/411 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Çökekler, Göktepe, Karaköy, Köprübaşı, Rüstemler, Süleymanbey ve Taşlık Mahallelerinin Kırsal Alan Sınırına yönelik askı süresi içerisinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26.11.2020 tarihli komisyon raporu.
 
7.10/488- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 8/446 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Karaköy Mahallesi 611 parsel ve çevresine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uyulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26.11.2020 tarihli komisyon raporu
 
8.10/489- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 8/447 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Hızırtepe Mahallesi 1118 ada 1 nolu parsel ve Mithatpaşa Mahallesi 3066 ada 1 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/06/2020 tarih 4/162 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26.11.2020 tarihli komisyon raporu.
 
9.10/490- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 8/448 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 4643 ada 2 nolu parsel ve 4734 ada 1 nolu parsel ile 4644 ada 1 nolu parsel arasında kalan tescil dışı alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/06/2020 tarih 4/161 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26.11.2020 tarihli komisyon raporu.
 
10.10/491- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 8/449 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi 1551 nolu parsel ile 13311-11318 nolu ve 907 ada 3 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan kadastral boşluklara yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi ile Kemalpaşa Mahallesi 1551 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin 1551 nolu parsel için daha önce yapılan talebin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/08/2008 tarih ve 8/373 sayılı kararı ile reddedildiği, bahse konu talebin plan projeksiyon nüfusu ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu, bu ve benzer taleplerin plan revizyonlarında değerlendirilmesi gerektiği gerekçeleriyle reddinin uygun olduğu  şeklinde tanzim olunan 26.11.2020 tarihli komisyon raporu.
 
11.10/492-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarih ve 1/27 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Meşeli-Uzunköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ile Plan Açıklama Raporunun ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04.12.2020 tarihli komisyon raporu.
 
12.10/493-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarih ve 1/28 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Dağyoncalı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ile Plan Açıklama Raporunun ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04.12.2020 tarihli komisyon raporu.
 
13.10/494- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 8/450 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Serdivan ve Adapazarı İlçeleri sınırları içinde kalan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım  İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26.11.2020 tarihli komisyon raporu.
 
14.10/495- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 8/451 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Erenler Mahallesi  172 ada 15 sayılı parsele ilişkin hazırlanan Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarih ve 11/577 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04.12.2020 tarihli komisyon raporu.
 
15.10/496- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 8/452 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi Başpınar mahallesi 165 ada 30-31-34-35 parsellerden geçen 10.00 m’lik ve 12.00 m’lik imar yollarının düzenlenmesine ilişkin belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26.11.2020 tarihli komisyon raporu.
 
16.10/497- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 8/453 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı Belediyesi Vakıf Mahallesi “Mezarlık Alanı” ve çevresine yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04.12.2020 tarihli komisyon raporu.
 
17.10/498- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 8/456 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; Sakarya 2. İdare Mahkemesi’nin  E:2017/234 K:2018/90 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, iptal edilen planlama alanına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Arifiye İlçesi merkez 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26.11.2020 tarihli komisyon raporu.
 
18.10/499- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 8/457 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Adliye Mahallesi 2622 ada 40-41-42-43 ve 44 nolu parseller, 2623 ada 2-3-4 ve 5 nolu parseller, 2619 ada 30 ve 31 nolu parseller ve 2641 ada 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarih ve 2/76 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26.11.2020 tarihli komisyon raporu.
 
19.10/500- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 8/458 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Hasanpaşa Mahallesi 320 ada 11-12-15-16-17 ve 19 nolu parseller ile 353 ada 24-25-28 ve 29 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04.12.2020 tarihli komisyon raporu.
 
20.10/501-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarih ve 8/577 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi Karaçam Mahallesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04.12.2020 tarihli komisyon raporu.
 
21.10/502- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 8/459 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Merkezi 1. Etap Uygulama İmar Planı hükümlerine 3 adet plan hükmü eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ilave plan hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04.12.2020 tarihli komisyon raporu.
 
22.10/503- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 8/460 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçesi Yenimahalle Mahallesi 477 ada 2 nolu parselin üzerinde bulunan yapılaşma durumu Emsal:0,60 Yençok:6,50 olan Sağlık Tesisi Alanının Emsal:0,60 Yençok:9,50 olmasına yönelik belediyesince hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04.12.2020 tarihli komisyon raporu.
 
23.10/504- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.02.2020 tarih ve 2/67 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Serdivan İlçesi Köprübaşı Mahallesi 3585,3586 ve 1522 nolu parsellerin yapılaşma şartlarının düzenlenmesine ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan-askı süresince yapılan bir adet itirazın kabulüne yönelik Serdivan İlçe Belediyesinin 01/12/2020 tarih ve 53 sayılı kararının incelenmesine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28183 sayılı yazısı.
 
24.10/505- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 1/5000 ölçekli G24C03B ve G24C04A plan paftaları kapsamında kalan 25 metrelik İlhan Aras Caddesinin 40 metreye çıkarılması ve çevresinde yeni bir alt merkez oluşturularak kentsel ve bölgesel ticari gelişimin artırılması amacıyla İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28185 sayılı yazısı.
 
25.10/506- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin; 07/07/2020 tarih ve 59 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, 51L-IV-B Pafta, 24710,502 – 24710,123 yatay koordinatları ile 30993,133 – 30991,207 dikey koordinatları arasında 1257 nolu parselde 45,79 m2’lik alandaki Trafo Alanı’na yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28136 sayılı yazısı.
 
26.10/507- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 88 sayılı kararı ile uygun görülen; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/07/2020 tarih ve 5/227 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi, İnönü, Batakköy ve Karaçalılık Mahalle sınırları içerisinde yer alan 201 ha’lık alana yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi (27/07/2020 – 25/08/2020) içerisinde yapılan itirazlara ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28130 sayılı yazısı.
 
27.10/508- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/11/2020 tarih ve 89 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi 1446 ve 1447 nolu parsellerden geçen 10.00 metrelik imar yolunun 7.00 metre olarak planlanmasına yönelik Akyazı  Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28137 sayılı yazısı.
 
28.10/509- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/09/2020 tarih ve 2020/57 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince hazırlanan Hacıköy Mahallesi kırsal yerleşim alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28180 sayılı yazısı.
 
29.10/510- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/09/2020 tarih ve 2020/58 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince hazırlanan Kumbaşı Mahallesi kırsal yerleşim alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28181 sayılı yazısı.
 
30.10/511- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü Belediye Meclisi’nin; 06/10/2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile uygun görülen Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi, 5914 nolu parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının incelenmesine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28132 sayılı yazısı.
 
31.10/512- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Söğütlü (Cami Cedit) Mahalle sınırları içerisinde bulunan 265 ada 2 ve 3 sayılı parsellerde yer alan Yüksek Eğitim Tesisleri Alanına yönelik Söğütlü Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28145 sayılı yazısı.

32.10/513- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Söğütlü (Orta) Mahalle sınırları içerisinde bulunan 6013 ve 6014 sayılı parsellerde yer alan Resmi Kurum Alanının, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmasına yönelik Söğütlü Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28146 sayılı yazısı.

33.10/514-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçe Belediye Meclisi'nin; 01/09/2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararı ile uygun görülen; Geyve İlçesi, Karapürçek İlçesi ve Erenler İlçesi sınırları içerisinde bulunan Rüzgar Enerji Santralinin, Geyve ilçe sınırları içerisindeki Şalt ve Türbin yerlerine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28131 sayılı yazısı.
 
34.10/515- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin; 05/08/2020 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 9290 nolu parselin batısında 7.00 m.lik imar yolu düzenlenmesine yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28142 sayılı yazısı.
 
35.10/516- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/10/2020 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun görülen Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi, 9860 nolu parseli kapsayan alanda 10.00 ve 7.00 metrelik imar yollarının planlanmasına yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28139 sayılı yazısı.
 
36.10/517- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin; 05/08/2020 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi, Ertuğrul Gazi Ortaokulunun batısındaki imar yolunun 10.00 metre olarak düzenlenmesine yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28141 sayılı yazısı.
 
37.10/518- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi sınırları içerisinde 255 ada 5 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici alana ilişkin belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28135 sayılı yazısı.

38.10/519-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun görülen Kocaali İlçesi Alandere Mahallesinde bulunan Park ve Cami alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28119 sayılı yazısı.
 
39.10/520-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun görülen Kocaali İlçesi Alandere Mahallesinde bulunan 673 nolu sokağın İmar yolunun karayolu kavşağı ve Karayolları Kamulaştırma sınırına göre yeniden düzenlenmesine yönelik Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28121 sayılı yazısı.
 
40.10/521-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 72 sayılı kararı ile uygun görülen Kocaali İlçesi Cumhuriyet caddesinin bulunduğu İmar yolunun güzergahının yeniden düzenlenmesine yönelik Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28120 sayılı yazısı.
 
41.10/522-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 75 sayılı kararı ile uygun görülen Kocaali İlçesi Yayla Mahallesinde bulunan yeşil alanın alanda bulunan dere yatağına göre yeniden düzenlenmesine yönelik Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28122 sayılı yazısı. 

42.10/523-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 77 sayılı kararı ile uygun görülen Kocaali İlçesi Karşı Mahallesinde bulunan Park Alanının düzenlenmesine yönelik Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28124 sayılı yazısı.
 
43.10/524-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 76 sayılı kararı ile uygun görülen Kocaali İlçesi Merkez Mahallesinde bulunan  Akşemsettin ve Şehit Tufan Kansuva Caddesine ilişkin İmar yollarının mevcut kadastral dokuya ve yapılaşmaya uygun olarak yeniden düzenlenmesine yönelik Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28123 sayılı yazısı.
 
44.10/525-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 78 sayılı kararı ile uygun görülen Kocaali İlçesi Yenimahalle Mahallesinde bulunan Konut alanının Ticaret + Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesine yönelik Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28125 sayılı yazısı.

45.10/526-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 79 sayılı kararı ile uygun görülen Kocaali İlçesi Hızar Mahallesinde bulunan Gökçe Hatun Caddesine ilişkin imar yolunun mevcut kadastral dokuya ve yapılaşmaya uygun olarak yeniden düzenlenmesine yönelik Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28126 sayılı yazısı.
 
46.10/527-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 80 sayılı kararı ile uygun görülen Kocaali İlçesi Karşı Mahallesinde bulunan dere yatağının yeşil alan olarak düzenlenmesi ve buna ilişin olarak imar yollarının yeniden düzenlenmesi ve Karşı mahallede bulunan Ticaret Konut alanlarına ilave olarak Ticaret konut alanlarının eklenmesine yönelik Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28127 sayılı yazısı.
 
47.10/528-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun görülen Kocaali İlçesi Merkez Mahallesinde bulunan Kavşak alanının yeniden düzenlenmesine yönelik Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28128 sayılı yazısı.
 
48.10/529-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 03/11/2020 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun görülen Kocaali İlçesi Alandere Mahallesi 10062 nolu parselin doğusunda yer alan 10m genişliğindeki imar yolunun hâlihazırda bulunan yola doğru kaydırılmasına yönelik Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28129 sayılı yazısı.
 
49.10/530- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Adalı Serdivan Mahallesi sınırları içerisinde kalan 10,683 ha.’lık alanda 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmasına yönelik ilgili kurumdan Kamu Yararı Kararı alınmasına ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28184 sayılı yazısı.
 
50.10/531- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Beylice Mahallesinde, 86,72 hektarlık alan üzerinde yapılması planlanan “Lojistik Tesis Alanı, Tır Parkı, Depolama Alanı ve Akaryakıt Tesis Alanı” na yönelik 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılabilmesi için gönderilen, 13.11.2020 tarihli Toprak Koruma Kurulu kararına istinaden bahsi geçen alana yönelik ilgili kurumdan Kamu Yararı Kararı alınmasına ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28133 sayılı yazısı.
 
51.10/532- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Abalı Mahallesi 902 nolu 12.400,00m² yüzölçüme sahip mera (Kamu Orta Malı) vasıflı Fidanlık Üretim ve Depolama Alanı  olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına tahsis işleminin gerçekleştirilmesi için 4342 sayılı Mera Kanununun 14-c maddesi gereğince Kamu Yatırım Kararı alınmasına ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28138 sayılı yazısı.
 
52.10/533- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi 208 ada, 13  sayılı parsel üzerine yerleştirilen satış birimlerinin  kabak temalı yöresel  ürünler (20 m2) ve bal temalı  ürünler (50 m2) satış hizmetlerinde kullanılmak üzere; yıllık net gelirin %5'i karşılığında Belediyemiz şirketi olan Belpaş A.Ş.’ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine ilişkin 02/12/2020 tarih ve 27738 sayılı yazısı.
 
53.10/534- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Abalı Mahallesi 1633 nolu 52.720,00 m2 yüzölçümlü parselin “Hayvancılık İşletmesi, Solucan Gübresi, Süt İşleme ve Tarımsal Üretim Tesisleri”  olarak kullanılmak üzere 10 (On) yıl süreyle kiralanması hususundaki iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir  Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28140 sayılı yazısı.
 
54.10/535- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Adalı Erenler Mahallesi, 26.m.1 pafta,  135 Ada, 1 nolu 6.327,89 m2 yüzölçümlü parseldeki Erenler Yaşam Merkezi binasının bağımsız bölümlerinin kullanımının Sakarya Büyükşehir Belediyesi Erenler Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yapılacak üçlü protokol ile belirlenmesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kullanım hakkının  devredilmesi ve protokol yapmak için  karar alınması hususundaki iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28179 sayılı yazısı.
 
55.10/536 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi,  Erenler Mahallesi, G24c04a2d pafta, 13349 parsel nolu 9.830,81 m2 yüzölçümlü Park nitelikli taşınmazın, Çocuk Eğlence Alanı amacıyla 10 yıl süre ile kiralanabilmesi ve kiralama işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 08/12/2020 tarih ve 28182 sayılı yazısı.
 
56.10/537- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi No:3 adresinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 1. katında (14 m2 ) 1/56, (14 m2) 1/58, (14 m2 ) 1/60 Kapı numaralı dükkanlarda,  yöresel  ürünler satış ofisi faaliyetlerinde kullanılmak üzere, yıllık net gelirin %5'i karşılığında Belediyemiz şirketi olan Belpaş A.Ş.’ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine ilişkin 02/12/2020 tarih ve 27731 sayılı yazısı.
 
57.10/538- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi Safibey Mahallesi 104 ada 79 nolu 18.773,93 m2 yüzölçümlü parselin Yöresel Ürünler Toplama ve Pazarlama Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere 10 (On) yıl süreyle kiralanması hususundaki iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine ilişkin 02/12/2020 tarih ve 27739 sayılı yazısı.
 
58.10/539- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçesi Yanıksayvant Mahallesi,  144 ada, 8 parsel nolu 807,15 m2 yüzölçümlü Mezarlık,  Caferiye Mahallesi, 543 parsel nolu 6.040,00 m2 yüzölçümlü Mezarlık ve Şerbetpınarı Mahallesi, 119 ada, 6 parsel nolu 3.524,67 m2 yüzölçümlü Mezarlık ve Mescit nitelikli taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak Belediyemiz tarafından devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/12/2020 tarih ve 27740 sayılı yazısı.
 
59.10/540- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. bendi gereğince ekli münakale raporunda yer alan harcama kalemleri arasındaki ödenek aktarmasının yapılabilmesine ilişkin 03.12.2020 tarih ve 27893 sayılı yazısı.
 
60.10/541- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları (I) sayılı kadro ihdas cetvelinin görüşülmesine ilişkin 02/12/2020 tarih ve 27767 sayılı yazısı.

61.10/542- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 02.12.2020 tarih ve 2020-266 sayılı kararına istinaden; Korucuk Özel Halk Otobüsü Hattında kayıtlı 25 adet “J” harf serili özel halk otobüsü plakasının “M” harf serili Minibüs plakasına dönüştürülerek Korucuk hattında çalışacak toplam 40 adet ticari “M” plakanın belirlenmesiyle ilgili ihale ve dönüşüm işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 09/12/2020 tarih ve 28344 sayılı yazısı.
 
 
 
14/12/2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ
-İLAVE GÜNDEMİ-

62.  10/543- Akyazı Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 93 sayılı kararı ile uygun görülen; Akyazı İlçesi İnönü Mahallesinde mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Spor Tesis Alanı’ olarak ayrılmış olan 73 ada 2-3 ve 4 no’lu parsellerin yapılaşma şartlarının değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi.
 
63. 10/544- Geyve İlçesine bağlı İlimbey Mahallesinin Arifiye İlçesine katılma talebi ile ilgili Geyve İlçesi Seçim Kurulu Başkanlığınca 5393 sayılı Kanunun 8. maddesi gereği 08/03/2020 tarihinde plebisit (halk oylaması) yapılmış olup, 114 sayılı birleştirme tutanağı ve Arifiye Belediye Meclisinin 01/06/2020 tarih ve 2020/32 sayılı kararı ile  İlimbey Mahallesinin katılması uygun görülmüştür. 5393 sayılı Belediye Kanunun 8. maddesi hükmü gereğince katılım işleminin Büyükşehir Belediye Meclisinde karara bağlanması gerekli olduğuna ilişkin Sakarya Valiliğinin 10/06/2020 tarih ve E.9679 sayılı yazısı.
 
64. 10/545 Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının Covid-19 salgını yayılma hızının artmaya devam etmesi ve toplu taşıma araçlarının zorunlu haller dışında kullanılmaması yönünde alınan kısıtlama kararları ve 2021 yılında da pandemi sürecinin bu şartlar altında devam edebileceği öngörülmesi sebebiyle SESOB ve Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın talepleri göz önünde bulundurularak; Araç Uygunluk Kontrol Ücretlerinin 2021 yılı Gelir Tarifesinde güncellenmesine ilişkin yazısı.
 
 
 

×