Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14/12/2015 Tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
  DAVET YAZISI:
 
Sakarya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 04/12/2015 tarih ve 329 sayılı İletişim Yolu İle Dolandırıcılık hakkında Belediyemiz Meclis Üyelerinin bilgilendirilmesi hakkındaki yazısı.
 
                                                                                                                                                        T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14/12/2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 Yoklama ve açılış.
 09/11/201523/11/2015 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.

      GÜNDEM
 
1- 12/555-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2015 tarih ve 11/533 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 14.09.2015 tarih, 2117 sayılı ve 30.09.2015 tarih 2229 sayılı yazılarında, Bakanlar Kurulu kararı ile “Afete Maruz Bölge Kararı” alınan alanların imar planlarında değerlendirilmesi istemi üzerine, bu alanlara dair 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının hükümlerine ilave hüküm getirilerek hazırlanan plan değişikliklerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 12/556.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/395 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Alt Bölgesi Nazım İmar Planı ile Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının İstiklal Mahallesi, 3154 ada, 1 nolu parsele yönelik kısmının mahkeme kararı ile iptal edilmesi nedeniyle, bu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 12/557-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/339 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2011 tarih ve 10/465 sayılı kararındaki, yürürlükteki imar planlarında 20 mt. ve üzeri yolların mülkiyet ve kamulaştırma sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesine, 20 mt. altındaki yolların ilgili ilçe Belediyesine ait olmasına ait konunun rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 12/558-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/10/2015 tarih ve 10/513 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2015 tarih ve 1/44 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kentin muhtelif yerlerindeki 18 adet plan değişikliği ve plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin Adapazarı Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarihli, 10/103 sayılı kararıyla uygun görülen Adapazarı İlçe Belediyesince yapılan taleplerin raporda belirtilen şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 12/559-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/394 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 23 ada, 29 nolu, Söğütlü İlçesi, 1417 nolu, Ferizli İlçesi 630 nolu parselin, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 15 pafta, 38 ada, 113 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik tekliflerine ait tanzim olunan 07/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 12/560-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2015 tarih ve 11/534 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Pabuççular Mahallesi, 408 ada, 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.10.2015 tarih ve 11/114 sayılı kararının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/11/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 12/561-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2015 tarih ve 11/536 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada 2 nolu parselin(Kapalı Pazar Alanı) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
8- 12/562-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/404 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 3010 ada, 4 ve 14 nolu parsellerin “Ticaret Alanı”ndan “Özel Eğitim Tesisi Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 12/563-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/10/2015 tarih ve 10/514 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07.09.2015 tarih ve 10/102 sayılı kararı ile uygun görülen, Süleymanbey Mahallesi, 488 nolu parsele yönelik Özel Eğitim Tesis Alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 12/564-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/271 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, Hızır İlyas Tepe Mevkii, 3617 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 12/565-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2015 tarih ve 11/548 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, Çark deresine paralel uzanan Şehit Cengiz Karaca Caddesi ve Eski Kazımpaşa Caddesinin üst ölçekli planlara göre düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 12/566-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2015 tarih ve 11/537 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisince alınan 06.07.2015 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun görülen, Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 12/567-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2015 tarih ve 11/539 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi, özel mülkiyete konu 72, 472 ve 473 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 12/568-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/10/2015 tarih ve 10/515 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisince alınan 01.07.2015 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 617 ada, 1 nolu ve 618 ada, 1 nolu parsellerin birleştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/11/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 12/569-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/10/2015 tarih ve 10/516 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2015 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul edilen, Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi 457-459 ve 461 nolu adaların birleştirilmesi ve 459 ada, 9 nolu parselin Belediye Hizmet Alanına dahil edilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/12/2015 tarihli Komisyon raporu.

16- 12/570-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/26 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, Maliye Mevkii, G24C08D pafta, 2627 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan “Beton Santrali” yapımı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
17- 12/571-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2015 tarih ve 11/538 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 2015/38 sayılı kararı ile uygun görülen, Adliye Mahallesi, Meşelik Mevkii, 2639 ada, 5 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/11/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
18- 12/572-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/330 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 70 ada, 4 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/11/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
19- 12/573-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2015 tarih ve 11/542 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.09.2015 tarih ve 2015/87 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 99 ada, 131,181,182,183,184,185,186,187 ve 188 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
20- 12/574-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/331 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 68 ada, 52 nolu parselin bir kısmı ile 69 ada, 69 nolu parseldeki Park Alanının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
21- 12/575-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/332 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 167 ada, 36 ve 37 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
22- 12/576-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/10/2015 tarih ve 10/502 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi, 184 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
23- 12/577-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2015 tarih ve 11/541 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 387,388 ve 389 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
24- 12/578-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/430 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçe Belediye Meclisi’nin 22.07.2015 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, Karapürçek İlçesi, Mesudiye Mahallesi, 102 ada, 51 nolu parsele yönelik hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
25- 12/579-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/432 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Karaçam Mahallesi, 23 nolu parselin 3000 m² lik kısmına yönelik hazırlanan “Dini Tesis Alanı (Camii ve Yatılı Kuran Kursu)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
26- 12/580-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya ili genelini kapsayan Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı olmak üzere 3 ayrı plan bulunmakta olup, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının yürütümü sırasında özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa yönelik “tarımsal kalkınmayı destekleyici plan hükmü değişiklikleri” yapılması zorunluluğu ortaya çıkmış olup, İmar ve Şehircilik Dairesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Plan hükmü değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 07/12/2015 tarihli, 1824 sayılı yazısı.
 
27- 12/581-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2014/726 Esas sayılı iptal kararına istinaden yeniden hazırlanan Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Mithatpaşa Mahallesi,526 ada 136 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının görüşülmesine ilişkin 07/12/2015 tarihli, 1801 sayılı yazısı.
 
28- 12/582-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2015/19 Esas sayılı iptal kararına istinaden yeniden hazırlanan, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 02/12/2015 tarihli, 1796 sayılı yazısı.
 
29- 12/583-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2014/725 Esas sayılı iptal kararına istinaden yeniden hazırlanan, Adapazarı İlçesi, Karaköy Mahallesi 141 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının görüşülmesine ilişkin 07/12/2015 tarihli, 1800 sayılı yazısı.
 
30- 12/584-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 637 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 02/11/2015 tarih ve 13/127 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/12/2015 tarihli, 1787 sayılı yazısı.
 
31- 12/585-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14/09/2015 tarih ve 9/376 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi, Bağlar Mahallesi ile Köprübaşı-Süleymanbey Mahallerinin kuzey kısmını (yaklaşık 45 hektarlık alan) kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içinde (26/10/2015- 27/11/2015) yapılan 70 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesine ilişkin 07/12/2015 tarihli, 1810 sayılı yazısı.
 
32- 12/586-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 02/11/2015 tarih ve 13/126 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Taşkısığı Mahallesi 920, 921 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planında Plan hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/12/2015  tarihli, 1788 sayılı yazısı.
 
33- 12/587-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisince alınan 02/11/2015 tarih ve 13/128 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 15 ada 381 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/12/2015 tarihli, 1797 sayılı yazısı.
 
34- 12/588-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi sınırları içerisinde Fatih Koleji'nin doğusunda yer alan sosyal tesis ve park alanlarının yeniden düzenlenmesine ait hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 09/12/2015 tarihli, 1829 sayılı yazısı.
 
35- 12/589-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi-Beşköprü Mahallesi bağlantı yolu ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 08/12/2015 tarihli, 1842 sayılı yazısı.
 
36- 12/590-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı plan notlarının değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/12/2015 tarihli, 1826 sayılı yazısı.

37- 12/591-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Merkez 2.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin Serdivan Belediye Meclisince alınan 01/07/2015 tarih ve 89 sayılı kararında geçen, 9 ve 10. maddelerin görüşülmesine ilişkin 07/12/2015 tarihli, 1830 sayılı yazısı.
 
38- 12/592-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Dereboğazı ve Kemaliye Mahallelerinde bulunan parsellerde teknik altyapı alanı yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 08/12/2015 tarihli, 1827 sayılı yazısı.
 
39- 12/593-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlı Merkez, Hanlıköy ve Sakarya Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planına ilanı askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 07/12/2015 tarihli, 1823 sayılı yazısı.
 
40- 12/594-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye Belediye Meclisinin 09/10/2015 tarih ve 2015/48 sayılı kararı ile kabul edilen, Arifiye İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/12/2015 tarihli, 1825 sayılı yazısı.
 
41- 12/595-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye Belediye Meclisinin 01/12/2015 tarih ve 2015/56 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi Adliye Mahallesi G24C08D1D-G24C08D1A-G24C07C2B pafta 2622 ada, 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının görüşülmesine ilişkin 08/12/2015 tarihli, 1847 sayılı yazısı.
 
42- 12/596-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, G24C06B, G24C06A ve G24D10B paftalarında yer alan TEM Otoyolunun kuzey ve güney kısımlarında şehir içi trafiği rahatlatmak ve yeni bir gelişim aksı oluşturmaya yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/12/2015 tarihli, 1819 sayılı yazısı.
 
43- 12/597-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04/11/2015 tarih ve 2015/121 sayılı kararı ile uygun görülen, Tepebaşı Mahallesi, G24D10A pafta, 455,457,462,463,464,466,816,819,1941,1942, 2357 ve 2358 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 09/12/2015 tarihli, 1850 sayılı yazısı.
 
44- 12/598-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 5741 ve 5743 nolu parsellere ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan Ferizli Belediye Meclisinin 26.10.2015 tarih ve 39 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/12/2015 tarihli, 1817 sayılı yazısı.
 
45- 12/599-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 14/138 nolu kararı ile uygun görülen Mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait Ozanlar Mahallesi G24B23A2C pafta 4380 ada 1 ve 2 parsel nolu taşınmazlar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Rekreasyon Alanında kalmakta olup plandaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyemize devri, devirle ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 08/12/2015 tarihli, 1984 sayılı yazısı.
 
46- 12/600-.Belediyemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının,  Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının ilgi yazısı ile talep olunan, Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan, profesyonel sporcularda ve 14-18 yaş grubu okul çocuklarında “Kalp Hipertirofisi ve Ani Kalp Ölümü” taramasında kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesi Deposunda bulunan ihtiyaç fazlası 2 adet Promedic marka 6 kanallı, digital pediatrik EKG cihazının Resmi Gazetenin 08.09.2007 tarih ve 26637 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin 3.a.1.maddesi hükümlerine göre bedelsiz olarak Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesine hibe edilmesine ilişkin 03/12/2015 tarihli, 767 sayılı yazısı
 
47- 12/601-.Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Bolu İl Müftülüğünün 30/11/2015 tarih ve 3147 sayılı talep yazısı ile, Büyükşehir Belediyesi envanterinde bulunan 35 DF 889 plakalı 2013 model Renault Fluence binek otonun Bolu İl Müftülüğüne tahsisi ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 02/12/2015 tarihli, 690 sayılı yazısı.
 
48- 12/602-.Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Serdivan Belediye Meclisinin 01/12/2015 tarih ve 126 nolu sayılı kararı ile talep edilen, Belediyemiz demirbaşı olan 54 YU 577 (2007 model) plakalı minübüsün bedelsiz olarak Serdivan İlçe Belediyesine devrine ilişkin 03/12/2015 tarihli, 699 sayılı yazısı.
 
49- 12/603-.Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş’nin 20/11/2015 sayılı yazısı ile, 54 D 4175  plakalı aracı Belediyemize şartlı bağış yapacağını belirtmiş olup, bağış yapacağı aracın Sakarya Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 08/09/2007 tarih ve 26637 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği gereğince Sakarya Valiliğine hibe verilmesine ilişkin 03/12/2015 tarihli, 697 sayılı yazısı.
 
50- 12/604-.Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş’nin 20/11/2015 sayılı yazısı ile, 54 D 7625 plakalı aracı Belediyemize şartlı bağış yapacağını belirtmiş olup, bağış yapacağı aracın Sakarya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü(İŞKUR) hizmetlerinde kullanılmak üzere 08/09/2007 tarih ve 26637 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği gereğince Sakarya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü(İŞKUR)’ne hibe verilmesine ilişkin 03/12/2015 tarihli, 698 sayılı yazısı.
 
51- 12/605-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,  Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’nin belirleyeceği vadelerde azami 240 ay’a kadar kullanacağı, Karasu/Kocaali (Sakarya) İçmesuyu İnşaatı Arıtma Tesisi İnşaatı (Şerbetpınar Konmodüler) İlave Kredi işi için 1.900.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 02/12/2015 tarihli, 640 sayılı yazısı.
 
52- 12/606-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,  Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’nin belirleyeceği vadelerde azami 240 ay’a kadar kullanacağı, Sapanca İlçesi Muhtelif Yerler İçmesuyu İnşaatı (İlave Kredi)işi için 270.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesine dair Meclis Kararının alınabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 02/12/2015 tarihli, 639 sayılı yazısı.
 
53- 12/607-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,  Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’nin belirleyeceği vadelerde azami 240 ay’a kadar kullanacağı, Karaaptiler Mahallesi Kanalizasyon Kollektör ve Şebeke Hattı İnşaatı işi için 8.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine,konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 02/12/2015 tarihli, 638 sayılı yazısı.

54- 12/608-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’nin belirleyeceği vadelerde azami 240 ay’a kadar kullanacağı, Geyve (Sakarya) Kanalizasyon İnşaatı (İlave Kredi)işi için 1.500.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 02/12/2015 tarihli, 637 sayılı yazısı.
 
55- 12/609-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’nin belirleyeceği vadelerde azami 240 ay’a kadar kullanacağı, Kuzuluk İçmesuyu Şebeke İnşaatı  (İlave Kredi)işi için 2.200.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesine dair Meclis Kararının alınabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 02/12/2015 tarihli, 636 sayılı yazısı.
 
56- 12/610-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisinin 07.10.2015 tarihli, 2015/65 sayılı 2015 Mali yılı Ek Ödenek kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesinin 2.fıkrasına göre görüşülmesine ilişkin 03/12/2015 tarih ve 429 sayılı yazısı.
 
57- 12/611-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçe Belediye Meclisinin 09.10.2015 tarihli, 2015/81 sayılı 2015 Mali yılı Ek Ödenek kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesinin 2.fıkrasına göre görüşülmesine ilişkin 03/12/2015 tarih ve 430 sayılı yazısı.
 
58- 12/612-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçe Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarihli, 2015/62 sayılı 2015 Mali yılı Ek Ödenek kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesinin 2.fıkrasına göre görüşülmesine ilişkin 03/12/2015 tarih ve 431 sayılı yazısı.
 
59- 12/613-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03.12.2015 tarihli, 2015/125 sayılı 2015 Mali yılı Ek Ödenek kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesinin 2.fıkrasına göre görüşülmesine ilişkin 03/12/2015 tarih ve 435 sayılı yazısı.
 
60- 12/614-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesi hükmü gereğince Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin 02/12/2015 tarih ve 1919 sayılı yazısı.
 
-14/12/2015 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-
 
 61.12/615.-. Söğütlü İlçesi Akarca Mahallesinin, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ve Kırsal Yerleşme Alanı planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2015 tarih ve 2015/60 sayılı meclis kararı.
 
 62.12/616.-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2013 tarih ve 5/192 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yer alan, Adapazarı-Karasu Devlet Yolu üzerinde yer alan, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı içindeki 5175,5242,5194,5188,5225 ve 1014 nolu parseller üzerinde yapılan değişiklik teklifine ait Söğütlü İlçe Belediyesinin 07/12/2015 tarih ve 1853 sayılı yazısı.
 

×