Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14.12.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

14.12.2009 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.12.2009 Pazartesi günü saat: 14.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir: 

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/11/2009 tarih ve 10/384 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 6/11 kadastral pafta 529,530,4425 ve 4427 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 633 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 20/11/2009 tarihli Komisyon raporu, 

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/11/2009 tarih ve 10/382 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Arifbey Mahallesi 1704 nolu parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlikleri Hizmet Alanında kalmakta olup, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının bahse konu parselin Fuar Alanı,Tır Parkı,Antrepo Alanına dönüştürülmesi amacıyla 09/10/2009 tarih ve 4830 sayılı yazısı ile ilan-askı süresi içerisinde yapmış olduğu itirazın uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 25/11/2009 tarihli Komisyon raporu, 

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/07/2009 tarih ve 7/273 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin Kamışlı Mahallesi 5 kadastral pafta 574 ve 946 nolu parsellere Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı lejantının işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren;01/06/2009 tarih ve 31 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 02/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2009 tarih ve 8/312 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin G24C02B1A pafta, 2114 – 2115 – 2119 – 5625 ve 6403 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli İlave İmar Planına ait 06/07/2009 tarih ve 45 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 03/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2009 tarih ve 10/381 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Arifbey Mahallesi 1664 nolu parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 2. El Oto Galericiler Sitesi Alanında kalmakta olup, Türkkızılayı Adapazarı Şube Başkanlığının plana ilan - askı süresi içerisinde yapılan itirazın uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 03/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/11/2009 tarih ve 10/375 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Ferizli İlçe Belediye Meclisinin, Ferizli İlçe Belediyesi sınırları dahilinde Kemalpaşa Mahallesi 14 pafta 4137 ve 4138 nolu parseller arasından geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılarak TAKS'ın 0.30'dan 0.40'a KAKS'ın 0.90'dan 1.20'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren;05/10/2009 tarih ve 42 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 18/11/2009 tarihli Komisyon raporu, 

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/11/2009 tarih ve 10/373 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin Kemalpaşa Mahallesi 60 nolu paftada, iskan sahasında kalan 3231 nolu parsel ile İlköğretim Okulu Alanında kalan 3229 nolu parselin Resmi Kurum Alanına dönüştürülerek parseller arasından geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren;05/10/2009 tarih ve 64 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 18/11/2009 tarihli Komisyon raporu, 

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/11/2009 tarih ve 10/376 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin Mollaköy Mahallesi 1 pafta 109 nolu parseldeki Akaryakıt İstasyonu Alanına LPG lejantının ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren;01/10/2009 tarih ve 52 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 18/11/2009 tarihli Komisyon raporu, 

9. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/09/2009 tarih ve 8/322 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediyesi sınırları dahilinde Köprübaşı, Vatan ve Yazlık Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının onaylanması içeren; 0709/2009 tarih ve 626 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 20/11/2009 tarihli Komisyon raporu, 

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/11/2009 tarih ve 10/379 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Başkanlığının 30/09/2009 tarih ve 3529 sayılı yazısında belirtilen 1/25.000 ölçekli Sapanca Gölü Havzası Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri'nin "Üniversite Kampüs Alanları' başlıklı 6.2.5. maddesinde belirtilen Emsal (E)=0.05 yapı yoğunluğunun arttırılması Sakarya Üniversitesi kampüsü içerisinde yapılması planlanan yapılar için zorunluluk arz ettiği; bu sebeple "Sapanca Gölü Havzası' 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Uygulama Hükümleri'nin "Üniversite Kampüs Alanları' başlıklı 6.2.5. maddesinde belirtilen Emsal (E)=0.05 yapı yoğunluğunun arttırılmasını içeren; 02/11/2009 tarih ve 693 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 23/11/2009 tarihli Komisyon raporu, 

11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/11/2009 tarih ve 10/380 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde Bekirpaşa, Epçeller, Kozluk, Pirahmetler, Nakışlar Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının onaylanması içeren; 02/11/2009 tarih ve 809 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 20/11/2009 tarihli Komisyon raporu, 

12. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/11/2009 tarih ve 10/394 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde Gar Meydanından başlayıp Mithatpaşa Mahallesi ile Maltepe Mahallesi kesişme noktasındaki spor tesisi alanına kadar devam eden demiryolu güzergahı boyunca ve çevresini kapsayan alanda; G24-b-23-b, G24-b-23-c, G24-b-24-a, G24-b-24-d imar pafta, 3052 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu, 208 ada 12, 13 nolu, 3069 ada 1 nolu parselleri kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 09/11/2009 tarih ve 844 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 23/11/2009 tarihli Komisyon raporu, 

13. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/11/2009 tarih ve 10/392 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesinin 05/11/2009 tarih ve 630/1015115301 sayılı yazı ile İstiklal Mahallesi G24-b-23-b imar paftasında Stadın batısından geçen 30.00 m. genişliğindeki imar yolu ile güneyinden geçen Çark Caddesi ile Kazımpaşa Caddesi arasında kalan bölgede hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 09/11/2009 tarih ve 843 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 25/11/2009 tarihli Komisyon raporu, 

14. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/09/2009 tarih ve 8/313 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin Büyükesence Mahallesi 11 pafta 1777 nolu parselde bulunan Akaryakıt İstasyonu Alanına, LPG İstasyonu lejantının ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 06/07/2009 tarih ve 38 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 02/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

15. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/11/2009 tarih ve 10/378 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, "Sapanca Gölü Havzası Koruma Amaçlı İmar Planı' Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 05/08/2009 tarih ve 1013 nolu kararı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. maddesi ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 728 sayılı ilke kararı gereği uygun olmadığı yönünde karar çıkmış olup, söz konusu karar doğrultusunda yeniden hazırlatılan "Sapanca Gölü Havzası Koruma Amaçlı İmar Planı'nın onaylanmasını içeren İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 302 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 02/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

16. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/11/2009 tarih ve 10/374 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Sapanca İlçe Belediye Meclisinin, Belediye sınırları dahilinde AGDAŞ'a ait vana odaları, bölge regülatörleri ve doğalgaz çelik boru hatlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına Teknik Alt Yapı Alanı olarak işlenmesini içeren 01/09/2009 tarih ve 2009/35 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 23/11/2009 tarihli Komisyon raporu, 

17. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2009 tarih ve 8/336 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonu havale edilen Belediyemiz Hukuk Müşavirliğinin,  Zabıta Dairesi Başkanlığının 24/06/2009 tarih ve 306 sayılı yazıları ile, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 09/03/2009 tarih ve 6307 sayılı yazısı ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 01/06/2009 tarih ve 14242 sayılı yazılarına istinaden, yürürlükteki Belediyemiz Meclisinin 12/01/2009 gün ve 1/29 sayılı kararları ile kabul edilmiş "Akaryakıt İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin' görüşülmesine ilişkin 07/09/2009 tarih ve 434 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde; yönetmeliğin 2, 5, 6, 7. maddelerinde yapılan değişiklik ile birlikte bir madde ilavesi (19. madde) yönetmeliğe işlenmiş olarak uygun görüldüğüne dair 03/12/2009 tarihli Komisyon Raporu.  

18. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2009 tarih ve 8/336 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonu havale edilen, Belediyemiz Hukuk Müşavirliğinin,  Zabıta Dairesi Başkanlığının 24/06/2009 tarih ve 306 sayılı yazıları ile, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 09/03/2009 tarih ve 6307 sayılı yazısı ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 01/06/2009 tarih ve 14242 sayılı yazılarına istinaden, yürürlükteki Belediyemiz Meclisinin 12/01/2009 gün ve 1/29 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar için İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin görüşülmesine ilişkin 07/09/2009 tarih ve 434 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde; yönetmeliğin 2, 5, 6, 7. maddelerinde yapılan değişiklik ile birlikte bir madde ilavesi (20. madde) yönetmeliğe işlenmiş olarak uygun görüldüğüne dair 03/12/2009 tarihli Komisyon Raporu.  

19. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2009 tarih ve 10/388 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/10/2009 tarih ve 197 sayılı yazısı ile, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasının (v) bendi ile,  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca hazırlanmış olan "Çocuk Kulüpleri Yönergesi'nin' komisyon raporunda düzenlendiği şekilde uygun görüldüğüne dair 19/11/2009 tarihli Komisyon Raporu.  

20. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2009 tarih ve 10/385 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23 ncü maddesi uyarınca yürürlükteki mevzuatlara göre incelenen 2010 yılına ait Gelir Tarifelerinin uygun görüldüğüne dair 02/12/2009 tarihli Komisyon Raporu.  

21. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediyesinin Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Göl Caddesine bağlı yeni açılan sokağa "KARTOPU' ismi verilmesine ait 01/09/2009 tarih ve 2009/34 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/11/2009 tarih ve 639 sayılı yazısı. 

22. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi sınırları dahilinde bulunan 37 nolu sokağın vasfının caddeye dönüştürülmesi ve adının "Mehmet Sadık ERATİK Caddesi' olarak değiştirilmesine ait Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2009 tarih ve 43 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/11/2009 tarih ve 657 sayılı yazısı. 

23. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Tekeler Mahallesi 783 ada 445 nolu parsele yönelik hazırlanan plan tadilat teklifinin, 445 ve 38 nolu parseller arasındaki kadastral boşluğa dair ihdas işlemlerinin iki farklı parsel yerine 445 nolu parselde tamamlanması için 7.00 m.lik yolun 38 nolu parselin kuzey sınırına doğru kaydırılması şeklinde hazırlanan plan değişikliğine ait 07/09/2009 tarih ve 8/99 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/12/2009 tarih ve 656 sayılı yazısı. 

24. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Tekeler Mahallesi 15 ada 370, 372 ve 216 nolu parsellerin bulunduğu yapı adasındaki Akaryakıt İstasyonu ve LPG Lejandı değişikliğine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ait 07/09/2009 tarih ve 8/100 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/12/2009 tarih ve 657 sayılı yazısı. 

25. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisinin TEM bağlantı yolu üzerinde yeni bir hastane yerinin belirlendiği, yapım yerinin kesinleşmesi ve çalışmalara başlanması sebebiyle 31L-4C pafta, 190 ada, 290 nolu parsel üzerinde görülen hastane alanının kullanılmasına gerek kalmadığı ve öneri imar planında görüldüğü şekilde kısmen Konut ve Sosyal Tesis Alanına çevrilmesine ait 01/11/2009 tarih ve 39 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/12/2009 tarih ve 815 sayılı yazısı. 

26. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisinin Belediye sınırlarında Agdaş'a ait Doğalgaz Dağıtım Odalarının imar planlarında belirlenen noktalara işlenmesine ait 01/10/2009 tarih ve 40 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 03/12/2009 tarih ve 816 sayılı yazısı. 

27. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisinin mücavir alanda bulunan Nuriye Köyü 3 kadastral pafta, 31 M-1a imar paftası, 179 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerindeki eve isabet eden imar planında mevcut 7.00 m'lik yolun yine aynı parsel içinde kalmak şartı ile bir miktar doğuya kaydırılması şeklinde plan değişikliğine ait 01/10/2009 tarih ve 41 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 03/12/2009 tarih ve 817 sayılı yazısı. 

28. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçe Belediye Meclisinin İnönü Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi yolu üzerinde bulunan 5 kadastral pafta, 631 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 02/11/2009 tarih ve 52 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/12/2009 tarih ve 879 sayılı yazısı. 

29. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin Seyfeler Mahallesi, Nezirler mevkiinde bulunan G25d-08d-2b pafta, 106 ada 73 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 06/10/2009 tarihli ve 51 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/12/2009 tarih ve 745 sayılı yazısı. 

30. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin Batakköy Mahallesi, G25d-07b-3c pafta, 109 ada 27 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Plan değişikliğine ait 06/10/2009 tarihli ve 54 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/12/2009 tarih ve 746 sayılı yazısı. 

31. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin Bediltahirbey Köyü D-100 Karayolu üzerinde G25A-22-D4A-B pafta, 102 ada, 63 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait 13/10/2009 tarihli ve 62 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/12/2009 tarih ve 747 sayılı yazısı. 

32. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin Yeni Mahalle, 41 pafta, 59 ada 61 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 13/10/2009 tarihli ve 63 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/12/2009 tarih ve 748 sayılı yazısı. 

33. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin Beşköprü Mahallesi 7 pafta, 1274 nolu parselde 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ait 07/09/2009 tarih ve 54 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/12/2009 - 653 sayılı yazısı. 

34. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan ilçe Belediye Meclisinin Arabacıalanı Mahallesi 27 J 2 pafta, 131 ada, 1 nolu 15.513,24 m².lik parselin Kamu Hizmet Alanına (Kaymakamlık Kompleksi) dönüştürülmesine ait 01/12/2008 tarih ve 69 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/12/2009 tarih ve 880 sayılı yazısı. 

35. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin Belediye sınırları dahilinde bugüne kadar yapılmış olan AGDAŞ'a ait vana odaları bölge regülatörleri ve doğalgaz çelik boru hatlarının imar planında Teknik Altyapı olarak planlara işlenmesine ait 05/10/2009 tarih ve 60 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/12/2009 tarih ve 741 sayılı yazısı. 

36. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Başkanlığı'nın Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Karasu-Ekspres Yolu arasında kalan 289, 292, 10504, 10505, 10506, 10507, 10510, 10511, 10512, 12038 nolu parselleri içine alan bölgede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 17/11/2009 tarih ve 863 sayılı yazısının görüşülmesine ilişkin 03/12/2009 tarih ve 863 sayılı yazısı. 

37. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2009 tarih ve 9/342 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Sarıcalar Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 03/12/2009 tarih ve 756 sayılı yazısı. 

38. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2009 tarih ve 9/343 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Çaykışla Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 27 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 03/12/2009 tarih ve 921 sayılı yazısı. 

39. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 26 M 4 pafta, 251 ada 4 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 03/12/2009 tarih ve 767 sayılı yazısı. 

40. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyesinin 11/09/2009 tarih ve 8/474 nolu meclis kararı ile Adapazarı ilçe Belediyesi dahilinde bulunan Korucuk Mahallesi 1742, 1743, 1744, 1745 nolu adaları kapsayan alanda yapılan plan değişikliği Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2008/898 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, bu karar doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/12/2009 tarih ve 1011 sayılı yazısı. 

41. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı ilçesi Sakarya Mahallesi 96 pafta, 816 ada, 101 nolu parsel ile 96 pafta, 817 ada, 102 nolu parsel sayılı taşınmazların "Belediye Hizmet Alanı' olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının değişikliğine ilişkin 09.06.2008 gün ve 6/279 sayılı kararının söz konusu taşınmazlar ile ilgili kısmı Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nin 2009/360 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, mahkeme kararı hususları çerçevesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/12/2009 tarih ve 1012 sayılı yazısı. 

42. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Kulaksız Köyü G24B17B2D pafta, 3030 ada, 6 nolu parselde bulunan 96/2400 (86,76 m2) hissenin 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 10/11/2009 tarih ve 1221 sayılı yazısı. 

43. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemize ait muhtelif gayrimenkullerin 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ait 04/12/2009 tarih 1292 sayılı yazısı. 

44. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin hissedarı bulunduğu muhtelif gayrimenkullerin 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04/12/2009 tarih ve 1293 sayılı yazısı. 

45. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya İl Özel İdaresi, Karasu Belediye Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve SESOB arasında Karasu ÖZSU için 07/08/2009 tarihinde imzalanan protokolün 5 nci maddesi gereği, doğan borçların ödenmesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesinin SESOB Ltd.Şti.ndeki sermaye artış paylarından doğan borçlardan mahsup edilmek kaydıyla 150.000,00 TL'nin ödenmesi hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 04/12/2009 tarih ve 242 sayılı yazısı.

46. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediyemizde Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Biriminin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 nci maddesi hükmü gereğince UKOME Şube Müdürlüğü adı altında yeniden düzenlenmesine ilişkin 02/12/2009 tarih ve 2610 sayılı yazısı.

47. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2010 Mali Yılı Performans Programına ait hazırlanan cetvellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesine göre görüşülmesine ilişkin 04/12/2009 tarih ve 59 sayılı yazısı.

×