Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14.11.2022 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
   
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
   14.11.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 
 
•Yoklama ve açılış.
•10.10.2022 tarihli Meclis Kararları
 
1.10/535- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/497 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi 16776 nolu parsel ile 17559 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.11.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
2.10/536- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/476 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi 1509 ve 1510 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Konut Alanı, Okul Alanı Park Alanları ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.10.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
3.10/537- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/498 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi 1551 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.10.2022 tarihli Komisyon raporu

4.10/538- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/533 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi Çağlayan ve Çakallık Mahalleleri sınırlarında yer alan kamulaştırma sınırı ile Çağlayan Mahallesi, 909 ve 936 nolu adalar ve Çakallık Mahallesi, 109 ada ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.10.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
5.10/539- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.09.2018 tarihli, 8/562 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin E=2017/706 - 07.06.2018 tarihli K=2018/545 sayılı iptal kararına istinaden Hendek İlçesi Nüshetiye Mahallesi, 513 nolu parsele yönelik hazırlanan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarihli, 5/336 sayılı kararı ile reddedilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.11.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
6.10/540-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/502 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi Büyükdere Mahallesi 1337 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ve 13 nolu parseller ile 1338 ada, 1-2-3-6-7-10-11-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 ve 24 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.10.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
7.10/541-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/534 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi Akova Mahallesi 1332 ada, 2-8 ve 9 nolu parseller ile Başpınar Mahallesi, 109 ada, 23 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.10.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
8.10/542-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/501 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına Riskli Yapıların Dönüşümünün sağlanması amacıyla 12 adet maddenin eklenmesine ait Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Hendek İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.11.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
9.10/543-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/532 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi Merkez ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.11.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
10.10/544- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/460 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi Aşağıincilli Mahallesi 1638 ada, 1 nolu parselin Eğitim Tesis Alanına, 125 ada, 51-52 ve 8 nolu parsellerin olduğu adaların Sağlık Tesis Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.11.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
11.10/545- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/483 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2022 tarih ve 4/218 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Karasu Sahil Kesimi Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.10.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
12.10/546- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/503 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Hanlı/Sakarya Mahallesi, 444 ada, 2 nolu parsel ve 441 ada, 13 nolu parselin bulunduğu bölgeye yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği tekliflerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.10.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
13.10/547- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/437 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 10.01.2022 tarihli ve 1/24 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi Adliye Mahallesi 2639 ada, 1 nolu parsel ve 2642 ada, 6 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.10.2022 tarihli Komisyon raporu.

14.10/548- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/506  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Rüstempaşa Mahallesi 13 ada, 113 nolu parselde yer alan yol ve imar hattının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.10.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
15.10/549- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/384 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Memnuniye Mahallesi 129 ada, 6-12 ve 14 (yeni 21,22,23) parsellerde bulunan Dini Tesis Alanı ve İmar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.11.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
16.10/550- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/507 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Akçay Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 11.06.2019 tarihli ve 2019/44 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2021 tarihli ve 11/621 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan-askı süresince yapılan itirazların kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

17.10/551- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/440 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediyesince hazırlanan Ferizli 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.11.2022 tarihli Komisyon raporu.

18.10/552- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/508 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi Beylikkışla Mahallesi 105 ada, 81 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.11.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
19.10/553- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/531  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi Riskli Yapıların Dönüşümü ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.10.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
20.10/554- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/530  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi Elperek Mahallesi 1038-1043-1097-1098-1099-1100-1102-1103-1109-6923-8619 ve 8845 nolu parseller ile tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.11.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
21.10/555- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2018 tarihli, 2/110  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi Alifuatpaşa Mahallesi 1 pafta, 1919 nolu parsele yönelik Sakarya 1. İdare Mahkemesinin E=2017/27 - K=2017/1159 sayılı iptal kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.11.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
22.10/556- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2022 tarihli, 8/441  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi Karaçam Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notları Plan Açıklama Raporunun ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.11.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
23.10/557- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2018 tarihli, 10/712 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi Merkez Mahallesi 155 ada, 7 nolu parsele yönelik Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E=2016/140 - 04.04.2018 tarihli 2018/271 sayılı iptal kararını yerine getirmek üzere hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.11.2022 tarihli Komisyon raporu
 
24.10/558- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/509 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca ilçesi Güven Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, özel mülkiyete ait 3168-698-705-706-711-712-713-714-715 ve 716 nolu parsellerin "Sanayi Alanı (Kesimhane)" olarak düzenlenmesine yönelik 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.11.2022 tarihli Komisyon raporu
 
25.10/559- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/510 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediyesi 2022 mali yılı içerisinde ihtiyaç duyulan yatırımlar  nedeniyle ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17.10.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
26.10/560- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/511 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçe Belediyesi 2022 mali yılı içerisinde ihtiyaç duyulan yatırımlar  nedeniyle ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17.10.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
27.10/561- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/528 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçe Belediyesi 2022 mali yılı içerisinde ihtiyaç duyulan yatırımlar  nedeniyle ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18.10.2022 tarihli Komisyon raporu
 
28.10/562- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/529 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçe Belediyesi 2022 mali yılı içerisinde ihtiyaç duyulan yatırımlar  nedeniyle ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18.10.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
29.10/563- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 1041 ada 15 nolu parselin bir kısmı, 1039 ada 17 parselin bir kısmına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 08.11.2022 tarihli ve 64490 sayılı yazısı.
 
30.10/564- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 597 ada 155 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08.11.2022 tarihli ve 64485 sayılı yazısı.
 
31.10/565- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 3070 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08.11.2022 tarihli ve 64489 sayılı yazısı.
 
32.10/566- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 637 ada 228 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08.11.2022 tarihli ve 64488 sayılı yazısı.

33.10/567- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi  Maltepe Mahallesi  649 ada 349-298-519 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08.11.2022 tarihli ve 64487 sayılı yazısı.
 
34.10/568- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Güneşler Mahallesi 4403 ada 1 parsel ve 4403 ada 3 nolu parselin batısında yer alan tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 08.11.2022 tarihli ve 64491 sayılı yazısı.
 
35.10/569- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Çukurahmediye Mahallesi 368 ada 24-25- 33-48-49 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08.11.2022 tarihli ve 64486 sayılı yazısı.

36.10/570- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Serdivan İlçesi Serdivan Mahallesi (Tapu Sınır), 32 evler Mahallesi (İdari Sınır) sınırları içerisine isabet eden 380 kV Adapazarı-Tepeören (Kuzey) Yenileme EİH’ne (Enerji İletim Hattı) ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.11.2022 tarihli ve 63974 sayılı yazısı.

37.10/571- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Nehri kenarında Kıyı Kenar Çizgisine uygun olarak hazırlanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile üst ölçekli planlara  uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07.11.2022 tarihli ve 64358 sayılı yazısı.
 
38.10/572- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 605 ada, 66 ve 67 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07.11.2022 tarihli ve 64364 sayılı yazısı

39.10/573- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Kargalıhanbaba ve Uzuncaorman Mahalleleri köy yerleşik alan sınırlarını kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 03.11.2022 tarihli ve 64060 sayılı yazısı.
 
40.10/574- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Sivritepe Mahallesi 107 ada,11 nolu parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 03.11.2022 tarihli ve 64067 sayılı yazısı.

41.10/575- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi Kurudere Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 07.11.2022 tarihli ve 64359 sayılı yazısı.
 
42.10/576- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi Limandere Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon  İlave Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 07.11.2022 tarihli ve 64362 sayılı yazısı.
 
43.10/577- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Hanlı/Sakarya Mahallesi 407- 408- 409- 411 nolu imar adalarının Ticaret Alanından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01.11.2022 tarihli ve 63601 sayılı yazısı.
 
44.10/578-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Fatih Mahallesi 131 ada 1 ve 2 nolu parseller ve terkli alanın bulunduğu bölgeye yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan  itirazın görüşülmesine ilişkin 01.11.2022 tarihli ve 63599 sayılı yazısı.
 
45.10/579-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Fatih Mahallesi 296 ada 1 parsel, 968 ada 67-72 parsellerde bulunan Park Alanı ve Eğitim Tesis Alanının yer değiştirmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın ilişkin 01.11.2022 tarihli ve 63600 sayılı yazısı.
 
46.10/580- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Adliye ve Ahmediye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı emsal değişikliğine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 03.11.2022 tarihli ve 64059 sayılı yazısı.
 
47.10/581- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi (Merkez, Nehirkent, Hanlı) 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planı emsal değişikliğine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 03.11.2022 tarihli ve 64058 sayılı yazısı.
 
48.10/582- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Kurudil, Maksudiye ve Türkbeylikkışla Mahalleleri Kırsal Yerleşim Alanına İlişkin hazırlanan  1/1000  Ölçekli Uygulama İmar Planının iptaline ilişkin belediyesince alınan 06.10.2022 tarihli ve 39 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 07.11.2022 tarihli ve 64365 sayılı yazısı.
 
49.10/583- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi 6013 ve 6014 nolu parsellere ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07.11.2022 tarihli ve  64361 sayılı yazısı.
 
50.10/584- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçesi  Yazılıgürgen  Mahallesi 102 ada 1-2-6-7  ve 103 ada 1 nolu parsellerin arasında bulunan terkli alana yönelik Karapürçek İlçe Belediyesince  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 03.11.2022 tarihli ve 63968 sayılı yazısı.
 
51.10/585- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi Sarıgazi Mahallesi 1115 ada 171 ve 172 nolu parsellere yönelik  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının görüşülmesine ilişkin 03.11.2022 tarihli ve 63971 sayılı yazısı.
 
52.10/586- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi Elperek Mahallesi 5728 nolu parselin Kamu Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 03.11.2022 tarihli ve 63975 sayılı yazısı.
 
53.10/587- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 310 ve 311 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.11.2022 tarihli ve 63967 sayılı yazısı.

54.10/588- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine İlave yapılmasına ilişkin Kocaali İlçe Belediye Meclisi'nin 05.07.2022 tarihli ve 66 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07.11.2022 tarihli ve 64356 sayılı yazısı.
 
55.10/589- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçesi Caferiye Mahallesi 128 ada 1 nolu parsel ve 117 ada 8 nolu parselde bulunan Trafo Alanı sınırının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07.11.2022 tarihli ve 64357 sayılı yazısı.
 
56.10/590- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı  İlçesi  Rüstemler  Mahallesi  848  nolu  2030  m2  yüzölçümlü  tarla  vasıflı  taşınmazın  mezarlık  olarak  kullanılmak  üzere  5393  sayılı  Belediye  Kanununun 15-h,  18-e  ve  75-d  maddesine  göre  bedelsiz  devir  alınması,  devir ile  ilgili  yapılacak  iş  ve  işlemler  için  Büyükşehir Belediye  Başkanına  ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 24.10.2022 tarihli ve 62632 sayılı yazısı.
 
57.10/591- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Semerciler Mahallesi 207 ada 9 parsel nolu taşınmaz üzerindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Orta Garaj Hareket Amirliği binasında bulunan tuvaletlerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-¬h ve 18-¬e, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine göre yıllık kârının  % 10’u karşılığında  BELPAŞ  A.Ş’ye  10  yıl  süre  ile  işletme  hakkının  devredilmesine ilişkin 20.10.2022 tarihli ve 62327 sayılı yazısı.
 
58.10/592- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 4380 ada 4 nolu ve Karakamış Mahallesi 4306 ada 3 nolu taşınmazların ekli krokide gösterilen 1500,00 m2'lik kısımlarının her birinde sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere sınırlı ayni hak süresi ile sınırlı olmak üzere meri mevzuat hükümlerine uygun nitelikte 1 adet sosyal tesis binası yapılması, işletilmesi, sınırlı ayni hak süresi sona erdiğinde yapılacak sosyal tesisin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi şartı ile belirli ve ortak bir amaç için kurulmuş tüzel kişiliklere 10 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesis edilmesi, sınırlı ayni hak tesisi işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 01.11.2022 tarihli ve 63598 sayılı yazısı. 01.11.2022 tarihli ve 63598 sayılı yazısı.
 
59.10/593- Gençlik ve Spor Hizmetleri  Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz sorumluğunda ve Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği’nin organizatörlüğünde Ulusal ve Uluslararası Organizasyonların en etkin şekilde yapılabilmesi ve mali yükümlülüklerin karşılanabilmesi adına Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği ve diğer Ulusal Federasyonlar ile protokol imzalanması için  Büyükşehir Belediye Başkanına  yetki verilmesine ilişkin 25.10.2022 tarihli ve 62823 sayılı yazısı.
 
60.10/594- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Kadın Girişimleri kooperatifleri arasında? kooperatiflere gerekli olan çalışma alanının tahsisi ve cari giderlerinin karşılanması, eğitim desteği verilmesi, malzeme ihtiyaçlarının karşılanması ve kooperatiflerin gelişimlerinin desteklenmesine ilişkin işbirliği protokolü yapmak üzere  Büyükşehir Belediye Başkanına  yetki verilmesine ilişkin 03.11.2022 tarihli ve 63984 sayılı yazısı.
 
61.10/595-Teftiş Kurulu Başkanlığının, Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmelik Taslağının görüşülmesine ilişkin 07.11.2022 tarih ve 64243 sayılı yazısı.
 
62.10/596- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, “Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi”nin uygulanması ve dereceye giren projelere ödül verilmesine ilişkin 07.11.2022 tarih ve 64367 sayılı yazısı.
 
63.10/597- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Koordinasyonunda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Bisiklet Onarım Park İstasyonları” konulu projenin başvurusunun yapılması ile gerekli belgeleri imzalamaya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’ye yetki verilmesine ilişkin 07.11.2022 tarih ve 64355 sayılı yazısı.
 
64.10/598- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Fındıklı Köyü, Kantaryayla Beleni, Maşatlık ve Yaylabeleni Mevkiinde kurulacak olan Sakarya Söğütlü OSB’ye katılım pay oranının belirlenmesi ve Kurumumuzu Müteşebbis Heyette temsil etmek üzere meclis üyelerinden 1 Asil ve 1 Yedek Üyenin seçilmesine ilişkin 03.11.2022 tarih ve 63973 sayılı yazısı.
 
65.10/599- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz Daire Başkanlıklarına bağlı birimlerine ait  2023 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin görüşülmesine ilişkin 03.11.2022 tarih ve 64057 sayılı yazısı.
 
66.10/600- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,Akyazı Belediyesinin 2022 mali yılı bütçesine 30.000.000,00 TL ek ödenek konulmasına ait 02.11.2022 tarihli ve 81 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 03.11.2022 tarih ve 63978 sayılı yazısı.
 
67.10/601- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Geyve Belediyesinin 2022 mali yılı bütçesine 45.000.000,00 TL ek ödenek konulmasına ait 02.11.2022 tarihli ve 57 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 03.11.2022 tarih ve 63985 sayılı yazısı.
 
68.10/602- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Gider Bütçe Tasarısı ile 2024-2025 yıllarına ilişkin bütçe tahminlerini içeren cetvellerin görüşülmesine ilişkin 03.11.2022 tarih ve 63981 sayılı yazısı.
 
69.10/603- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ve 2024-2025 yıllarına ilişkin bütçe tahminlerini içeren cetvellerin görüşülmesine ilişkin 03.11.2022 tarih ve 63982 sayılı yazısı.
 
 
                                                   14.11.2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
                                           -İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
         
70. 10/604- Adapazarı İlçesi Yağcılar Mahallesi 954 ada, 437 nolu parsel ile tescil dışı alana ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünün 21.10.2022 tarihli ve 62422 sayılı yazısına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
 
71. 10/605- Serdivan Belediye Başkanlığının, Serdivan İlçesi Serdivan Mahallesi (Tapu Sınır), İstiklal Mahallesi(İdari Sınır), 1999 ada, 2 nolu parselin değişikliğine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat teklifine ait 09.11.2022 tarihli ve 19349 sayılı yazısı.
 
72. 10/606- Pamukova Belediye Başkanlığının, Pamukova İlçesi Yenice Mahallesi 7850 ve 7851 nolu parsellerin bulunduğu alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat teklifine ait 11.11.2022 tarihli ve 6341 sayılı yazısı.

73. 10/607- Hendek Belediye Başkanlığının, Hendek Ankara-İstanbul D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu bağlantı bölümlerini de kapsayan Hendek İlçesi Büyükdere Mahallesi, Akova Mahallesi ve Yeni Mahallenin bir kısmını da içeren alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 08.11. 2022 tarihli ve 16969 sayılı yazısı
 
74. 10/608-Hendek Belediye Başkanlığının, Hendek İlçesi Merkez(Nuriye) Mahallesi sınırları içerisinde yar alan 1218 ada, 88-90-92-93 ve 94 nolu parseller ve küçük sanayi sitesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 08.11. 2022 tarihli ve 16971 sayılı yazısı.
 
75. 10/609- Hendek Belediye Başkanlığının, Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 613 ada, 7 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 04.11. 2022 tarihli ve 16893 sayılı yazısı.
 
76. 10/610- Hendek Belediye Başkanlığının, Hendek İlçesi Kargalıhanbaba Mahallesi kırsal yerleşim alanı sınırına ait 05.10.2022 tarihli ve 88 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07.11. 2022 tarihli ve 16922 sayılı yazısı.
 
77. 10/611- Hendek Belediye Başkanlığının, Hendek İlçesi Uzuncaorman Mahallesi kırsal yerleşim alanı sınırına ait 05.10.2022 tarihli ve 87 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07.11. 2022 tarihli ve 16938 sayılı yazısı.

 

×