Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14.10.2019 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
 
Davet Yazısı
 
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14/10/2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 
•Yoklama ve açılış.
09/09/2019 tarihli Meclis Kararları.
•Mülkiye Müfettişince düzenlenen 26/09/2019 tarihli Teftiş Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
 
 
1.9/472-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/429 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2449 ada, 6-8-10-11-12-13 ve 2334 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/09/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
2.9/473-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/430 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/03/2019 tarih ve 3/152 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanan Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Uygulamaya İlişkin Hükümlerinin 15. Maddesine ilişkin plan hükmü değişikliğine ilan- askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabulüne ilişkin, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.08.2019 tarih ve 8/98 sayılı kararının Belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/09/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
3.9/474-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.12.2018 tarihli, 11/771 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 132 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin 3600 m²’lik kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin  reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/09/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
4.9/475-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/436 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Yuvalıdere Mahallesi, 864 nolu parsele ilişkin Akaryakıt ve LPG istasyonu amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/09/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
5.9/476-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/468 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler, Bağlar ve Yeşiltepe Mahallelerinde 1/5000 ölçekli G24b24d, G24c04a, G24c03b plan paftalarını içerir Yavuz Selim Caddesinin, 1050 ve 1063 sokakların kesiştiği noktadan başlayarak, Atatürk Bulvarına kadar olan alan ile Atatürk Bulvarının, Yavuz Selim Caddesinden itibaren Uluyol Caddesi ile kesiştiği kısma kadar olan alan ve ayrıca Murat SOĞANCIOĞLU Caddesinin Yavuz Selim Caddesi tarafından başlayarak, 1234 Sokağa kadar olan alanda bölgenin gelişimini arttırmak amacıyla Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/09/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
6.9/477-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/322 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye Belediyesinin 04.02.2019 tarih ve 2019/11 sayılı kararı ile kabul edilen Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporunun değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/09/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
7.9/478-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/441 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar-Soğuksu Mahallesi, 16 pafta, 1581-1665 ve 2924 (eski 96) nolu parselleri kapsayan alanda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görüş ve talepleri doğrultusunda 1. Derece Doğal Sit Sınırına göre “Doğal Karakteri Korunacak Alan”ın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı sürecinde yapılan  bir adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/09/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
8.9/479- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/264 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.01.2019 tarih ve 2019/7 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, Kemer Caddesi, G24C06A2C, G24C06A2D imar paftalarında yer alan M1 Yolboyu Ticaret adalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/09/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
9.9/480- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/442 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükmü değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/09/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
10.9/481-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/445 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Taraklı İlçesi, Hacımurat Mahallesi, 3006-3062 ve 3063 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu  şeklinde tanzim olunan 19/09/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
11.9/482-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/470 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Taraklı İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan kapsamında Hacımurat Mahallesi, Ankara Caddesi, 1287-1289-1291 ve 1294 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revize Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/09/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
12.9/483-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/471 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Taraklı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2019 tarih ve 2019/38 sayılı kararı ile uygun görülen, Taraklı İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında Ulucami Mahallesi, Huzur Caddesi, 3236 ve 3237 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revize Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/09/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
13.9/484-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/461 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezimiz tarafından “Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Rapor” belgesi verilmeye başlanacağından; Belediyemiz 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesindeki, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bölümüne “Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporu” bedeli 50,00 TL alınması şeklinde eklenmesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 23. Maddesi, 2464 Sayılı Belediye Gelir Kanunu’nun 97. Maddesi hükümlerine ve mevzuata uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/09/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
14.9/485-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/460 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Birim Fiyat ve Kesin Hakediş Şube Müdürlüğü “Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nin usule ve mer’i mevzuata uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/09/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
15.9/486-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Kuzey-Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında hazırlanan plan hükmü değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 07.10.2019 tarihli, 1951019 sayılı yazısı.
 
16.9/487-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarihli,  9/113 sayılı kararı ile kabul edilen Adapazarı İlçesi, Şeker Mahallesi, Şeker Sokak ve 824 nolu sokak arasında kalan Barış Manço Parkının bulunduğu alandaki 7 m. genişliğindeki yaya yoluna yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07.10.2019 tarihli, 1948992 sayılı yazısı.
 
17.9/488-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarihli, 9/114 sayılı kararı ile kabul edilen Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4049 ada numaralı parselleri içeren imar adasının doğusundaki ada kenarı hattına yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07.10.2019 tarihli, 1949022 sayılı yazısı.
 
18.9/489-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarihli, 9/112 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Adapazarı İlçesi, Budaklar Mahallesi,  Kırsal Yerleşim Alanı Sınırına Yönelik belediyesince hazırlanan değişikliğin görüşülmesine ilişkin 07.10.2019 tarihli, 1949039 sayılı yazısı.
 
19.9/490-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 14/02/1986 tarih ve 1900 sayılı kararı ile belirlenen Serdivan ve Adapazarı İlçeleri sınırları içinde kalan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince incelenip Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda karara bağlanması amacıyla görüşülmesine ilişkin 07.10.2019 tarihli, 1949206 sayılı yazısı.
 
20.9/491-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 17687 ve 11163 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 07.10.2019 tarihli, 1948813 sayılı yazısı.
 
21.9/492-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi, 1379 ada ile 1380 nolu ada arasında bulunan fiilen park alanı olarak kullanılmakta olan alanın 503 m².lik kısmı ile 1433 ada 3 nolu parselin 97 m².lik kısmına ve  İstiklal Mahallesi, 8121 nolu parsel ile 8674 nolu parsel arasında bulunan 1090 m².lik kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 07.10.2019 tarihli, 1950015 sayılı yazısı.
 
22.9/493-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi 132 ada 1 nolu parselin bir kısmı, 132 ada 2 nolu parselin bir kısmı,132 ada 6 nolu parselin bir kısmı ve 132 ada 14 nolu parselin bir kısmına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 07.10.2019 tarihli, 1950604 sayılı yazısı.
 
23.9/494-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 463 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 463 ada 2 nolu parselin kuzeyinde bulunan yaklaşık 239.00 m².lik kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07.10.2019 tarihli, 1941928 sayılı yazısı.
 
24.9/495-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Adalı Erenler Mahallesi, 730 ada, 1 sayılı parselin bir kısmının Sosyo-Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 07.10.2019 tarihli, 1948757 sayılı yazısı.
 
25.9/496-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Toplu Konut İdaresine ait olan Karasu İlçesi Aşağıaziziye Mahallesi 1572 ada 1 nolu parsele yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 07.10.2019 tarihli, 1947755 sayılı yazısı.
 
26.9/497-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, Akyazı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan 397 ada 1 ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan 397 ada 2 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 07.10.2019 tarihli, 1949335 sayılı yazısı.
 
27.9/498-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü Mahallesi, 5914 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 07.10.2019 tarihli, 1947935 sayılı yazısı.
 
28.9/499-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 03/09/2018 tarihli, 35 sayılı kararı ile uygun görülen Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan; Akarca Mahallesi, 1 nolu parselin; Akarca  Mahallesi 1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar  planına   ilave  edilmesine  yönelik;  1/1000  ölçekli  İlave  Uygulama  İmar Planının görüşülmesine ilişkin 07.10.2019 tarihli, 1947105 sayılı yazısı.
 
29.9/500-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesinde bulunan Engelsiz Kafenin, Belediyemiz ile Adapazarı Belediyesi arasında yapılan protokol gereği 5 yıllık tahsisi 19.11.2019 tarihinde dolacak olup, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarihli, 9/119 sayılı kararı ile uygun görülen Semerciler Mahallesi, 54 pafta, 390 ada 180, 181 ve 182 nolu parsellerin “Engelsiz Kafe” hizmetlerinde kullanılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca 5 yıl süre ile Belediyemize tahsisine ilişkin 08.10.2019 tarihli, 30604 sayılı yazısı.
 
30.9/501-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz tasarrufunda bulunan Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 54 pafta, 390 ada, 180-181-182 parsellerdeki 70 m2 kapalı ve 96 m2 camlı olmak üzere toplam 166 m2 alanlı Engelsiz Kafe’nin 5 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde kiralanması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03/10/2019 tarihli, 30099 sayılı yazısı
 
31.9/502-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu İş Merkezinde Sakarya Valiliği Sağlık İl Müdürlüğüne Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere tahsisi yapılan iş yerleri ile ilgili, Sağlık İl Müdürlüğünce gerekli ödenek tamamlanamadığından bakım onarım işinden vazgeçildiği bu nedenle tahsisli iş yerlerinin tahsisinin iptal edilmesi talep edildiğinden, Belediyemiz Meclisinin 12.01.2015 tarih ve 1/32 sayılı kararına istinaden tahsisi yapılan, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu iş merkezindeki; 76 adet, yine Belediyemiz Meclisinin 14/05/2018 tarih ve 5/386 sayılı kararına istinaden tahsisi yapılan 11 adet iş yeri olmak üzere toplam 87 adet iş yerinin Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan tahsisinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre iptal edilmesine ilişkin 08.10.2019 tarihli, 30605 sayılı yazısı.
 
32.9/503-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mahallesi, Kültür Caddesi, 814 ada, 23 nolu parseldeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Binasında mevcut, sosyal tesis ve kafetaryanın, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddelerine istinaden yıllık net gelirin %5’i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ’a 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine  yetki verilmesine ilişkin 03/10/2019 tarihli, 30112 sayılı yazısı.
 
33.9/504-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi G24B16A2B pafta, 3365 ada, 3-4-5 nolu parseller ile Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi 4262 ada, 2 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine istinaden  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine  yetki verilmesine ilişkin 03/10/2019 tarihli, 30107 sayılı yazısı.
 
34.9/505-.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan karayollarında vatandasların can ve mal güvenliğini olumsuz etkilemeyecek, düzenli ve güvenli trafik akışının sağlanması amacıyla trafik kural ve ihlallerinin izlenerek tespitlerinin yapılacak Elektronik Denetleme Sisteminin kurulması, iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesi, 2918 Sayılı Trafik Kanununun Ek 16. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarının 4. maddesinin 1. fıkrası gereğince yapılacak protokol için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 13.09.2019 tarihli, 27627 sayılı yazısı
 
35.9/506-.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir sınırları içerisinde bulunan yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerlerdeki ücretli park uygulaması kullanım hakkının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine göre  hazırlanan protokol çerçevesinde; aylık net kârın % 25’inin Belediyemize aktarılması şartıyla 3 yıllığına BELPAŞ’a tahsis edilmesine ilişkin 08/10/2019 tarihli, 30639 sayılı yazısı.
 
36.9/507-.Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Melen Suyu Bal Ormanları kapsamında planlanan ve ilimizde Arıcılık faaliyetleri apiterapi ürünleri üretiminin teşvik edilmesi amacıyla Sakarya Arıcılar Birliği ile 54 adet Arı yetiştiricisine % 75 hibe destekli malzeme temini kapsayan ortak hizmet projesi üretmek ve tüm işlemler için gerekli protokollerin imzalanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 08/10/2019 tarihli, 30683 sayılı yazısı.
 
37.9/508-.Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/1-m bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/1-b bendi, Hukuk Müşavirliğinin görüşü, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığının yazısı, Sakaryaspor Kulübü Derneğinin Yönetim Kurulu kararına istinaden,  Sakaryaspor altyapısındaki tüm kategorilere ayni ve nakdi yardım yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 75. maddelerine istinaden protokol yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 07/10/2019 tarihli, 30586 sayılı yazısı.
 
38.9/509-.Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ve Sakarya Gazeteciler Birliği Derneği ile imzalanan, bisiklet sporunu teşvik etmek ve bu sporu çeşitli meslek grupları ile özendirerek yaygınlaştırmak adına Bisiklet Dağıtımı Ortak Hizmet Projesinin 2017-2020 dönemlerini kapsayacak şekilde 04/09/2017 tarihinde imzalanmış protokole ek olarak yeni bir protokol imzalanması ve önceki protokol süresinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 75. maddelerine istinaden protokol yapılması  hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 04/10/2019 tarihli, 30657 sayılı yazısı.
 
39.9/510-.Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyemizin hizmet kaleminde bulunan vektörlerle(sivrisinek türleri) mücadelenin, etkin bir şekilde yapılabilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında  işbirliği  protokolü yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 07/10/2019 tarihli, 30431 sayılı yazısı.
 
40.9/511-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21.maddesi gereğince; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Deprem ve Zemin Araştırma Şube Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin 08/10/2019 tarihli, 30597 sayılı yazısı.
 
41.9/512-.Belediyemiz Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (p) bendi gereğince Van İli Çaldıran İlçe Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması, kardeş şehir protokolün imzalanması hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 08/10/2019 tarihli, 30679 sayılı yazısı.
 
42.9/513-.Belediyemiz Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (p) bendi gereğince Özbekistan Semerkant şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması, kardeş şehir protokolün imzalanması hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 08/10/2019 tarihli, 30680 sayılı yazısı.
 
43.9/514-. Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Encümeninin 03/10/2019 tarihli, 230 sayılı kararı ile incelenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 mali yıllarına ait Stratejik Planın görüşülmesine ilişkin 03/10/2019 tarih ve 30643 sayılı yazısı.
 
44.9/515-.Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 03.10.2019 tarih ve 229 sayılı kararı ile incelenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/a, 38/b ve 41. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/a ve 18/b maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. ve 11. maddesince görüşülmesine ilişkin 07/10/2019 tarih ve 30506 sayılı yazısı.
 
 
14/10/2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
45.9/516- Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi, 4456 ada, 9-10 ve 14 nolu parseller ile 4456 ada, 11 nolu parselin güneyindeki imar hattına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarihli, 10/124 sayılı kararı.
 
46.9/517- DSİ’den alınan kurum görüşü doğrultusunda Belediyesince yeniden hazırlatılan Kaynarca (Merkez) 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ait Kaynarca Belediye Başkanlığının 08.10.2019 tarihli, 780 sayılı yazısı.
 
47.9/518- Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Karasu İlçe Belediye Meclisi’nin 07/10/2019 tarihli, 84 sayılı kararı.
 

×