Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14.09.2015 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 DAVET YAZISI: 
 
                                                                                       T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14/09/2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 Yoklama ve açılış.
 13/07/201531/07/2015 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.

                                                                                                                                     GÜNDEM
 
1- 9/371-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/317 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına 2. kez yapılan itirazlardan sonra planın değişen kısımları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2015 tarih ve 5/212 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan askı süresince (02.06.2015-01.07.2015) yapılan 1 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/08/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 9/372-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/320 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2015 tarih ve 1/44 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresince (22.01.2015- 22.02.2015) yapılan itirazlardan Adapazarı İlçesi 49 ada 22 nolu parsele ilişkin yapılan itirazın Adapazarı Belediye Meclisinin 17.03.2015 tarih ve 4/29 sayılı kararı ile uygun görüldüğü ancak, plana yapılan itirazların karara bağlandığı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2015 tarih ve 5/213 sayılı kararında konunun değerlendirilmediği belirtilerek; itirazın yeniden değerlendirilmesi gerekmiştir. Bu nedenle, söz konusu bu 1 adet itiraz dilekçesi ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yapılan bir adet başvurunun raporda belirtilen şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/09/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 9/373-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/316 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 973 ada, 771, 774, 775, 776, 834, 837, 838 ve 844 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin(Adapazarı Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih ve 8/62 sayılı kararı) değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/09/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 9/374-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/319 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 01.08.2015 tarih ve 8/63 sayılı kararı ile uygun görülen, Karakamış Mahallesi, 2979 ada 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/08/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 9/375-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/338 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ulaşım Dairesi Başkanlığının 16.06.2015 tarih ve 398 sayılı yazısına istinaden Adapazarı - Karasu Devlet Yolunda onaylı projesi bulunan Erenler-2 kavşağına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/09/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 9/376-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/315 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Bağlar Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırları (Bağlar Mahallesi ile Köprübaşı - Süleymanbey Mahallelerinin kuzey kısmı) içinde imar planı yapımı çalışması tamamlanmış olup, yaklaşık 45 hektarlık alanı kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/09/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 9/377-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/321 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan 1. Kısım (Güney) ve 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Plan Notlarının Ticaret Alanları ile ilgili maddelerine ilave hüküm eklenerek (her iki planın 4.maddesine ilave yapılması) değişiklik yapılması konusunda; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yapılan ilgili plan notu değişiklik tekliflerinin ve 1/1000 ölçekli söz konusu plan notlarına ilişkin onama yetkisinin Büyükşehir Belediyesi Meclisine devrine dair alınan Serdivan Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 93 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/09/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
8- 9/378-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/322 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2015 tarih ve 80 sayılı kararı ile uygun görülen Serdivan İlçesi, Potuklar Mevkii, 1618 nolu parsele ilişkin hazırlanan Serdivan Kuzey Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/09/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 9/379-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/323 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2015 tarih ve 83 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, G24b22c2b pafta, 17848 nolu parsele ilişkin hazırlanan Serdivan Güney Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/08/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 9/380-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/324 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2015 tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, 1428 ada, 4-5-6 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/08/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 9/381-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/326 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2015 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Adalı Yazlık Mahallesi, 225 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/08/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 9/382-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/364 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Yeni Mahalle, 110 ada, 17-18-19 nolu parseller ile 613 ada, 2 nolu parselin doğusundaki kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/09/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 9/383-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/337 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Yukarı Kirazca Mahallesi, 2566 ada, 1 nolu parsele yönelik Sosyal Kültürel Tesis Alanı Amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/09/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 9/384-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/328 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14.07.2014 tarih ve 8/181 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 2. kez ilan askı süresince yapılan itirazlara ilişkin Arifiye Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 2015/27 sayılı kararıyla kabul edilen itiraz konularının (6 adet) reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/09/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 9/385-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/327 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Kuzuluk-Dokurcun-Küçücek ve Altındere Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Plan Notlarına ilave yapılmasına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.06.2015 tarih ve 47 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/08/2015 tarihli Komisyon raporu.

16- 9/386-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/335 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, G24D10A pafta, 234 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve ilavesi teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/09/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
17- 9/387-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/336 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi, 2 pafta, 577 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/09/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
18- 9/388-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/334 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi, 120 ada, 9 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 04.05.2015 tarihli 2015/43 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/09/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
19- 9/389-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/278 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 04.05.2015 tarihli 2015/44 sayılı kararı ile uygun görülen Nailiye Mahallesi, 2 pafta, 40 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/08/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
20- 9/390-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/329 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 04.05.2015 tarihli 2015/45 sayılı kararı ile uygun görülen Yavuzselim Mahallesi, 6 pafta, 235 ve 996 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/08/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
21- 9/391-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/333 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 01.06.2015 tarihli 2015/55 sayılı kararı ile uygun görülen Gazipaşa Mahallesi 27 pafta, 73 ada, 24 ve 25 nolu parsellere yönelik hazırlanan ve 43, 44, 45 nolu parselleri de etkileyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/09/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
22- 9/392-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/289 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/03/2015 tarih ve 3/105 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanan Söğütlü İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince (17.04.2015-18.05.2015) yapılan 27 adet itirazdan; Söğütlü Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih ve 2015/30 sayılı kararı ile uygun görülen 17 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/09/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
23- 9/393-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2015 tarih ve 7/341 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemizin iştiraki olan Belpaş A.Ş.nin sermayesinin tamamlanmasına ilişkin yapılan inceleme neticesinde; 4.000.000,00 TL nakit, Adapazarı İlçesi Karakamış Mah.2994 ada, 2 nolu parseldeki 3.778.401,18 TL değerindeki gayrimenkulün ayni olarak verilmesi ve sermayesinin 7.778.401,18 TL’sına tamamlanarak 13.384.000,01 TL’ye çıkarılması, arttırılan 4.000.000,00 TL’nin nakit olarak karşılanması, ayni sermayenin Adapazarı İlçesi Karakamış Mah.2994 ada, 2 nolu parseldeki 10.000,68 m2’’lik gayrimenkulün tamamı 3.778.401,18 TL bedelle sermayeye konulması suretiyle karşılanmasına, şirket adına tapu tescil işleminin yapılmasına kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/07/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
24- 9/394-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifinin 03/09/2015 tarih ve 4260 sayılı talep yazısı ile, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 23 ada, 29 nolu, Söğütlü İlçesi, 1417 nolu, Ferizli İlçesi 630 nolu parselin, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 15 pafta, 38 ada, 113 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 04/09/2015 tarihli, 1408 sayılı yazısı.
 
25- 9/395-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı mahkeme kararı ile iptal edilen Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 3154 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2015 tarihli, 1398 sayılı yazısı.
 
26- 9/396-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 783 ada 41 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 08/07/2015 tarih ve 9/79 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/09/2015 tarihli, 1386 sayılı yazısı.
 
27- 9/397-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 08/07/2015 tarih ve 9/80 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/09/2015 tarihli, 1385 sayılı yazısı.
 
28- 9/398-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada 260-261-372-373 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 03/08/2015 tarih ve 9/87 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/09/2015 tarihli, 1376 sayılı yazısı
 
29- 9/399-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 589 ada 194 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 03/08/2015 tarih ve 9/88 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/09/2015 tarihli, 1375 sayılı yazısı.
 
30- 9/400-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 932 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 03/08/2015 tarih ve 9/89 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/09/2015 tarihli, 1377 sayılı yazısı.
 
31- 9/401-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1629 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 03/08/2015 tarih ve 9/90 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/09/2015 tarihli, 1374 sayılı yazısı.
 
32- 9/402-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 1176 ada 889 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 03/08/2015 tarih ve 9/91 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/09/2015 tarihli, 1378 sayılı yazısı.
 
33- 9/403-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 191-192 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 03/08/2015 tarih ve 9/92 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/09/2015 tarihli, 1384 sayılı yazısı.
 
34- 9/404-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi 3010 ada 4 ve 14 nolu (toplam:8527.04 m²) parsellerin “Ticaret Alanı”ndan “Eğitim Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 09/09/2015 tarihli, 1383 sayılı yazısı.
 
35- 9/405-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi Orhan Gazi Caddesi’ndeki SEDAŞ Kavşağı ve çevresine yönelik Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yapılacak düzenlemeye ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ait 01/09/2015 tarihli, 1360 sayılı yazısı.
 
36- 9/406-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan Merkez Kuzey 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin hazırlanan plan değişiklikleri ile ilgili Serdivan Belediye Meclisince alınan 01/07/2015 tarih ve 89 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen hususlara ilişkin plan değişikliği önerilerinin görüşülmesine ait 07/09/2015 tarihli, 1405 sayılı yazısı.
 
37- 9/407-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan Belediye Meclisince alınan 01/07/2015 tarih ve 90 sayılı kararı ile uygun görülen,  Serdivan Merkez Güney 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin hazırlanan plan değişikliği  ile  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen hususlara ilişkin plan değişikliği önerilerinin görüşülmesine ait 07/09/2015 tarihli, 1406 sayılı yazısı.
 
38- 9/408-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 10845-10846-10847-10848-10849-10850-10851-10852-10853-10854-10855-10856-10857-10858-10859 nolu parsellerin "Belediye Hizmet Alanına" dönüşmesi şeklinde İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Plan değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 08/09/2015 tarihli, 1357 sayılı yazısı.
 
39- 9/409-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Adalı Çaybaşıyeniköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 120 ada, 1 nolu parsel ile 121 ada 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine ilan askı süresinde yapılan 3 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 08/09/2015 tarihli, 1356 sayılı yazısı.
 
40- 9/410-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/12/2014 tarih ve 13/393 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi 3638 nolu parsel ve çevresine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine (22/12/2014-22/01/2015) ilan askı süresi içerisinde yapılan bir adet itirazın görüşülmesine ilişkin 08/09/2015 tarihli, 1362 sayılı yazısı.
 
41- 9/411-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Yeni Mahalle, G25A-25B Nazım, G25A-25B-4D Uygulama İmar Plan Paftasında bulunan, 259 ada, 1-4-5 parseller, 260 ada, 1-4-5-6 parseller ile, 261 ada, 2-3-4-5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 01/09/2015 tarihli, 1366 sayılı yazısı.
 
42- 9/412-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi, G25A-25B Nazım, G25A-25B-2D Uygulama İmar Plan Paftasında bulunan, 166 ada, 110-111-572 parseller ile, 231 ada, 12-13-14-15-16-17 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 01/09/2015 tarihli, 1367 sayılı yazısı.
 
43- 9/413-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediyesince hazırlanan Hendek İlçesi Yeni Mahalle, 110 ada, 17-18-19 parseller ve 613 ada, 2 nolu parselin doğusunda yer alan kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Hendek Belediye Meclisinin 31/07/2015 tarih ve 51 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/09/2015 tarihli, 1397 sayılı yazısı.
 
44- 9/414-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca Belediye Başkanlığı'nın 02/07/2015 tarih ve 4732 sayılı yazısı ile, Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu-Tepebaşı-Hasanpaşa mahallelerini kapsayan) imar planı sınırları içerisinde G24D10A imar paftasında kalan, planlarda 15.00 metre genişliğinde olan imar yolunun daraltılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 08/09/2015 tarihli, 1410 sayılı yazısı.
 
45- 9/415-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/06/2015 tarih 6/262 sayılı kararı ile onaylanan, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 515,516 ve 537 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi (15/07/2015 – 13/08/2015) içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 04/09/2015 tarihli, 1407 sayılı yazısı.
 
46- 9/416-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/06/2015 tarih ve 2015/56 sayılı kararı ile uygun görülen Hasanpaşa Mahallesi 16-17 pafta, 56 nolu (yeni 2482,2483,2484 ve 2485) nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/09/2015 tarihli, 1404 sayılı yazısı.

47- 9/417-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/07/2015 tarih ve 2015/63 sayılı kararı ile uygun görülen Hasanpaşa Mahallesi, 426 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2015 tarihli, 1390 sayılı yazısı.
 
48- 9/418-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/07/2015 tarih ve 2015/64 sayılı kararı ile uygun görülen Güldibi Mahallesi 1 pafta, 342,343 ve 344 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2015 tarihli, 1388 sayılı yazısı.
 
49- 9/419-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/07/2015 tarih ve 2015/65 sayılı kararı ile uygun görülen Göl Mahallesi G4C06B2A pafta, 166 ada, 56 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2015 tarihli, 1391 sayılı yazısı.
 
50- 9/420-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/07/2015 tarih ve 2015/66 sayılı kararı ile uygun görülen Çayiçi Mahallesi G4D10B2D pafta, 97 ada, 32 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2015 tarihli, 1392 sayılı yazısı.
 
51- 9/421-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/07/2015 tarih ve 2015/68 sayılı kararı ile uygun görülen Hasanpaşa Mahallesi, 2877 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/09/2015 tarihli, 1402 sayılı yazısı.
 
52- 9/422-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/08/2015 tarih ve 2015/77 sayılı kararı ile uygun görülen Gazipaşa Mahallesinde yapılacak olan Kestanelik Kentsel Dönüşüm Projesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/09/2015 tarihli, 1401 sayılı yazısı.
 
53- 9/423-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/08/2015 tarih ve 2015/78 sayılı kararı ile uygun görülen Fatih Mahallesi 5 pafta, 117 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/09/2015 tarihli, 1413 sayılı yazısı.
 
54- 9/424-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/08/2015 tarih ve 2015/79 sayılı kararı ile uygun görülen Göl Mahallesi, 172 ada, 36 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/09/2015 tarihli, 1403 sayılı yazısı.
 
55- 9/425-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/08/2015 tarih ve 2015/81 sayılı kararı ile uygun görülen Çayiçi Mahallesi G24C06A2D imar paftasında Serdar Sokağın Atatürk caddesi ile kesişimine kadar her iki tarafındaki M1 yol boyu ticaret alanları ile Atatürk Caddesinin Ersin Caddesi ile Serdar Sokağın bitimi arasında kalan M1 yol boyu ticaret alanlarını içine alan yaklaşık 13.000 m2’lik bir alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/09/2015 tarihli, 1411 sayılı yazısı.
 
56- 9/426-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/07/2015 tarih ve 57 sayılı kararıyla kabul edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/03/2015 tarih ve 3/96 sayılı kararıyla onaylanan Akyazı İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi (09/04/2015-09/05/2015) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 25/08/2015 tarihli, 1272 sayılı yazısı.
 
57- 9/427-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Pazarköy Mahallesi, 128 ada, 53 ve 54 nolu parsellerdeki “Dini Tesis Alanı”nın kaydırılmasına ilişkin alınan Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02/06/2015 tarih ve 46 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/09/2015 tarihli, 1372 sayılı yazısı.
 
58- 9/428-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/05/2015 tarih ve 2/223 sayılı kararı ile onaylanan Hal Alanı olarak belediyemize ön tahsisi yapılan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Arifiye İlçesi, Aşağı Kirazca Mahallesi, 1 pafta, 60 nolu parsel ve yakın çevresine ait onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 2. ilan askı süresi (10/06/2015 –09/07/2015) içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 01/09/2015 tarihli, 1263 sayılı yazısı.
 
59- 9/429-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2013 tarih ve 7/222 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye 1/5000 Ölçekli Nazım imar planının Karaaptiler Mah. 6 pafta,1311 ve 1464 nolu parseller, 8 pafta 522, 524,525, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 574, 575, 576,577, 578, 581, 583, 584, 594, 595, 596, 966 nolu parseller, 9 pafta 579, 580, 582, 601, 602, 603, 607, 608, 609,611,612, 613, 614, 615, 616, 617, 620, 621, 626, 627, 628, 69, 630, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 1598,1634, 1662 nolu parseller, 10 pafta 640, 651, 655, 656, 657, 658, 659, 663, 980, 983, 1424, 1440, 1442, 1448,1462, 1516, 1579, 1636 nolu parseller, 11 pafta 1366, 1382, 1633 nolu parseller 18-10 pafta 979 nolu parsellere ilişkin kısmı Sakarya 1. İdare Mahkemesi’nin 2014/1030 nolu kararı ile iptal edildiğinden, mahkeme kararına göre yeniden hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım imar planının görüşülmesine ilişkin 27/08/2015 tarihli, 1264 sayılı yazısı.
 
60- 9/430-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçesi Mesudiye Mahallesi 102 ada 51 nolu parsele yönelik hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin alınan Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin; 22/07/2015 tarih ve 29 sayılı kararının görüşülmesine ait 01/09/2015 tarihli, 1292 sayılı yazısı.
 
61- 9/431-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek Belediye Başkanlığı’nın 08/09/2015 tarih ve 1045 sayılı yazısı ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/05/2015 tarih ve 5/227 sayılı kararıyla onaylanan, Karapürçek İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 9 adet itiraz dilekçesinin kabul edilen kısımları, Karapürçek Belediye Başkanlığı’nın değişiklik talepleri ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca tespit edilen konulara ilişkin dosyasının görüşülmesine ilişkin 08/09/2015 tarihli, 1419 sayılı yazısı.
 
62- 9/432-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 02.09.2015 tarihli Bilim ve İnsan Vakfının dilekçesi ile, Geyve İlçesi, Karaçam Mahallesi, 23 nolu parselin 3000 m² lik kısmına yönelik hazırlanan “Dini Tesis Alanı (Camii ve Yatılı Kuran Kursu)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2015 tarihli, 1395 sayılı yazısı.
 
63- 9/433-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, 7 ada, 142 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne ilişkin alınan Geyve Belediye Meclisi’nin 04.05.2015 tarih ve 2015/35 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/09/2015 tarihli, 1409 sayılı yazısı.
 
64- 9/434-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yetki, görev ve sınırları içerisinde; kentin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun ilke kararları almak, yerleşik ve yerleşime yeni açılacak alanlardaki meydan, bulvar, cadde ve anayollara cephesi bulunan parsellerde yapılacak yeni yapı veya mevcut yapılar için şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı çerçevesinde estetik çözümlere dönük bina cepheleri, örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek ve bu çerçevede hazırlanan projeleri Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 7-10-27 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen hükümlere göre incelemek, görüş bildirmek ve uygun olan projeleri onaylamak üzere kurulan Estetik ve Sanat Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere 3194 sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 inci maddesinin (b) bendi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesinin (g) bendi ve Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 10. maddesine istinaden hazırlanan Estetik ve Sanat Kurulu Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 07/09/2015 tarihli, 673 sayılı yazısı.
 
65- 9/435-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02/06/2015 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen, İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmiş olan Akyazı İlçesi Ömercikler Mahallesi 177 ada 1,2…15 parsel nolu taşınmazların,178 ada 1,2…35 parsel nolu taşınmazların, 179 ada 1…39 parsel nolu taşınmazların, 180 ada 1, 2, 7, 8 parsel nolu taşınmazların, 181 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel nolu taşınmazların, 182 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel nolu taşınmazların, 31 ada 94, 95, 96, 97, 98, 99 parsel nolu taşınmazların, 206 ada 83,..93 parsel nolu taşınmazların “Akyazı Park Alanı” yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddeleri hükmüne göre süreli (2 yıl süre ile) ve bedelsiz olarak Belediyemiz adına tahsis alınması, tahsis ile ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 12/08/2015 tarihli, 1321 sayılı yazısı.
 
66- 9/436-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçe Belediyesi Meclisinin 05.08.2015 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen, Karasu İlçesi Aşağıincilli Mahallesi 20 pafta 338 ada 1 parsel nolu taşınmazın Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyemize devrinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre devri, devri ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 12/08/2015 tarihli, 1323 sayılı yazısı.
 
67- 9/437-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliğinin İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün 28/07/2015 tarihli ve Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi'nin 06/08/2015 tarihli 428 sayılı talep yazıları ile, mülkiyeti Belediyemize ait Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi, 11 pafta, 50 ada, 9 parseldeki iki katlı binanın tamamının, Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğünce, “Kaynarca Toplum Sağlığı Merkezi” olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e ve 75-d maddesi gereğince tahsisine ilişkin 10/08/2015 tarihli, 1302 sayılı yazısı.
 
68- 9/438-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sakarya-Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü'nün 14/08/2015 tarih ve 58 sayılı yazısı ve Müteşebbis Heyet Başkanlığı'nın 24/07/2015 tarih ve 2015/04 nolu kararı doğrultusunda, OSB sınırları içinde kalan ve mülkiyete konu taşınmazların; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen “Kamu Yararı Kararı”na istinaden kamulaştırma iş ve işlemlerinin OSB ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak olan protokol ve bu protokol çerçevesinde yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/09/2015 tarihli, 1424 sayılı yazısı.
 
69- 9/439-.Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Kirazca Mahallesi, 60 nolu parselin Sakarya Büyükşehir Belediyesine tahsisli olan kısmında planlanan Sebze ve Meyveciler Hali ile İdari Binasının yapılabilmesi için 30 yıla kadar sınırlı ayni hak tesisi hususunda 5393 sayılı kanunun 18-e maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04/09/2015 tarih ve 658 sayılı yazısı.
 
70- 9/440-.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri projesi kapsamında “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 16. Maddesinin uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz arasındaki protokol imzalanması, TEDES ihalesi ve diğer işlemlerin yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 07/09/2015 tarih ve 411 sayılı yazısı.
 
71- 9/441-.Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının,  Kaynarca İlçe Belediye Meclisinin 03/08/2015 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediyemizden talep edilen 193 Ekipman Seri Nolu Kumsal Temizleme Makinesinin 5216 sayılı Kanunun 27. maddesine göre bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin 26/08/2015 tarih ve 160 sayılı yazısı.
 
72- 9/442-.Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının,  Kocaali İlçe Belediye Meclisinin 04/08/2015 tarih ve 45 sayılı Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediyemizden talep edilen 195 Ekipman Seri Nolu Kumsal Temizleme Makinesinin 5216 sayılı Kanunun 27. maddesine göre bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin 26/08/2015 tarih ve 161 sayılı yazısı.

73- 9/443-.Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının,  Karasu İlçe Belediye Meclisinin 05/08/2015 tarih ve 57 sayılı Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediyemizden talep edilen 4509A127 Ekipman Seri Nolu Kumsal Temizleme Makinesinin 5216 sayılı Kanunun 27. maddesine göre bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin 26/08/2015 tarih ve 162 sayılı yazısı.
 
74- 9/444-.Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valililiği, Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 24/07/2015 tarih ve 2015/18 sayılı kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmiş olan tüm Tarımsal ve Hayvansal Sulama Amaçlı Göletlerinin inşa, bakım, onarım, işletme, kamulaştırma ve sair tüm harcamaları Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bütçesinden karşılanmak üzere, bu göletlerin yalnızca işletme, bakım ve onarım faaliyetlerini ifa etmek hususunda kamu hizmetinin aksamaması maksadıyla bir yıllık süre ile sınırlı olmak üzere Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin 03/09/2015 tarih ve 3 sayılı yazısı.
 
75- 9/445-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 7/349 sayılı kararı ile “Akyazı İlçesi Kanalizasyon Şebeke ve AAT Genişleme (2. Kademe) inşaatı” işi için İller Bankası A.Ş.den 20.000.000,00-TL alınacak kredinin 120 ay olan vadesi, görüşmeler neticesinde 240 aya kadar revize edilmiş olup, Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ile her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 21/08/2015 tarih ve 380 sayılı yazısı.
 
76- 9/446-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 7/350 sayılı kararı ile “Kaynarca İlçesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı işi” için 9.000.000,00-TL alınacak kredinin 120 ay olan vadesi, görüşmeler neticesinde 240 aya kadar revize edilmiş olup, Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ile her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 21/08/2015 tarih ve 381 sayılı yazısı.
 
77- 9/447-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 7/351 sayılı kararı ile “Sapanca İlçesi İçmesuyu Şebeke inşaatı işi” için 25.000.000,00-TL alınacak kredinin 120 ay olan vadesi, görüşmeler neticesinde 240 aya kadar revize edilmiş olup, Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ile her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 21/08/2015 tarih ve 382 sayılı yazısı.
 
78- 9/448-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 7/352 sayılı kararı ile “Akyazı İlçesi İçmesuyu Şebeke inşaatı işi” için 22.000.000,00-TL alınacak kredinin 120 ay olan vadesi, görüşmeler neticesinde 240 aya kadar revize edilmiş olup, Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ile her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 21/08/2015 tarih ve 383 sayılı yazısı.
 
79- 9/449-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 7/353 sayılı kararı ile “Hendek İlçesi AAT (2.kademe) inşaatı işi için 7.500.000,00-TL” alınacak kredinin 120 ay olan vadesi, görüşmeler neticesinde 240 aya kadar revize edilmiş olup, Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ile her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 21/08/2015 tarih ve 384 sayılı yazısı.
 
80- 9/450-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 7/354 sayılı kararı ile “Arifiye İlçesi İçmesuyu Şebeke inşaatı işi” için 15.000.000,00-TL alınacak kredinin 120 ay olan vadesi, görüşmeler neticesinde 240 aya kadar revize edilmiş olup, Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ile her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 21/08/2015 tarih ve 385 sayılı yazısı.
 
81- 9/451-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 7/355 sayılı kararı ile “Karapürçek (ve Küçücek) İlçesi Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör inşaatı işi” için 20.000.000,00-TL alınacak kredinin 120 ay olan vadesi, görüşmeler neticesinde 240 aya kadar revize edilmiş olup, Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ile her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 21/08/2015 tarih ve 386 sayılı yazısı.
 
82- 9/452-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 7/356 sayılı kararı ile “Kaynarca İlçesi AAT Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör inşaatı işi” için 10.000.000,00-TL alınacak kredinin 120 ay olan vadesi, görüşmeler neticesinde 240 aya kadar revize edilmiş olup, Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ile her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 21/08/2015 tarih ve 387 sayılı yazısı.
 
83- 9/453-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 7/357 sayılı kararı ile “Çamdağ Göleti ve Karasu/Kocaali İlçeleri İsale Hattı inşaatı işi” için 36.000.000,00-TL alınacak kredinin 120 ay olan vadesi, görüşmeler neticesinde 240 aya kadar revize edilmiş olup, Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ile her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 21/08/2015 tarih ve 388 sayılı yazısı.

84- 9/454-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 7/358 sayılı kararı ile “Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi Atıksuların Bertarafı Amacıyla Kanalizasyon Şebeke inşaatı işi” için 5.000.000,00-TL alınacak kredinin 120 ay olan vadesi, görüşmeler neticesinde 240 aya kadar revize edilmiş olup, Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ile her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 21/08/2015 tarih ve 389 sayılı yazısı.
 
85- 9/455-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 7/359 sayılı kararı ile “Karasu İlçesi İçmesuyu Şebeke inşaatı işi”  için 25.000.000,00-TL alınacak kredinin 120 ay olan vadesi, görüşmeler neticesinde 240 aya kadar revize edilmiş olup, Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ile her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 21/08/2015 tarih ve 390 sayılı yazısı.
 
86- 9/456-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 7/360 sayılı kararı ile “Kuzuluk İçmesuyu Şebeke inşaatı işi” için 7.000.000,00-TL  alınacak kredinin 120 ay olan vadesi, görüşmeler neticesinde 240 aya kadar revize edilmiş olup, Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ile her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 21/08/2015 tarih ve 391 sayılı yazısı.
 
87- 9/457-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 7/361 sayılı kararı ile “Ferizli – Söğütlü İlçeleri Kanalizasyon Kollektör ve Şebeke inşaatı işi” için 36.000.000,00-TL alınacak kredinin 120 ay olan vadesi, görüşmeler neticesinde 240 aya kadar revize edilmiş olup, Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ile her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 21/08/2015 tarih ve 392 sayılı yazısı.
 
88- 9/458-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 7/362 sayılı kararı ile “Serdivan İlçesi İçmesuyu Şebeke inşaatı işi”  için 30.000.000,00-TL alınacak kredinin 120 ay olan vadesi, görüşmeler neticesinde 240 aya kadar revize edilmiş olup, Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ile her türlü işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunların ilgili maddeleri dahilinde yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 21/08/2015 tarih ve 393 sayılı yazısı.
 
89- 9/459-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere “1 Adet Asfalt Finişeri, 1 Adet Asfalt Kazıyıcı (Freze), 3 Adet Asfalt Silindiri Alımı işi” ile ilgili İller Bankası A.Ş.den 3.000.000,00-TL (Üçmilyon-TL) kredinin alınması Büyükşehir Belediye Meclisinin 31/07/2015 tarih ve 8/367 sayılı kararı ile uygun görülmüş, ancak alımı planlanan iş makinelerinde değişikliğe gidildiğinden, “3 Adet Asfalt Finişeri, 1 Adet Asfalt Kazıyıcı (Freze), 5 Adet Asfalt Silindiri Alımı işi” ile ilgili İller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar 3.000.000,00-TL(Üçmilyon-TL) kredi kullanılması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 01/09/2015 tarih ve 435 sayılı yazısı.
 
90- 9/460-.Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün 18/08/2015 tarih ve 431 sayılı yazısı ile, 4562 sayılı OSB(Organize Sanayi Bölgesi) Kanununun 4 ve 7. maddeleri gereğince 2 yıllığına seçilen Müteşebbis Heyet Üyelerinin görev süreleri 17/09/2015 tarihinde biteceğinden 2015-2017 yılı dönemi için, 3. Organize Sanayi Bölgesi ve aynı koşuldaki Hendek 2. Organize Sanayi, Ferizli Organize Sanayisi olmak üzere, Organize Sanayi Bölgelerinin Müteşebbis Heyetinde temsil edilmek üzere bir asil bir yedek üyenin seçilmesi, ayrıca yedek üyeliğinde bulunan Meclis üyesinin istifası ile boşalan Doğu Marmara Makine İmalatçıları Organize Sanayi Bölgesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesini temsilen bir üyenin seçilmesine ilişkin 03/09/2015 tarih ve 91 sayılı yazısı.
 
91- 9/461-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik” esasları dahilinde hazırladığı boş memur kadro derece değişikliği talebinin (II sayılı cetvel) görüşülmesine ilişkin 27/08/2015 tarih ve 1417 sayılı yazısı.
 
 
 
                                                                             -14/09/2015 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

92.9/462.- Erenler İlçesi Erenler Mahallesi G24C04A paftasında Sakarya Caddesi ile 1234 Sokak arasındaki Doğu Batı uzanımlı 15 mt.lik yola ait 1/1000 ölçekli Nazım imar plan değişikliğinin  görüşülmesine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 09/09/2015 tarihli 48 sayılı meclis kararı.
 
93.9/463.- Erenler İlçesi Erenler Mahallesi G24B24D pafta, 10503 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli Nazım imar plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin Erenler İlçe Belediye Meclisinin 09/09/2015 tarihli 49 sayılı meclis kararı.
 
94.9/464.- Erenler İlçesi Bekirpaşa, Kozluk, Nakışlar, Pirahmetler ve Epçeller Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına yapılan itirazlara ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 09/09/2015 tarihli 50 sayılı meclis kararı.
 
95.9/465.- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 10/09/2015 tarih ve 79197 sayılı yazısında belirtilen, Sapanca İlçesi Rüstempaşa, Ünlüce ve Kuruçeşme Mahallelerinde Doğançay Ripajı 2. Kısım Demiryolu hattına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi.

×