Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14.06.2021 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
 
Davet Yazısı

 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
14/06/2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
•Yoklama ve açılış.
•24/05/2021 ve 28/05/2021 tarihli Meclis Kararları.
 
1.6/314 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/282 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 2297 ada, 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/06/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
2.6/315- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/283 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya ili, Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının Alandüzü¬ 15 Temmuz Camili¬-Çamyolu¬-Dağdibi¬-İkizce Osmaniye¬-İkizce Müslim¬-Karakamış¬-Karaman¬-Karapınar¬-Korucuk Mahallelerini içeren alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/03/2021 tarihli 3/128 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan askı süresi içerisinde yapılan 45 adet itirazın rapordaki şeklliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/06/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
3.6/316- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/284 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarih ve 4/32 sayılı kararı ile uygun görülen, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 14/02/1986 tarih ve 1900 sayılı kararı ile belirlenen ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/10/2020 tarih ve 4870 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 657 ada, 6 ve 7 nolu parseller, 661 ada, 8 ve 9 nolu parseller, 951 ada, 254 ve 332 nolu parseller, 1006 ada, 22 ve 23 nolu parseller ile Mithatpaşa Mahallesi, 3069 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/06/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
4.6/317- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/285 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarih ve 59 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 1805 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 nolu parseller ile 1804 ada, 1 nolu parsel arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

5.6/318- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/286 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisinin 05/04/2021 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülen, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 14/02/1986 tarih ve 1900 sayılı kararı ile belirlenen ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07/10/2020 tarih ve 4870 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçesi sınırları içinde kalan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

6.6/319- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/310  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi(Tapu Sınırı), 32 Evler Mahallesi(İdari Sınır), 18676 nolu parseldeki (Eski: 9614) Fevzi Çakmak İlkokulunun yapılaşma şartlarının değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/06/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
7.6/320- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/287 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 827 ada, 1 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/06/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
8.6/321- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/306 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, Murat Soğancıoğlu Caddesinde 675 ada, 7 nolu parsel ile, 676 ada, 1 nolu parsel arasında kalan park alanına ait Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/06/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
9.6/322- -Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/288 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2021 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarihli ve 10/239 sayılı kararı ile onaylanan ve itirazlar sonrası 13.04.2015 tarihli ve 4/157 sayılı kararı ile kesinleşen Alancuma Mahallesi Kırsal Yerleşme Alan Sınırları dahilinde Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

10.6/323- -Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/309 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/07/2013 tarih ve 8/240 sayılı kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 31 ada, 163 nolu parsel ve Başpınar Mahallesi, 1271 ada, 1 nolu parselin kuzeyindeki kadastral boşluk alanına dair hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/06/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
11.6/324- -Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/290 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Hasanfakı-Yeniköy Mahallelerine ilişkin Belediyesince hazırlatılan Kırsal Yerleşim Alanına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,  Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/06/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
12.6/325- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/291 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü Belediye Meclisinin 03/12/2020 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Beşdeğirmen Mahallesi, 119 ada, 16 nolu (eski 704 nolu parsel yenileme işlemi görmüştür) parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

13.6/326- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/293 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesi 2020-407 Esas nolu dosyasına istinaden Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planından Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi, 1349 nolu parselin doğu batı doğrultusunda bulunan 15 m. genişliğindeki imar yolunun Nazım İmar Planına işlenmesine yönelik Kocaali Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/06/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
14.6/327- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/294 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 66 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesinde yer alan 25 m. genişliğindeki yolların yeniden düzenlenmesi ve Teknik Altyapı Alanına yönelik Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/06/2021 tarihli Komisyon raporu.
 
15.6/328- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli, 3/177 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği” taslağının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19/02/2021 tarih ve 316651 sayılı yazısı ekindeki değerlendirmelerine göre değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/06/2021 tarihli Komisyon raporu.

16.6/329- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/303 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliğinin, “Ticari Taksi İşletme Esasları Yönetmeliği olarak güncellenmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/06/2021 tarihli Komisyon raporu

17.6/330- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 5/45 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Pabuçcular Mahallesi, 189 ada 326 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine  ilişkin 08/06/2021 tarih ve 13993 sayılı yazısı.

18.6/331- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 5/46 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 3327 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine  ilişkin 08/06/2021 tarih ve 13991 sayılı yazısı.
 
19.6/332- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünün 24/02/2021 tarih ve 13292 sayılı yazısı ile talep olunan, Esentepe Kampüsü içerisinde ve Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi ile Kemalpaşa Mahallesi arasında kalan 18093 nolu parselde yaklaşık 1,50 km uzunlukta olan 30.00 m.lik imar yoluna ilişkin hazırlanan 1/25000  ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 08/06/2021 tarih ve 14001 sayılı yazısı.

20.6/333- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 283 ada, 16 nolu parselde HAKOM (Hendek Afet Koordinasyon Merkezi) yapılması amacıyla bu parselin “Resmi Kurum Alanı”ndan “Belediye Hizmet Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine  ilişkin 08/06/2021 tarih ve 13995 sayılı yazısı.
 
21.6/334- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Akbalık, Buğdaylı, Çıldırlar, Kepekli ve Yahyalı Mahallelerinin Köyyerleşik Alan haritalarına göre Kırsal Yerleşim Alanına dönüştürülmesi, Sincan-Çayırhan-Adapazarı Demiryolu Projesi güzergahının değişmesi ve Akyazı ile Yahyalı arasında yapılması planlanan Duble Yolun Kamulaştırmasının yapılması amacıyla Belediyesince hazırlanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine  ilişkin 08/06/2021 tarih ve 14007 sayılı yazısı
 
22.6/335- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen, ‘‘Karasu İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri’’ ne ilave olarak eklenen plan notlarının görüşülmesine ilişkin 08/06/2021 tarih ve 13996 sayılı yazısı.
 
23.6/336- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2634 ada 18, 19 ve 44 nolu parsellere yönelik hazırlatılan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 08/06/2021 tarih ve 14000 sayılı yazısı.
 
24.6/337- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 14/12/2020 tarih ve 10/498 sayılı kararıyla onaylanan, Arifiye İlçesi Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yönelik 2  askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 08/06/2021 tarih ve 14002 sayılı yazısı.
 
25.6/338- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 374 ada, 7 parselde bulunan Park Alanı, Konut Alanı ve Rekreasyon Alanının düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 08/06/2021 tarih ve 13994  sayılı yazısı.
 
26.6/339- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 17/05/2021 tarih ve 2021/33 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kurtköy-Yavuzselim Mah. 996 nolu parselde bulunan Turizm Tesis Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/06/2021 tarih ve 13997 sayılı yazısı.
 
27.6/340- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03/03/2021 tarih ve 2021/12 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 532,533,1551 ve 1552 nolu parsellerden geçen 10.00 metrelik imar yolunun düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/06/2021 tarih ve 13999 sayılı yazısı.
 
28.6/341- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçesi Çeşmebaşı, Kızılbayır, Meşepınarı, Yüksel Mahalleleri Kırsal Yerleşim Alanı Belirlenmesine Yönelik 1/25000 Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 08/06/2021 tarih ve 14003 sayılı yazısı.

29.6/342- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi Karaçam Mahallesine yönelik Belediyesince hazırlanan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2020  tarih ve 10/501 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının 1. askı sürecinde kabul edilen kısımları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/04/2020 tarih ve 4/195 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 2. kez ilan edilen plana askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 08/06/2021 tarih ve 14009 sayılı yazısı.
 
30.6/343- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/04/2021 tarih ve 4/197 sayılı kararı ile onaylanan Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine tahsisli Kocaali İlçesi 10851 nolu parsel ve çevresinde yer alan kadastral boşluk alanlarına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan 1 adet itirazın  görüşülmesine ilişkin 08/06/2021 tarih ve 13992 sayılı yazısı.

31.6/344- Zabıta Dairesi Başkanlığının Zabıta Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 07/06/2021 tarih ve 13915 sayılı yazısı.
 
32.6/345- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğine, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2021 tarih ve 2/120 sayılı kararı ile kurulan İşletme İştirakler Şube Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumluluklarının eklenerek revize edilmesine ilişkin 08.06.2021 tarih ve 14016 sayılı yazısı.
 
33.6/346- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Meclisinin 03.06.2021 tarih ve 52 sayılı kararı ile kabul edilen, 2021 yılı ek ödeneğinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesinin 2.fıkrası uyarınca görüşülmesine ilişkin 07/06/2021 tarih ve 13875 sayılı yazısı.

34.6/347- Gençlik ve Spor hizmetleri Dairesi Başkanlığının; Büyükşehir Belediyemizin 2020-2024 yılı Stratejik Planında, Adapazarı İlçesi Karaköy Mahallesi 603 parselde Spor Adası Vizyon Projesi'nin gerçekleştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan tüm konularda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve bağlı spor kulüpleri ile işbirliği protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 03.06.2021 tarih ve 13447 sayılı yazısı.

35.6/348- Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının; Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesinde Seracılık Mükemmeliyet Merkezi kurulmasına yönelik projenin sözleşmesi 15.02.2021 tarihinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile imzalanmış olup, projenin diğer ortakları olan Sakarya Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına  yetki verilmesine ilişkin 07.06.2021 tarih ve 13826 sayılı yazısı.
 
 
 14/06/2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
36.6/349-Akyazı Belediyesinin, Merkez, Seyfeler ve Pazarköy Mahallelerini kapsayan alana yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 01/06/2021 tarih ve 4643 sayılı yazısı.
 
37.6/350- Pamukova Belediyesinin merkez 961, 3305, 4608, 4609, 4610, 9229 ve 10423 parseller ile Tescil Harici Alanın yer aldığı 7 bölge için belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin 02.06.2021 tarih ve 1301 sayılı yazısı.
 
38.6/351- Pamukova Belediyesinin Yenice Mahallesi 4764, 8873 ve 10433 nolu parsellere yönelik belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifine ilişkin 02.06.2021 tarih ve 1300 sayılı yazısı.
 

×