Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14.05.2018 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14/05/2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
•Yoklama ve açılış.
•09/04/2018 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
 
 
1.5/315-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/147 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
2.5/316- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/146 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaman ve 15 Temmuz Camili Mahallelerinde yaklaşık 62,8 ha’lık alana yönelik  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
3.5/317- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/268 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 2352 ada, 14 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
4.5/318- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/269 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Ekizce Osmaniye Mahallesi, 2133 ada, 30 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
5.5/319- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/270 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin; 12/02/2018 tarih ve 2/61 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi’nde bulunan 1355 ada, 5-6-7-8 ve 14 nolu, 1356 ada, 1 ve 3 nolu, 1363 ada, 1-2 ve 3 nolu, 1361 ada, 1 ve 2 nolu, 1362 ada, 3 ve 4 nolu, 1357 ada, 1 nolu, 1358 ada, 1 nolu, 1360 ada, 3 ve 4 nolu, 1359 ada, 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce olumsuz mütalaa edilen “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”nda kalan Adapazarı İlçesi Çamyolu Mahallesinde yaklaşık 38 ha. Alanın plandan çıkartılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
6.5/320- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/271 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Sakarya Mahallesi, 812 ada, 36-37-38 ve 89 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
7.5/321- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/272 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarih ve 3/41 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi,  2229 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
8.5/322- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/311 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2352 ada, 14 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.04.2018 tarih ve 4/60 sayılı kararı ile birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
9.5/323- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/273 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin; 13/11/2017 tarih ve 10/671 sayılı kararı değiştirilerek onaylanan Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 2771 ada, 1 nolu parsel ile 580 ada, 239-262-263 ve 399 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan askı süreci içerisinde yapılan itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
10.5/324- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/274 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 3/52 sayılı kararı ile uygun görülen, Tepekum Mahallesi, AGDAŞ 35 Nolu Bölge Regülatörü için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
11.5/325- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/190 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygun görülen, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin (6.2) maddesine istinaden hazırlanan Serdivan İlçesi, Orta Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
12.5/326- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/240 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 13513 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
13.5/327- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/275 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 828 ada, 1 nolu parsel ve güneyindeki kadastral boşluktaki park alanına yönelik hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2018 tarih ve 2/65 sayılı kararı ile onaylanarak askıya alınan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin, yeniden değerlendirilmesi için yapılan itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
14.5/328- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/243 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Serdivan İlçesi,  İstiklal Mahallesi,  1363 ada, 1 ve 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
15.5/329- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/241 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1285 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
16.5/330- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/278 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 6565 ila 6571, 6587 ila 6589 nolu parsellerin kuzey ve batısında bulunan 10.00 ve 12.00 metrelik imar yollarının kaydırılmasına yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
17.5/331- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/277 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17767 ve 17768 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
18.5/332 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/276 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 468 ada, 1-2 ve 3 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
19.5/333- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/281 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Orta Mahalle, 1794 ada, 9 nolu parsel ile 1401 ve 1402 nolu parsellere yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
20.5/334- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/280 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 15801,5070 ila 5074,4165 ila 4167 nolu parseller ile 4647,5075 ila 5079,4168 ila 4170 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
21.5/335- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/279 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, 1551 ada, 1 ve 2 nolu parseller (eski 1461 ada, 1 ve 2 nolu parseller) ve bu parsellerin batısındaki kadastral boşluğa yönelik Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7-b maddesine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
22.5/336- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/203 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi, 142 ve 143 nolu parsellerinde içinde bulunduğu plan değişikliği sınırına yönelik hazırlanan Emirler Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
23.5/337- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/283 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi,  175 ada, 29-30 nolu, 669 ada, 6 nolu, 612 ada, 1 nolu parseller ile 613 adadaki kadastral boşluğu kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
24.5/338- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/286 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 03.01.2018 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Nüshetiye (Akova) Mahallesi, 1095 (yeni 1317) ve 1096 (yeni 1321) nolu adaları kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
25.5/339- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/313 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.04.2018 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul edilen, Akyazı İlçesi Vakıf Mahallesi Kırsal Yerleşme Alanı sınırının genişletilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2018 tarihli, 2/72 sayı ile onaylanan kararına ilan askı süresince yapılan itirazların, rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
26.5/340- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/799 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.12.2017 tarih ve 86 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi Alaağaç Mahallesi G25D08D3B pafta, 102 ada, 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
27.5/341- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/777 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, 6252 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
28.5/342- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/289 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 425 ada, 4 nolu parsel ile 8669 nolu parsel arasında konut alanı ve park alanı değişikliği ile 15.00 ve 12.00 metrelik imar yollarına yönelik düzenlenmeyi kapsayan belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
29.5/343- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/97 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2017 tarih ve 2017/99 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesi, G24C03D3C pafta, 565 ada, 4-5 ve 6 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
30.5/344- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/290 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 865 ada, 1-2-3-4-8-10-11-12-13-14 ve 15 nolu parsellere yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
31.5/345- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/291 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 31 ada, 113 nolu parselde bulunan Eğitim Tesis Alanının bir kısmının, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Rüstempaşa Mahallesi, 23 ada, 7 ve 8 nolu parseller ile bir kısmı tescil harici alana ve Mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait Gazipaşa Mahallesi 69 ada, 155 nolu parsele taşınması ile Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi ve Güldibi Mahallesinden geçen Nato Boru hattının kuzey ve güneyinde bulunan yeşil bantların kaydırılması yönünde Belediyesince hazırlanan ve talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
32.5/346- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/292 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi uyarınca Ferizli İlçesi, İnönü ve Damlık Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 127 hektarlık alanın “Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı” olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
33.5/347- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/293 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli Belediye Meclisi’nin 08.01.2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile kabul edilen, Sinanoğlu Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
34.5/348- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/106 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 02 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Küçük Söğütlü Mahallesi, 1183-1184 nolu parseller ile Cami Cedid Mahallesi, 1063 nolu (yeni 142/1) parsele yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
35.5/349- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/105 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 03 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Küçük Söğütlü Mahallesi, 962 ve 963 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
36.5/350- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/295 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin 01/03/2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararı ile uygun görülen, Geyve İlçesi, Taşoluk Mahallesi, 131 ada, 3 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
37.5/351- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/115 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçesi, Kocaali Mahallesi, 3689-3697-6616-6617 ve 6847 nolu parseller ile 7544-7546 ve 1521 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
38.5/352- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/294 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanma işi kapsamında; Müellif firma tarafından hazırlanan Kocaali İlçe Merkezi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 16.08.2016 tarih ve 68 sayılı kararı ile birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
39.5/353- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/111 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Pamukova (Köy) Mahallesi, 3306 nolu parselin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
40.5/354- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/296 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.02.2018 tarih ve 2/83 sayılı kararı ile onaylanan Pamukova İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde; İtfaiye Dairesi Başkanlığının 26.03.2018 tarih ve 10169 sayılı yazısı ile yapılan itiraz,Hukuk Müşavirliği’nin 22.03.2018 tarih ve 9782 sayılı yazısı ile iletilen Sakarya 1. İdare Mahkemesi BİM İstinaf Kararı, Belediyemize yapılan itirazlar, Pamukova Belediyesinin 28.03.2018 tarihli, 533 ve 534 sayılı yazıları ile yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün  uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
41.5/355- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/265 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08.01.2018 tarih ve 1/25 sayılı kararıyla onaylanan Taraklı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde (23.01.2018- 26.02.2018) Belediyemize yapılan 9 adet itiraz ile Taraklı Belediyesine yapılan 32 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
42.5/356- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/300 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yolların tespitine ilişkin 11/05/2015 tarihli, 5/233 sayılı meclis kararı ile daha önce yapılan çalışmanın revizesinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/04/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
43.5/357- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/304 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe müşterek Komisyonuna havale edilen, 17.11.2017 tarihli ve 10/740 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 2018 Mali Yılı Gelir ve Ücret tarifesinde yer alan ticari araçlara ait (özel halk otobüsü, minibüs, taksi dolmuş, taksi) Yıllık Güzergah Tahsis Ücreti ve servis aracı Yıllık Çalışma Ruhsat Ücretlerinin iptal edilerek; Özel Halk Otobüsleri için  Yıllık  Çalışma  Süresi  Uzatım  Ücreti  ve  Minibüs,  Taksi  Dolmuş,  Taksi,  Servisler  için  Araç Uygunluk Kontrv l Ücretlerinin ekte sunulan tabloya göre belirlenmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
44.5/358- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarih ve 4/305 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe müşterek Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz denetim ve kontrolündeki Sinanoğlu-Adapazarı Özel Halk Otobüs hattında hizmet veren 6 adet Özel Halk Otobüsü işleticisinin, 07.02.2018 tarihinde biten çalışma süreleri bedeli mukabilinde 10 yıl süre uzatma kararı alınması sebebiyle işleticilerinden 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97.maddesine istinaden alınacak 10 yıllık çalışma süresi uzatım bedelinin rapordaki şekliyle belirlenmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
45.5/359- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada 13, 14 ve 258 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifi ve eklerinin görüşülmesine ilişkin 08/05/2018 tarihli, 15039 sayılı yazısı.
 
46.5/360- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 40 Hektarlık Alanı Kapsayan 1000 Yataklı Şehir Hastanesine yönelik üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının; bu planın da yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarihli ve 5/80 sayılı kararı ile birlikte görüşülmesine ilişkin 08/05/2018 tarihli, 15043 sayılı yazısı.
 
47.5/361- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına kayıtlı Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada 403 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 08/05/2018 tarihli, 15049 sayılı yazısı.
 
48.5/362- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarihli 4/61 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1678 ada 1 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/05/2018 tarihli, 15035 sayılı yazısı.
 
49.5/363- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 1836 ada 5 nolu parsele yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/05/2018 tarihli, 14941 sayılı yazısı.
 
50.5/364-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1985 ada 1, 1976 ada 3 ve 1982 ada 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan;  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/05/2018 tarihli, 14708 sayılı yazısı
 
51.5/365-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/04/2018 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen Kemalpaşa Mahallesi, 1983 ada 1-2-3-4, 1976 ada 2-3, ve 14843-14844-14845 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/05/2018 tarihli, 14710 sayılı yazısı.
 
52.5/366-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/04/2018 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun görülen Vatan Mahallesi, 5238 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/05/2018 tarihli, 14709 sayılı yazısı.
 
53.5/367- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin;  02/05/2018  tarih  ve 50  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/05/2018 tarihli, 15041 sayılı yazısı.
 
54.5/368- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin;  02/05/2018  tarih  ve 48  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen Serdivan 1.Kısım(Güney) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/05/2018 tarihli, 15047 sayılı yazısı.
 
55.5/369-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin;  02/05/2018 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun görülen Serdivan 2.Kısım(Kuzey) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/05/2018 tarihli, 15034 sayılı yazısı.
 
56.5/370- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/04/2018 tarih ve 30 sayılı kararı ile Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 118 Ada, 1-2-18-19 parseller ve kadastral boşluğun   “Park ve Kentsel Meydan Düzenlemesi(Yeraltı Otapark)” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/05/2018 tarihli, 14693 sayılı yazısı.
 
57.5/371- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2421 Ada 2 No.lu Parselin mevcut teşekküle uygun olarak yaklaşık 2.5 hektarlık kısmının Hayvan Pazar Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 08/05/2018 tarihli, 15044 sayılı yazısı.
 
58.5/372- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 10845, 10846, 10847, 10848, 10849, 10850, 10851, 10852, 10853 ve 12956 No.lu Parselleri kapsayan alanın Dini Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/05/2018 tarihli, 15042 sayılı yazısı.
 
59.5/373- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin; 05.03.2018 tarihli ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen Kozluk Mahallesi, 2420 Ada, 50 No.lu Parselin doğusunda, 51 No.lu Parselin ortasında, 52, 53 ve 54 No.lu Parsellerin batısında bulunan 12.00 metrelik araç yolunun, 53 sayılı parselin ortasından 15.00 m olacak şekilde kaydırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/05/2018 tarihli, 15037 sayılı yazısı.
 
60.5/374-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 08.01.2018 tarihli ve 14 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi Nakışlar Mahallesi, 2423 Ada, 19 No.lu Parseli de kapsayan alanda yapılan plan değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz neticesinde; Erenler İlçe Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarihli ve 15 sayılı kararı ile sehven yol alanına isabet eden taşınmaza ilişkin mevcut teşekkül korunacak şekilde yolun kaydırılması ve bununla beraber mevcut yapılara ön çekme mesafesinin tanımlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/05/2018 tarihli, 15048 sayılı yazısı.
 
61.5/375-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin;01/03/2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun görülen Hanlı Merkez Mahallesi, 1048 ada 1 ve 2 nolu 1049 ada 17 nolu 1051 ada 13 nolu parsellerin güneyinden ve 1047 ada 57 nolu, 1047 ada 60 nolu, 1052 ada 81 nolu ve 82 nolu parsellerin kuzeyinden geçen 15.00 m.lik imar yolunun kadastral sınırlara göre yeniden düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/05/2018 tarihli, 14686 sayılı yazısı.
 
62.5/376-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin;01/03/2018 tarih ve 2018/25 sayılı kararı ile uygun görülen Sakarya Mahallesi, 1026 ada 6 nolu parselin 18393.00 m²’lik kısmının “Sanayi Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/05/2018 tarihli, 15046 sayılı yazısı.
 
63.5/377- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin;  01.03.2018  tarih  ve  2018/22  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen  Cumhuriyet Mahallesi,  860  ada   13,  15,  16,  17,  18,  19,  25,  26,  28   No.lu,  parsellerden  geçen  7.00  ve  10.00  m.lik  imar  yolları ile  parsellerin kuzeyinde bulunan “Park Alanı”nın bir kısmının yeniden düzenlenmesine ilişkin  Belediyesince talep edilen ve hazırlanan  1/1000  ölçekli  Uygulama İmar  Planı  değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/05/2018 tarihli, 14914 sayılı yazısı.
 
64.5/378- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/04/2018 tarih ve 2018/25 sayılı kararı ile kabul edilen Sapanca İlçesi, Memnuniye ve Şükriye Mahallelerinin kırsal yerleşim alanlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 04/05/2018 tarihli, 14719 sayılı yazısı.
 
65.5/379- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/04/2018 tarih ve 2018/26 sayılı kararı ile kabul edilen Sapanca İlçesi, Fevziye, Hacımercan ve Şükriye Mahallelerinin kırsal yerleşim alanlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 04/05/2018 tarihli, 14705 sayılı yazısı.
 
66.5/380- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi,  İstiklal Mahallesi,  112  ada  2  nolu  parsele  ilişkin  hazırlanan  1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/05/2018 tarihli, 14722 sayılı yazısı.
 
67.5/381- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi, İstiklal Mahallesi, 115 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/05/2018 tarihli, 14721 sayılı yazısı.
 
68.5/382-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi, Yenice Mahallesi 3306 ve 3307 nolu parsellerde “Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye Grup Amirliği Binası)” yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile bu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapma ve onama yetki devrine ait Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/04/2018 tarih ve 23 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/05/2018 tarihli, 15033 sayılı yazısı.
 
69.5/383- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Pamukova Belediye Başkanlığı’na ait Pamukova İlçesi, Yenice Mahallesi, 3307 nolu parsele ‘‘Pamukova İtfaiye Grup Amirliği Hizmet Binası’’ yapılacağından, söz konusu parselin amacı doğrultusunda kullanılmak üzere;  5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Belediyemize devrinin yapılabilmesi ve devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 08/05/2018 tarihli, 15045 sayılı yazısı.
 
70.5/384- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarihli 17 nolu kararı ile kabul edilen, Mülkiyeti Karapürçek Belediyesine ait Karapürçek İlçesi Büyük Karapürçek  (Cumhuriyet) Mahallesi 2 pafta 1468 nolu 1.900,00 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre “Sosyal Gelişim Merkezi” yapılmak üzere bedelsiz olarak Belediyemizce devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 10/04/2018 tarihli, 12101 sayılı yazısı.
 
71.5/385- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Belediyemize ait, Hendek Park ve Sosyal Tesisleri alanında kalan; Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi 7 pafta 31 ada 32 nolu 2.716,49 m2 yüzölçümlü, 31 ada 83 nolu 513,67 m2 yüzölçümlü, 31 ada 162 nolu 3737,93 m2 yüzölçümlü ve 31 ada 163 nolu 8751,92 m2 yüzölçümlü parseller ve bu parseller üzerinde bulunan yapıların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre bedelsiz olarak Hendek Belediyesine devredilmesi, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 27/04/2018 tarihli, 13923 sayılı yazısı.
 
72.5/386- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, kamulaştırma işlemleri tamamlanan Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu iş merkezindeki, 6, 7, 10, 11, 14, 21, 23, 39, 51, 81 ve 90 bağımsız bölüm nolu 11 adet iş yerlerinin “Hizmet Binası” olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz tahsisi, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 27/04/2018 tarihli, 12994 sayılı yazısı.
 
73.5/387- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünün “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ve Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğünün yeniden düzenlenen “Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nin görüşülmesine ilişkin 08/05/2018 tarihli, 15040 sayılı yazısı.
 
74.5/388- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre hazırlanmış bulunan Büyükşehir Belediyesine ait işçi kadro iptal-ihdas değişikliği (VI) sayılı cetvelin görüşülmesine ilişkin 02/05/2018 tarihli, 14427 sayılı yazısı
 
75.5/389- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz ve Almanya’nın Karlsruhe Kenti ile 18 Mart 2016 tarihinde imzalanan Proje Ortaklığı ve işbirliği ilişkimiz çerçevesinde Sakarya İli’nden iki öğrencinin Karlsruhe’de staj yapması için bir davet mektubu gönderilmiş olup, 06 Ağustos – 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Üniversitesi Çeviri Bilim (Almanca) bölümü öğrencileri Nursena BÖREKÇİOĞLU ve Melike ŞİRİN’in Karlsruhe’ye stajyer olarak gönderilmesi ve gönderilecek 2 adet öğrencinin gidiş-dönüş ulaşım bedeli ile aynı proje kapsamında Belediyemizde staj yapacak stajyerlerin her birine 1000’er TL cep harçlığı verilmesi ve konaklamanın karşılanması için 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 18.maddesi (p) bendi gereğince görüşülmesine ilişkin 02/05/2018 tarihli, 14540 sayılı yazısı.
 
76.5/390- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının,  Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Taraklı(Sakarya) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapımı işi” için 2.500.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 04/05/2018 tarih ve 14571 sayılı yazısı.
 
77.5/391- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının,  Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Keremali Santral Binası İnşaatı Yapımı işi” için 3.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 04/05/2018 tarih ve 14572 sayılı yazısı.
 
78.5/392- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının,  Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Karapürçek İlçesi ve Küçücek Mahallesi Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör  Hatları İnşaatı Yapımı işi” için 2.500.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 180 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 04/05/2018 tarih ve 14570 sayılı yazısı.
 
79.5/393- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 karar sayılı “Taşeron Düzenlemesi Kararnamesi”  kapsamında, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 2018 mali yılı “46540134-013900-5-035111 (Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri)”ekonomik gider kodunda yer alan 500.000-TL’nin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının “46540105-013100-5-035111 (Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri)” ekonomik gider koduna ödenek aktarmasının yapılabilmesine ilişkin 02/05/2018 tarih ve 14512 sayılı yazısı.
 
80.5/394- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 19/04/2018 tarihli 152 ve 26/04/2018 tarihli 163-164 sayılı Encümen kararları ile Büyükşehir Belediye Encümeni ve Başkanlık tarafından tetkiki tamamlanan Belediyemiz 2017 Mali yılı Kesin Hesabı ile Harcama Birimleri Taşınır Yönetim Dönemi Hesap Cetvellerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 04/05/2018 tarih ve 14753 sayılı yazısı.
 
 
                                                     14/05/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
                                                                          -İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
81.5/395. N.D. İmar İnşaat. Tic. A.Ş.’nin 2018/128 sayılı yazısı ile Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’nün yetki alanına giren ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün 04/04/2018 tarih ve 137196 sayılı yazısı ile, Sakarya İli sınırından geçen “Kuzey Marmara Otoyol Güzergahı”nın nihai haline ilişkin hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 – 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifleri.
 
82.5/396. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün 04/04/2018 tarih ve 137196 sayılı yazısı ile, değişikliğe uğrayan Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin; 12/02/2018 tarih ve 2/61 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi’nde bulunan 1355 ada, 5-6-7-8 ve 14 nolu, 1356 ada, 1 ve 3 nolu, 1363 ada, 1-2 ve 3 nolu, 1361 ada, 1 ve 2 nolu, 1362 ada, 3 ve 4 nolu, 1357 ada, 1 nolu, 1358 ada, 1 nolu, 1360 ada, 3 ve 4 nolu, 1359 ada, 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri.
 
83.5/397.Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.’nin 11/05/2018 tarihli ve 18523 kayıt nolu dilekçesi ile, Erenler İlçesi, Bekirpaşa Köyiçi Mahallesi 2411 ada, 129-134-135-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-183-184-185-186-189 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifleri.
 
84.5/398. Kocaali İlçesi, 3689 - 3697 - 6616 - 6617 ve 6847 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
 
85.5/399. Hendek İlçesi Çamlıca Aşağıçarığıkuru Mahallesi, 1057 nolu parsele (656 ve 1021 nolu parsellerin tevhidi ile oluşan) ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Hendek Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih ve 29 sayılı kararı.
 
86.5/400. “Kırkpınar Mahmudiye Arası Teleferik Projesi”ne ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarih ve 2018/23 sayılı kararı
 
87.5/401. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçesi, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 3697, 6616, 6617, 3689 ve 6847 nolu parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine göre Belediyemize tahsisinin yapılabilmesi ve tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 11/05/2018 tarihli 15423 sayılı yazısı.
 

×