Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14.05.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
DAVET YAZISI


T.C

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14/05/2012 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 

 

                                                                   GÜNDEM

1-   5/145.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/04/2012 tarih ve 4/127 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Papuçcular Mahallesi 189 ada, 12 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/04/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

 

2-   5/146.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/04/2012 tarih ve 4/142 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının plan notu değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/04/2012 tarih ve 4/46 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/05/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

3-   5/147.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/04/2012 tarih ve 4/128 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı ve Kirişhane Caddesi arasında kalan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/04/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

4-   5/148.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2011 tarih ve 11/540 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi 28 K I pafta 16764 – 15405 – 13510 – 11321 ve 11320 nolu parsellerin bulunduğu imar adasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/11/2011 tarih ve 77 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/05/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

5-   5/149.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/04/2012 tarih ve 4/129 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 25 pafta, 41 ada, 2 parsel nolu taşınmaza ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06/03/2012 tarih ve 19 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/04/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

 

6-   5/150.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/04/2012 tarih ve 4/130 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Hanlı Sakarya Mahallesi 13 pafta, 1664 parsel ve 12 pafta, 1697 parsel sayılı taşınmaz ve yakın çevresine ilişkin hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/04/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

7-   5/151.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/04/2012 tarih ve 4/133 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının 26/03/2012 tarih ve 239 sayılı yazısında belirtildiği üzere Belediyemiz Ulaşım ve Koordinasyon Merkezinin  (UKOME)  27.12.2012 tarihli Genel Kurulunda alınan 2011/129 sayılı kararı ile S.S.49 nolu Hendek Sanayi Bölgesi Min.Otob.Mot.Taş.Kooperatif araçlarının Özel Halk Otobüsüne çevrilmesine karar verilmiştir.Söz konusu Özel Halk Otobüslerinin çalışma sürelerinin, imtiyaz bedellerinin, yıllık güzergah ücretlerinin, güzergah devir ücretlerinin çalışacak araçların model, tip ve kapasiteleri ile çalışma şartlarının komisyon raporunda belirlenen şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/04/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

 

8-   5/152.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/04/2012 tarih ve 4/135 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Çevre ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün "Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin komisyonca düzeltme ve düzenlemesi yapılan şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/04/2012 tarihli Komisyon raporu.

 

 

9-   5/153.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği'nin (İl Sağlık Müdürlüğü) 03/05/2012 tarih ve 673 sayılı yazısı ile talep olunan, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 197 ada 1-8-18-20 ve 21 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 07/05/2012 tarih ve 600 sayılı yazısı.

 

10-5/154.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, imar planında 1755 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ve 13 parsel sayılı taşınmazlara ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/05/2012 tarih ve 604 sayılı yazısı.

 

11-5/155.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Hızırtepe Mahallesi Orhangazi Caddesinden cephe alan ada numarası 643 ve 644 olan parsellerden oluşan yapı adasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/04/2012 tarih ve 4/47 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/05/2012 tarih ve 579 sayılı yazısı.

 

 

12-5/156.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi 311 ada, 1 nolu parsel ve 312 ada, 1 nolu parseller  ve  çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 2/04/2012 tarih ve 27 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/05/2012 tarih ve 581 sayılı yazısı.

 

13-5/157.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi 834 ada, 1 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli  Nazım İmar  Planı değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 07/05/2012 tarih ve 599 sayılı yazısı.

 

14-5/158.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müd. 04.05.2012 tarih – 1755 sayılı yazısı  ile, Erenler İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 177-178-185-186-187-188-189 nolu yapı adalarına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/05/2012 tarih ve 606 sayılı yazısı.

 

 

15-5/159.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Başkanlığının 17/04/2012 tarih ve 1847 sayılı yazısı ile, Akyazı İlçesi İnönü Mahallesi 380 ada, 1 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2012 tarih ve 577 sayılı yazısı.

 

16-5/160.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi 20.i.3.a pafta 6 ada, 90, 93, 237, 238 ve  257 nolu  parsellerin  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 05/04/2012 tarih ve 24 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/05/2012 tarih ve 597 sayılı yazısı.

 

17-5/161.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Kabakulak Mahallesi 102 ada, 88 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ilişkin alınan Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 05/04/2012 tarih ve 25 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/05/2012 tarih ve 591 sayılı yazısı.

 

 

18-5/162.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi  Adliye Mahallesi 2657 ada, 111-112-113-114-119 ve 141 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 02/04/2012 tarih ve 2012/21 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/05/2012 tarih ve 580 sayılı yazısı.

 

19-5/163.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi G24C03B4C paftasında Demiryolu hattının kuzeyinde kalan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 02/04/2012 tarih ve 2012/24 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/05/2012 tarih ve 582 sayılı yazısı.

 

20-5/164.- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçe Belediyesinin 2012 Mali yılı bütçesinde Fen İşleri Müdürlüğünün tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ve bütçenin hazırlanmasında öngörülmeyen Diğer Taşıt alımları ve Park düzenlemesi için 2012 Mali Yılı Bütçesine cetvellerde belirtildiği şekilde 700.000,00 TL ek ödenek konulmasına ait Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 12/04/2012 tarih ve 18 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/05/2012 tarih ve 412 sayılı yazısı.

 

21-5/165.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği Emniyet Müdürlüğünün 12/04/2012 tarih ve 107 sayılı yazısı ile talep olunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İl Emniyet Müdürlüğüne tahsisli ve üzerinde Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğinin bulunduğu Semerciler Mahallesi (eski 349 ada 4 nolu) 3052 ada 4 nolu parselden T.C.D.D'ye ait 208 ada 13 nolu parseldeki gar binasının ikinci katındaki 400 m2.lik yere taşındığından yeni bir hizmet binası yapımı için boşaltılan arsaya eşdeğer olarak Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi 2984 ada 3 nolu parselin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne tahsisinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesi ile 75-d maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 02/05/2012 tarih ve 593 sayılı yazısı.

 

22-5/166.- Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Aşağıkirazca Mahallesi 1 pafta, 60 nolu 371.800,00 m2 yüzölçümlü ve tamamı Hazine adına kayıtlı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına tahsisli taşınmazın imar planında da işaretlendiği gibi 111.060,09 m2.si 5393/15. maddesinin 1-j bendine göre Bölge Hali olarak kullanılmak üzere Belediyemize tahsis edilmiş olup,  söz konusu taşınmazın aynı kanunun 18/e bendine göre 10 yıla kadar kiraya verilebilmesi veya 30 yıl süreyle sınırlı ayni hak tesisi olarak işletilmesi için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 09/05/2012 tarih ve 261 sayılı yazısı.

 

23-5/167.- Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi 216 ada, 4 nolu parselde "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eski TMO Binasının Sakarya Kültür Merkezine Dönüştürülmesi İşi' kapsamında yapılacak olan Kafeteryanın işletilmesi için 5393  sayılı Kanunun 18/e maddesi hükümlerine göre 10 yıla kadar kiraya verilebilmesi için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 09/05/2012 tarih ve 262 sayılı yazısı.

 

 

24-5/168.- Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "81 İle Bilim Merkezleri kurulması' projesi kapsamında İlimizde Bilim ve Teknoloji Merkezinin kurulmasıyla ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının vereceği mali destekten yararlanabilmek için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu(TÜBİTAK) ile sözleşme yapmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 07/05/2012 tarih ve 24 sayılı yazısı.

 

25- 5/169.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/06/2009 tarih ve 6/217 sayılı kararı ile kadrosu dondurulan ve bağlı müdürlükleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlanan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı kadrosuna ihtiyaç duyulmasından dolayı atama yapılması, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlanan şube müdürlüklerinin 5216/21. maddesine göre tekrar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlanması, buna bağlı olarak ilgili daire başkanlığı ve müdürlüklerinin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bütçesindeki ödeneklerinin de Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarılarak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesine göre işlem yapılmasına ilişkin 09/05/2012 tarih ve 131 sayılı yazısı.

 

26-5/170.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin 2011 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabının 5216 Sayılı Kanunun 18/e maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 07/05/2012 tarih ve 125 sayılı yazısı.

 

 

14/05/2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ

-İLAVE GÜNDEMİ-

 

 

27-5/171.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, 1551 ada, 3 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/04/2012  tarih ve 36  sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 11/05/2012 tarih ve 627 sayılı yazısı.

 

28-5/172.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 28/03/2012 tarih ve B.M.2012/2268 sayılı yazısına istinaden, Serdivan  İlçesi, İstiklal Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait büyüklüğü 19921,48 m² olan 1532 ada, 31 nolu parselde Bölge Adliye Mahkeme Binası, Adalet Bakanlığı Binaları ve Tesisleri yapılmak üzere E=0,50'den E=1,25'e, Max Kat Sayısı Hmax=2 kat değerinden, Hmax=12.50 m.'ye çıkarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2012 tarih ve 37 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 11/05/2012 tarih ve 624 sayılı yazısı.

 

29-5/173.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 19/04/2012 tarih ve 2300 sayılı yazısı ile, mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı İlçe Belediyesi ve Maliye Hazinesi'ne ait, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 3099 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapımı düşünülen 25 bin seyirci kapasiteli Stadyuma yönelik  olarak TOKİ tarafından avam proje hazırlandığı ve bunun sonucunda, yürürlükteki imar planlarında stadyuma ayrılan alandan daha büyük bir alana gereksinim duyulduğundan Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 3099 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ve yakın çevresine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 11/05/2012 tarih ve 626 sayılı yazısı.

 

30-5/174.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı İlçe Belediyesi ve Maliye Hazinesi'ne ait Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 3099 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapımı düşünülen 25 bin seyirci kapasiteli Stadyuma yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 11/05/2012 tarih ve 625 sayılı yazısı.


31- 5/175.- Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 03/05/2012 tarih ve 2012/16 sayılı kararıyla 2012 Mali yılı Bütçesine 550.000,00 TL ek ödenek konulması

×