Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14/03/2016 Tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI:                                                                                                                                          
                                                       
                                                                                                                                          T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14/03/2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 Yoklama ve açılış.
 08/02/2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.
 
                                                                                                                                    GÜNDEM
 
1- 3/113-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/79 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Yürürlükteki Nazım İmar Planlarında Sakarya Nehrinin her iki tarafı Rekreasyon Alanı olarak planlanmış olup, nehrin X: 4,518,449.814-44,510,111.160, Y:535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan kesimindeki Rekreasyon Alanları ile ilgili hazırlanan Nazım İmar Plan değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 12/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 3/114-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/80 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14/12/2015 tarih ve 12/561 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada, 2 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan (30/12/2015-28/01/2016) 1 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 3/115-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/83 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.09.2015 tarih - 9/372 sayılı kararı ile onaylanan plana, Yahyalar Mahallesi, 3430 ada, 79 nolu parsel sahibince yapılan ve Yağcılar Mahallesi, 72 ada, 22 nolu parsel sahibince yapılan 2 adet itiraza yönelik alınan Adapazarı Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih - 1/3 sayılı kararının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 12/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 3/116-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/81 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 1157 ada, 1, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu yapı adasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.12.2015 tarih ve 14/134 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 12/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 3/117-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/25 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Abalı - Budaklar - Çelebiler - Çerçiler - Hacılar - Hacıramazanlar - Karadere - Kasımlar - Salmanlı Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının belirlenmesine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07.12.2015 tarihli 14/136 sayılı kararının rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 3/118-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/84 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2016 tarih ve 2/24 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, İkizce Osmaniye Mahallesi, 2117 ada 15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-40-41 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının plan notuyla birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 12/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 3/119-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/82 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 828, 829, 830 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.01.2016 tarih ve 1/4 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
8- 3/120-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/27 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Serdivan Belediyesi'ne ait Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 nolu parsel ile Mülkiyeti Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait 1895 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 05.10.2015 tarih ve 102 sayılı kararının ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 12/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 3/121-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/86 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1519 ada, 11 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 04.01.2016 tarih ve 01 sayılı kararının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 3/122-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/28 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 54 pafta, 2923 nolu parsele yönelik yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2015 tarih ve 119 sayılı kararının ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 12/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 3/123-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/85 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2015/379 Esas sayılı kararı ile iptal edilen, Serdivan İlçesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda İstiklal Mahallesi, Safiye Amasyalı Parkı ile ilgili iptal kararı ile plansız durumda kalan alana ilişkin bilirkişi raporuna istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 12/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 3/124-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/87 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Dilmen Mahallesi, G24B23C Pafta, 51 ve 3638 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 04.01.2016 tarih ve 1 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 3/125-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2015 tarih ve 11/540 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi Kentsel Dönüşüm alanının iptaline dair alınan mahkeme kararlarının yerine getirilmesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 3/126-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/90 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 118 ada, 11-12-13-23-28 ve 29 nolu parsellere ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 02.12.2015 tarih ve 76 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 3/127-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/94 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, 6026 nolu parselin “Dini Tesis Alanı”ndan “Konut Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
16- 3/128-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/93 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, G24C02C3C pafta, 5947 ve 5948 nolu parsellere ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planına ait Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2015 tarih ve 2015/55 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/03/2016 tarihli Komisyon raporu.

17- 3/129-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/112 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye Yukarıkirazca Mahallesi, G24-C-07-B-3-A ve G24-C-07-B-3-B pafta, 2566 ada, 1 nolu parsele ait “Sosyal Tesis Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 22.12.2015 tarih ve 2015/59 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
18- 3/130-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/91 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 32 ada, 1 nolu, 33 ada, 1 nolu ve 133 ada, 87 nolu parseller ile İnönü Mahallesi, 63 ada, 261, 262, 263 ve 264 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
19- 3/131-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/92 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 94 ada, 3 - 53 - 57 ve 76 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
20- 3/132-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/465 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Doğançay Ripajı II. Kısım Doğançay-Sapanca arası demiryolu güzergahı değişikliğine yönelik olarak Sapanca Belediye Başkanlığı’nın 04.09.2015 tarih ve 6027 sayılı yazısı ile sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
21- 3/133-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/95 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 03.12.2015 tarih ve 2015/130 sayılı kararı ile uygun görülen,  Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 2 pafta, 167 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 12/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
22- 3/134-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/424 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 172 ada, 36 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.08.2015 tarih ve 2015/79 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
23- 3/135-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/597 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, G24D10A pafta, 455,457,462,463,464,466,816,819, 1941,1942,2357 ve 2358 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04.11.2015 tarih ve 2015/121 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
24- 3/136-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/111 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2015 tarih ve 5/225 sayılı kararı ile Ferizli İlçesi İnönü Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı”  ilan edilen yaklaşık 123 hektarlık alandaki 2871 nolu parsel; mera vasıflı olduğundan bu parselin alan dışı bırakılarak, kalan bölgenin “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak belirlenmesine yönelik alınan Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2016 tarih ve 11 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
25- 3/137-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/97 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 07.12.2015 tarih ve 2015/51 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 3434-3435-3436-5488-5489-5490 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
26- 3/138-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/96 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sağlık Bakanlığı 2015 yılı yatırım programında yer alan 20 yataklı Ferizli İlçe Hastanesi için Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisi yapılan Kemalpaşa Mahallesi sınırlarındaki 27.325,73 m² yüzölçüme sahip orman alanına yönelik hazırlanan Sağlık Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve bunlarla birlikte 1/1000 ölçekli onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrine ilişkin alınan Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 20.01.2016 tarih ve 8 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
27- 3/139-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/611 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi Akarca Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 03.12.2015 tarih ve 2015/60 sayılı kararının  kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
28- 3/140-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/98 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova, Geyve, Taraklı İlçeleri ile Kuzuluk Dokurcun, Altındere Mahallerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planlarının Hazırlanma İşi” kapsamında tamamlanan, Pamukova İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
29- 3/141-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/99 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalan Kocaali İlçesi Alandere Mahallesi 83 nolu parselin geri kalan kısmının da Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na ilave edilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Plan teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/03/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
30- 3/142-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/100 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Taraklı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı kararı ile uygun görülen, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Taraklı İlçesi, Taraklı Mahallesi, 2661 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 10/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
31- 3/143-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/102 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan Bütçe ve Ulaşım müşterek Komisyonuna havale edilen, UKOME’nin 26/01/2016 tarihli, 24 sayılı kararıyla Yıldız Mahallesi-Çarşı arasında çalışan 3 adet minibüse ilave edilen 11 adet minibüs için araç başına durak katılım ücretinin 750.000.-TL(KDV Dahil) olarak belirlenmesinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
32- 3/144-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün yazıları ile, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 47 ada 141 nolu parselin İmar Planlarında İlköğretim Tesisi Alanı ve Park Alanında kaldığı, mevcutta bulunan binaların yetersiz olduğundan, alanda ek ortaokul binası yapılmak istenildiği belirtilerek park alanının büyüklüğü değiştirilmeden aynı ada içinde yerinin değiştirilmesi ile parselin Park Alanında kalan kısmının Eğitim Tesisi alanına dönüştürülmesi taleplerine istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/03/2016 tarih ve 458 sayılı yazısı.
 
33- 3/145-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 580 ada 71, 72, 73, 74, 75, 279, 364 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2016 tarih ve 541 sayılı yazısı.
 
34- 3/146-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2016 tarih ve 1/5 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 4 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına ilan- askı süresince (25.01.2016 ve 24.02.2016) 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 17/02/2016 tarih ve 376 sayılı yazısı.

35- 3/147-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Papuçcular Mahallesi, 189 ada 134, 211, 212, 213, 215, 231, 232, 246 ve 315 nolu parsellerin bulunduğu yapı adasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 01/02/2016 tarih ve 2/17 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2016 tarih ve 477 sayılı yazısı.
 
36- 3/148-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi 1273 ada 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 01/02/2016 tarih ve 2/18 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2016 tarih ve 513 sayılı yazısı.
 
37- 3/149-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünün talebine ve Adapazarı Belediye Meclisinin 07/03/2016 tarih ve 3/33 sayılı kararına istinaden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada 114, 253, 356, 360 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/03/2016 tarih ve 576 sayılı yazısı.
 
38- 3/150-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karaosman Mahallesi, 33 ada 24 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 04/01/2016 tarih ve 1/5 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2016 tarih ve 473 sayılı yazısı.
 
39- 3/151-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, Ayçiçek Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde (27/01/2016 - 26/02/2016) yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 04/03/2016 tarih ve 461 sayılı yazısı.
 
40- 3/152-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Bağlar Mahallesi ile Köprübaşı- Süleymanbey Mahallelerinin kuzey kısmını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 2. ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan planın değişen kısımlarına ilişkin 2 adet, diğer kısımlara ilişkin 2 adet itiraz dilekçesi ile meclis karar metninde tashih yapılmasına ilişkin dosyanın görüşülmesine ait 29/02/2016 tarih ve 481 sayılı yazısı.
 
41- 3/153-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2. İdare mahkemesinin iptal kararına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Taşlık Mahallesi, 3339 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planının görüşülmesine ilişkin 29/02/2016 tarih ve 492 sayılı yazısı.
 
42- 3/154-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinde yer alan Madde 2.12 “Konut alanlarında parsel büyüklüğü 1000 m²’den az olmayan ve 10.00 m. ve üzeri imar yoluna cephesi olan parsellerde, imar yolundan en az 5.00 m. çekilmesi şartıyla, zemin katlarda halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işyeri yapılabilir.” hükmüne “Bu yapıların kotu yol kotundan alınacaktır.” İfadesinin eklenmesine ilişkin alınan Adapazarı Belediye Meclisinin 01/02/2016 tarih ve 2/19 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 26/02/2016 tarih ve 474 sayılı yazısı.
 
43- 3/155-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Orta Mahalle, 1845 ada 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2016 tarih ve 16 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/03/2016 tarih ve 536 sayılı yazısı.
 
44- 3/156-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi 133 ada 12 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/03/2016 tarih ve 563 sayılı yazısı.
 
45- 3/157-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan Belediye Meclisi'nin 02/02/2016 tarih ve 08 nolu kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, 30 pafta 17201 nolu parselin ortasından geçen doğu batı doğrultusundaki 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılması ve park alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/03/2016 tarih ve 564 sayılı yazısı.

46- 3/158-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan Belediye Meclisi'nin 02/02/2016 tarih ve 07 nolu kararı ile uygun görülen, Vatan Mahallesi, 522 nolu parselin ada kaldırım köşesinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/03/2016 tarih ve 565 sayılı yazısı.
 
47- 3/159-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 01/02/2016 tarih ve 11 sayılı kararıyla uygun görülen Erenler Mahallesi, G24B24D4C Pafta, 600 ada 3 ve 5 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan yeşil alanın kaydırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 25/02/2016 tarih ve 441 sayılı yazısı.
 
48- 3/160-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi; Erenler Mahallesi 685 ada 12 parsele ait 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/03/2016 tarih ve 552 sayılı yazısı.
 
49- 3/161-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek ilçesi, Başpınar Mahallesi, 166 ada 110,11 ve 572 nolu parseller ile 231 ada 13,14,15,16 ve 17 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar plan değişiklikleri ilan askı süresi içerisinde (12/02/2016 ve 14/03/2016) yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 07/03/2016 tarih ve 571 sayılı yazısı.
 
50- 3/162-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Nüzhetiye Mahallesi, 72, 472 ve 473 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait Hendek Belediye Meclisinin 03/02/2016 tarih ve 11 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 07/03/2016 tarih ve 562 sayılı yazısı.
 
51- 3/163-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisinin 03/02/2016 tarih ve 12 nolu kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 259-260 ve 261 nolu adalara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/03/2016 tarih ve 575 sayılı yazısı.
 
52- 3/164-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek ilçesi, Kemaliye Mahallesi, 12 ada 5 ve 6 nolu parsellere ilişkin, Sakarya 2.İdare Mahkemesinin 2014/818 sayılı kararı ile plansız duruma düşmesi nedeni ile hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan teklifi ve buna bağlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin Hendek Belediye Meclisinin 03/02/2016 tarih ve 13 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/03/2016 tarih ve 572 sayılı yazısı.
 
53- 3/165-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Ormanşevkiye Mahallesi 108 ada 1 ve 2 nolu parsellere yönelik hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesisi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin; 05/01/2016 tarih ve 4 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/03/2016 tarih ve 494 sayılı yazısı.
 
54- 3/166-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 39 ada, 46 ve 47 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/01/2016 tarih ve 3 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2016 tarih ve 521 sayılı yazısı.
 
55- 3/167-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi, 118 ada, 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 nolu parseller ile 119 ada, 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 12 – 13 nolu (eski 106 ada, 70 ve 71 nolu parseller) parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/01/2016 tarih ve 7 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/03/2016 tarih ve 514 sayılı yazısı.
 
56- 3/168-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 63 ada, 954 – 955 – 956 – 957 nolu parseller ile 471 ada, 1 – 2 – 3 – 4 –5 – 6 – 7 nolu (eski 246 ve 775 nolu parseller) parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/01/2016 tarih ve 6 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/03/2016 tarih ve 510 sayılı yazısı.

57- 3/169-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, 2336 ve 2337 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/01/2016 tarih ve 09 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/03/2016 tarih ve 519 sayılı yazısı.
 
58- 3/170-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi 841 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2016 tarih ve 554 sayılı yazısı.
 
59- 3/171-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Dibektaş Mahallesi, 390, 406 ve 748 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/03/2016 tarih ve 561 sayılı yazısı.
 
60- 3/172-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2015 tarih 12/572 sayılı kararı ile onaylanan, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi 70 ada, 4 nolu parselin kuzeyinde yer alan konut alanının Üniversite alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi (19/01/2016 – 19/02/2016) içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 19/02/2016 tarih ve 2350 sayılı yazısı ile yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 03/03/2016 tarih ve 497 sayılı yazısı.
 
61- 3/173-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04/01/2016 tarih ve 2016/10 sayılı kararı ile uygun görülen Gazipaşa Mahallesi, Kemalettin Sami Paşa Caddesi, G24C06A1C, G24C06A3B, G24C06A3A, G24C06A2D, G24C06A2C imar paftalarında yer alan yaklaşık 1.4 km boyunca devam eden imar adalarının yoldan cephe alan kısımlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/03/2016 tarih ve 568 sayılı yazısı.
 
62- 3/174-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/01/2016 tarih ve 2016/05 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi Yavuzselim Mahallesi, İstasyon Caddesi G24D09B2B, G24D09B2C, G24D10A1A, G24D10A1D imar paftalarının kesişiminde yer alan İbadet Alanı ve bu alanın batısından geçen 15.00 metrelik imar yolu ve kuzeyinden geçen 10.00 metrelik imar yolunu kapsayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/03/2016 tarih ve 558 sayılı yazısı.
 
63- 3/175-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Soğucak Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının görüşülmesine ilişkin 07/03/2016 tarih ve 578 sayılı yazısı.
 
64- 3/176-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Karaçam Mahallesi, 23 nolu parselin (Yeni tapu kaydı: 103 ada, 9 parsel) 3000 m² lik kısmına yönelik hazırlanan “Dini Tesis Alanı (Camii ve Yatılı Kuran Kursu)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile birlikte Geyve Belediye Meclisinin onama yetki devrine ait 01.03.2016 tarih ve 2016/13 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/03/2016 tarih ve 582 sayılı yazısı.
 
65- 3/177-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 47 ada, 33, 34, 35 nolu parseller ve Hırka Mahallesi 105 ada 1, 3, 4 parsellere ilişkin 7.00 m.’lik yaya yolunun kaydırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne ilişkin alınan Geyve Belediye Meclisi’nin 01.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı karar ve eklerinin görüşülmesine ilişkin 04/03/2016 tarih ve 553 sayılı yazısı.
 
66- 3/178-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 28/01/2016 tarih ve 1373 sayılı yazısı gereği, Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 11,2 ha’lık alanı kapsayan ve 518, 520,521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 582, 583, 584, 585, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 666, 667, 669, 670, 671, 672, 676, 677, 684, 685, 686, 687, 940, 941, 1555, 1556, 1633, 1776 nolu parseller için Kamu yararı kararı alınmasına ilişkin 04/03/2016 tarih ve 545 sayılı yazısı.
 
67- 3/179-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi sınırlarında III. Derece Doğal Sit Alanında kalan 700-701-702-703-704-1608-1644 ve 1697 nolu parsellerin (161781,802 m2) “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmasına ait Kamu Yararı Kararı alınmasına ilişkin 01/03/2016 tarih ve 493 sayılı yazısı.
 
68- 3/180-.Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, “Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik”in görüşülmesine ilişkin 07/03/2016 tarih ve 21 sayılı yazısı.
 
69- 3/181-.Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce hazırlanan “Sulama Tesisleri ve T.İ.G.H. İşletme Bakım ve Onarım Yönetmeliği”nin görüşülmesine ilişkin 07/03/2016 tarih ve 22 sayılı yazısı.
 
70- 3/182-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediyesi Meclisinin 01.02.2016 tarih ve 15 nolu kararı ile kabul edilen, Mülkiyeti Erenler Belediyesine ait Erenler İlçesi Bağlar Mahallesi G24B24D4D pafta, 13268 parsel nolu Mezarlık Alanında kalan taşınmazın Belediyemize devri ve devir işlemlerinin yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29/02/2016 tarihli, 233 sayılı yazısı.
 
71- 3/183-.Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemize tahsisli Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 4380 ada, 2 nolu parselde Sosyal Tesis Binasının yapılabilmesi için 20 yıla kadar sınırlı ayni hak tesisi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 11/02/2016 tarih ve 154 sayılı yazısı.
 
72- 3/184-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 1 pafta, 633 ada, 147 nolu parsel (2.150,70 m2) üzerinde bulunan, ekli listede bağımsız bölümleri belirtilmiş olan, 28 Adet işyerinin satışının yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 25/02/2016 tarih ve 698 sayılı yazısı.
 
73- 3/185-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Ağrı’nın Taşlıçay ilçe Belediyesinin 03/02/2016 tarih ve 5 sayılı kararı ile talebi üzerine ihtiyaç fazlası 1 Adet Beko Loder iş makinesinin(Kepçe) 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin b bendi gereği ve Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğine istinaden hibe edilmesi ve gerekli protokolleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/02/2016 tarih ve 83 sayılı yazısı.
 
74- 3/186-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Muş İli Korkut ilçe Belediyesinin 19/02/2016 tarih ve 26 sayılı talep yazısı üzerine ihtiyaç fazlası 1 Adet kazıcı yükleyicinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin b bendi gereği ve Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğine istinaden hibe edilmesi ve gerekli protokolleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22/02/2016 tarih ve 113 sayılı yazısı.
 
75- 3/187-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Kentpark Camii çevre düzenlemesi çerçevesinde yıkılan lojmanların yerine kullanılmak üzere iki dairenin alımı için Türkiye Diyanet Vakfına 200.000,00 TL’nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi ve 5018 sayılı Kanununun 29. maddesine göre Belediyemizce verilmesine ilişkin 09/03/2016 tarih ve 147 sayılı yazısı.
 
76- 3/188-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemize ait ekli listede banka adı, IBAN numarası ve hesap adları belirtilen banka hesaplarının kamu hizmetlerine tahsis edilebilmesine ilişkin 18/02/2016 tarih ve 109 sayılı yazısı.
 
77- 3/189-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi sözleşmeli personel istihdamına imkan sağladığından, 5393 sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin unvan bazında 01/01/2016 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanacak olan ücret tavanını aşılmamak kaydıyla ücret tespiti ile 375 sayılı KHK’nin ek 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine ilişkin 09/03/2016 tarih ve 423 sayılı yazısı.
 
 
                                                           -14/03/2016 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

78.3/190. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/02/2016 tarih ve 2/62 sayılı kararı ile Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki “7. Cadde isminin “Medeniyet Caddesi” olarak değiştirilmiş olup, ekli krokide gösterildiği üzere Kemalpaşa Mahallesi, 7. Cadde ve devamından Sakarya üniversitesi girişine kadar olan “Üniversite Caddesi” isimlerinin “Medeniyet Bulvarı“ olarak değiştirilmesine ilişkin 11/03/2016 tarihli, 483 sayılı yazısı.
 
79.3/191-.Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 242 ada, 1 parsel ve Dereboğazı Mahallesi 310 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 Uygulama imar plan değişiklik yetkisi Hendek İlçe Belediye Meclisinin 02/03/2016 tarihli kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devredilmiş olduğu, Bahse konu plan değişikliği için 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliklerinin birlikte görüşülmesine ilişkin 07/03/2016 tarih ve 816 sayılı yazısı.
 
80.3/192-.Sapanca İlçesi Akçay Mahallesi ve Hacımercan Mahallelerine ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Turizm+2. Konut olarak planlanmış alanda 04/12/1995 tarih ve 2453 sayılı İl İdare Kurulu kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı alanınıda kapsayacak şekilde hazırlanan Akçay – Hacımercan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 07/03/2016 tarihli, 1145 sayılı yazısı.
 
81.3/193-. Arifiye İlçesi imar sınırları içerisinde Aşağıkirazca, Kirazca ve Karaaptiler Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01/03/2016 tarih ve 2016/15 sayılı kararı.
 
82.3/194-. Arifiye İlçesi imar sınırları içerisinde Arifbey Mahallesi G24-C-03-D-1-C pafta, 1824-1825,1826,1827,1828-1829-1830-1831-1832-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844 ve 3211 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01/03/2016 tarih ve 2016/14 sayılı kararı.
 
83.3/195-. Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mahallesinde, zemin etütleri onaylanan ve Kurum görüşleri tamamlanan, 1653 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Tesis Alanı Planının onaylanmasına ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 03/11/2015 tarihli, 2015/55 sayılı kararı.
 

×