Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14.02.2022 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
   14.02.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
Davet Yazısı
 
•Yoklama ve açılış.
 
1. 2/92- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/629 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarihli ve 12/107 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2352 ada, 14 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
2. 2/93-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/44 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18094 sayılı parsele ilişkin hazırlanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
3. 2/94-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/631 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 2263-2264 ve 3475 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
4. 2/95-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/633 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 04.10.2021 tarihli ve 37 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliğinin rapora göre değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27.01.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
5. 2/96-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/46 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 1961 ada, 18 nolu parsele ilişkin SASKİ Genel Müdürlüğü talebine istinaden hazırlanan Serdivan Merkez Güney 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
6. 2/97-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/47 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2021 tarih ve 10/535 sayılı kararı ile onaylanan, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 132 ada, 18 nolu parselin doğusundaki 2617.00 m².lik terkli alan ile 132 ada, 6 ve 14 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan  askı  süresi  içerisinde  yapılan  4 adet itirazın  rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
7. 2/98-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/48 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarihli ve 52 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Merkez 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan notları değişikliğinin Belediyesinden geldiği şekli ile kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
8. 2/99-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/49 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarihli ve 51 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Merkez 2.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan notları değişikliğinin Belediyesinden geldiği şekli ile kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
9. 2/100-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/50 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarihli ve 53 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan notları değişikliğinin Belediyesinden geldiği şekli ile kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
10. 2/101-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/51 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan  İlçesi, Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan notları değişikliğinin Belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
11. 2/102-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/53 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarihli ve 63 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi, AGDAŞ 105 No’lu Bölge Regülatörünün imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mer’i plandaki şeklinin devamının uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
12. 2/103-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/87 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarihli ve 1 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçe sınırları içerisinde bulunan Anadolu Otoyolu üzerinde yapılması planlanan Yeni Sakarya Gişeleri ve Bağlantı Yolları (Kozluk Cadde Kesimi) ve çevresine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.02.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
13. 2/104-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/54 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 08.11.2021 tarih ve 10/537 sayılı kararıyla onaylanan, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10 nolu parselde bulunan Park Alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın rapordaki şekliyle uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
14. 2/105-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/55 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 6/283 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan; Hendek Belediye Meclisi'nin 03.11.2021 tarihli ve 108 sayılı kararı ile uygun görülen 1 adet itirazın ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18.01.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
15. 2/106-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/56 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarihli ve 112 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi, 1288 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18.01.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
16. 2/107-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/58 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Pazarköy Mahallesini kapsayan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planına 2. ilan-askı süresi içinde Belediyemize yapılan itirazlar ile Akyazı Belediyesinin 27.12.2021 tarih ve 11775 sayılı yazısı ile göndermiş olduğu itirazların rapordaki şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27.01.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
17. 2/108-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/57 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Merkez, Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planına 2. ilan-askı süresi içerisinde Belediyemize yapılan itirazlar ile Akyazı Belediyesinin 27.12.2021 tarih ve 11775 sayılı yazısı ile gönderilen itirazların rapordaki şekliyle  kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03.02.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
18. 2/109-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/59 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarihli ve 2021/55 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2643 ada, 2 nolu parsel ve 2656 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
19. 2/110-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/61 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 13 ada, 113 nolu parselden geçen imar yolunun düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
20. 2/111-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/62 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 412 ada, 11 ve 12 nolu parsellerin Resmi Kurum Alanından Konut Alanına dönüştürülmesine yönelik alınan meclis kararında sehven yazılmayan 11 nolu parselin İmar Planına eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
21. 2/112-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/652 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 374 ada, 7 nolu parselde bulunan Park Alanı, Konut Alanı ve Rekreasyon Alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
22. 2/113-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/63 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarihli ve 2021/54 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 412 ada, 11 ve 12 nolu parselleri kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
23. 2/114-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarihli, 6/340 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 532-533-1551 ve 1552 nolu parsellerden geçen 10.00 metrelik imar yolunun düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03.02.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
24. 2/115-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/90 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçe Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarihli ve 11 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi, 909-910-911 ve 912 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27.01.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
25. 2/116-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/65 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarihli ve 2021/56 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi, 331 nolu parselin Resmi Kurum Alanından Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18.01.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
26. 2/117-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/66 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü Belediye Meclisinin 02.12.2021 tarihli ve 51 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 3370 nolu parsel ile 4452 nolu parsellerden geçen 7 m.lik yola ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, mer’i plandaki şeklinin devamının uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18.01.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
27. 2/118-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/67 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 35 ada, 78 nolu parsele yönelik Belediyesince  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.01.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
28. 2/119-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/88 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Merkezine yönelik Belediyesince hazırlanan “Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı”nın kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.02.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
29. 2/120-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/68 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarihli ve 118 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Alandere Mahallesi, 360 ada, 1 nolu parselin bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.01.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
30. 2/121-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/69 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarihli ve 116 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, Caferiye Mahallesi, 117 ada, 3 nolu parsel, 123 ada, 1 nolu parsel, 124 ada, 1 nolu parsel, 125 ada, 1 nolu parsel ve 126 ada, 1 nolu parseller arasında terkli alanda bulunan Regülatör alanının imar planına işlenmesine ilişkin AGDAŞ’ın talebiyle Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.01.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
31. 2/122-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli, 1/70 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanmış sınır krokisinde belirtilen ve 29.12.2021 tarihli ve 33049 sayılı yazı ekinde sunulan yaklaşık 149.02 hektarlık alanın Kaynarca – Arifağa – Karaboğaz Mevkii Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.02.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
32. 2/123-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarihli ve 1/74 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesindeki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğüne ait kısmın iptal edilerek ekteki şekliyle yeniden kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.02.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
33. 2/124-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarih ve 1/73 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2022 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü kısmında revize yapılmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19.01.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
34. 2/125- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümlerinin 8.7. maddesindeki Tarım Alanları, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin 9. maddesindeki Tarım Alanları ile Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin 11. maddesinde yer alan Tarım Alanları Hükümlerinin değiştirilmesini kapsayan ''Plan Hükümleri Değişikliği'' Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2021 tarihli ve 11/591 sayılı kararıyla onaylanmış olup, plan değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 09.02.2022 tarih ve 36920 sayılı yazısı.
 
35. 2/126- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Mera Alanı ile Adapazarı İlçesi Demirbey, Nasuhlar ve Poyrazlar Mahalleleri Kırsal Alanlarına ilişkin onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde Nasuhlar Mahalle Muhtarlığının yazısı ile yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 02.02.2022 tarih ve 36373 sayılı yazısı.
 
36. 2/127- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan (Otuzikievler)  Mahallesi, 8197 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan Serdivan İlçesi Merkez Güney 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.02.2022 tarih ve 36371 sayılı yazısı.
 
37. 2/128- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih ve 01 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi Kazımpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi 2481 ada, 388 nolu parselin bir kısmının “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.02.2022 tarih ve 36372 sayılı yazısı.
 
38. 2/129- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesi, 113 ada 6 nolu parsel ile 122 ada 31 ve 32 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 28.01.2022 tarih ve 35985 sayılı yazısı.
 
39. 2/130- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02.02.2022 tarihli ve 12 sayılı kararı ile kabul edilen, Akyazı İlçesi Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin yapı ve yapılaşmaya ilişkin hükümler kısmının 5,9 ve 17.maddesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 07.02.2022 tarih ve 36792 sayılı yazısı
 
40. 2/131- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarih ve 9/490 sayılı kararı ile onaylanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı için Karasu Belediye Başkanlığına askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 07.02.2022 tarih ve 36790 sayılı yazısı.
 
41. 2/132- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarih ve 9/491 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı için Karasu Belediye Başkanlığına askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 07.02.2022 tarih ve 36789 sayılı yazısı.
 
42. 2/133- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 13.12.2021 tarih ve 11/619 sayılı kararıyla onaylanan, Arifiye İlçesi Merkez 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 09.02.2022 tarih ve 36914 sayılı yazısı.
 
43. 2/134- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Kurtköy Dibektaş Mahallesi 198, 204, 207, 726, 727 ve 728 nolu parsellerden geçen imar yollarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 03.02.2022 tarih ve 36582 sayılı yazısı.
 
44. 2/135- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04.01.2022 tarih ve 2022/04 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi 123 ada, 35 nolu parsel ile 120 ada 4 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanı ve Konut Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07.02.2022 tarih ve 36769 sayılı yazısı.
 
45. 2/136- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi,  Elperek Mahallesi 1037, 1038,1043, 1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1109, 6923, 8619 (sehven 8819 yazılmış), 8845 nolu parseller ile tescil harici alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 09.02.2022 tarih ve 36919 sayılı yazısı.
 
46. 2/137- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin 08.12.2021 tarih ve 89 sayılı kararı ile uygun görülen Pamukova İlçesi, Pamukova(Köy) Mahallesi, 6427, 6428, 6429, 6436, 8957, 8958, 9165, 9166, 9167, 9168, 9169 nolu parsellerin bulunduğu alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 28.01.2022 tarih ve 35984 sayılı yazısı.
 
47. 2/138- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçesi, Birlik Mahallesi, Karaboğaz Mevkiinde bulunan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı’nın iptaline ait 26.11.2021 tarihli ve 69 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 07.02.2022 tarih ve 36771 sayılı yazısı
48. 2/139- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Adapazarı Belediyesi adına kayıtlı, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2226 ada, 49 parsel nolu 903,93 m2  yüzölçümlü  taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak Belediyemiz tarafından bedelsiz devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 21.01.2022 tarih ve 35264 sayılı yazısı.
 
49. 2/140- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz mülkiyetindeki Karakamış Mahallesi 4251 ada, 1 parsel nolu 2558,23 m2  ve 4253 ada, 1 parsel nolu 25487,30 m2 yüzölçümlü taşınmazların Süs Bitkileri ve Saksılı Bitki Satış Büfesi ve Sosyal Tesis olarak kullanılması amacıyla, yıllık kârının % 10’u karşılığında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fidancılık ve Peyzaj San.Tic.A.Ş’ye 10 yıl süre ile işletme hakkının devredilmesi, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 21.01.2022 tarih ve 35265 sayılı yazısı.
 
50. 2/141- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1431 ada, 1 parsel nolu taşınmazda bulunan 113 nolu İş Merkezinin Zemin Kat Z11(B.B:11), Z12(B.B:12), Z13(B.B:13), Z14(B.B:14) kapı nolu bağımsız bölümlerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükmünce 10 yıl süreyle Açık Teklif Usulü ile müştereken kiraya verilmesi, kiralama işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 24.01.2022 tarih ve 35444 sayılı yazısı.
 
51. 2/142- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi 1431 Ada 1 parsel nolu taşınmazda bulunan 113 nolu İş Merkezinin 1. Kat 101 (B.B:48), 102 (B.B:49), 103 (B.B:50), 104 (B.B:51), 105 (B.B:52), 106 (B.B:53), 107 (B.B:54), 108 (B.B:55), 109 (B.B:56), 110 (B.B:57), 111 (B.B:58), 114 (B.B:61), 115 (B.B:62), 116 (B.B:63), 117 (B.B:64), 118 (B.B:65) kapı nolu bağımsız bölümlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükmünce 10 yıl süreyle Açık Teklif Usulü ile müştereken kiraya verilmesi, kiralama işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 24.01.2022 tarih ve 35446 sayılı yazısı.
 
52. 2/143-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1545 ada, 1 parsel nolu taşınmazda bulunan 249 nolu iş merkezinin zemin kat Z01(BB No:1), Z02(BB No:2), Z04(BB No:4), Z05(BB No:5), Z06(BB No:6), Z11(BB No:11), Z01(BB No:1), Z12(BB No:12), Z13(BB No:13), Z14(BB No:14) kapı nolu toplam 10 adet bağımsız bölümün 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükmünce 10 yıl süreyle Açık Teklif Usulü ile müştereken kiraya verilmesi, kiralama işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02.02.2022 tarih ve 36378 sayılı yazısı.
 
53. 2/144- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Erenler İlçesi Alancuma Mahallesi 829 ada, 3 nolu 19.518,05 m2 yüzölçümlü parsele Tarım Lisesi yapılması planlandığından, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması, yapılacak iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 28.01.2022 tarih ve 35982 sayılı yazısı.
 
54. 2/145- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz tarafından Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesinde yapılan “Seracılık Mükemmeliyet Merkezi” inşaatı tamamlanmış olup, Mükemmeliyet Merkezi Projesi Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ortaklığı ile gerçekleştirilmiştir.Marka ve proje paydaşları ile yapılan protokol içerisinde yer alan araştırma geliştirme konuları ve sera inşaatı yatırımları Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda kalması, işletme, bakım ve yönetim hakkının net kârının % 10’unun Sakarya Büyükşehir Belediyesine ödenmesi şartıyla Sakarya Büyükşehir Sera A.Ş.’ye devrinin yapılması, iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02.02.2022 tarih ve 36379 sayılı yazısı.
 
55. 2/146- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’nin belirleyeceği vadelerde azami 180 ay’a kadar kullanacağı, “Kocaali İlçesi İçmesuyu İkmal İnşaatı işi” için 1.500.000,00-TL kredi alımına ait Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi hususunda iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 03.02.2022 tarih ve 36581 sayılı yazısı.
56. 2/147- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Ülkemizde en önemli yağ bitkilerinden biri olan ayçiçeği bitkisinin ekiliş alanlarının genişletilmesi, ayçiçeği tarımı yapan çiftçilerin desteklenmesi amacıyla Sakarya İl Tarım Müdürlüğünce yürütülen ‘İlimizde Ayçiçeği Tarımı Yapan Çiftçilere Tohum Yardımı Yapılması Projesi’ nin toplam bütçesinin %15 ini desteklemek üzere Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile protokol yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 09.02.2022 tarih ve 36960 sayılı yazısı.
 
57. 2/148- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, Yazılım alanında yetiştirilmek üzere üniversiteler iş birliği ile öğrenci seçimi ve eğitimi sonucunda yazılım sektörüne nitelikli personel kazandırılması hedeflenen “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yazılım Park Projesi” kapsamında, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Belediyemiz arasında iş birliği protokolünün imzalanması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 07.02.2022 tarih ve 36793 sayılı yazısı.
 
58. 2/149- Zabıta Dairesi Başkanlığının, Sakarya Hal İşletmeciliği A.Ş.nin 11.01.2022 tarih ve 2 sayılı yazısına istinaden, 5957 sayılı Kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince Sakarya Sebze ve Meyve Hal Kompleksinde faaliyet gösteren hal esnaflarının teminat miktarlarının belirlenmesine ilişkin 13.01.2022 tarih ve 34503 sayılı yazısı.
 
59. 2/150- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, 2022 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü kısmına yeni hizmet kalemlerinin eklenerek revizesinin yapılmasına  ilişkin 18.01.2022 tarih ve 34969 sayılı yazısı.
 
 
     14.02.2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
               -İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
60. 2/151-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, ilimizin 1. derece deprem bölgesi olması ve jeopolitik konumu itibariyle metrotopol ve büyükşehirlere yakınlığı münasebetiyle belediyemiz bünyesinde “Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi” oluşturulması, söz konusu ekibin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulubü ile ortak hizmet projesi geliştirilerek protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 11.02.2022 tarih ve 37308 sayılı yazısı.
 
61. 2/152-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Avrupa Birliği Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 yılı çerçevesinde destek almaya hak kazanmış olan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Koordinatörlüğünde Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan’dan ortak kurumların yer aldığı, “BSB 998 – LET’S CYCLE AT THE BLACK SEA/ LetsCYCLE”(Karadeniz’de Pedal Çevirelim) projesi kapsamında 24 - 25 Şubat 2022 tarihlerinde Bulgaristan (Shumen) Üniversitesi ev sahipliğinde çalışma toplantısı gerçekleştirilecek olup, projede görevli olan Fon ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürü Melike ARIK NAL’ın 23- 26 Şubat 2022 (yol dahil) tarihlerinde Bulgaristan (Shumen)’daki toplantıya katılmak üzere görevlendirilmesi, harcırahlarının ödenebilmesi ile hizmet pasaportu işlemleri için gerekli belgelerin sağlanmasına ilişkin yazısı.
 
62. 2/153-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Ulaşım, itfaiye, Fen İşleri, Zabıta ve Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere “20 adet Belediye Otobüsü, 6 adet iş makinesi, 8 adet kamyon, 2 adet İtfaiye Aracı, 5 adet Motosiklet, 1 adet Ambulans ve 3 adet Kamyon alımı işi için İller Bankası A.Ş’den 100.000.000,00-TL kredi kullanılması hususunda her türlü iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 11.02.2022 tarih ve 37325 sayılı yazısı.
 
63. 2/154-Akyazı Belediye Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Yeniorman(Ormanşevkiye) Mahallesi 107 ada, 68 nolu parsel üzerinde Belediye Hizmet Alanı(Hayvan satış Yeri ve Mezbaha) yapılması ile ilgili hazırlanan 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Plan Açıklama Raporunun görüşülmesine ilişkin 10.02.2022 tarih ve 13811 sayılı yazısı.
64. 2/155-Hendek Belediye Başkanlığının, Beylice Mahallesi 416-417-418-419-420-421-422-426-428-429-670-671-672-717-718-719-720-965 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 10.02.2022 tarih ve 9126 sayılı yazısı.
 
65. 2/156- Erenler Belediye Başkanlığının, Erenler İlçesi Yenimahalle ve Küpçüler Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan Riskli Alan ile ilgili 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna göre hazırlanmış olan “Erenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Uygulama Yönetmeliği”nin kabulüne ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.02.2022 tarih ve 12 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 11.02.2022 tarih ve 8813 sayılı yazısı.
66. 2/157- Erenler Belediye Başkanlığının, Mülkiyeti Erenler Belediyesine ait Küpçüler Mahallesi 605 ada, 280-281 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 11.02.2022 tarih ve 8830 sayılı yazısı.
 
67. 2/158- Adapazarı Belediye Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Güneşler Mahallesi 2495 ada, 3 nolu parselin bir kısmı ile güneybatısında yer alan tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07.02.2022 tarih ve 2/12 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 14.02.2022 tarih ve 4383 sayılı yazısı.
 
 
 

×