Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14.02.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

14.02.2011 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.02.2011 Pazartesi günü saat 14.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir.

-Yoklama ve açılış.
-10/01/2011 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.


GÜNDEM

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/01/2011 tarih ve 1/16 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin, 27/04/2010 tarih ve 5/179 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarının 31. ve 28. maddelerinde değişiklik yapılmasına ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin, 06/12/2010 tarih ve 11/123 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 28/01/2011 tarihli Komisyon raporu,

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/01/2011 tarih ve 1/15 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Yenicami Mahallesi 1506. Sokağın Değirmen Sokağa bağlantısının sağlanması için 7.00 m.lik imar yolunun 179 ada, 59 – 60 ve 75 nolu parsellerden geçen 40.00 m. uzunluğundaki kısmında bulunan yol kırıklığının giderilmesi için imar yolunun 179 ada, 75 nolu parsele kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/12/2010 tarih ve 11/122 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 19/01/2011 tarihli Komisyon raporu,

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/259 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Ünlüce, Kuruçeşme Orman Köyleri yaklaşık 217 ha.lık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 07/06/2010 tarih ve 1181 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 19/01/2011 tarihli Komisyon raporu,

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/01/2011 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/11/2010 tarih ve 11/449 sayı ile onaylanan Sapanca İlçesine ait (Sit Alanları Dışında Kalan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, ilan – askı süresi içerisinde yapılan 79 adet itirazın değerlendirildiği Meclis Kararının 39. maddesinde yer alan "12/08/2010 tarih ve 1072 kayıt nolu dilekçe ile talep edilen 10 pafta, 42 ada, 57 nolu parselden geçen 12.00 m.lik imar yolunun ve Park Alanının kaldırılmasının uygun olduğu şeklinde alınan kararın uygun olmadığı' ibaresinin "12/08/2010 tarih ve 1072 kayıt nolu dilekçe ile talep edilen 10 pafta, 42 ada, 57 nolu parselden 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasının uygun olduğu şeklinde alınan kararın uygun olmadığı' şeklinde düzeltilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/12/2010 tarih ve 2119-5 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 28/01/2011 tarihli Komisyon raporu,

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/10/2010 tarih ve 10/385 sayılı kararı ile dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için Belediyesine iade edilen, eksikliklerin giderilmesi neticesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonunda incelenen, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin Batakköy Mahallesi Köyüstü Mevkii 2782 pafta, 115 ada, 45 nolu parselde Hmax=9,50 m. Emsal=0,50 olarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planına ait 06/04/2010 tarih ve 28 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 21/01/2011 tarihli Komisyon raporu,

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/01/2011 tarih ve 1/23 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Hendek İlçe Belediyesi Başpınar Mahallesi 125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-157-158-159-160-161-162-163-166-186-187-188-337-338-339-340-347 nolu adaları kapsayan bölgenin "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' olarak ilan edilmesi ve bölgede planlanan projeye ait yetkinin Hendek İlçe Belediye Başkanlığına verilmesine ilişkin 04/01/2011 tarih ve 27-59 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 31/01/2011 tarihli Komisyon raporu,

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/01/2011 tarih ve 1/20 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Bekirpaşa Mahallesi, 2411 ada, 113 – 121 – 122 ve 312 nolu parsellerin Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 31/12/2010 tarih ve 2120-4 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 02/02/2011 tarihli Komisyon raporu,

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/01/2011 tarih ve 1/22 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Neviye Mahallesinde bulunan "Sakarya Caddesi' isminin "Şehit Mutlu Saydam Caddesi' olarak değiştirilmesini içeren Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01/11/2010 tarih ve 2010/71 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 26/01/2011 tarihli Komisyon raporu,

9. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 804 ada, 1 nolu parselin Park Alanından Anaokulu Alanına dönüştürülmesinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunda yetkinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 1/2 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/02/2011 tarih ve 156 sayılı yazısı.

10. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 25 J 2 pafta, 1971 nolu parselin içerisinden geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 01 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/02/2011 tarih ve 151 sayılı yazısı.

11.  Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 28 K 1 pafta, 13814 nolu parselin bulunduğu imar adasının tamamının "Ticaret Alanı' olacak şekilde planlanmasına dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 3 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/02/2011 tarih ve 160 sayılı yazısı.

12. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 28 K 1 pafta, 15904 nolu parselin bulunduğu imar adasının tamamının "Ticaret Alanı' olacak şekilde planlanmasına dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 04 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/02/2011 tarih ve 161 sayılı yazısı.

13. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan ilçesi, Orta Mahalle 33 J 4 pafta, 4590 ve 4591 sayılı parsellerin, Tarım Alanından Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 06 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/02/2011 tarih ve 142 sayılı yazısı.

14. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesinde 31 J III ve 30 J II imar paftalarında, 2 adet doğalgaz bölge regülatörünün "Teknik Altyapı Alanı' olarak imar planlarına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih ve 07 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/02/2011 tarih ve 149 sayılı yazısı.

15. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi 1349 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin Dini Tesis Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 03/02/2011 tarih ve 150 sayılı yazısı.

16. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Başkanlığının, 26/01/2011 tarih ve 320-344 sayılı yazısı ile Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi 26 K 1 pafta, 7276 nolu parsel içerisinde kalan Park Alanı ve Öğrenci Yurdu Alanının, Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 07/02/2011 tarih ve 190 sayılı yazısı.

17. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin, Serdivan İlçesi 28 J 4 pafta, 17460 nolu parselin Yurt Alanından "Konut Alanı' olacak şekilde planlanmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 04/02/2011 - 154 sayılı yazısı.

18. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Bedilkazancı Mahallesi, G25D07A2B pafta, 115 ada, 7 nolu parsel Emsal = 0,40  Hmax = 9,50 m. olacak şekilde  "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı' amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06/07/2010 tarih ve 53 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 03/02/2011 tarih ve 145 sayılı yazısı.

19. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Bediltahirbey Köyü, G25a-22d-4d pafta, 102 ada, 30 nolu parselde Akaryakıt ve LPG İstasyon Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2010 tarih ve 65 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 03/02/2011 tarih ve 141 sayılı yazısı.

20. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediyesinin 27/01/2011 tarih ve 427 sayılı yazısı ile, Akyazı İlçesinden geçen fay hattına ilişkin, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığınca 27/05/2010 tarihinde onaylanan İmar Planı Revizyonuna Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporuna göre hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 07/02/2011 tarih ve 191 sayılı yazısı.

21. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 44 ada, 17 nolu parselin güneydoğusundan geçen 7.00 m.'lik yolun kaldırılarak doğusundaki Park Alanına bitişik olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin, 04/01/2011 tarih ve 2011/1 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/02/2011 tarih ve 165 sayılı yazısı.

22. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 83 ada, 11 nolu parselin batısından geçen 7.00 m.'lik yol güzergahının değiştirilerek hazırlandığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/2 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/02/2011 tarih ve 163 sayılı yazısı.

23. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi (Sit Sınırları Dışında Kalan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilave maddeler eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/3 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/02/2011 tarih ve 162 sayılı yazısı.

24. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Soğuksu, Tepebaşı ve Hasanpaşa Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde bazı yapı adalarında çevre parsellerle yapılaşma şartlarının sağlanması için yapı adasındaki tüm parsellerle (2615, 2616) aynı imar şartlarının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/6 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/02/2011 tarih ve 164 sayılı yazısı.

25. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, Çayiçi ve Göl Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bazı yapı adalarının yapılaşma şartlarının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/7 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/02/2011 tarih ve 166 sayılı yazısı.

26. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Yeni Mahalleyi kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki yapılaşma şartlarının 15/08/1988 tarihli imar planı şartlarına getirilmesine ilişkin hazırlanan plan tadilatına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 2011/8 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/02/2011 tarih ve 167 sayılı yazısı.

27. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi 124 ada 56 nolu parsel, 97 ada 101 nolu parsel, Gazipaşa Mahallesi 94 ada 46 nolu parsel, 83 ada 21 ve 22 nolu parseller, Güldibi Mahallesi 717 nolu parsel, Hasanpaşa Mahallesi 2644 nolu parsel, Tepebaşı Mahallesi 1420 nolu parsellerin, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Kaynak Suyu Şişeleme ve Ambalajlama Tesisi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 27/12/2010 tarih ve 2010/66 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/02/2011 tarih ve 183 sayılı yazısı.

28. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın 07/01/2011 tarih ve 1236 sayılı yazısı ile Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi 38 ada, 52 ve 53 nolu parsellerden geçen 12.00 m.'lik imar yolunun 53, 65 ve 87 nolu parseller arasına kaydırılmasına ilişkin 04/02/2011 tarih ve 157 sayılı yazısı.

29. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin; 06/12/2010 tarih ve 72 nolu  kararı ile Yeni Mahalle, 27 M-III pafta, 340 ada, 7 – 8 – 9 – 10 ve 11 nolu parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/02/2011 tarih ve 153 sayılı yazısı.

30. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Erenler Mahallesi, 247 ada, 1 nolu parseli ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin  03/01/2011 tarih ve 2 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 03/02/2011 tarih ve 147 sayılı yazısı.

31. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi 134 - 236  nolu parselleri ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin  03/01/2011 tarih ve 5 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 03/02/2011 tarih ve 146 sayılı yazısı.

32. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 22-I-IV pafta, 6098 – 6867 ve 6868 nolu parsellerde Mezarlık Alanı, Rekreasyon Alanı ve Spor Alanı olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin; 02/08/2010  tarih ve 2010/49 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 03/02/2011 tarih ve 148 sayılı yazısı.

33. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye Belediye Başkanlığının 07/02/2011 tarih ve 512 sayılı yazısı ile Arifiye İlçesi, Karaaptiler Mahallesi, 893 – 698 ve 699 nolu parsellerin Kültürel Tesis ve Halk Eğitim Alanından İlköğretim Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/02/2011 tarih ve 194 sayılı yazısı.

34. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye Belediye Başkanlığının; 07/02/2011 tarih ve 513 sayılı yazısı ile Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 7188 – 7254 ve 7266 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/02/2011 tarih ve 196 sayılı yazısı.

35. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye Belediye Başkanlığının; 07/02/2011 tarih ve 514 sayılı yazısı ile Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 441 nolu parselin bir kısmının Orta Öğretim Tesis Alanından  Park Alanı ve Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/02/2011 tarih ve 195 sayılı yazısı.

36. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 19/01/2011 tarih ve 392 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, G24B12C3A pafta, 1415 ada, 1 nolu parsel imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak görülmekte olup, mevcutta ve yerinde Mezarlık Alanı olarak kullanılmakta olduğu belirtilerek ve söz konusu parselin tahsisi yapılabilmesi için üst ölçek planlarda dahil olmak üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının  "Ağaçlandırılacak Alan' olan kullanım kararının plan değişikliği yapılarak "Mezarlık Alanı' olarak değiştirilmesine ilişkin 03/02/2011 tarih ve 144 sayılı yazısı.

37. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/12/2010 tarih ve 12/510 nolu kararı ile onaylanan Çaybaşıyeniköy Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına 21/12/2010 – 21/01/2011 tarihleri arasında ilan – askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 03/02/2011 tarih ve 143 sayılı yazısı.

38. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/11/2010 tarih ve 11/471 nolu kararı ile onaylanan Adapazarı ve Serdivan İlçe Belediye sınırları dahilinde bulunan Yazlık Kavşak Düzenleme Çalışması 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan – askı süresi  içerisinde yapılan 4 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 04/02/2011 tarih ve 159 sayılı yazısı.

39. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 08/11/2010 tarih ve 11/471 sayılı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan, Yazlık Kavşak Düzenleme çalışmasına ait Adapazarı İlçe Belediye Başkanlığının, 03/02/2011 tarih ve 561 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 04/02/2011 tarih 185 sayılı yazısı.

40. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/03/2010 tarih ve 3/108 sayılı kararı ile Kuzey Marmara Otoyolu (İstanbul 3.Çevreyolu ve Boğaz Geçişi dahil) projesine ait 1/25000 ölçekli Güzergah planı ve 1/5000 ölçekli Anayol ve Bağlantı Yolları projelerinin imar planlarına işlenmesine karar verilmiş olup, Karakamış Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/02/2011 tarih ve 155 sayılı yazısı.

41. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/12/2010 tarih ve 12/509 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Kazımpaşa Kuruçeşme arası 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 12 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 04/02/2011 tarih ve 158 sayılı yazısı.

42. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi 3186 nolu Sokağın güneyinde bulunan parka "Şehit Mesut Kaplan Parkı' isminin verilmesine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/12/2010 tarih ve 79 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/02/2011 tarih ve 142 sayılı yazısı.

43. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 23/12/2010 tarih ve 6665 sayılı yazılarına istinaden 5393 sayılı Belediye Kanununun 8. maddesi gereğince, Adapazarı İlçe Belediyesine bağlı Horozlar ve Alancuma Mahallelerinin Erenler İlçe Belediyesine bağlanmasına ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2011 tarih 8 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 19/01/2011 tarih ve 72 sayılı yazısı.

44. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 31 Aralık 2010 tarih ve 27802(mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2011 yılı Bütçe Kanunu K cetveline istinaden, Büyükşehir Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele Devlet Bütçe Kanununda tespit edilen brüt 322 TL üzerinden fazla çalışma ücretinin ödenebilmesine ilişkin 26/01/2011 tarih ve 197 sayılı yazısı.

45. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü bünyesindeki toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 2011 yılı Performans Programında ve 2011 yılı bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir "T' cetvelinde belirtilen otobüs alımı bölümü kapsamında 12 adet otobüsün alınması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 24/01/2011 tarih ve 72  sayılı yazısı.

46. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 68 inci maddeleri gereği, Belediyemizin Şehirlerarası Otobüs Terminali, Altyapı, Otobüs, Asfalt Yapımı, Kamyon Alımı, İlçe Belediyelerinin her türlü yatırımını yapmak ve Belediyemizin diğer hizmetlerinde kullanılmak üzere 10.000.000,00.-TL'nin Maliye Bakanlığı tarafından Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyemize aktarılacak paylarımızı temlik verilerek herhangi bir bankadan akreditif dahil toplam 10.000.000,00.-TL'lik her türlü (nakdi veya gayri nakdi) kredinin alınması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 18/01/2011 tarih ve 20 sayılı yazısı.

47. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan "Yenikent Kültür Merkezi' yapım işi için İller Bankası Genel Müdürlüğünden 180 ay vadeli (15 yıl) 7.500.000,00 TL kredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 31/01/2011 tarih ve 38 sayılı yazısı.

48. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Arifiye İlçesi Hanlıköy 6366 parsel nolu 79.866,00 m2.lik arsa üzerinde Belediyemizce yapımı tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmak üzere hazır hale getirilen otobüs terminalinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının 7. maddesinin (L) fıkrasına göre 10 yıl süre ile işlettirilmek üzere 2886Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri çerçevesinde ihale edilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 07/02/2011 tarih ve 20 sayılı yazısı.

×