Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14.01.2019 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

   

 

Davet Yazısı

 

 

 T.C

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14/01/2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 

 

- Yoklama ve açılış.

- 10/12/2018 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.

 

1.1/1-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarihli, 4/271 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 234 ada, 99 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

2.1/2-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarihli, 1/29 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesinin Adnan Menderes Caddesi ile kesiştiği noktadan, Ulu Sokak’ın İbrahim Kangal Caddesi ile birleştiği noktaya kadar Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

3.1/3-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/765 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarihli ve 6/403 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Marmara Otoyolunun nihai haline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği planına ikinci askı-ilan süresi (16.10.2018-16.11.2018) içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve bir vatandaş tarafından yapılan itirazlar ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen alt ölçekli planlar ile uyumsuzluğun giderilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/01/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

4.1/4-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/768 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 12/151 sayılı kararı ile uygun görülen, Tepekum Mahallesi, 4456 ada, 5-6-9-10-11-12-13 ve 14 nolu parseller ile 4470-4471-4472-4492 ve 4494 sayılı yapı adaları ve yakın parsellere yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; G24B23D4D paftada yapılan değişikliğin reddinin uygun olduğu, G24B23D2C paftada yapılan değişikliğin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

5.1/5-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/767 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.11.2018 tarih ve 12/154 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Sakarya Mahallesi, 502 ada, 430 nolu parselin batısında bulunan park alanı ile Karaosman Mahallesi 32 ada, 117 ve 27 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan park alanı ve Sakarya Mahallesi, 812 ada, 35-89 ve 90 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adasına yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

6.1/6-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarihli 11/723, 13/03/2017 tarihli 3/215, 11/09/2017 tarihli 8/544, 13/11/2017 tarihli 10/715 sayılı kararları ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye ve Serdivan İlçeleri sınırlarında kalan Süs Bitkiciliği ve Fuar Alanına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarının iptali ile ilgili olarak, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinde 2017/562 Esas sayılı dosyasına ilişkin 2017/766 nolu kararı ile, 2017/563 Esas sayılı dosyasına ilişkin 2017/767 nolu iptal kararlarına istinaden hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/01/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

7.1/7-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/692 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.09.2018 tarihli, 8/527 sayılı kararı ile onaylanan, Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ile Kirişhane Caddesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/01/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

8.1/8-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarihli, 4/282 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2481 ada, 152 nolu parselin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/01/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

9.1/9-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/770 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 5102 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

10.1/10-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarihli, 4/283 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1912 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

11.1/11-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarihli, 6/420 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 204 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

12.1/12-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/792 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 5102 nolu parsele yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarihli ve 93 sayılı kararı ile birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

13.1/13-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/772 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2018 tarih ve 87 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1985 ada, 1 nolu, 1976 ada, 3 nolu ve 1982 ada, 4 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

14.1/14-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/774 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08/10/2018 tarih ve 9/621 sayılı Meclis kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi Dokurcun Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon + İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde; Belediyemize yapılan 4 adet itiraz ile Akyazı Belediyesinin 20.11.2018 tarih ve 21982 sayılı yazısı ile göndermiş olduğu 8 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/01/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

15.1/15-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/648 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.07.2018 tarih ve 71 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Sanayi Alanına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

16.1/16-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarihli, 1/18 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.09.2016 tarih ve 90 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 36 ada, 30 - 31 ve 241 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

17.1/17-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/793 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu Belediye Meclisi’nin 06.12.2018 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun görülen, Karasu İlçesi, A.Aziziye Mahallesi, 1228 adanın doğusunda bulunan onaylı imar planlarında “İlköğretim Alanı” ve Kreş Alanı” olarak belirlenen okul alanlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine “Lise Alanı” olarak ve iki ada arasında bulunan yolun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

18.1/18-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarihli, 8/545 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya İli, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının, Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 6 pafta, 1311 ve 1464 nolu parseller, 8 pafta, 522-… 966 nolu parseller, 9 pafta, 579-… 1636 nolu parseller, 11 pafta, 1366-1382 ve 1633 nolu parsellere ilişkin kısmına ait Sakarya 1. İdare Mahkemesine açılan davada, K:2015/463 no ile parseller üzerinde bulunan “Öneri Sanayi” ikonu iptal edilmiş olup, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/01/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

19.1/19-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarihli, 6/430 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin kararı ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/02/2015 tarih ve 2/50 sayılı kararının Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 6 pafta, 1311 ve 1464 nolu parseller, 8 pafta, 522-…966 nolu parseller, 9 pafta, 579-… 1636 nolu parseller, 11 pafta, 1366-1382 ve 1633 nolu parseller, 18-10 pafta 979 nolu parsellere ilişkin kısmının iptaline karar verilmiş olup, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/01/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

20.1/20-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarihli, 9/429 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2013 tarih ve 7/222 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının; Karaaptiler Mah. 6 pafta, 1311 ve 1464 nolu parseller, 8 pafta, 522-…966 nolu parseller, 9 pafta, 579-… 1662 nolu parseller, 10 pafta, 640-…1636 nolu parseller, 11 pafta, 1366-1382 ve 1633 nolu parseller, 18-10 pafta, 979 nolu parsellere ilişkin kısmının iptal edilen mahkeme kararına göre yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/01/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

21.1/21-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/775 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 11/06/2018 tarih ve 6/425 sayılı kararıyla onaylanan, Arifiye İlçesi, Adliye Ahmediye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına 2. ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan planın değişen kısımlarına ilişkin 4 adet itiraz ile diğer kısımlara ilişkin yapılan 1 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

22.1/22-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarihli, 1/38 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesi, 2587 ada, 44 ve 46 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

23.1/23-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/776 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2018 tarih ve 2018/69 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 441 ada, 2 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

24.1/24-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/779 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24-C-02-C-3-B, G24-C-02-C-3-A, G24-C-02-C-4-B paftalarında kalan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarihli, 3/170 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’na ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, Arifiye Belediye Meclisi’nin 01/10/2018 tarihli, 2018/62 sayılı kararı ile uygun görülen itirazların reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

25.1/25-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/786 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 26/07/2018 tarihli, 12438 sayılı yazısı ile, Arifiye İlçesi Adliye Mahallesinde yaşayan yaklaşık 130 hanenin nüfus kayıtlarının Geyve’de olduğu, belediye hizmetlerini Geyve Belediyesinden, imar ve ruhsat hizmetlerini Arifiye Belediyesinden aldıkları, ancak bu 130 hanenin yerleştikleri alanın Adliye Mahallesi sınırları içinde kaldığı ve bu durumun sorunlar yaşanmasına sebebiyet verdiği belirtilerek; söz konusu alanın Geyve İlçesi hudutlarına dahil edilerek sınır değişikliği talebinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/01/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

26.1/26-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/705 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar-Soğuksu Mahallesi, 1581-1665 ve 2924 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/01/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

27.1/27-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06/08/2014 tarihli, 9/224 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2014 tarihli, 2014/43 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi 715 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

28.1/28-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/781 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/06/2018 tarih ve 6/429 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi Memnuniye ve Şükriye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı içerisinde yapılan itirazlardan Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/11/2018 tarihli, 2018/85 sayılı kararı ile uygun görülen 6 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2018 tarihli Komisyon raporu.

 

29.1/29-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/782 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 02.11.2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçe Belediyesince hazırlanan Rüstemler Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/01/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

30.1/30-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2018 tarihli, 11/783 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 02.11.2018 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Akgöl Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/01/2019 tarihli Komisyon raporu.

 

31.1/31-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yer alan yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 595 sayılı yazısı.

 

32.1/32-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya  Büyükşehir  Belediye  Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/664 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı  İlçesi,  Hızırtepe  Mahallesi  644  ada  4  nolu  parsel  ve  yakın  çevresine  yönelik  1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı  değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 545 sayılı yazısı.

 

33.1/33-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mahkeme kararına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Orhangazi Caddesi Kavşak ve Yol Düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 529 sayılı yazısı.

 

34.1/34-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarihli, 13/163 sayılı kararı ile uygun görülen, Kulaksız  Mahallesi,  4222  ada  12  sayılı  parsele  yönelik  hazırlanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 547  sayılı yazısı.

 

35.1/35-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan  İlçe  Belediye  Meclisi’nin;  03/12/2018  tarih  ve 91  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen İstiklal Mahallesi, 2071 ada 2-7422-17358-18176-601-7658-9772-9773 nolu parseller ile 3463-13865-13872-594-597 nolu parseller ve 3410 ada 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 541 sayılı yazısı.

 

36.1/36-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarihli ve 54 sayılı kararı ile uygun görülen, Yeni Mahalle, G24C04A2D pafta, 13349 parselde AGDAŞ tarafından yapılması planlanan Doğalgaz Vana Odası ile Bekirpaşa Mahallesi, G24C05A4A pafta, 2409 adanın kuzeyinde bulunan kadastral boşluğa yapılması planlanan Doğalgaz Bölge Regülatörünün Teknik Altyapı Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 190 sayılı yazısı.

 

37.1/37-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Mahmutbey ve İkbaliye Mahallelerinde yer alan, 1 pafta, 9  nolu parsel ve çevresini kapsayan alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 540  sayılı yazısı.

 

38.1/38-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 07/11/2018 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi,   Kemaliye Mahallesi,   14 ada, 73 nolu parselin içinden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 398 sayılı yazısı.

 

39.1/39-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 165 Ada 53, 54, 55, 45, 46, 47, 72, 98, 99, 100, 107, 124,117, 57, 58, 74, 67, 68 ve 116 nolu parseller ile 190 Ada 20, 308, 309 parseller, 1208 Ada 2 parsel, 278 Ada 1 parsel, 166 Ada 110,111,112,113 Nolu parsellerden geçen 15.00 m ve 20.00 m lik imar yollarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 611 sayılı yazısı.

 

40.1/40-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisinin 05/12/2018 tarih ve 62 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi, 112 Ada 3 nolu parsel ve 115 Ada 4 nolu parseli kapsayan alana ait Belediyesince hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 610 sayılı yazısı.

 

41.1/41-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Meclisi’nin; 04/12/2018 tarih ve 108 sayılı kararı ile uygun görülen Seyfeler Mahallesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 88 sayılı yazısı.

 

42.1/42-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Meclisi’nin 04/12/2018 tarihli, 109 sayılı kararı ile uygun görülen Altındere Mahallesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 87 sayılı yazısı.

 

43.1/43-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/12/2018 tarih ve 111 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 469 ada, 1 nolu ve 2 ada, 15 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 392 sayılı yazısı.

 

44.1/44-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/12/2018 tarih ve 2018/79 sayılı kararı ile uygun görülen Kirazca Mahallesi, G24C08A2B pafta 551 ada 16 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 133  sayılı yazısı.

 

45.1/45-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/12/2018 tarih ve 2018/78 sayılı kararı ile uygun görülen Karaaptiler Mahallesi, G24C04D1C pafta 592 ada 77 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 393  sayılı yazısı.

 

46.1/46-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi sınırları dahilinde, muhtelif alanlarına yönelik plandaki fonksiyonu “Konut Alanı”ndan “Tarım Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 401 sayılı yazısı.

 

47.1/47-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/11/2018 tarih ve 2018/87 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca  İlçesi, Kurtköy-Dibektaş  Mahallesi,  204,207,208  ve  728  nolu  parsellerden  geçen  imar yollarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 389 sayılı yazısı.

 

48.1/48-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04/12/2018 tarih ve 2018/92 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 231, 269, 270, 271, 272 nolu parseller ve bu parsellerin kuzey batısında bulunan kadastral boşluk ile 4 nolu parselin doğusunda bulunan kadastral boşluğa yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 406 sayılı yazısı.

 

49.1/49-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02/11/2018 tarih ve 2018/86 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 246 ve 247 nolu parsellerin doğusundan geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 400 sayılı yazısı.

 

50.1/50-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü ilçesi Soğucak Mahallesi, 8 pafta 506 nolu parsele yönelik, mahkeme kararına istinaden  hazırlanan  1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı  değişiklik  teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 192 sayılı yazısı.

 

51.1/51-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin 03.12.2018 tarih ve 2018/47 sayılı kararı ile uygun görülen Düzakçaşehir Mahallesi 644 (136 ada 7), 643 (136 ada 2), 642(136 ada 1), 645 (136 ada 3),646 (136 ada 4), 647 (136 ada 5), 648 (136 ada 6), 652 (136 ada 11),649 (136 ada 8) ve 650 (136 ada 9) nolu parselleri kapsayacak alanda park alanı, konut alanı ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 543 sayılı yazısı.

 

52.1/52-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçe Belediye Meclisi’nin 04/12/2018 tarih ve 68 sayılı kararı ile uygun görülen, Kaynarca İlçe Merkezi İmam Hatip Lisesi ve Kız Kuran Kursu önünde bulunan park alanlarına AGDAŞ tarafından hazırlanan plan değişikliği ile park alanlarının bir kısmının Teknik Alt Yapı Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 546 sayılı yazısı.

 

53.1/53-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçe Belediye Meclisinin 31/07/2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen Kaynarca İlçesi Hatipler Mahallesi 84 ada  71 nolu  parsele yönelik  belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 544 sayılı yazısı.

 

54.1/54-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2.İdare Mahkemesinin,  Taraklı  İlçesi,  27  pafta, 2207 parsele ilişkin 2017/545 Esas Sayılı dosyası ile Taraklı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının iptal kararına ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 25/12/2018 tarihli, 40972 sayılı yazısı.

 

55.1/55-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Taraklı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Taraklı Belediye Meclisi’nin 04.12.2018 tarih ve 2018/69 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Taraklı İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 25/12/2018 tarihli, 41065 sayılı yazısı.

 

56.1/56-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 920 Ada 1,2,3,4,6 ve 7 no'lu parsellerde; 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması için 05.12.2018 tarihli Toprak Koruma Kurulu kararına istinaden bahsi geçen parsellere ilişkin ilgili kurumdan Kamu Yararı Kararı alınmasına ilişkin 07/01/2019 tarihli, 187 sayılı yazısı

 

57.1/57-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 3194 sayılı İmar Kanunun 16. maddesi ve Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin Usul ve Esasları belirleyen Tebliğ uyarınca mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, Taşkısığı Mahallesi, 4599 ada, 2 nolu parsel sayılı taşınmazın, yapı sahibine satılması ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi e bendine göre işlemlerin yürütülmesi için, Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 25/12/2018 tarihli, 41060 sayılı yazısı.

 

58.1/58-Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçe Belediyesinin 05.12.2018 Tarih ve 919 sayılı yazısı ile talep olunan, Hizmetin yerinden yönetilmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak mezbaha hizmetlerinin herhangi bir aksaklığa meydan vermeden yürütülebilmesi için 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda belirtilen görev ve yetkilerden mezbaha yapmak ve işlettirmek yetkisinin Kaynarca İlçe Belediyesine devredilmesine ilişkin 20/12/2018 tarihli, 40598 sayılı yazısı.

 

59.1/59-Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, işletme süresi 31.05.2019 tarihinde bitecek olan “Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nin 10 yıl süre ile işletilmesi ve Tıbbi Atıkların Kaynağında ayrı toplanması işi“ ihalesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu usulüne göre yapılması ve işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 25/12/2018 tarihli, 41089 sayılı yazısı.

 

60.1/60-Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Ayçiçeği Vadisi Bisiklet Adası projesi içerisinde yer alan 1 adet kafeteryanın 5216 Sayılı Belediye Kanununun 26. maddesine  göre  işletme  yıllık net  gelirin toplamının  % 3'ünün  Belediyemize verilmesi  şartı ile  10  yıllığına Belediyemiz iştiraki olan BELPAŞ A.Ş. tarafından  işletilmesine ilişkin 10/12/2018 tarihli, 39436 sayılı yazısı

 

61.1/61-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/03/2018 tarih ve 3/221 sayılı kararı ile 10(on)  yıllığına  işletme  ve işlettirme  hakkı BELPAŞ’a devri yapılan Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sisteminin Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği gereği yenileme ve işletim bedeli karşılığı, ilk sözleşmede olduğu gibi; Belediye ve Özel Halk Otobüslerinin cirosu üzerinden % 4 (yüzde dört) oranında kesinti yapılarak BELPAŞ’a ödenmesine ilişkin 10/12/2018 tarihli, 39120 sayılı yazısı.

 

62.1/62-Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hal kompleksi henüz faaliyete geçmediği ve yeni hal kompleksine ilişkin belirlenmiş bir kira bedeli bulunmadığından, 5957 sayılı Kanun ve buna bağlı çıkarılan yönetmelik hükümleri gereğince 2019 yılı için Hal içi esnaflardan alınacak teminat bedelinin 20.000,00 TL (Yirmibinlira) olarak belirlenmesine ilişkin 08/01/2019 tarihli, 1835509 sayılı yazısı.

 

63.1/63-Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine ait Rektörlük Binası, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu C Blok Spor Salonu, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Ana Bina ve Kırkpınar Turizm Uygulama Ana Binası bakım, onarım, yapım ve çevre düzenlemesinin protokol kapsamında bedelsiz yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 08/01/2019 tarihli, 1838213 sayılı yazısı.

 

64.1/64-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) bendi gereği, ekli münakale raporunda belirtildiği üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına 5.000.000-TL ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına 3.500.000-TL olmak üzere toplam 8.500.000-TL ödenek aktarmasının yapılmasına ilişkin 07/01/2019 tarihli, 434 sayılı yazısı.

 

65.1/65-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Sakarya İli Alternatif İçmesuyu Kaynağı ve HES İkmal İnşaatı işi” için 60.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 08/01/2019 tarihli, 1837172 sayılı yazısı.

 

66.1/66-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Ferizli-Söğütlü İlçeleri Kanalizasyon Şebeke, Kollektör ve Söğütlü İlçesi İçmesuyu İkmal İnşaatı işi” için 20.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 08/01/2019 tarihli, 1837200 sayılı yazısı.

 

67.1/67-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Scada, Laboratuvar ve Hizmet Binaları Yapım işi” için 2.500.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 08/01/2019 tarihli, 1837180 sayılı yazısı.

 

68.1/68-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre (3.4.5. fıkraları) çalıştırılacak olan personelin sözleşme ücretlerinin, Maliye Bakanlığının yine aynı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanacak olan ücret tavanı aşılmamak kaydıyla ücret tespiti ile 375 sayılı KHK’nin ek 9. maddenin 9. fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine ilişkin 07/01/2019 tarih ve 429 sayılı yazısı.

 

69.1/69-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (I) bendine göre kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde bulunan memurların durumlarına göre kadro derecelerinin üzerinde bulunan memurların durumlarına göre kadro derecelerinin iptal-ihdası ile ilgili hazırlanan Dolu Kadro Değişiklik (III sayılı) ve Boş Kadro Değişiklik (II sayılı) cetvellerinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2019 tarih ve 497 sayılı yazısı.

 

70.1/70-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükmü gereği, Büyükşehir Belediyemizde denetim komisyonu teşekkülü için Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla beş üyenin seçilmesine ilişkin 02/01/2019 tarih ve 16 sayılı yazısı.

 

 

 14/01/2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ

-İLAVE GÜNDEMİ-

 

71.1/71. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlı/Hanlıköy Mahallesi, (eski 1704) yeni 1187 ada, 3 nolu parselde (Tır Parkı) Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Maliye Hazinesi arasında 21.10.2035 tarihine kadar irtifak Hakkı sözleşmesi bulunmaktadır. Sözleşmenin 13. maddesine istinaden devir yapılması için iş ve işlemleri yürütmek üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 07/01/2019 tarihli, 385 sayılı yazısı.

 

72. 1/72. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 11/10/2016 tarih ve 77 sayılı Bakan oluru ile Sakarya Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan sınırı I.ve II.(a) grubu maden müracatları için kısıtlanacak alan olarak belirlenmiş olup, işletme sahiplerince yapılan müracatlarda uygulamaya yönelik yaşanan sıkıntıların önlenmesi amacıyla hazırlanan, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerinden “7. MADEN OCAĞI, TAŞOCAĞI YERİ, TABİİ MALZEME ALANLARI” na ilişkin plan hükmü değişiklik teklifi.

 

73. 1/73. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/04/2012 tarih ve 4/113 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, G24B19D1B pafta, 2449 ada, 6-8-10-11- ve 12 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına İlan-askı süresi içerisinde 04.12.2018 tarih ve 44811 kayıt nolu dilekçe ile yapılan 1(bir) adet itiraz. 

 

74. 1/74. 07.01.2019 tarih ve 747 kayıt nolu dilekçe ile; Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, G24B18D pafta, 4046 ada, 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.

 

75. 1/75. Adapazarı Belediye Başkanlığının 11.01.2019 tarih ve E.1139 sayılı yazısı ile; Sakarya İli sınırından geçen “Kuzey Marmara Otoyol Güzergahı’nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Adapazarı Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 1/10 sayılı kararı

 

 76. 1/76.- 04.01.2019 tarih ve 545 kayıt nolu dilekçe ile; Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, Yulaftarla Mevkii, 982 ada, 27 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.

 

77. 1/77.- Kocaali İlçesi Merkezinde 540 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan paftaları, plan notu, plan hükümlerine ait Kocaali İlçe Belediye  Meclisinin 08/01/2019 tarihli, 10 sayılı kararı

 

78. 1/78.- Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi, Köprübaşı Mevkii F25C-17C-1A, F25C-17C-1B, F25C-17C-1D, F25C-17C-1C ve F25C-17C-2D paftaları içerisinde kalan yaklaşık 48 hektarlık alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin Kocaali İlçe Belediye  Meclisinin 08/01/2019 tarihli, 11 sayılı kararı.

 

×