Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

14.01.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
Davet Yazısı
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14/01/2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
 
 
                            GÜNDEM
 
 
1-   1/1.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/414 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ilişkin hazırlanan Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/01/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
2-   1/2.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/415 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1615 ada, 1 nolu parselin "Dini Tesis Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/12/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
3-   1/3.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/417 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi 225 ada, 94 nolu parselde bulunan tescilli yapının bir kısmına isabet eden imar hattının parselin sınırından geçecek biçimde güneye kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 05/11/2012 tarih ve 10/148 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/12/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
4-   1/4.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/416 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 482 nolu parselin önceki imar planlarında yer alan ve fiilen yol olarak kullanılan kadastral yolun imar yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 05/11/2012 tarih ve 10/149 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/12/2012 tarihli Komisyon raporu.

5-   1/5.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/418 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1439 ada, 1 nolu parselin E=0.50 - Hmax=6.50 m. yapılaşma şartlarıyla "Belediye Hizmet Alanı'ndan "Resmi Kurum Alanı'na (Emniyet Hizmet Alanı) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 05/11/2012 tarih ve 10/150 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/01/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
6-   1/6.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/10/2012 tarih ve 10/317 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 657 ada, 1 nolu "Sağlık Tesis Alanı' olarak planlanan parselin tamamı ile 133 ada 9 nolu "Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu' olarak planlanan parselin bir kısmının "Turizm ve Ticari Tesis Alanı' na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/01/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
7-   1/7.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/419 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Erenler İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 177-178-185-186-187-188 ve 189 nolu adaların M1 (yolboyu) "Ticaret Alanı'ndan "Konut Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/06/2012 tarih ve 6/189 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin 05/11/2012 tarih ve 59 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/01/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
8-   1/8.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/422 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 113 ada, 10 nolu orman vasıflı parselin bir kısmının Spor Alanı'na ve bir kısmının ise Emniyet Hizmet Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/12/2012 tarihli Komisyon raporu.

9-   1/9.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/423 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 63 ada, 54 nolu parselin "Dini Tesis Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 26.11.2012 tarih ve 11/391 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 09.10.2012 tarih ve 59 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/12/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
10-1/10.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/426 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Akyazı İlçe Kaymakamlığı'nın 25.09.2012 tarih ve 1220 sayılı yazısı ile talep olunan, Akyazı İlçesinde bulunan Alaağaç Caddesi isminin "Şehit Ahmet TARIM Caddesi' olarak değiştirilmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/12/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
11-1/11.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/424 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mevkiinde kuzey ve batıda Sakarya Nehri ile doğu ve güneyde Mollaköy, Semerciler, Kumbaşı Köyleri ile sınırlanan bölgeye ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 26/12/2012 tarihli Komisyon raporu.

12-1/12.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/425 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğüne tahsisli 6093 nolu parselde 7.00 m.'lik imar yolu açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/01/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
13-1/13.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/367 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Zabıta Dairesi Başkanlığının 02/11/2012 tarih ve 372 sayılı yazısında belirtilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/05/2012 tarih ve 5/233 sayılı kararı ile kabul edilen "Akaryakıt İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik' ile "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar için İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'lerinin bazı maddelerinde  yapılan değişikliklerinin kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 03/12/2012 ve 02/01/2013 tarihli Komisyon raporları.
 
14-1/14.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2012 tarih ve 12/427 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27/11/2012 tarih ve 522 sayılı yazısında belirtilen, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesine göre hazırlanan "Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik' ile "Ticari Araçlarda İlan ve Reklam Ücretleri' çizelgesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19-20/12/2012 tarihli Komisyon raporu.

15-1/15.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1755 ada, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ve 13 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 03/12/2012 tarih ve 11/160 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 07/01/2013 tarih ve 17 sayılı yazısı.
 
16-1/16.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 530 ada, 1 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2013 tarih ve 12 sayılı yazısı.
 
17-1/17.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, Mehmet Altınışık Caddesine cepheli kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 05/11/2012 tarih ve 118 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/01/2013 tarih ve 31 sayılı yazısı.

18-1/18.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 132 ada, 11 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 03/12/2012 tarih ve 121 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/01/2013 tarih ve 33 sayılı yazısı.
 
19-1/19.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 2307 – 2308 – 2309 – 2310 – 2314 – 2319 – 2320 ve 2321 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 123 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/01/2013 tarih ve 20 sayılı yazısı.
 
20-1/20.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 2986 nolu parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 124 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/01/2013 tarih ve 21 sayılı yazısı.

21-1/21.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6554 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 125 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 07/01/2013 tarih ve 14 sayılı yazısı.

22-1/22.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, Mert Sokak ve etrafına ilişkin plan değişiklik konusu alana yönelik, 1309 ada (yeni 203 ada) 3-7-8-9 ve 10 nolu parseller ve 1337 ada (yeni 231 ada) 1-8-9 ve 10 nolu parselleri kapsayan şekildeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan Serdivan Belediye Meclisinin; 03/12/2012 tarih ve 126 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/01/2013 tarih ve 37 sayılı yazısı.

23-1/23.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 6631-6632-6633 ve 16993 nolu parseller ile 831 ada 2 nolu parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 127 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/01/2013 tarih ve 16 sayılı yazısı.

24-1/24.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesinde Sağlık Caddesi ile 132.Sokak arasında ve 1548 nolu parselin (Seyirtepe Sitesi) kuzeyindeki alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 128 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/01/2013 tarih ve 19 sayılı yazısı.

25-1/25.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 30 J II pafta, 3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516 ve 3517 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02/01/2013 tarih ve 08 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/01/2013 tarih ve 34 sayılı yazısı.
 
26-1/26.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 448 ada, 11 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02/01/2013 tarih ve 09 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/01/2013 tarih ve 36 sayılı yazısı.
 
27-1/27.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi, 25J2 pafta, 11622 - 11623 - 11624 - 11625 - 11626 - 11627 - 11628 - 11629 - 11630 - 11631 - 11632 - 11633 - 1634 - 11635 - 11636 - 11637 - 1638 - 11639 - 11640 - 11641 - 11642 - 11643 - 11644 - 11645 - 11646 - 11647 - 1648 - 11649 - 11650 - 11651 - 11652 ve 17401 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02/01/2013 tarih ve 10 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/01/2013 tarih ve 35 sayılı yazısı.
 
28-1/28.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 8595 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 07/01/2013 tarih ve 13 sayılı yazısı.
 
29-1/29.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 11686 nolu parsel ve 712 ada 1 nolu parsel ile Erenler Mahallesi, 11128 ve 11639 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 61 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/01/2013 tarih ve 18 sayılı yazısı.
 
30-1/30.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 48 ada 12 nolu parsel ile 110 ada 7 nolu parsel ve İnönü Mahallesi,73 ada 116 ve 122 nolu parsellere ait 1/1000ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 65 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/01/2013-22 sayılı yazısı.
 
31-1/31.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlı Sakarya Mahallesi, 13 pafta 1664 nolu parsel, 12 pafta 1697 nolu parsel ve çevresini kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 2012/61 sayılı kararınıngörüşülmesine ilişkin 07/01/2013 tarih ve 23 sayılı yazısı.
 
32-1/32.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan 8 adet itiraza ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 2012/53 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/01/2013 tarih ve 32 sayılı yazısı.
 
33-1/33.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Kırkpınar Soğuksu Mahallesi, 11 pafta, 2493 – 2494 ve 2495 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2012 tarih ve 2012/54 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/01/2013 tarih ve 15 sayılı yazısı.
 
34-1/34.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz sınırları içerisinde Bankaların Bankacılık işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla özel veya kamusal alanlara nüfusun yoğun olduğu caddeler üzerine konulacak ATM cihazları için 5393 sayılı Belediye Kanununa göre hazırlanan Otomatik Para Ödeme Makineleri Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin görüşülmesine ilişkin 09/01/2013 tarih ve 08 sayılı yazısı.

35-1/35.- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, UKOME'nin 09/01/2013 tarih ve 01 sayılı kararı ile Şehrimizde çalışan servis araçlarını kayıt altına alarak bir düzen içinde faaliyetlerini yürütmeleri için plaka tahdidi uygulamasına geçilmesi kararlaştırılmış olup, Servis Taşımacılığı yapan esnafın bu sistem içinde ödeyeceği plaka bedelinin görüşülmesine ilişkin 09/01/2013 tarih ve 19 sayılı yazısı. 

36-1/36.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının,'Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar' dahilinde Büyükşehir Belediyesinde mevcut boş bulunan kadrolarda unvan ve derece değişikliği yapılacak olan memur boş kadro değişiklik cetvelin(II sayılı) görüşülmesine ilişkin 24/12/2012 - 1641 sayılı yazısı.
 
37-1/37.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 31 Aralık 2012 tarih ve 28514(mükerrer)sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2013 Yılı Bütçe Kanunu K cetvelinde belirtildiği üzere, Büyükşehir Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele Devlet Bütçe Kanununda tespit edilen brüt 361,00-TL üzerinden fazla çalışma ücretinin ödenebilmesine ilişkin 02/01/2013 tarih ve 2 sayılı yazısı.

38-1/38.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının,5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04/01/2013 tarih ve 2 nolu genelgesi gereği, Büyükşehir Belediyemizde çalıştırılacak olan personelin sözleşme ücretlerinin unvan bazında 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere ücret tavanını aşmamak kaydıyla ücret tespiti ile 375 sayılı KHK'nin ek 9. maddesinin 9. fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine ilişkin 07/01/2013 tarih ve 24 sayılı yazısı.
 
39- 1/39.-Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının,Sakarya İli Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 12938 nolu parselde yapılması planlanan 'S.B.B.Sakarya Nehri Kıyısı 1. Etap Rekreasyon Alanı' projesinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 15.000.000.00 TLkredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 04/01/2013 tarih ve 15 sayılı yazısı.

40- 1/40.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının,5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde "İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulur'denilmektedir. Büyükşehir Belediyesinde denetim komisyonu teşekkülü için anılan kanun hükmü gereği Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla beş üyenin seçilmesine ilişkin 07/01/2013-1 sayılı yazısı.
 
 
-İLAVE GÜNDEM(14/01/2013)-
 
 41.1/41.-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin "Okul Binası ve Müştemilatlarının' yapımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş'den 10.000.000,00 TL kredi alınmasına ilişkin 09/07/2012 tarih ve 7/249 sayılı kararının 2013 yılı için güncellenmesine ilişkin 11/01/2013 tarih ve 14 sayılı yazısı.

             42.1/42.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, 6367 nolu parselin A+LPG Alanından çıkartılarak, Terminal Alanına dahil edildiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin 02/01/2013 tarih ve     2013/6 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 11/01/2013 tarih ve 72 sayılı yazısı

             43.1/43.-. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, İklim değişikliğibaşta olmak üzere, tüm çevre ve yenilenebilir enerji projelerini geliştirme ve uygulamalarını planlama, yönetme amacına yönelik olarak sürdürülebilir şehirler projesi kapsamında da       uluslararası ve ulusal düzeyde düzenlenecek çevre konulu protokolleri imzalama hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesine ilişkin 14/01/2013 tarih ve 35 sayılı yazısı.

×