Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13.12.2021 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
   13.12.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

•Yoklama ve açılış.
•08.11.2021 ve 12.11.2021 tarihli Meclis Kararları.
•Sakarya Büyükşehir Belediyesi “2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu”nun 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
 
 
1.11/590- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/549 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kuzey-Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Güney Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hüküm değişiklik tekliflerinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02.12.2021 tarihli Komisyon raporu.

2.11/591-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/550 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya İli genelinde tarım alanlarına ilişkin hükümlerin birlikteliğinin sağlanması amacıyla; Kuzey Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 8.7.Tarım Alanları, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 11. Tarım Alanları ve Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 9. Tarım Alanı hükümlerinde değişiklik yapılması ile Kuzey Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 8.17., Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 18. maddelerde yer alan Entegre Nitelikte Olmayan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Tesisleri hükmünün iptal edilmesi şeklinde hazırlanan değişiklik tekliflerinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
3.11/592-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/551 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya İli genelinde mera alanlarına ilişkin hükümlerin birlikteliğini sağlamak amacıyla; Kuzey Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 8.7.7. Çayır ve Mera Alanları’nda belirlenen hükümlerin; Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 11.6. Çayır ve Mera Alanları hükmüne ve Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 9.6. Mera Alanları hükmüne; ilgili hükümlerde geçen koşulların iptal edilerek değiştirilmesi şeklinde hazırlanan Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik tekliflerinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.11.2021  tarihli Komisyon raporu.

4.11/593-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/559 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde Bulunan Mera Alanı İle Adapazarı İlçesi, Demirbey, Nasuhlar ve Poyrazlar Mahalleleri Kırsal Alanlarına yönelik 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30.11.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
5.11/594-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 9/509 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya ili, Adapazarı İlçesi, Karaman ve Alandüzü Mahallelerini kapsayan 1000 Yataklı Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu Projesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
6.11/595-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/552 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 3180 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.11.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
7.11/596-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/555 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, 154 kV Adapazarı-Paşalar Enerji İletim Hattı ve 380 kV Adapazarı-Bursa Enerji İletim Hattına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.11.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
8.11/597-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/553 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 287 ada, 15 nolu parselin (yeni 287 ada, 61 nolu parsel) bulunduğu alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.11.2021 tarihli Komisyon raporu
 
9.11/598-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/554 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 197 ada, 29 nolu parsel, 3067 ada, 1 nolu parselin güneyindeki tescil dışı alan, Tekeler Mahallesi, 4645-4735-4736-4738-4739 ve 4740 nolu yapı adaları arasındaki tescil dışı alanlara ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.11.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
10.11/599-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarihli, 9/511 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi,  580 ada, 332 nolu parsel ile 5102 ada, 1 nolu parsel ve doğusunda kalan terkli alana yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
11.11/600-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarihli, 9/510 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarihli ve 9/78 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2452 ada, 560 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.11.2021 tarihli Komisyon raporu.

12.11/601-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/556 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4944 ada, 1-3 ve 10 nolu parseller, 4952 ada, 1 ve 5 nolu parseller ile Ozanlar Mahallesi, 4060 ada, 4 ve 5 nolu parseller, 4061 ada, 4 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle mer’i plandaki şeklinin devamının uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30.11.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
13.11/602-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/533 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan; Adapazarı Belediye Meclisi'nin 01.09.2021 tarihli ve 9/79 sayılı kararı ile uygun görülen itirazların kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.11.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
14.11/603- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/557 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarihli ve 10/92 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahalleleri Çevre Yolu Caddesi Üzerinde Yaklaşık 65.000 m² lik Alan ve Tekeler Mahallesi, 15 ada, 289-346-347 ve 348 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06.12.2021 tarihli Komisyon raporu. 
 
15.11/604- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/560 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Beylice Mahallesi, 75 hektarlık alana yönelik 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.11.2021  tarihli Komisyon raporu.

16.11/605- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/561 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 13.09.2021 tarihli ve 8/414 sayılı kararıyla onaylanan, Hendek İlçesi, Kargalıhanbaba ve Uzuncaorman Mahalleleri ile Yukarıçalıca Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanın “Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanları” olarak planlanmasına dair hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine İlan-askı süresi içerisinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle  kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
17.11/606- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.07.2018 tarihli, 7/506 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin E=2017/568 - 2018/368 sayılı kısmen iptal kararına istinaden Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 63 ada, 954 nolu parsel ve çevresine yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02.12.2021  tarihli Komisyon raporu.
 
18.11/607-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/564 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 982 ada, 3-4-5-6-23-24-25 ve 27 nolu parsellerin bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.11.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
19.11/608- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/565 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesi, 2570 ada, 6-7 ve 37 nolu parsellerin bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.11.2021 tarihli Komisyon raporu
 
20. 11/609- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/566 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2623 ada, 1 nolu parsel ve tescil harici alanlara yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı   telifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.11.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
21.11/610- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarihli, 2/100 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü  İlçesi, Orta Mahalle, 294 (sehven 194 yazılan) ada, 1 nolu parsel ile 295 (sehven 195 yazılan) ada, 1 nolu parsellerin arasında kalan kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin rapordaki şekliyle mer’i plandaki şeklinin devamının uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30.11.2021 tarihli Komisyon raporu.

22.11/611- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/573 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2021 tarihli ve 8/428 sayılı kararı ile onaylanan Pamukova İlçesi, Cihadiye Mahallesi, 128 ada, 505 ve 506 nolu parsellere yönelik Belediyesince teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresince  yapılan 1 adet itiraz dilekçesinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
23.11/612- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.09.2018 tarihli, 8/580 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E=2017/212 - 27.06.2018 tarihli K=2018/531 sayılı iptal kararına istinaden Pamukova İlçesi, Türbecivarı Mevkii, 909 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02.12.2021 tarihli Komisyon raporu.

24.11/613- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/452 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2021 tarihli 1/7 sayılı kararı ile onaylanan, Arifiye İlçesi, Hacıköy Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresince yapılan 26 adet itiraz dilekçesinden Arifiye Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarihli ve 2021/33 sayılı kararı ile uygun görülen 11 adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.11.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
25.11/614- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/453 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2021 tarihli 1/8 sayılı kararı ile onaylanan,Arifiye İlçesi, Kumbaşı Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresince yapılan 18 adet itiraz dilekçesinden Arifiye Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarih ve 2021/32 sayılı kararı ile uygun görülen 2 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.11.2021 tarihli Komisyon raporu.

26.11/615- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/568 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Adliye Mahallesi, 2640 ada, 9 ve 10 nolu parsellerden geçen 10.00 metrelik imar yolunun düzenlenmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği mer’i plandaki şeklinin devamının uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30.11.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
27.11/616- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/567 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2622 ada, 20 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16.11.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
28.11/617- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/571 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Ahmediye Mahallesi, 2601 ada, 209 nolu parselde bulunan Park alanının düzenlenmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.11.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
29.11/618- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/570 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2634 ada, 75 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30.11.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
30.11/619- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/563 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı teklifinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06.12.2021 tarihli Komisyon raporu.

31.11/620- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/473 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Arifbey, Cumhuriyet, Neviye, Fatih, Hanlı/Merkez, Hanlı/Hanlıköy, Hanlı/Sakarya Karaabdiler, Kirezce ve Yukarıkirazca Mahallelerine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
32.11/621- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarihli, 7/382 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediyesince hazırlanan Akçay Mahallesi kırsal yerleşim alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
33.11/622- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/572 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Revize Uygulama İmar Planı Hükümlerinde Değişiklik Yapılması ve İlave Hükümler Eklenmesinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
34.11/623- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarihli, 10/574 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi, 960 nolu parselin doğu ve batı kısmında 7.00 metrelik imar yolları düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02.12.2021 tarihli Komisyon raporu.
 
35.11/624- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı plan hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve  30312 sayılı yazısı.
 
36.11/625- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Alandüzü- 15 Temmuz Camili – Çamyolu – Dağdibi - İkizce Osmaniye- İkizce Müslim – Karakamış – Karaman – Karapınar – Korucuk Mahallelerini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve  30734 sayılı yazısı.
 
37.11/626- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve  30314 sayılı yazısı.
 
38.11/627- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi 1488 ada 1 parsele yönelik belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 08.12.2021 tarih ve  31021 sayılı yazısı.
 
39.11/628- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 2297 ada 2 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarih ve 9/477 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan-askı süresince yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve  30311 sayılı yazısı.
 
40.11/629- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarihli, 12/107 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2352 ada 14 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08.12.2021 tarih ve  31020 sayılı yazısı.
 
41.11/630- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı plan hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve  30238 sayılı yazısı.
 
42.11/631- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi 2263, 2264, 3475 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve  30750 sayılı yazısı.
 
43.11/632- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 1565 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve  30733 sayılı yazısı.

44.11/633- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 04.10.2021 tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun görülen, Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan notları değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve  30235 sayılı yazısı.
 
45.11/634- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Horozlar Mahallesi, 857 sayılı parselde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 07.12.2021 tarih ve  30883 sayılı yazısı.

46.11/635- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve 30317 sayılı yazısı.
 
47.11/636- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarihli ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen, Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Özel Hükümler kısmına 13. ve 14. Madde ilavesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve  30746 sayılı yazısı.
 
48.11/637- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarihli ve 45 sayılı kararı ile kabul edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 797 ada, 1 sayılı parsele yönelik hazırlanan Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve 30748 sayılı yazısı.
 
49.11/638- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve  30736 sayılı yazısı.
 
50.11/639- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 13.09.2021 tarihli  8/415 sayılı kararıyla onaylanan, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi 1332 ada 2-8 ve 9 nolu parseller ile Başpınar Mahallesi 109 ada, 23 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı, Park alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine Hendek Belediye Başkanlığı’nca yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve 30310 sayılı yazısı.
 
51.11/640- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Merkez-Küçücek ve Seyfeler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve  30241 ayılı yazısı.
 
52.11/641- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Pazarköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve  30242 sayılı yazısı.
 
53.11/642- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin; 02.11.2021 tarih ve 72 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi, 1581 nolu parseldeki Mezarlık Alanına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve 30305 sayılı yazısı.
 
54.11/643- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesi 390 ada 2 nolu parseli kapsayan alana yönelik hazırlanan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve 30306 sayılı yazısı.
 
55.11/644- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve  30741 sayılı yazısı.

56.11/645- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve  30738 sayılı yazısı.
 
57.11/646- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 739 ada 1 nolu parsel, 141 ada 1 nolu parsel ve 741 ada 3 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Nazım İmar Planı Değişikliğine ilişkin teklifinin görüşülmesine ilişkin 07.12.2021 tarih ve  30885 sayılı yazısı.
 
58.11/647- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve  30742 sayılı yazısı.
 
59.11/648- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve  30743 sayılı yazısı.
 
60.11/649- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Uzunkum Mahallesi 159 ve 160 nolu parsellerin Turizm Tesis Alanı ve Kentsel Yeşil Alan olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve  30747 sayılı yazısı.
 
61.11/650- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve  30737 sayılı yazısı.
 
62.11/651- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.08.2021 tarihli ve 2021/41 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kurtköy-Dibektaş Mahallesi, 198,204,207,208,726,727 ve 728 nolu parsellerden geçen imar yollarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve  30309 sayılı yazısı.
 
63.11/652- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 05.10.2021 tarihli ve 2021/53 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 374 ada, 7 parselde bulunan Park Alanı, Konut Alanı ve Rekreasyon Alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve  30307 sayılı yazısı.
 
64.11/653- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 05.10.2021 tarihli ve 2021/55 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 154 Kv Sapanca İrtibatları Enerji İletim Hattının İmar Planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve 30315 sayılı yazısı.
 
65.11/654- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve 30735 sayılı yazısı.
 
66.11/655- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve  30744 sayılı yazısı.

67.11/656- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Soğucak Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve  30745 sayılı yazısı.
 
68.11/657- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve 30239 sayılı yazısı.

69.11/658- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve 30237 sayılı yazısı.

70.11/659- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve 30243 sayılı yazısı.
 
71.11/660- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve  30740 sayılı yazısı.
 
72.11/661- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve 30316 sayılı yazısı.
 
73.11/662- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye ve Sapanca İlçeleri arasında kalan yaklaşık 380 ha.lık alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılabilmesi için, 12.11.2021 tarihli Toprak Koruma Kurulu kararına istinaden Kamu Yararı Kararı alınmasına ilişkin 01.12.2021 tarih ve 30236 sayılı yazısı.
 
74.11/663- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  mezarlık olarak kullanılan mülkiyeti Adapazarı Belediyesi adına kayıtlı, Adapazarı İlçesi, Karadavutlu Mahallesi, 1618 parsel nolu 9.852,00 m2 yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmazın, mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak Belediyemiz tarafından bedelsiz devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 07.12.2021 tarih ve 30886 sayılı yazısı.
 
75.11/664-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 2489 ada, 41 nolu Tarla vasıflı taşınmazın Serdivan Belediyesine ait  (2.020,53 m2) 985,62 m2 ’lik kısmının, Serdivan Mahallesi, 2151 ada, 2 nolu Arsa vasıflı taşınmazın (507,01 m2) Serdivan Belediyesi’ne ait 72,46 m2 ’lik kısmının ve Serdivan Mahallesi, 153 ada, 1 nolu Mezarlık vasıflı taşınmazın (27.045,00 m2) Serdivan Belediyesi’ne ait 15.134,00 m2’lik kısmının mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak Belediyemiz tarafından bedelsiz devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03.11.2021 tarih ve 27590 sayılı yazısı.
 
76.11/665-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçesi, Kanlıçay Mahallesi, 120 ada, 1 nolu taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak Belediyemiz tarafından bedelsiz devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29.11.2021 tarih ve 29998 sayılı yazısı.
 
77.11/666-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali 1.Kat 1 Nolu Yazıhanenin yanındaki 15,00 m2 'lik boşluk alana BELPAŞ A.Ş. tarafından yazıhane yapılması, yazıhanenin yıllık kârının %10'u karşılığında 10 yıl süre ile işletme hakkının BELPAŞ A.Ş’ye devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 08.12.2021 tarih ve 31018 sayılı yazısı.
 
78.11/667- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesinde bulunan "Sanayi Caddesi" adının “Halit Evin Caddesi” olarak değiştirilmesine ilişkin 07.12.2021 tarih ve 30891 sayılı yazısı.
 
79.11/668- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Müdürlüğüne bağlı “Mimari Estetik Komisyonunun Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin revize edilmesine ilişkin 07.12.2021 tarih ve 30890 sayılı yazısı.

80.11/669-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü “İlan ve Reklam Yönetmeliği”nin revize edilmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve 30469 sayılı yazısı.
 
81.11/670-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Büyükler Greko-Romen Türkiye Güreş Şampiyonasının 24-26 Aralık 2021 tarihleri arasında Sakarya ilinde organize edilmesi planlanmaktadır. Amatör sporların desteklenmesi amacıyla Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı ile protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 29.11.2021 tarih ve 30000 sayılı yazısı
 
82.11/671-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36.maddesinin 2.bendi gereğince ekli ödenek aktarma formunda yer alan harcama kalemleri arasındaki yıl sonu ödenek aktarma işlemlerinin görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve 30768 sayılı yazısı.
 
83.11/672-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sermayesinin tamamı belediyemize ait BELPAŞ İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Tic. ve San. A.Ş'nin 18.925.000,00-TL olan mevcut sermayesinin 15.000.000,00-TL nakit olarak artırılarak 33.925.000,00-TL’ye çıkartılması ve sermaye artışı işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve 30773 sayılı yazısı.
 
84.11/673- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sermayesinin tamamı belediyemize ait Sakarya Çevre Enerji İhtiyaç Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. (SASAY)'ın 8.700.000,00-TL olan mevcut sermayesinin 8.000.000,00-TL nakit olarak artırılarak 16.700.000,00-TL'ye çıkartılması ve sermaye artışı işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve 30772 sayılı yazısı.
 
85.11/674- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Kaynarca Belediye Meclisinin 26.11.2021 tarih ve 71 sayılı kararı ile uygun görülen Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2021 Mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasına ilişkin 01.12.2021 tarih ve 30250 sayılı yazısı.
 
86.11/675-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve 30769 sayılı yazısı.

87.11/676-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güzelyurt Şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06.12.2021 tarih ve 30770 sayılı yazısı.
 
88.11/677-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye olunması, üyelik için sayılan 6 maddelik üyelik kriterlerinin kabul edilmesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni temsil etmek üzere doğal üye (Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE)’nin yanında 3 Asil Üyenin seçilmesine ilişkin 01.12.2021 tarih ve 30240 sayılı yazısı. 
 
89.11/678 -Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsil etmek üzere meclis üyelerinden 1 Asil ve 1 Yedek Üyenin belirlenmesine ilişkin 24.11.2021 tarih ve 29556 sayılı yazısı.
 
 
  13.12.2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
               -İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
 
90. 11/679-Adapazarı Belediye Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Kuzey Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Adapazarı Kuzey Yerleşim Bölgeleri 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarihli, 12/108 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06.12.2021 tarihli, 31572 sayılı yazısı.
 
91. 11/680- Adapazarı Belediye Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Tuzla Mahallesi, 3463 ada, 3 nolu parselin doğusunda bulunan park alanı ile 3448 ada 1 nolu parselin doğusunda kalan tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.12.2021 tarihli, 13/120 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 09.12.2021 tarihli, 31957 sayılı yazısı.
 
92. 11/681- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Bisiklet Yolu Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 6.000.000,00-TL kredi kullanılması hususunda her türlü iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’ye yetki verilmesine ilişkin 10.12.2021 tarih ve 31244 sayılı yazısı.
 
93. 11/682-Hendek Belediye Başkanlığının, 2021 Mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasına ilişkin Hendek Belediye Meclisinin 10.12.2021 tarihli, 114 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 10.12.2021 tarih ve 7702 sayılı yazısı.
 
94. 11/683-Pamukova Belediye Başkanlığının, Pamukova İlçesi Şeyhvarmaz Mahallesi, 120 ada, 32 nolu parselin  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait 08.12.2021 tarihli, 88 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 10.12.2021 tarih ve 3091 sayılı yazısı.
 
95. 11/684- Serdivan Belediye Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kazımpaşa-Selahiye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile Kuruçeşme Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 09.12.2021 tarihli, 9304 sayılı yazısı.  
 

×