Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13.12.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

13.12.2010 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.12.2010 Pazartesi günü saat 14.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir 

- Yoklama ve açılış.
-
08/11/2010 ve 26/11/2010 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması 

GÜNDEM 

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/420 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi G24B12C4A pafta, 2307 ada, 102 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1634 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 22/11/2010 tarihli Komisyon raporu, 

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/11/2010 tarih ve 11/478 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/07/2010 tarih ve 8/297 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi, Kozluk, Pirahmetler, Nakışlar ve Epçeller Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 17 adet itirazın değerlendirildiği Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin 04/10/2010 tarih ve 56 sayılı kararındaki 1, 4  ve 9. maddenin uygun görüldüğü, 13. maddenin kısmen uygun görüldüğü kısmen uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 22/11/2010 tarihli Komisyon raporu, 

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/11/2010 tarih ve 11/488 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 28/10/2010 tarih ve 1780 sayılı yazısı ile, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 05/07/2010 tarih ve 50 sayılı kararıyla uygun bulunan Köprübaşı, Vatan, Yazlık Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 35 adet itiraza ilişkin 11/10/2010 tarihindeki Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/391 sayılı kararında yapılması talep edilen düzeltmelerin raporda düzenlenen şekliyle uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 24/11/2010 tarihli Komisyon raporu, 

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/11/2010 tarih ve 11/473 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27/04/2010 tarih ve 5/179 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 29 adet itirazın Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/99 sayılı kararı ile uygun bulunan 7. maddenin uygun görüldüğü  şeklinde tanzim olunan 24/11/2010 tarihli Komisyon raporu, 

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/11/2010 tarih ve 11/474 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı, Güllük Mahallesi 637 ada 158-162 nolu parsellerde bulunan İlköğretim Tesis Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin, doğusundaki imar yolundan 10.00 m. diğer cephelerden 5.00 m. olarak değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 04/10/2010 tarih ve 9/101 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 29/11/2010 tarihli Komisyon raporu, 

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/11/2010 tarih ve 11/475 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 1735 - 1737 - 1739 nolu adaların muhtelif yerlerinde bulunan trafo yerleri ve yeraltı enerji hattı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 04/10/2010 tarih ve 9/102 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 29/11/2010 tarihli Komisyon raporu, 

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/11/2010 tarih ve 11/476 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 2925 ada 1 nolu parselin yaklaşık 2500 m².lik kısmının E=0.50, Hmax=6.50 yapılaşma değerleri ve 5.00'er m. çekme mesafeleri ile Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/103 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 01/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/11/2010 tarih ve 11/477 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Orta Mahalle 8 pafta 66 ada 11-157 nolu parsellerin Ortaöğretim Tesis Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/104 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 03/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

9. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/11/2010 tarih ve 11/480 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi Kirişhane Caddesi 29 K 3 pafta 17469 nolu parsel ile 7/4 pafta 11159 nolu parselin LPG Satış İstasyonu Alanı olarak ayrılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 04/10/2010 tarih ve 59 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 01/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/11/2010 tarih ve 11/482 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi 32 evler Mahallesi Beşköprü Caddesi 29 K I pafta 7276 nolu parselin üzerindeki Trafo Binası ve Terfi İstasyonunun (ADASU'ya ait) bulunduğu alanın Teknik Altyapı Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 04/10/2010 tarih ve 61 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 29/11/2010 tarihli Komisyon raporu, 

11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/11/2010 tarih ve 11/483 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi 29 K III pafta, 17119 ve 16882 nolu parseller arasından geçen 10.00 m'.lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 04/10/2010 tarih ve 63 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 01/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

12. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/11/2010 tarih ve 11/484 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi 626. Sokak (yeni 428. sokak) ile 619. Sokağın (yeni 426. sokak) kesişiminde bulunan parka "Ömer YALÇIN Çocuk Parkı' isminin verilmesine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 04/10/2010 tarih ve 69 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 03/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

13. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/04/2008 tarih ve 4/176 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi Kuruçeşme 433,386 nolu parsellere ait Mevzii Planı ile Kazımpaşa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları arasında kalan yaklaşık 8 ha'lık alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait 07/04/2008 tarih ve 141 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 03/12/2010 tarihli Komisyon raporu, 

14. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/11/2010 tarih ve 11/479 sayılı kararı ile incelenmek üzere incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy, Hürriyet, Tepe, Tuapsalar ve Şükriye Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait 28/11/2010 tarih ve 1776 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 24/11/2010 tarihli Komisyon raporu, 

15. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/11/2010 tarih ve 11/485 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Gazi Mahallesi 27 pafta 80 ada 25 nolu parselde yapılacak olan parka "Mehmet Ali BALKAYA Parkı' isminin verilmesine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 02/09/2010 tarih ve 2010/47 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 22/11/2010 tarihli Komisyon raporu, 

16. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarına "Yapılaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı imar adalarında bulunan ve çekme mesafeleri uygulandıktan sonra minimum ölçülerde (6 m. cephe ve 8 m. derinlik) yapı inşası mümkün olmayan parsellerde, minimum 4.5 m.ye kadar cepheli inşaat yaptırmaya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir' şeklinde 30. madde olarak eklenmesi ile ilgili Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 01/11/2010 tarih ve 10/112 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 26/11/2010 tarih ve 598 sayılı yazısı, 

17. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2968 ada, 1 - 2 ve 3 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin; 01/11/2010 tarih ve 10/113 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/12/2010 tarih ve 1936 sayılı yazısı, 

18. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarına ilişkin yapılan değişiklik 01/11/2010 tarih ve 10/114 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, söz konusu değişiklik ile Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 19. maddesine emsal verilmemiş imar parsellerinde yapılacak inşaatların bahçe çekme mesafeleri uygulandıktan sonra yapılaşmanın belirtilmesi için, plan notlarına ilave yapılmasına ilişkin 06/12/2010 tarih ve 1942 sayılı yazısı, 

19. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin; 11/10/2010 tarih ve 10/407 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı İlçesi Şeker Mahallesi, Mülkiyeti Adapazarı Belediyesi'ne ait 585 ada, 311 - 74 nolu parsellerin Park Alanından, Park ve Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine Sakarya Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 22/11/2010 tarih ve B021GSM4540002/T/4571 sayılı yazısı ile İlan - Askı süresi içerisinde yapmış olduğu itiraza ilişkin 06/12/2010 tarih ve 1937 sayılı yazısı, 

20. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi Çamyolu Mahallesi'ni kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06/12/2010 tarih ve 1950 sayılı yazısı, 

21. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi, 541. sokak 136 ada, 11 nolu parselin, Park Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01/11/2010 tarih ve 73 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 06/12/2010 tarih ve 1939 sayılı yazısı, 

22. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin Cumhuriyet Mahallesi 37 ada, 328 nolu parsele ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 02/11/2010 tarih ve 75 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 06/12/2010 tarih ve 1938 sayılı yazısı,

23. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Akyazı İlçesi Erdoğdu Mahallesi, 110 ada 78 - 80 ve 82 nolu parsellerin Spor Tesis Alanı olarak düzenlenen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06/12/2010 tarih ve 1948 sayılı yazısı, 

24. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin; 11/10/2010 tarih ve 10/396 sayılı kararı ile onaylanan Karapürçek İlçesi Yazılıgürgen Mahallesi, G25D1 paftada yer alan, doğusunda Küçücek Deresi, güneyinde Hasanlar Mevkii, kuzeyinde Harmanlı - Batakköy yolu ile sınırlı yaklaşık 75 ha'lık alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ait Karapürçek İlçe Belediye Meclisi'nin 24/11/2010 tarih ve 31 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 06/12/2010 tarih ve 1949 sayılı yazısı, 

25. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi G24C07B pafta, 1858 ve 1859 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin; 13/09/2010 tarih ve 9/334 nolu kararı onaylanmış olup İlan - Askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin 06/12/2010 tarih ve 1935 sayılı yazısı, 

26. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin; 11/10/2010 tarih ve 10/400 nolu kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi'ni Adapazarı İlçesi'ne bağlayan ve Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Mısır Araştırma Enstitüsü arasında kalan Hanlıköy Mahallesi Atatürk Caddesinin 15.00 m.'den 20.00 m.'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine İlan - Askı süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 11/11/2010 tarih ve 5879 sayılı yazısı ile yapılan 1 adet itiraza ilişkin 06/12/2010 tarih ve 1940 sayılı yazısı,

27. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, G24C03C1B imar pafta, 4 kadastral pafta, 6265 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebine ilişkin 06/12/2010 tarih ve 1943 sayılı yazısı,

28. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Özellikli Yapılar ile ilgili almış olduğu 14/09/2009 tarih ve 8/310 sayılı kararı, Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nin 24/09/2010 tarih ve 2010/678 nolu kararı ile özellik arz eden binaların kat yüksekliklerine ilişkin kısmı iptal edilmiştir. Konunun yeniden değerlendirilerek 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7. maddesi ile "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik' hükümlerince görüşülmesine ilişkin 06/12/2010 tarih ve 1941 sayılı yazısı,

29. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 11/11/2010 tarih ve 38020 sayılı yazısı ile, Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Sakarya İli Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi 951 ada, 6.052,00 m2 yüzölçümlü 57 nolu, 7.200,00 m2 yüzölçümlü 114 nolu ve 13.172,00 m2 yüzölçümlü 253 nolu (toplam 26.424,00 m2) parsellerin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize tahsisinin uygun görüldüğü bildirilmiş olup, tahsis işlemlerinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/12/2010 tarih ve 984 sayılı yazısı, 

30. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve standartlarına İlişkin Esaslar' dahilinde Büyükşehir Belediyesinde kadro dereceleri tıkanan personelin kadro dereceleri iptal edilerek durumlarına göre yeniden kadro ihdas (III sayılı) cetvelinin onaylanmasına ilişkin 03/12/2010 tarih ve 2062 sayılı yazısı.

×