Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13.11.2023 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
13.11.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
 
•Yoklama ve açılış.
•09.10.2023 tarihli Meclis Kararları

1.10/672-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2023 tarihli, 9/640 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 1/25000 ölçekli Kuzey-Doğu Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli Merkez Nazım İmar Planı, 1/25000 ölçekli Güney Çevre Düzeni Plan Notu İlavesi şeklinde hazırlanan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
2.10/673-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2023 tarihli, 9/641 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 208 ada, 13 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
3.10/674-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2023 tarihli, 9/642 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi 6387 ada, 2 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
4.10/675-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2023 tarihli, 9/643 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Serdivan Mahallesi 1500 nolu parsele ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
5.10/676-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2023 tarihli, 9/644 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi (Serdivan) Arışkıran Mahallesi 16680 nolu parsele ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
6.10/677-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2023 tarihli, 9/645 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan (Otuzikievler) Mahallesi, 3617 nolu parsel ile 141 ada,1-2-3-4 ve 5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
7.10/678-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2023 tarihli, 9/670 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18212 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
8.10/679-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2023 tarihli, 9/662 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Merkez Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı tadilatının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.10.2023 tarihli Komisyon raporu.

9.10/680-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2023 tarihli, 9/665 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi Küçücek Mahallesi 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
10.10/681-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/600 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Merkez ve Seyfeler Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarına ilave yapılmasının rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
11. 10/682- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2023 tarihli, 9/618 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Arifiye İlçesi, Hanlı/Merkez Mahallesi, 1393 ada, 11 nolu parsel, 1403 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin bir kısmı ve terkli alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
12.10/683- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/555 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 896 ada, 1-15-18 ve 58 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan-askı süresinde Arifiye Belediye Başkanlığına yapılan 2 adet itirazın rapordaki şekliyle  kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.10.2023 tarihli Komisyon raporu.

13.10/684- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2023 tarihli, 9/647 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 978 ada, 7- 8- 9- 11 ve 12 nolu parsellerin tamamı ve 978 ada, 6 nolu parselin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
14.10/685- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/601 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 13,3 ha’lık alanda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı için hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
15.10/686- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/569 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Muradiye Mahallesi kırsal yerleşik alan sınırlarını kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
16.10/687- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.09.2023 tarihli, 8/572 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi Hasanfakı-Yeniköy Mahallelerini Kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin, Söğütlü İlçe Belediyesine yapılan başvuru dilekçelerine istinaden, Mülkiyet ve 3402 sayılı Kadastro Yasasının 22/A maddesi gereğince yenileme işlemi dikkate alınarak, alt ölçekli planların yönlendirilmesi amacıyla hazırlanan Nazım İmar Planı Revizyonunun ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
17.10/688- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2023 tarihli, 9/648 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Ceceler Mahallesi, 155 ada, 28 nolu parselde  Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği) yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
18.10/689-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2023 tarihli, 6/398 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi, 5895 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24.10.2023 tarihli Komisyon raporu.

19.10/690- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/257 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Kocaali İlçesi, Caferiye Mahallesi, 117 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu değişikliğinin mer’i plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
20.10/691- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2023 tarih ve 9/650 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediyesinin 2023 mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
21.10/692- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2023 tarih ve 9/651 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinin usule ve mer’i mevzuata uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25.10.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
22.10/693- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Aşağıdereköy Mahallesi 143 (yeni ada: 2477 parsel:149) 145 (yeni ada: 2477 parsel: 150) nolu parsellerde “Turizm Alanı” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 02.11.2023 tarihli ve 105676 sayılı yazısı.
 
23.10/694- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Güncelliğini kaybederek iptal edilen Erenler, Akyazı ve Hendek İlçe sınırlarında kalan Adapazarı (Düzce)-Kdz. Ereğli Demiryolu Projesi güzergahında yer alan demiryolu hattı ve çevresine ilişkin hazırlanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.11.2023 tarihli ve 106030 sayılı yazısı
 
24.10/695- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi (Merkez) 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 06.11.2023 tarihli ve 106028 sayılı yazısı.
 
25.10/696- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 192 ada 38, 111, 154, 157, 160, 235, 340, 341, 358 parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kısmi Revizyonunun görüşülmesine ilişkin 06.11.2023 tarihli ve 106026 sayılı yazısı.
 
26.10/697-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Altındere (Gündoğan-Cumhuriyet­ Osmanağa) Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 06.11.2023 tarihli ve 106022 sayılı yazısı

27.10/698- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilave hüküm eklenmesine yönelik hazırlanan değişikliğe yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 02.11.2023 tarihli ve 105682 sayılı yazısı.

28.10/699- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi Sahil Kesimi 1/1000 Ölçekli İlave-revizyon Uygulama İmar Planına ilave hüküm eklenmesine yönelik hazırlanan değişikliğe yapılan İtirazın görüşülmesine ilişkin 02.11.2023 tarihli ve 105690 sayılı yazısı.

29.10/700- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi Limandere Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon-ilave Uygulama İmar Planına 2. askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 02.11.2023 tarihli ve 105683 sayılı yazısı.

30.10/701- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Karapınar Mahallesi 181 ada 32 nolu parsel ve bir miktar tescil harici alanda “Beton Santrali Alanına” ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06.11.2023 tarihli ve 106027 sayılı yazısı.

31.10/702- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mahallesi 1643 ada 1 nolu parselde “Sosyal Tesis Alanı”  yapılaşma koşulları ile parselin doğusunda bulunan “Açık Otopark Alanı” fonksiyonunun yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.11.2023 tarihli ve 105688 sayılı yazısı.
 
32.10/703- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mahallesi 745 ada 5-6 ve 7 nolu parsellerde bulunan “Sağlık Tesisi Alanı” yapılaşma koşullarının yeniden düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.11.2023 tarihli ve 105694 sayılı yazısı.
 
33.10/704- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Aşağıaziziye Mahallesi 158 ada 3 ve 4 nolu parsellerde bulunan “Cami Alanı”nın düzenlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.11.2023 tarihli ve 105687 sayılı yazısı.
 
34.10/705- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Aşağıaziziye Mahallesi 89-410-492-532 ve 543 nolu adalara cephe sağlayan “12 ve 15 m.lik imar yollarının” düzenlemesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.11.2023 tarihli ve 106024 sayılı yazısı.
 
35.10/706- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Terminal alanı içerisinde yer alan Bakım Akaryakıt İstasyonuna yönelik 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.11.2023 tarihli ve 105696 sayılı yazısı.

36.10/707- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 891 ada 9 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.11.2023 tarihli ve 105693 sayılı yazısı.
 
37.10/708- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.11.2023 tarihli ve 105877 sayılı yazısı.

38.10/709- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 896 ada 1, 15, 18 ve 58 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.11.2023 tarihli ve 106025 sayılı yazısı.
 
39.10/710- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Uzunkum-Hacımercan Mahalleleri ile Arifiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve imar planı değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 20.10.2023 tarihli ve 104549 sayılı yazısı.
 
40.10/711- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Uzunkum ve Hacımercan Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 07.11.2023 tarihli ve 106202 sayılı yazısı.
 
41.10/712- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 162 ada, 168,169 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.11.2023 tarihli ve 106031 sayılı yazısı
 
42.10/713- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi Ferizli Mahallesi, 0 ada, 2894 nolu parsele yönelik belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.11.2023 tarihli ve 105695 sayılı yazısı.
 
43.10/714- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçe Merkezine yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 02.11.2023 tarihli ve 105697 sayılı yazısı.
 
44.10/715- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek  İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 545 ada 131 nolu parselde toplam 28.367,47 (2.8 ha)alanda Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (etlik piliç yetiştiriciliği tesisi) amaçlı  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 02.11.2023 tarihli ve 105679 sayılı yazısı.
 
45.10/716- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi Gazisüleymanpaşa Mahallesi 1359 Ada 1,2,17 ve 18 nolu parsellere yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin  02.11.2023 tarihli ve 105677 sayılı yazısı.
 
46.10/717- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi RES Kapsamında 5 adet ilave türbin yapılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli  İlave Uygulama İmar planı, Plan notları Plan Açıklama Raporunun görüşülmesine ilişkin 30.10.2023 tarihli ve 105250 sayılı yazısı.
 
47.10/718- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi Karaçam Mahallesi 106 ada 8 ve 11 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.11.2023 tarihli ve 105680 sayılı yazısı
 
48.10/719- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi Orhaniye Mahallesi 1383 ada 25 nolu parsele yönelik  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30.10.2023 tarihli ve 105251 sayılı yazısı.
 
49.10/720- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi, Pamukova (Köy) Mahallesi 256 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.11.2023 tarihli ve 105692 sayılı yazısı.
 
50.10/721- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi, Pamukova (Köy) Mahallesi, 960 ve 255/15 nolu parsellerin bir kısmında yer alan 7 m.lik imar yolunu kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.11.2023 tarihli ve 105678 sayılı yazısı.
 
51.10/722- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi 178 ada 11 ve 12 sayılı, 196 ada 18 ve 19 sayılı Belediyesi adına kayıtlı parsellere ilişkin Kocaali İlçesi Sahil Kesimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.11.2023 tarihli ve 106032 sayılı yazısı.
 
52.10/723- Afet İşleri Dairesi Başkanlığının, Daire Başkanlığı “Görev Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin görüşülmesine ilişkin 11.10.2023 tarihli ve 103086 sayılı yazısı.
 
53.10/724- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Daire Başkanlığı “Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesine ilişkin 17.10.2023 tarihli ve 103950 sayılı yazısı.
 
54.10/725- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Toplu Taşıma Seyahat Kartlarına ait usul ve esasları belirleyen Seyahat Kartları Yönetmeliğinin revize edilmesine ilişkin 06.11.2023 tarihli ve 105940 sayılı yazısı
 
55.10/726- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, “Adapazarı­Serdivan Raylı Sistem Hattı" hususunda Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması, yapılacak iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02.11.2023 tarihli ve 105698 sayılı yazısı.
 
56.10/727- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, BELPAŞ A.Ş’ye 10 yıl süre ile işletme hakkı devredilen mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 113 nolu İş Merkezi  Zemin Kat: 11, 12, 13, 14, Bağımsız Bölüm nolu ve  1. Kat: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64 ve 65 bağımsız bölüm nolu 20 adet işyerinin işletme hakkı devrinin iptal edilmesine ilişkin 30.10.2023 tarihli ve 105263 sayılı yazısı.
 
57.10/728- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1562 ada 1 parsel üzerinde bulunan 266 nolu iş merkezindeki belediyemize ait iş yerlerinin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsisi için alınan 10.09.2018 tarihli ve 8/586 no’lu, 09.12.2019 tarihli ve 11/618 no’lu meclis kararlarının iptal edilmesine ilişkin 08.11.2023 tarihli ve 106290 sayılı yazısı.
 
58.10/729- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi Özbek Mahallesi 731 parsel nolu 542,00 m  2 yüzölçümlü taşınmazın 5393 Sayılı Kanunun 18/e ve 75/d maddelerine göre tüm şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak devir alınması, devir işlemleri ile ilgili Büyükşehir Belediye Encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 08.11.2023 tarihli ve 106293 sayılı yazısı.
 
59.10/730- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçesi Aydoğan Mahallesi 102 ada 48 parsel nolu tarla nitelikli taşınmazın 5393 Sayılı Kanunun 18/e ve 75/d maddelerine göre tüm şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak devir alınması, devir işlemleri ile ilgili Büyükşehir Belediye Encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 08.11.2023 tarihli ve 106295 sayılı yazısı.
 
60.10/731- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Arifiye Belediye Başkanlığına ait Arifiye İlçesi, Hanlı/Sakarya Mahallesi, 441 ada, 26 nolu 288,62 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 66,11 m2 ’lik hissenin ve 441 ada, 27 nolu  41.463,25 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 9.497,89 m2 ’lik hissenin “Fuar, Festival, Panayır Alanı” olarak kullanılmak üzere 5393 Sayılı Kanunun 15-¬h, 18-¬e ve 75¬-d maddelerine göre devir alınması, devirle ilgili yapılacak iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 06.11.2023 tarihli ve 106036 sayılı yazısı.
 
61.10/732- Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 2023-2024 sezonunda futbol takımlarının  desteklenmesi  amacıyla  Sakarya  Amatör  Spor  Kulüpleri  Federasyon  Başkanlığı'na  nakdi  yardım  yapılması  için  Büyükşehir Belediye  Başkanına  yetki  verilmesine ilişkin 06.11.2023 tarihli ve 106034 sayılı yazısı.
 
62.10/733- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Kosova Cumhuriyeti, Gjilan (Gilan) Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 03.11.2023 tarihli ve 105879 sayılı yazısı.
 
63.10/734- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Kosova Cumhuriyeti, Vushtrri (Vuçıtırın) Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 03.11.2023 tarihli ve 105878 sayılı yazısı.
 
64.10/735- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan SASAY Çevre Enerji İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ' nin 46.700.000,00 TL olan mevcut sermayesinin 80.000.000,00 TL nakit olarak artırılarak 126.700.000,00 TL’ye çıkartılması ve sermaye artışı işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 07.11.2023 tarihli ve 106199 sayılı yazısı.
 
65.10/736- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz Daire Başkanlıklarına bağlı birimlere ait  2024 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin görüşülmesine ilişkin 30.10.2023 tarih ve 105249 sayılı yazısı.
 
66.10/737- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Gider Bütçe Tasarısı ile 2025-2026 yılları bütçe tahminlerini içeren cetvellerin görüşülmesine ilişkin 06.11.2023 tarih ve 106020 sayılı yazısı.
 
67.10/738- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ve 2025-2026 yılları bütçe tahminlerini içeren cetvellerin görüşülmesine ilişkin 06.11.2023 tarih ve 106021 sayılı yazısı.
 
 
13.11.2023 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
68.10/739- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan BELPAŞ A.Ş’ nin 122.457.122,00 TL olan mevcut sermayesinin 30.042.878,00–TL nakit olarak arttırılarak 152.500.000,00–TL'ye çıkartılması ve sermaye artışı işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 09.11.2023 tarihli ve 106456 sayılı yazısı 
 
69.10/740- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi 4250 ada, 7 parsel nolu bir katlı betonarme market ve arsası nitelikli taşınmazın, Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesince belirlenen 79.500.000,00 TL değer esas alınarak BELPAŞ A.Ş.ye ayni sermaye artışı ve tapu tescil ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 10.11.2023 tarihli ve 106671 sayılı yazısı. 

70.10/741- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 633 ada 159 parsel nolu taşınmaz üzerinde kat irtifakı kurulu 31,32,33 ve 51 nolu ofis ve işyeri nitelikli bağımsız bölümlerin Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesince belirlenen toplam 17.100.000,00 TL bedel esas alınarak Konut Sakarya İnşaat Pazarlama Ticaret A.Ş’ye ayni sermaye artışı ve tapu tescili ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 10.11.2023 tarihli ve 106707 sayılı yazısı.
 
71. 10/742- Geyve Belediye Başkanlığının; Geyve Düzakçaşehir Mahallesi 123 ada, 127 nolu parselin vasıf değişikliği teklifi.
 
72. 10/743- Adapazarı Belediye Başkanlığının, 2023 mali yılı bütçesine 200.000.000.00 TL ek ödenek konulmasına ilişkin 06.11.2023 tarihli ve 28802 sayılı yazısı.
 
73. 10/744- Serdivan Belediyesinin 2023 mali yılı bütçesine 50.000.000.00 TL ek ödenek konulmasına ilişkin 06.11.2023 tarihli ve 55 sayılı meclis kararının görüşülmesi.
 
74. 10/745- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediyesinin 2023 mali yılı bütçesine 40.000.000.00 TL ek ödenek konulmasına ilişkin 09.11.2023 tarihli ve 106457 sayılı yazısı
 
75. 10/746- Ulaşım Dairesi Başkanlığının; Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık A.Ş., TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. ve ilgili bölge müdürlükleriyle Belediyemiz arasında Protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 10.11.2023 tarihli ve 106708 sayılı yazısı.
 
76. 10/747- Serdivan Belediye Başkanlığının, Adalı Serdivan (Arabacıalanı) Mahallesi 115 nolu parsel ile 1283 ada 5 ve 6 nolu parsellerin değişikliğine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat teklifine ait 06.11.2023 tarihli ve 30842 sayılı yazısı.

77. 10/748- Karasu Belediye Başkanlığının, Aşağıaziziye Mahallesi 880 ada 1 nolu parseldeki otopark alanının konut alanına, 434 ada, 49 nolu parseldeki konut alanının otopark alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifine ait 10.11.2023 tarihli ve 44544 sayılı yazısı
 
78. 10/749- Arifiye Belediye Başkanlığının, Neviye Mahallesi 896 ada, 16 nolu parsel ile Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi kuzeyinde bulunan kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 08.11.2023 tarihli ve 4207 sayılı yazısı.
 
79. 10/750- Adapazarı Belediye Başkanlığının, Tuzla Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik Teklifinin görüşülmesine ilişkin 10.11.2023 tarihli ve 28814 sayılı yazısı
 
80. 10/751- Adapazarı Belediye Başkanlığının Kuzey yerleşim bölgeleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 10.11.2023 tarihli ve 28815 sayılı yazısı.
 
81. 10/752- Hendek Belediye Başkanlığının, Dereboğazı Mahallesi 45 ada 28 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ilişkin alınan 04.10.2023 tarihli ve 88 sayılı kararı.
 
82. 10/753-Hendek Belediye Başkanlığının, Necatipaşa(Çağlayan) Mahallesinde iptal edilen demiryolu projesi güzergahındaki alana ilişkin hazırlanan 1 /5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 10.11.2023 tarihli ve 26873 sayılı yazısı.

83. 10/754- Hendek Belediye Başkanlığının, Başpınar Mahallesi 258-259-260-261 adalar ve çevresindeki imar yolları ile ilgili ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatına ilişkin 10.11.2023 tarihli ve 26874 sayılı yazısı.

84. 10/755- Erenler Belediye Başkanlığının, Çaybaşıyeniköy Mahallesi 1587 ada, 1 nolu parsel ile 1588 ada 1 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ilişkin 06.10.2023 tarihli ve 21460 sayılı yazısı.
 
 
 
 

×