Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13.11.2017 Tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13/11/2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
-Yoklama ve açılış.
-09/10/2017 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
-6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca belediyemizin denetimi sonucu düzenlenen “2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu” nun 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
 

1.10/663-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/532 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.08.2017 tarih ve 7/97 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 212 ada, 4 ve 5 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
2.10/664-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/574sayılı kararı ile tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1738 ada, 5 nolu parsel ile 2234 ada, 6 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
3.10/665-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/615 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 4250 ada, 1 nolu parselin 2010 yılı öncesi imar planlarına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
4.10/666- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/477sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.06.2017 tarih ve 6/84 sayılı kararı ile uygungörülen,Adapazarı İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 224 ada, 2 nolu parselin bulunduğu alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
5.10/667- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/657 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarih ve 9/136 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 3065 ada, 1 ve 2 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyledeğiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
6.10/668- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/658 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarıİlçe Belediye Meclisinin02.10.2017 tarih ve 9/137 sayılı kararı ile uygun görülen, Karaman Mahallesi, 1443 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
7.10/669- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/656 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarih ve 9/135 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1456 ada, 12 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ekli plandaki şekliyle değiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
8.10/670- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/618 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 8/115 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan ve Adapazarı İlçelerinin G24B23C4D ve G24C03B1A paftalarında yer alan idari sınırlarla plan sınırlarının çakıştırılmasına yönelik Belediyesince hazırlanan Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
9.10/671- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/537 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.08.2017 tarih ve 7/102 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 2771 ada, 1 nolu, 580 ada, 239-262-263 ve 399 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan “Otopark Alanı”na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyledeğiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
10.10/672- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/621 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Yeni Mahalle 12938 ve 7894 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
11.10/673- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/622 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Kardelen Sokaktaki 30.00 metrelik imar yolunun 15.00 metreye düşürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
12.10/674- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/506 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Dokurcun Mahallesi, 50 L pafta, 120 ada, 99 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin plan notuna ilave hüküm eklenmesi şekliyledeğiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
13.10/675- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/660 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 32 ada, 1 nolu, 33 Ada, 1 nolu ve 133 ada, 87 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde Akyazı Belediyesince yapılan itiraza ilişkin06.10.2017 tarih ve 75 sayılı meclis kararının rapordaki şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
14.10/676- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/427 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada, 4 nolu, 113 ada, 10 nolu parsel üzerinde Maliye Hazinesi adına tescilli olan (32 nolu Bölme içinde) bulunan 9736.07 m²’lik alan ile İnönü Mahallesi, 77 ada, 12 - 13 ve 14 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
15.10/677- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/627 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Limandere Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
16.10/678- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/628 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Yuvalıdere Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
17.10/679- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/626 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Camitepe, Manavpınarı, Küçükkarasu ve Kuyumcullu Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının belirlenmesine aitKarasuilçe Belediye Meclisinin 03.08.2017 tarih ve 34 sayılı kararının rapordaki şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
18.10/680- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/579 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2017 tarih ve 2/96 sayılı kararı ile uygun görülen Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 264 ada, 4 nolu parsel ile 8313 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabulüne ilişkin, ArifiyeBelediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve 2017/55 sayılı kararının değiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
19.10/681- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/659 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 2017/68 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, G24C04A3B – G24C04A3C paftalar, 7026 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
20.10/682- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/547 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.01.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 5 ada, 23 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
21.10/683- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/624 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.08.2017 tarih ve 2017/104 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 11 pafta, 684 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
22.10/684- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/625 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2017 tarih ve 3/197 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesinden geçen Hızlı Tren Demiryolu hattı güzergahı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına ilan askı süresi (05/04/2017 – 05/05/2017) içerisinde yapılan 1 adet itiraza ait SapancaBelediye Meclisinin 04.07.2017 tarih ve 2017/92 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
23.10/685- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/645 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 145 ada, 1 nolu parselin İlköğretim Tesis Alanından, Orta Öğretim Tesis Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarih ve 37 sayılı kararınınkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
24.10/686- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/644 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizliilçe Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Seyifler Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine ait dosyasının belediyesine iadesinin uygun olduğuşeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
25.10/687- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/643 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizliilçe Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Abdurrezzak Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine ait dosyasının belediyesine iadesinin uygun olduğuşeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
26.10/688- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/642 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizliilçe Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Kusca Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine ait dosyasının belediyesine iadesinin uygun olduğuşeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
27.10/689- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/641 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizliilçe Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Nalköy Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine ait dosyasının belediyesine iadesinin uygun olduğuşeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
28.10/690- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/640 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizliilçe Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Doğancı Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine ait dosyasının belediyesine iadesinin uygun olduğuşeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
29.10/691- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/639 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizliilçe Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Hocaoğlu Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine ait dosyasının belediyesine iadesinin uygun olduğuşeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
30.10/692- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/638 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizliilçe Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Akçukur Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine ait dosyasının belediyesine iadesinin uygun olduğuşeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
31.10/693- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/637 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli ilçe Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 41 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Bakırlı Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine ait dosyasının belediyesine iadesinin uygun olduğuşeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
32.10/694- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/636 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizliilçe Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Sarıahmetler Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine ait dosyasının belediyesine iadesinin uygun olduğuşeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
33.10/695- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/635 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizliilçe Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Tokat Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine ait dosyasının belediyesine iadesinin uygun olduğuşeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
34.10/696- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/634 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizliilçe Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Ağacık Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine ait dosyasının belediyesine iadesinin uygun olduğuşeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
35.10/697- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/633 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizliilçe Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Osmanağa Çiftliği Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine ait dosyasının belediyesine iadesinin uygun olduğuşeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
36.10/698- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/632 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizliilçe Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Karadiken Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine ait dosyasının belediyesine iadesininuygun olduğuşeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
37.10/699- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/631 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizliilçe Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Ceylandere Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine ait dosyasının belediyesine iadesinin uygun olduğuşeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
38.10/700- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/630 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli ilçe Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin (8.2) maddesine istinaden hazırlanan Ferizli İlçesi, Teberik Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine ait dosyasının belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
39.10/701- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/629 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi, İstiklal Mahallesi, 115 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan 10.00 metrelik yola yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğuşeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
40.10/702- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/296 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 06.02.2017 tarih ve 09 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli İlçesi, Bakırlı Mahallesi, 140 ada, 16 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/11/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
41.10/703- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/661 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünün 2017 Yılı Gelir Tarifesinde yer alan “Düzenli Depolama Sahası içerisinde diğer evsel nitelikli atıklarla doğrudan depolanabilen sanayi atıkları” kısmının rapor ekindeki şekliyle revize edilmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
42.10/704- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/527 sayılı kararı ile Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe müşterek Komisyonuna tekrar görüşülmek üzereiade edilen, 2016-88 ve 2016-199 sayılı UKOME kararları ile Hendek ilçe merkezine kayıtlı askıdaki 12 adet M plakadan 6 adet minibüs bulunan Çiftlik Mahallesi – Hendek Merkez Minibüs hattına ilave edilen 5 adet M plaka için araç başına185.000,00 TL, yeni kurulan Hendek – Küçük Sanayi hattında çalışacak 7 adet M plaka için araç başına 50.000,00 TL KDV dâhil Durak Katılım Bedeli alınmasınınuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
43.10/705- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/653 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe müşterek Komisyonuna havale edilen, 2017-169 sayılı UKOME kararı ile Kaynarca ilçe merkezinde şehir içi ulaşımın sağlanması için kurulan yeni hatta çalıştırılması uygun görülen Kaynarca ilçesine kayıtlı boştaki 5 adet M plakanın söz konusu hatta çalıştırılabilmesi için araç başına 60.000,00 TL KDV dâhil Durak Katılım Bedeli alınmasınınuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
44.10/706- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/651 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte düzenlendiği şekliyle kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/10/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
45.10/707- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Tığcılar Mahallesi, mülkiyeti hazineye ait 3391 ada 44 nolu parselin “Resmi Kurum Alanı”na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/11/2017 tarih ve 2304 sayılı yazısı.
 
46.10/708- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 1454 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/11/2017 tarih ve 2283 sayılı yazısı.
 
47.10/709- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02/10/2017 tarih ve 71 sayılı kararı ile uygun görülen, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 30. Maddesine yönelik değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/11/2017 tarih ve 2281 sayılı yazısı.
 
48.10/710- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/10/2017 tarih ve 72 sayılı kararı ile uygun görülen Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik değişikliğiningörüşülmesine ilişkin 07/11/2017 tarih ve 2291 sayılı yazısı.
 
49.10/711- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/10/2017 tarih ve 69 sayılı kararı ile uygun görülen 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/11/2017 tarih ve 2289 sayılı yazısı.
 
50.10/712- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/10/2017 tarih ve 70 sayılı kararı ile uygun görülen 2.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/11/2017 tarih ve 2290 sayılı yazısı.
 
51.10/713- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, 605 ada 68 sayılı parselin rekreasyon alanında kalan kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/11/2017 tarih ve 2284 sayılı yazısı.
 
52.10/714- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 gün ve 49 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 1068 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 03/11/2017 tarih ve 1639746 sayılı yazısı.
 
53.10/715- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Arifiye-Serdivan ilçe sınırlarındaki, Süs Bitkiciliği ve Fuar Alanı Planına ilişkin Sakarya 2.İdare Mahkemesinde görüşülen davalar sonucu, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları iptal edilmiş olup, mahkeme kararlarının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan ve alanın tarımsal niteliği korunacak alan olarak belirlendiği 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının görüşülmesine ilişkin 07/11/2017 tarih ve 2282 sayılı yazısı.

54.10/716- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin 02/10/2017 tarih ve 38 sayılı kararına istinaden Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin 02/10/2017 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Kortepe Caddesi, G24D-24D-4D, paftada bulunan “Sağlık Tesisi Alanı” ve Elperek Mahallesi, 9586 nolu parseldeki “Sosyal Tesis Alanı”na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapma ve onama yetki devrine ait kararının görüşülmesine ilişkin 07/11/2017 tarih ve 2303 sayılı yazısı.
 
55.10/717- Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 06/10/2017 tarihli 9 sayılı yazısı.
 
56.10/718- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Göktepe Mahallesi Planlama Alt Bölgesi Toplam 100 Hektar; Süleymanbey ve Köprübaşı Mahalleleri Planlama Alt Bölgesi Toplam 33.9 Hektar; Rüstemler, Karaköy, Çökekler ve Taşlık Mahalleleri Planlama Alt Bölgesi Toplam 246 Hektarlık alan kapsamında kalan kamu yararı talep edilen parsellerin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasına ilişkin ilgili kurumdan “Kamu Yararı Kararı” alınmasına ilişkin 03/11/2017 tarih ve 2270 sayılı yazısı.
 
57.10/719- Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesine tahsisli, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4380 ada, 1 nolu parselde Sosyal Tesis Binasının yapılabilmesi için 20 yıla kadar sınırlı ayni hak tesisi hususunda 5393 sayılı kanunun 18-e maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 16/10/2017 tarihli, 788 sayılı yazısı
 
58.10/720- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçesi sınırları dahilinde Merkez Mahalle Kocapınar Mevkii F24C.2A.4.A Pafta, 107 Ada, 12 Parsel üzerinde bulunan otopark alanının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin (l) bendine göre otopark işletme/işlettirme görevi yetkisinin Kaynarca İlçe Belediyesine devredilmesine ilişkin 27/10/2017 tarihli, 1063 sayılı yazısı.
 
59.10/721- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, “Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği, (T), (M) Seri Plakalı ve Hatlı Ticari Taksi / Minibüs Yönetmeliği ve Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” ile ilgili Bakanlıklarca yürürlüğe konulan yeni Yönetmeliklerde göz önünde bulundurularak düzenlenen Toplu Taşıma Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 07/11/2017 tarihli, 1644434 sayılı yazısı.
 
60.10/722- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, RAINBOW projesi Avrupa Birliği Programları kapsamında 20.11.2017 ve 23.11.2017 tarihleri arasında Fransa’nın Strasbourg şehrinde düzenlenecek olan; yol ile konaklama masrafları proje bütçesinden karşılanan, çalıştay ve toplantılara katılım sağlamak üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Araştırma ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü’nde Proje Uzmanı olarak görev yapan İbrahim İŞERİ’nin görevlendirilmesi ve 6245 sayılı kanun çerçevesinde harcırahlarının ödenebilmesi ile gerekli belgelerin sağlanmasına ilişkin 01/11/2017 tarih ve 107 sayılı yazısı.
 
61.10/723- Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Şehrimizin sportif gelişimine katkı verebilmek, amatör spor müsabakaları ve diğer sportif etkinliklerimizde kullanılmak amacıyla Yeni Sakarya Stadyumunun, Büyükşehir Belediyemiz adına 1 yıllığına kiralamak, işletmek ve üçüncü kişilere kiralamak, bu amaçlarla protokol imzalamak için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 75. maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 24/10/2017 tarihli, 11 sayılı yazısı.
 
62.10/724- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi kapsamında ilimizde eğitimini sürdüren yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesinin ek fıkra hükmü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına dair yönetmeliğin 5/s maddesi doğrultusunda Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereğince hayata geçirilecek ortak projenin protokolünün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 07/11/2017 tarihli, 371 sayılı yazısı.
 
63.10/725-Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, 27 Aralık 2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca istekli işletmecilere Büyükşehir Belediyemizin tesis etmiş olduğu ve edeceği Fiberoptik elektronik haberleşme altyapısını kullandırmak üzere, protokol ve sözleşme imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 07/11/2017 tarih ve 222 sayılı yazısı.
 
64.10/726- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarda çalışmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki Kamu Görevlilerinin Yerel Yönetim Hizmet Kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2018 ve 2019 yılları kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme gereği Yetkili Memur Sendikası ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bağlı Kuruluşlar arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/10/2017 tarih ve 1898 sayılı yazısı.
 
65.10/727-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 4632 sayılı Kanun ve Mezkur Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, çalışanların otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığının yetkilendirdiği şirketlerden biri ile “Emeklilik Sözleşmesi”(BES) yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 01/11/2017 tarih ve 578 sayılı yazısı.
 
66.10/728- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre hazırlanmış bulunan Büyükşehir Belediyesine ait işçi kadro iptal-ihdas değişikliği (VI) sayılı cetvelin görüşülmesine ilişkin 03/11/2017 tarih ve 2082 sayılı yazısı.
 
67.10/729- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bir asil üyeyle temsil edildiği Sakarya 3.Organize Sanayi Bölgesi (Söğütlü) Müteşebbis heyetinin 2017-2019 döneminde temsil edilmek üzere Büyükşehir Belediye meclis üyelerinden bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesine ilişkin 01/11/2017 tarih ve 98 sayılı yazısı.
 
68.10/730- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 23. Maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96 ve 97. Maddeleri hükümlerine göre görüşülmesine ilişkin 27/10/2017 tarih ve 1785 sayılı yazısı.
 
69.10/731- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçe Belediyelerinin (Adapazarı, Serdivan, Erenler, Hendek, Akyazı, Karasu, Arifiye, Sapanca, Ferizli, Söğütlü, Karapürçek, Geyve, Pamukova, Kocaali, Kaynarca, Taraklı) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59. maddesi hükümlerince hazırlanan ve Belediye Meclislerince onaylanan 2018 Mali yılı Gelir ve Ücret tarifelerinin görüşülmesine ilişkin  27/10/2017 tarih ve 1787 sayılı yazısı.
 
70.10/732- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2019-2020 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine göre görüşülmesine ilişkin 31/10/2017 tarih ve 303 sayılı yazısı.
 
71.10/733- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2019-2020 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca görüşülmesine ilişkin 31/10/2017 tarih ve 304 sayılı yazısı.
 
 
      13/11/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
       -İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
 
72.10/734. Kocaali İlçe Belediyesinin 2017 Mali Yılı Ek Bütçesine ilişkin 09/11/2017 tarihli, 58 sayılı kararının görüşülmesi.
 
73.10/735. Arifiye Belediye Başkanlığının 25.08.2017 tarih ve 155/1926 sayılı yazısı ile; Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca, Ahmediye ve Adliye Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının görüşülmesi talebi.
 
74.10/736. Sapanca Belediye Başkanlığının 14.08.2017 tarih ve 3136/3905 sayılı yazısı ile; Sapanca Belediye Meclisinin 03.08.2017 tarih ve 2017/105 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 172 ada, 44 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
 
75.10/737. Pamukova Belediye Başkanlığının 10.11.2017 tarih ve 1324/2094 sayılı yazısı ile, Pamukova İlçesi, Yenice Mahallesi 3914-3915-3916-3917-3918-3919-3921-3924-3925-3926-6634-6635-8682-8683-10030-10031 ve 10032 parsellerin bulunduğu imar adaları için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik talebi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrine ait Pamukova Belediye Meclisinin 01.11.2017 tarih ve 2017/47 sayılı kararı.
 
76.10/738. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere “20 Adet Belediye Tipi Otobüs alımı işi için” İller Bankası Genel Müdürlüğünden 8.000.000,00.-TL, 48 ay’a kadar vadeli kredi alınması ve bu krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünün sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirilebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 10/11/2017 tarihli, 1646964 sayılı yazısı.
 
 

×