Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13.10.2014 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

Davet Yazısı 

  
T.C
      SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13/10/2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMİ

 Yoklama ve açılış.
 08/09/2014
tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
                                                   
                                                                              GÜNDEM
1- 11/280- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/247 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832 nolu adalara ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 11/281- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/248 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832 nolu adalara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 11/282- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/249 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2014 tarih ve 8/172 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 66 ada 5-149-150-152-213-214-241 ve 297 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi (01.08.2014-30.08.2014) içerisinde yapılan 38 adet itirazın komisyon raporunda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 11/283-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/250 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 649 ada, 280 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih ve 8/90 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 11/284- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/274 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2013 tarih ve 13/366 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada, 1254 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilan askı süresi içinde yapmış olduğu, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 7/72 sayılı kararı ile uygun görülen itirazın kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 11/285- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/276 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, 1428 ada, 4,5 ve 6 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih ve 44 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 11/286- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/275 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17300 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih ve 45 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
8-11/287- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/251 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Yeni Mahalle, 10845-10846-10847-10848-10849-10850-10851-10852-10853-10854-10855-10856-10857-10858 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 34 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 11/288- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/255 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sağlık Bakanlığına tahsisli, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 1127 ada, 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 11/289- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/257 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hazine adına kayıtlı Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 283 ada, 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 11/290- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/256 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İçişleri Bakanlığına tahsisli Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 1127 ada, 1 nolu parsel ve bitişiğindeki mülkiyeti Hazineye ait 1127 ada, 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 11/291- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/253 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 15 pafta, 38 ada, 113 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin mevzuata aykırılık arz etmesi nedeniyle reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 11/292-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/254 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 330 ada, 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 05.08.2014 tarih ve 59 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 11/293- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/278 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.03.2014 tarih ve 3/66 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi Seyfeler Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notunun kaldırılması şeklindeki değişikliğe ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 77 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 11/294- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/258 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 1112 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Karasu İlçe Belediye Meclisinin 03.07.2014 tarih ve 64 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
16- 11/295- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/262 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 2168 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin mevzuata uygun olmadığından reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
17- 11/296- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/261 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 630 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin hükme aykırılık arz etmesi nedeniyle reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
18- 11/297- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/260 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi, 627 ve 628 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
19- 11/298- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/264 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü ilçesi, Orta Mahalle, 145 ve 146 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarih ve 2013/36 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
20- 11/299- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/263 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 726 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarih ve 2014/6 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
21- 11/300- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/09/2014 tarih ve 10/259 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Alifuatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 1080 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Geyve İlçe Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 2014/46 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
22- 11/301- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08/09/2014 tarih ve 10/232 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 145 ve 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/10/2014 tarih ve 1844 sayılı yazısı.
 
23- 11/302- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/09/2014 tarih ve 10/237 - 10/238 kararları ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri onaylanan, Erenler İlçesi, D-100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayarak Adapazarı-Karasu otoyolunun Yenicami Bulvarı ile kesiştiği yeni şehir stadının yapıldığı noktada sonlanan ve kamulaştırması idaremizce yapılacak olan ulaşım aksının hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 1835 sayılı yazısı.
 
24- 11/303- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Erenler İlçe Belediyesine ait olup, Belediyemize devrine karar verilen Erenler İlçesi, Yeni Mahalle, 10363 nolu parsele ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09/09/2013 tarih ve 10/272 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/10/2014 tarih ve 1845 sayılı yazısı.
 
25- 11/304- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Rüzgar Enerji Santrali yapımına ilişkin projenin Erenler İlçe sınırlarındaki Değirmendere Mahallesinde bulunan 3.5 hektarlık kısmı için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 03/09/2014 tarih ve 48 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 25/09/2014 tarih ve 1803 sayılı yazısı.
 
26- 11/305- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi, Özgekuyu Mevkii, 1106 ada 3 ve 1107 ada, 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 1831 sayılı yazısı.
 
27- 11/306- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, 2102 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 23/09/2014 tarih ve 1830 sayılı yazısı.
 
28- 11/307- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Kırkpınar Mahallesi, 2877 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/10/2014 tarih ve 1827 sayılı yazısı.

29- 11/308-
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe Belediye Başkanlığı'nın 10/06/2014 tarih ve 874 sayılı yazısı ile, Söğütlü İlçesi, 194 ve 178 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 19/08/2014 tarih ve 1286 sayılı yazısı.
 
30- 11/309- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 156 ada 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Karapürçek İlçe Belediye Meclisince alınan 07/07/2014 tarih ve 27 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 22/09/2014 tarih ve 1747 sayılı yazısı.
 
31- 11/310- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçesi, Mesudiye Mahallesi, 116 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Karapürçek İlçe Belediye Meclisince alınan 07/07/2014 tarih ve 28 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08/10/2014 tarih ve 1751 sayılı yazısı.
 
32- 11/311- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi sınırları dahilinde bulunan Cadde ve Sokaklara isim verilmesi ile ilgili Geyve İlçe Belediyesinin 05/08/2014 tarih ve 2014/49 sayılı Meclis Kararının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/g maddesi hükmünce görüşülmesine ilişkin 22/09/2014 tarih ve 2498 sayılı yazısı.
 
33- 11/312- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ve 97. maddeleri hükümlerine göre görüşülmesine ilişkin 30/09/2014 tarih ve 2798 sayılı yazısı.
 
34- 11/313- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 15/08/2014 tarih ve 7206 sayılı yazısı ile, Arifiye İlçesi Arifbey Mahallesi; 3 ila 41, 44 ila 51 ila 61, ….. 8278 parseller ile, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi; 355, 356, …..11000 nolu parsellerin “süs bitkiciliği ve fuar alanı” olarak planlanmasına ilişkin kamu yararı kararı alınmasına ait 01/10/2014 tarih ve 1826 sayılı yazısı.
 
35- 11/314- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün 11/08/2014 tarih ve 4144 sayılı yazısı ile, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Serdivan İlçesi Adalı Serdivan 1428 ada 1 parsel nolu taşınmazın Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapılması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre tahsis edilmesine ilişkin 09/09/2014 tarih ve 2403 sayılı yazısı.
 
36- 11/315- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçe Belediye Başkanlığının 18.08.2014 tarih ve 936 sayılı yazısı ile, Ferizli İlçesi Ferizli Mahallesi 5 pafta 120 ada 2 parsel nolu taşınmazda 105 Nolu İş Merkezinde mülkiyeti Belediyemize ait Zemin Kat 1, 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13, 1. Kat 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 2. Kat 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 bağımsız bölüm nolu toplam 37 adet işyerlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin d bendine göre Ferizli İlçe Belediye Başkanlığına Belediye Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere bedelsiz devredilmesine ilişkin 11/09/2014 tarih ve 2432 sayılı yazısı.
           
 37- 11/316-
Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediyesi ve Sakarya A.S.K. Federasyonunun ilgi yazılarına istinaden Kurumumuza ait ekte belirtilen ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerinin ilgili ilçe belediyesi ve spor kulübü derneklerine Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesi hükümlerine göre bedelsiz olarak devir edilebilmesine ilişkin 18/09/2014 tarih ve 1322 sayılı yazısı.
 
38- 11/317- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Mali Yılı Stratejik Planının görüşülmesine ilişkin 08/10/2014 tarih ve 32 sayılı yazısı.
 
39- 11/318- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediye Encümeni’nin 30.09.2014 tarih ve 254 sayılı kararı ile incelenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/a maddesine görüşülmesine ilişkin 08/10/2014 tarih ve 34 sayılı yazısı.
 
                            -13/10/2014 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

40.11/319.-
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 24. maddesi ile 5393 sayılı Belediye kanununun ilgili maddeleri dâhilinde Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’den “ Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapımları, İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapımları ve Scada, Laboratuvar ve Hizmet Binaları Yapım İşleri ” için 16.850.000,00-TL 15 yıl vadeli kredi kullanabilmesi için ‘‘Belediyemizin yasal paylarının garantör’’ olarak gösterilmesi bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 08/10/2014 tarih ve 608 sayılı yazısı.
 
41.11/320.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/10/2014 tarih ve 2014/71 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca ilçesi Ünlüce Mahallesi 262 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 10/10/2014 tarih ve 1880 sayılı yazısı.
 

×