Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13.09.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

13.09.2010 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.09.2010 Pazartesi günü saat 14.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir 

- Yoklama ve açılış.
- 12/07/2010 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması 

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/07/2010 tarih ve 8/283 sayılı kararı ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 32 Evler Mahallesi 26 K I pafta 15916, 15917, 15918, 15919, 15920 nolu parsellerin Konut Alanından M1 (yolboyu) Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 03/05/2010 tarih ve 30 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 16/08/2010 tarihli Komisyon raporu, 

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/07/2010 tarih ve 8/284 sayılı kararı ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin Kemalpaşa Mahallesi 30 pafta 6401 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 03/05/2010 tarih ve 33 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 23/08/2010 tarihli Komisyon raporu, 

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/07/2010 tarih ve 8/286 sayılı kararı ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin Kemalpaşa Mahallesi 26 İ 3 pafta 16330 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 07/06/2010 tarih ve 39 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 31/08/2010 tarihli Komisyon raporu, 

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/02/2010 tarih ve 2/82 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin, Fatih Mahallesi 23 J I pafta 7776 nolu parselin batısından 7.00 m.lik yaya yolu geçirilerek Konut Alanından ayrılıp Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanına dönüştürülmesi, doğusundaki 8.00 m.lik imar yolunun 10.00 m.'ye çıkartılarak parselin güneyinde bulunan Ticaret Alanının güneyindeki 15.00 m.lik yolun park alanı olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 01/10/2009 tarih ve 53 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 19/07/2010 tarihli Komisyon raporu, 

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/04/2010 tarih ve 4/156 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi G24-B-17-B-3-B pafta 3026 ada 1 nolu parsel ile 3027 ada 1 nolu parselin arasından geçen 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılarak parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2010 tarih ve 723 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 26/07/2010 tarihli Komisyon raporu, 

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/06/2010 tarih ve 7/258 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi Karagöl Mevkii 16 pafta 665 ve 666 nolu parsellerin Akaryakıt + LPG İstasyonu amaçlı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/06/2010 tarih ve 1171 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 26/07/2010 tarihli Komisyon raporu, 

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/07/2010 tarih ve 8/314 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Gölü Havzası 1. Derece Doğal Sit Alanları ve 3. Derece Doğal Sit Alanlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/05/2010 tarih ve 6/188 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu Sapanca 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 115 adet itirazdan 14 adeti 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına, 55 adeti 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına, 46 adeti de 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yapılmış olup, 3 itirazın uygun görüldüğü, 66 itirazın uygun görülmediği, 101 itiraz dilekçesinin de Sapanca İlçe Belediyesince değerlendirilmesinin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 31/08/2010 tarihli Komisyon raporu, 

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/07/2010 tarih ve 8/285 sayılı kararı ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin Beşköprü Mahallesi 33 pafta 6289 ve 15735 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 07/06/2010 tarih ve 38 sayılı kararına ait dosyanın Belediyesine iadesinin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 23/08/2010 Kom. raporu, 

9. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/274 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 07/06/2010 tarih ve 41 sayılı kararına ait Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılan 8 değişiklik ile uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 09/08/2010 tarihli Komisyon raporu, 

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/06/2010 tarih ve 7/261 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa, Şirinevler ve Şeker Mahallesinden ayrılarak Serdivan İlçesine dahil edilen cadde ve sokakların dosyası eki plan ve listelerinde de gösterildiği şekilde Bahçelievler, İstiklal ve Arabacıalanı Mahallesine dahil edilmesi, Adres ve Numaralamaya ilişkin Yönetmeliğin 14. maddesi hükmü uyarınca, İlçeye yeni bağlanan cadde ve sokaklardan aynı isimli olanların isimlerinin değiştirilmesine ait 03/05/2010 tarih ve 35 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 09/08/2010 tarihli Komisyon raporu, 

11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin,12/07/2010 tarih ve 8/311 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin Aptibey Mahallesi isminin Karaaptiler Mahallesi olarak değiştirilmesine ait 01/06/2010 tarih ve 2010/46 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 19/07/2010 tarihli Komisyon raporu, 

12. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/07/2010 tarih ve 8/312 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi G24C07B pafta 1858 ve 1859 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 05/07/2010 tarih ve 1323 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 02/08/2010 tarihli Komisyon raporu, 

13. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/07/2010 tarih ve 8/313 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler, 26 M 4 pafta 251 ada 4 nolu parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 05/07/2010 tarih ve 1324 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 16/08/2010 tarihli Komisyon raporu, 

14. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/260 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 20/05/2010 tarih ve 382 sayılı yazısının; İlimbey Köyü Muhtarı Turgut ÖZDEMİR'in 27/04/2010 tarihli dilekçesi doğrultusunda Sakarya Valiliği'nin (İl İdare Kurulu Müdürlüğü) 03/05/2010 tarih ve 2550 sayılı yazısı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinden çıkma isteminin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğinin 27/04/2010 tarih ve 328 sayılı yazısı doğrultusunda uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 02/08/2010 tarihli Komisyon raporu, 

15. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/07/2010 tarih ve 8/320 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın; Adapazarı Otobüsçüler ve Servis araçları Odasının, diğer Büyükşehirlerde alınan ücretlerle büyük farklılık arz ettiği ve özel halk otobüsü esnafının mağdur olduğu ve alınan yıllık güzergah tahsis ücretinden bir defaya mahsus olmak üzere 2010 yılı Gelir Tarifesindeki Aralık ayı taksit tutarının alınmaması talebine ilişkin 09/07/2010 tarih ve 339 sayılı yazısı, raporda düzenlenen tarife şekliyle uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 22/07/2010 tarihli Komisyon raporu, 

16. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/07/2010 tarih ve 8/315 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/08/2008 tarih ve 8/411 sayılı kararı ile kabul edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Estetik ve Sanat Kurulu Yönetmeliğinin günümüz şartlarına ve mevzuat hükümleri doğrultusunda güncellenerek değiştirilmesi talebine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/07/2010 tarih ve 315 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 31/08/2010 tarihli Komisyon raporu, 

17. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin Batakköy Mahallesi, Köyüstü Mevkii, 2782 pafta, 115 ada, 45 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ait 06/04/2010 tarihli ve 28 nolu meclis kararının görüşülmesine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 1570 sayılı yazısı. 

18. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin Nailiye, Memnuniye, İstanbuldere, Balkaya, İkramiye, Fevziye, Muradiye ve Şükriye köylerine ait Köy Yerleşik Alan Haritalarının Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 4. maddesinin 1. bendine göre onaylanmasını içeren 02/02/2010 tarih ve 2010/5 nolu meclis kararının görüşülmesine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 682 sayılı yazısı. 

19. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin Bedilkazancı Mahallesi, G25D07A2B pafta, 115 ada, 7 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ait 06/04/2010 tarihli ve 53 nolu Meclis Kararının görüşülmesine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 1554 sayılı yazısı. 

20. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Ferizli İlçe Belediye Meclisi'nin, İnönü Mahallesi, 4 pafta, 4895 nolu parsel ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 02/08/2010 tarih ve 32 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 1553 sayılı yazısı. 

21. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin, 05/07/2010 tarih ve 45 sayılı Meclis kararı ile Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, Altınışık Caddesi 56 pafta, 3974 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 03/09/2010 tarih ve 1562 sayılı yazısı. 

22. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin, 32 Evler Mahallesi, 946 ada, 2 - 3 - 4 ve 5 nolu parselleri ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 05/07/2010 tarih ve 46 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 1566 sayılı yazısı. 

23. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27/04/2010 tarih ve 5/180 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin Köprübaşı, Vatan ve Yazlık Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 115 adet itiraz dilekçesi ile ilgili 05/07/2010 tarih ve 50 sayılı kararının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uyulması şartı ile görüşülmesine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 1556 sayılı yazısı. 

24. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin Sarıcalar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına yapılan 10 adet itirazdan kabul edilen 1 adet itiraz ile ilgili plan değişikliğine ait 02/08/2010 tarih ve 45 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 1555 sayılı yazısı. 

25. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi Afetzede Yerleşim Alanı 1622 ve 1623 nolu parseller ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 1568 sayılı yazısı. 

26. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi Afetzede Yerleşim Alanı 1622 ve 1623 nolu parseller ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 1569 sayılı yazısı. 

27. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Şeker Mahallesi, mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait 585 ada, 311 - 74 nolu parsellerin Park Alanından Park ve Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 03/09/2010 tarih ve 1573 sayılı yazısı. 

28. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, G24-B-23-C pafta, 633 ada 1 - 2 - 3 - 4 nolu parseller ve 197 ada 1 - 18 - 19 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 03/09/2010 tarih ve 1558 sayılı yazısı. 

29. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 31 M 1 pafta, 518 ada, 141 nolu parselde Akaryakıt İstasyonu Alanına LPG Lejandının ilave edilmesine dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 03/09/2010 tarih ve 1574 sayılı yazısı. 

30. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, G24B12D4C pafta, 2725 ada, 1 - 2 nolu parseller 1/5000 ölçekli Korucuk - Karapınar Bağlantı Yolu Revizyon Nazım İmar Planında Konut Alanında kalmaktadır. 2725 ada, 1 - 2 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile Ticaret Alanı olarak planlanmasına ait 03/09/2010 tarih ve 1557 sayılı yazısı. 

31. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 05/07/2010 tarihli ve 47 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükümlerine "Çatı arasına yapılacak son kat ile irtibatlı piyesler kat alanı kat sayısı KAKS ve (Emsal) hesabına dahil edilmez' ibaresi ilave edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7 ve 14. maddeleri ile "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik' hükümlerince görüşülmesine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 1559 sayılı yazısı. 

32. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 26 - 28 - 30 pafta, 83 ada, 21 nolu parsel ve 22 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 03/09/2010 tarih ve 1565 sayılı yazısı. 

33. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Köyü 1 kadastral pafta, 704 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 03/09/2010 tarih ve 1561 sayılı yazısı. 

34. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, Kirişhane Caddesinin Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayıp, Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar devam eden kısmı ile Zübeyde Hanım Caddesinin Serdivan İlçe Belediyesi sınırlarında kalan kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 1572 sayılı yazısı. 

35. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Arifiye İlçesini Adapazarı İlçesine bağlayan ve yapımı devam eden Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Mısır Araştırma Enstitüsü arasında kalan Atatürk Caddesi 15.00 metre olarak planlanmış olup, Atatürk Caddesinin 15.00 metreden 20.00 metreye çıkarılması ile ilgili olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 1552 sayılı yazısı. 

36. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya I. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü'nün 09/08/2010 tarihli ve 169.10/836 sayılı yazısı ile Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içine giren Demiryolu hattının kaldırılmasına ait talebin görüşülmesine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 1563 sayılı yazısı. 

37. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/05/2010 tarihli ve 6/190 sayılı kararı ile Sapanca Gölü Havzası 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 2. Bölgede kalan parsellerde yapılacak Kaynak Suları Şişeleme ve Ambalajlama Tesislerinin hangi şartlarda yapılabileceği kararlaştırılmıştır. Bu sebeple Sapanca Gölü Havzası 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 2. Bölgede kalan Dondurulmuş Konut dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanan ve halihazırda Kaynak Suları Şişeleme ve Ambalajlama Tesisi olarak faaliyetini sürdüren bu tesislerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında; Kaynak Suları Şişeleme ve Ambalajlama Tesisleri Alanı olarak değişiklik yapılmasına ilişkin 03/09/2010 tarih ve 1567 sayılı yazısı. 

38. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçesi, 1321 ada, 16 nolu parsele ait Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26/08/2010 tarih ve 9622 nolu dilekçesi ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 1564 sayılı yazısı. 

39. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 14 pafta, 37 ada, 83 nolu parselde Akaryakıt İstasyonu Alanına LPG Lejandının ilave edilmesine dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 03/09/2010 tarih ve 1560 sayılı yazısı. 

40. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemize bağlı Geyve İlçesi Nuriosmaniye Köyü muhtarının 15/07/2010 tarihli ve 8296 kayıt nolu dilekçesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinden çıkma talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 45. maddesine göre görüşülmesine ilişkin 31/08/2010 tarih ve 667 sayılı yazısı. 

41. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemize bağlı Geyve İlçesi Şerefiye Köyü muhtarının 28/06/2010 tarihli ve 7695 kayıt nolu dilekçesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinden çıkma talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 45. maddesine göre görüşülmesine ilişkin 31/08/2010 tarih ve 668 sayılı yazısı. 

42. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçesi Yeni Mahalle 27 M-III pafta, 340 ada, 7 - 8 - 9 - 10 - 11 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 1549 sayılı yazısı.

43. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Şehit Annesi Cevriye TÖRÜN'ün talebi ile Yenigün Mahallesi Turan Caddesi ile Kır Sokak arasında kalan Gönül Sokak isminin "Şehit Yakup TÖRÜN Sokak' olarak değiştirilmesine ilişkin 17/08/2010 tarih ve 636 sayılı yazısı.  

44. Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmelik Esaslarına göre hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Telekomünikasyon Alt Yapı Tesislerinin Kurulması ve bu tesislerin Ortak Kullandırılması için Katılım ve Güzergah Bakım Bedellerinin Tespiti ile "Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmeliğin' görüşülmesine ait 03/09/2010 tarih ve 79 sayılı yazısı. 

45. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/07/2010 tarihli ve 8/289 sayılı kararının"Akyazı, Cumhuriyet Mahallesi G25-d-08-b-4-a pafta, 39 ada, 248 nolu parselin İlköğretim Alanından çıkarılarak "M' Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/02/2010 tarih ve 2/67 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planındaki gibi 248 nolu parselin İlköğretim Alanına ilave edilmesi şekli ile 'düzeltilmesine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 1571 sayılı yazısı. 

46. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin, 03/05/2010 tarihli ve 5/38 sayılı kararı ile kabul edilen Çamyolu Mahallesi, 2508 ada, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 nolu parsellerin, Emsal= 0.60, Hmax= 10.50 m. 2 kat olarak İlköğretim Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/06/2010 tarihli ve 7/228 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu Büyükşehir Belediye Meclis kararının "Adapazarı İlçesi, Çamyolu Mahallesi 2508 ada, 2-5 nolu parsellerin tamamı ile 3 nolu ve 4 nolu parsellerin bir kısmının Emsal= 0.60, Hmax= 10.50 m., 2 kat olarak İlköğretim Alanı, 3-4 nolu parsellerin kalan kısımları ile 6 ve 7 nolu parsellerin ise tamamının E= 0.50 olarak Konut Alanı şeklinde hazırlanan/1000 ölçekli Mevzi İmar Planının' olarak değiştirilmesine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 1575 sayılı yazısı. 

47. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 02/02/2006 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde Belediyemizin TOKİ'den 1.324.879,48 TL alacağı olup, Belediyemizin bu alacağına karşılık TOKİ'nin 13/07/2010 tarih ve 6362 sayılı yazısı ile Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesinde bulunan 1687 ada, 1 nolu parseldeki işyeri ile Korucuk Mahallesi 3108 ada, 1 nolu 22.681,60 m2 yüzölçümlü parselin takası için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e fıkrasına göre Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine ilişkin 31/08/2010 tarih ve 669 sayılı yazısı. 

48. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı olup, Orman Genel Müdürlüğüne tahsisli olan "Camili Orman İçi Dinlenme Yeri' Camili Mah. Camili Mevkii 21 nolu Bölüm içinde bulunan 3719,68 m2.lik alan 03/12/2009 tarihinde yapılan sözleşme ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne 10 yıl süre ile kiralanmış olup, kiralanan sahada halkın hizmetine sunulmak üzere hazır hale getirilen alanda bulunan Kır Kahvesi, Büfe, Otopark ve Piknik Alanlarının 5216 sayılı yasanın 26. ve 5393 sayılı yasanın 18. maddesine fıkrasına istinaden Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ A.Ş.tarafından kiralama bitimi olan 03/12/2019 tarihine kadar işletilmek üzere ve yıllık safi gelirinin % 10'unun Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Gelirler Şube Müdürlüğü'ne yatırılması kaydıyla Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03/09/2010 tarih ve 103 sayılı yazısı. 

49. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, 2010 yılında kullanılmak üzere Aralık 2009 tarihinde sözleşmesi imzalanan Sürücülü ve Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 31/12/2010 tarihinde sona erecek olup, sözleşme bitiminden sonra da hizmetlerin kesintiye uğramadan devam edebilmesi için 01/01/2011'de başlamak ve 31/12/2013 tarihinde bitmek üzere toplam 36 aylık "muhtelif Sürücülü ve Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi'nin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden "Yıllara Sari Olarak Hizmet Alımı' yöntemiyle ihale edilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesine ilişkin 27/08/2010 tarih ve 346 sayılı yazısı.

×