Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13.06.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

13.06.2011 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Beclisinin 13/06/2011 Pazartesi günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan meclis salonunda yapacağı toplantıya ait gündemdir.

§    
Yoklama ve açılış.
§    
09/05/2011 ve 13/05/2011 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.

GÜNDEM
1- 6/257.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/05/2011 tarih ve 5/242 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/03/2011 tarih ve 3/111 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi 7188-7254-7266 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan, Arifiye İlçe Belediyesinin 14/04/2011 tarih ve 1392 sayılı ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 22/04/2011 tarih ve 2361 sayılı yazıları ile yapılan itirazların reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/05/2011 tarihli Komisyon raporu,
2-   6/258.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/05/2011 tarih ve 5/243 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Sakarya Valiliğinin (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) 04/04/2011 tarih ve 1828 sayılı yazısı ile Adapazarı İlçesi, istiklal Mahallesi 585 ada 71-72-73-74 ve 311 nolu parsellerin Park Alanından Spor Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı
şeklinde tanzim olunan 27/05/2011 tarihli Komisyon raporu,
3- 6/259.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/05/2011 tarih ve 5/244 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/03/2011 tarih ve 3/115 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan bir adet itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/05/2011 tarihli Komisyon raporu, 
4- 6/260.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/05/2011 tarih ve 5/234 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Meşeli Ormanköyü Coşkun Sokak ile Aşağıacılık Sokak arasında kalan isimsiz sokağa "2453 nolu Sokak' isminin verilmesine ait 01/02/2011 tarih ve 23 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/05/2011 tarihli Komisyon raporu,
5- 6/261.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/05/2011 tarih ve 5/235 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi 382. Sokak No: 2 adresinde bulunan parka "Zaman Park', İstiklal Mahallesi 5. Cadde No: 11 adresinde bulunan parka "Trafik Park' isminin verilmesine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 32 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/05/2011 tarihli Komisyon raporu,
6- 6/262.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/05/2011 tarih ve 5/236 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi Kirişhane Caddesi ile Zübeyde Hanım Caddesini kapsayan imar adası düzenlemesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 33 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/05/2011 tarihli Komisyon raporu,
7- 6/263.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/05/2011 tarih ve 5/238 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi 30 J 3 pafta 316 nolu parselin içerisinden geçen 7.00 m.'lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki değiştirilmiş şekliyle Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 35 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/06/2011 tarihli Komisyon raporu,
8- 6/264.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/05/2011 tarih ve 5/239 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy, Hürriyet, Tepe, Tuapsalar ve Şükriye Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 30 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/06/2011 tarihli Komisyon raporu,
9- 6/265.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/05/2011 tarih ve 5/240 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 169-170-171 nolu parsellerin ortasından geçen 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki değiştirilmiş şekliyle Akyazı Belediye Meclisinin 08/03/2011 tarih ve 16 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/05/2011 tarihli Komisyon raporu, 
10- 6/266.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/05/2011 tarih ve 5/241 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Erdoğdu Mahallesi 110 ada 78-80-82 nolu parsellerin Spor Tesis Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı Belediye Meclisinin 05/04/2011 tarih ve 28 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/05/2011 tarihli Komisyon raporu, 
11- 6/267.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/05/2011 tarih ve 5/245 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi 1456 ada 19 nolu parselin Resmi Kurum Alanı ve Park Alanı olarak düzenlenmesi, Resmi Kurum Alanının 10.00 m.lik imar yolu ile Konut Adalarından ayrılarak, 1456 ada 7 nolu parselin tamamı ile 8 nolu parselin kuzey kısmının Ticaret Alanı olarak düzenlendiği 1/5000 ölçekli İlave İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01/06/2011 tarihli Komisyon raporu, 
12- 6/268.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/02/2011 tarih ve 2/58 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın 07/01/2011 tarih ve 1236 sayılı yazısı ile, Sapanca, Rüstempaşa Mahallesi 38 ada, 52 ve 53 nolu parseller için hazırlanan Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/05/2011 tarihli Komisyon raporu, 
13- 6/269.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/193 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, T.C. Danıştay Altıncı Dairesinin 23/06/2010 tarih ve 2008/9204 Esas, 2010/6653 nolu kararı ile iptal edilen Ferizli ilçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Mahkeme kararında belirtilen hususlar çerçevesinde yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/05/2011 tarihli Komisyon raporu, 
14- 6/270.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/05/2011 tarih ve 5/252 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Zabıta Dairesi Başkanlığının 04/05/2011 tarih ve 290 sayılı yazısı ile, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/04/2006 tarihinde 4/191 sayılı kararı ile kabul edilen Zabıta Tembihnamesinin yürürlükten kaldırılarak, Büyükşehir ve İlçe Belediye Zabıta teşkilatlarının daha etkin ve verimli çalışabilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/k ve 27 nci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa dayanılarak taslak olarak hazırlanan "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğin' mevcut kanun ve mevzuatlara uygun olarak gerekli düzenlemeler yapılan haliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/05/2011 tarihli Komisyon raporu, 
15-  6/271.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 14 ada, 54 ve 55 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 5/59 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/05/2011 tarih ve 761 sayılı yazısı.
16- 6/272.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi 2725 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 5/60 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/05/2011 tarih ve 758 sayılı yazısı. 
17- 6/273.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 518 ada, 141 nolu parselde Akaryakıt İstasyon Alanının, Akaryakıt ve LPG Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 5/62 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/05/2011 tarih ve 756 sayılı yazısı. 
18- 6/274.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Başkanlığı'nın, 17/02/2011 tarih ve 194-842 sayılı yazısı ile, Korucuk Mahallesi 1685 ada, 1 nolu parselin Kreş Alanından Dini Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/06/2011 tarih ve 780 sayılı yazısı. 
19- 6/275.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 2925 ada 1 nolu parselin 2500 m²'lik kısmının Sosyal Tesis Alanı olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/05/2010 tarih ve 6/189 sayılı kararı ile onaylanmıştır.TOKİ Başkanlığının 27/05/2011 tarih ve 1690-37379 sayılı yazısı ile söz konusu parselin yoksul grubuna yönelik 2. Etap Toplu Konut Projesi olduğu belirtilerek Konut Alanı kullanımında kalan kısmının mülkiyet sınırlarında uyuşmazlık olduğu ve bir adet bloğun mülkiyet dışına taştığı tespit edildiğinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/06/2011 tarih ve 781 sayılı yazısı. 
20- 6/276.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi 25 K 1 pafta, 4314 nolu parselin içerisinden geçen 7.00 m.lik yaya yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 39 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/05/2011 tarih ve 757 sayılı yazısı. 
21-  6/277.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, G24B24D4B pafta, 4155 – 7223 – 9627 nolu parsellerin imar adalarının güney istikametinde büyütülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/05/2011 tarih ve 48 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/05/2011 tarih ve 763 sayılı yazısı. 
22- 6/278.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, G24B24D4B pafta, 6890 – 6891 – 6892 – 6893 – 6894 – 6895 – 9042 nolu parsellerin önünden geçen 7.00 m.lik imar yolunun kuzeye kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/05/2011 tarih ve 49 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/05/2011 tarih ve 755 sayılı yazısı. 
23- 6/279.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Yeni Mahalle, 27 M-II pafta, 12903 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/05/2011 tarih ve 40 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/05/2011 tarih ve 754 sayılı yazısı. 
24- 6/280.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Bekirpaşa Mahallesi, G24C04B3D pafta, 2411 ada, 113 – 121 – 122 - 312 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/05/2011 tarih ve 50 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/05/2011 tarih ve 753 sayılı yazısı. 
25- 6/281.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 4/170 nolu kararı ile onaylanan Söğütlü (Merkez) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan – askı süresi  (20/04/2011 – 20/05/2011) içerisinde yapılan 40 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 30/05/2011 tarih ve 759 sayılı yazısı. 
26- 6/282.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, 52 L pafta, 1909 nolu parselde bulunan "Sosyal Tesis Alanı'nın 1878 nolu parselin güneybatısına kaydırılmasına dair 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2011 tarih ve  774 sayılı yazısı. 
27- 6/283.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçesi, İnönü Mahallesi 12 pafta, 1900 nolu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin, 02/05/2011 tarih ve 21 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/05/2011 tarih ve 760 sayılı yazısı. 
28-  6/284.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçesi Cumhuriyet, İnönü ve Ahmetler Mahallelerinde yeni açılan isimsiz sokaklara ekli planda gösterildiği şekilde isim verilmesi ile ilgili Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 20 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/05/2011 tarih ve 618 sayılı yazısı. 
29- 6/285.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi sınırları içerisinde farklı mahallelerde bulunan aynı ad ve numaraya ait cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01/03/2011 tarih ve 2011/18 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 03/06/2011 tarih ve 642 sayılı yazısı. 
30-  6/286.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 192 ada, 43 nolu parselin İl Özel İdaresine tahsisli kısmının Park ve Sosyo-Kültürel Tesis Alanından Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/06/2011 tarih ve 6/75 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2011 tarih ve 798 sayılı yazısı. 
31- 6/287.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Kazımpaşa Kuruçeşme arası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/06/2011 tarih ve 44 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2011 tarih ve 795 sayılı yazısı. 
32- 6/288.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan ile Adapazarı İlçeleri sınırındaki Yazlık Kavşağına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Serdivan Belediye Meclisinin 01/06/2011 tarih ve 45 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2011 tarih ve 792 sayılı yazısı
33- 6/289.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 26 I 3 pafta, 16330 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanının, Ticaret Alanına dönüştürülmesine dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Serdivan İlçe Belediye Meclisinin; 01/06/2011 tarih ve 48 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2011 tarih ve 794 sayılı yazısı. 
34- 6/290.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 26J3 - 26J4 - 25J1 - 26I3 ve 26I2 imar paftalarında kalan, 17389 – 17390 – 17391 – 17392 – 17393 – 17396 – 17397 – 17398 – 17399 – 17404 – 17405 – 17406 – 17407 – 17408 – 17409 – 17410 – 17411 – 17412 – 17419 - 17420 ve 17421 nolu parseller, Adapazarı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Konut Alanı' olarak planlanmış olmasına rağmen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/09/2010 tarih ve 9/331 sayılı kararı ile onaylanan Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında sehven "Park Alanı' olarak planlanmıştır. Bahse konu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla; 26J3 - 26J4 - 25J1 - 26I3 ve 26I2 imar paftalarında kalan, 17389 – 17390 – 17391 – 17392 – 17393 – 17396 – 17397 – 17398 – 17399 – 17404 – 17405 – 17406 – 17407 – 17408 – 17409 – 17410 – 17411 – 17412 – 17419 - 17420 ve 17421 nolu parsellerin "Konut Alanı' olacak şekilde planlanmasına dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/06/2011 tarih ve 49 sayılı kararı görüşülmesine ilişkin 07/06/2011 tarih ve 797 sayılı yazısı. 
35- 6/291.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesinde bulunan 30-K-1 pafta, 2620 – 2621 – 2622 – 2623 – 2624 – 2625 – 2626 – 2627 – 2628 – 2629 – 2630 – 2631 – 2632 - 2633 - 2634 ve 2635 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/06/2011 tarih ve 50 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 07/06/2011 tarih ve 796 sayılı yazısı. 
36- 6/292.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediyesinin, 02/06/2011 tarih ve 1732 sayılı yazısı ile, Sapanca İlçesi, Kurtköy Köyaltı Mevkii, 114.907,00 m²'lik 591 nolu parsel 15 kısma ifraz olup Maliye Hazinesi adına tapusu çıkan taşınmazın üzerinde, 28/09/1994 tarihinden itibaren Kuran Kursu olarak kullanılan bina bulunduğundan, taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisinin yapılabilmesi için Kurtköy 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Yurt Alanından Dini Tesis Alanına dönüştürülmesi talebine ilişkin 07/06/2011 tarih ve 793 sayılı yazısı. 
37- 6/293.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 27 nci maddesi 4. fıkrası hükmü uyarınca 11 Şubat 2011 tarih ve 17562 sayılı yazı ile Sayıştay Başkanlığından alınan görüş doğrultusunda yeniden düzenlenen "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Estetik ve Sanat Kurulu Yönetmeliği'nin görüşülmesine ilişkin 30/05/2011 tarih ve 262 sayılı yazısı. 
38- 6/294.- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçe Belediyesinin 2011 yılı Gelir Tarifesi Büyükşehir Belediye Meclisinde 26/11/2010 tarih ve 11/495-7 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarihinde almış olduğu 23 nolu meclis kararı ile 2011 yılı Gelir tarifesine ekteki maddelerin ilave yapılması kabul edilmiş olup, alınan kararın 2464 sayılı Gelir Kanununun 96/B ve 97'nci maddeleri ile yürürlükteki mevzuatlara göre görüşülmesine ilişkin 02/06/2011 tarih ve 576 sayılı yazısı. 
39- 6/295.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünün 26/05/2011 tarih ve 4247 kayıt nolu yazısı ile, mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi 1678 ada, 1 nolu 52.857,00 m2 yüzölçümlü  parselin Korucuk Mahallesinde bulunan Tıp Fakültesinin fiziki mekan ihtiyacını karşılamak üzere Sakarya Üniversitesine tahsisi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre devrinin yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 06/06/2011 tarih ve 653 sayılı yazısı.  
40- 6/296.- Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereği 2011 yılı sonuna kadar yapılacak olan yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetlerin yürütülmesi….v.b. ile bu tür çalışmalarda yapılacak masrafların Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden karşılanması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 03/06/2011 tarih ve 203 sayılı yazısı. 

×