Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13/05/2016 TARİHLİ MAYIS AYI TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13/05/2016 CUMA GÜNÜ SAAT 14.30’da BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

    77.- 5/334-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/272 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna tekrar görüşülmesi için iade edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2016 tarih ve 2016/15 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Nehirkent, Kirazca, Mollaköy ve Karaabtiler Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait karardaki 9-10-11. maddelerin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 12/05/2016 tarihli Komisyon raporu.

    78.- 5/335-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/303 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14.03.2016 tarih ve 3/140 sayılı kararı onaylanan Pamukova İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan - askı süresince (24.03.2016-22.04.2016) yapılan 27 adet itiraz dilekçesi/yazısı ile Pamukova Belediye Başkanlığının 21.04.2016 tarih-266/594 sayılı yazısı ekindeki 12 adet itiraz dilekçesi ve yine Pamukova Belediye Başkanlığının 15.04.2016 tarih - 238/553 sayılı yazısında geçen 5 itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 12/05/2016 tarihli Komisyon raporu.

    79.-5/336-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/333 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2015 Mali yılı Kesin Hesabının incelenerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğü, mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığına ilişkin tanzim olunan 11/05/2016 tarihli Komisyon raporu.

×