Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13.03.2023 Tarihli Meclis Gündemi

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
DAVET YAZISI
 
 
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
13.03.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
•Yoklama ve açılış.
•13.02.2023 tarihli Meclis Kararları
 
 
1.3/154-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/96 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 3069 ada, 1 nolu parselin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
2.3/155-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/97 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 146 nolu parsele yönelik hazırlanan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2020 tarih ve 5/215 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine verilen dilekçelerin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
3.3/156- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/98 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 547, 548 ve 550 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
4.3/157-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/99 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 1822/1, 1821/2, 1822/3, 1836/2, 1836/5, 2244/2 nolu parseller ile Serdivan Mahallesi 2034/1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
5.3/158-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/111 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Çaykışla Mahallesi, 817 sayılı parsel ve yakın çevresine yönelik hazırlanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan Çaykışla Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
6.3/159- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/101 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Pirahmetler Mahallesi, 2435 ada, 96, 97, 126, 127 ve 128 sayılı parsellere ilişkin Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.02.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
7.3/160- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/110 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Çaykışla Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine bir maddenin ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.02.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
8.3/161- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/107 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine bir maddenin ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.02.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
9.3/162- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/108 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Alancuma Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine bir maddenin ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.02.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
10.3/163- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/103 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy-Tuapsalar-Tepe-Hürriyet-Şükriye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine bir maddenin ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.02.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
11.3/164- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/106 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine bir maddenin ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.02.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
12.3/165- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/102 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Bekirpaşa-Kozluk-Pirahmetler-Epçeller-Nakışlar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine madde ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.02.2023 tarihli Komisyon raporu.

13.3/166- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/105 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine bir maddenin ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.02.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
14.3/167- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/109 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Sarıcalar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine bir maddenin ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.02.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
15.3/168- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/104 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Emirler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine bir maddenin ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.02.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
16.3/169- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/73 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen,  Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi, 1323 ada, 21 nolu parselin Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
17.3/170- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/114 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Yukarıincilli Mahallesi, 423 ada, 5-6-7-8-9 ve 52 parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
18.3/171- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/152 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu Kent Merkezi Revizyon Uygulama İmar Planında bulunan F25-20B-2C nolu plan notu paftasında tadilatın değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
19.3/172- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/153 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu Sahil Kesimi Uygulama İmar Planında bulunan F25D-20B-3B nolu plan notu paftasında tadilatın değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
20.3/173- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/115 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125 ve 1132 nolu adaların bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.03.2023 tarihli Komisyon raporu. 
 
21.3/174- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/116 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 113 ada, 2 nolu parsel, 114 ada, 2 nolu parsel ve 115 ada, 1, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
22.3/175- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/119 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 157 ada, 1 nolu parsel ve terkli alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
23.3/176- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/118 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlı/Merkez Mahallesi, 1074 ada, 238, 255, 256 nolu parseller ve terkli alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
24.3/177- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/117 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 296 ada, 1 nolu parsel, 968 ada, 67 ve 72 nolu parselin bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
25.3/178- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/122 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçesi, Büyük Karapürçek ve Cumhuriyet Mahallesi, 378 ada, 4 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
26.3/179- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/151 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova (köy) Mahallesi 5278 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03.03.2023 tarihli Komisyon raporu.

27.3/180- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/123 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesinde bulunan Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas OSB alanına ait kesinleşen ilave alan sınırlarının 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmesi ve mevcut Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas OSB sınırının Bakanlık onaylı sınıra göre düzenlenmesini içeren 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifinin ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
28.3/181- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/127 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya ili, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 8.2 Kırsal Yerleşme Alanları ile Sakarya ili, Güney Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.1. Kırsal Yerleşme Alanlarına yönelik hazırlanan Plan Hükmü Değişikliklerine ait 09.11.2020 tarih ve 8/414 sayılı meclis kararına yapılan talebin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.03.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
29.3/182- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/126 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,“Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşmalara İlişkin Uygulama Yönergesi” iptali hakkındaki talep ve hususları içeren dilekçelerdeki talebin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.02.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
30.3/183- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2023 tarihli, 2/142 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, UKOME Şube Müdürlüğünce hazırlanan ''Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Uygulama Yönetmeliği'' nin ekte düzenlendiği şekliyle usule ve mer’i mevzuata uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02.03.2023 tarihli Komisyon raporu.

31.3/184- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy Mahallesi, 1587 ada, 1 sayılı parsel ve 1588 ada, 1 sayılı parsele ilişkin hazırlanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78639 sayılı yazısı
 
32.3/185- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 2652 ada, 1 parselin Eğitim Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78622 sayılı yazısı.
 
33.3/186- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 169 ada, 4 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 01.03.2023 tarihli ve 78157 sayılı yazısı.
 
34.3/187- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.09.2022 tarih ve 8/405 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi, Pazarköy Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarına ilişkin ilan-askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 22.03.2023 tarihli ve 77282 sayılı yazısı.
 
35.3/188- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Aşağıaziziye Mahallesi 520 ada 1 parsel, 369 ada 37 parsel ile bir kısım tescil harici alanda bulunan Park Alanı sınırı içerisinde fonksiyon değişikliği düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78621 sayılı yazısı.
 
36.3/189- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, İhsaniye Mahallesi 162 ada 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78620 sayılı yazısı.

37.3/190- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Aşağıaziziye Mahallesi, 294 ada 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78618 sayılı yazısı.
 
38.3/191- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Arifiye İlçesi, Hanlı/Sakarya Mahallesi, 407, 408 ve 409 nolu adaların bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78638 sayılı yazısı.
 
39.3/192- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 131 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78636 sayılı yazısı.
 
40.3/193- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi 739 ada 1 nolu parsel, 741 ada 3 nolu parsel ile 141 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78634 sayılı yazısı.
 
41.3/194- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 906 ada 7, 10, 29, 30, 31 nolu parseller ile 896 ada 16 nolu parselin bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78635 sayılı yazısı.
 
42.3/195- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Kurtköy Dibektaş Mahallesi, 285 nolu parsel ile ilgili Sakarya 2. İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 01.03.2023 tarihli ve 78156 sayılı yazısı.
 
43.3/196- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Sapanca Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78623 sayılı yazısı.
 
44.3/197- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78624 sayılı yazısı.
 
45.3/198- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78625 sayılı yazısı.
 
46.3/199- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Kurtköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78626 sayılı yazısı.

47.3/200- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Kırkpınar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78627 sayılı yazısı.
 
48.3/201- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Ünlüce-Kuruçeşme Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78628 sayılı yazısı.
 
49.3/202- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Memnuniye- Şükriye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78629 sayılı yazısı.
 
50.3/203- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Fevziye- Şükriye- Hacımercan Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78630 sayılı yazısı.
 
51.3/204- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Balkaya- Nailiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78631 sayılı yazısı.
 
52.3/205- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, İkramiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78632 sayılı yazısı.
 
53.3/206- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78633 sayılı yazısı.

54.3/207-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi Koyunağılı (Gölkent) Mahallesi 1397,1408,1493,1498,1535,1536,1548 nolu parselleri kapsayan ve Ferizli İlçe Belediyesince hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifinin görüşülmesine ilişkin 07.03.2023 tarihli ve 78796 sayılı yazısı.

55.3/208- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 102 ada 3 parsel sayılı taşınmazın mezarlık vasfının imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılacağından cins değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78642 sayılı yazısı.
 
56.3/209- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesindeki mülkiyeti Belediyemize ait 1731 ada 1 nolu ,1730 ada 1 nolu , 1729 ada 1 nolu, 1727 ada 1 nolu, 1725 ada 4 nolu, 1723 ada 1 nolu ve 1716 ada 49 nolu parsellerin Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından belirlenen toplam 199.884.748,40 TL bedel üzerinden 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18-i maddesine göre ayni sermaye artışı yapılarak Konutsakarya İnşaat Pazarlama Ticaret A.Ş. adına tapu tescil işlemleri ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 06.03.2023 tarihli ve 78641 sayılı yazısı.
 
57.3/210- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2019 parsel nolu 28.836,39 m2 yüzölçümlü Mezarlık vasıflı taşınmazın, mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak Belediyemiz tarafından bedelsiz devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22.02.2023 tarihli ve 77283 sayılı yazısı.

58.3/211- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne ait Adapazarı İlçesi Semerciler Mahallesi 208 ada 13 parsel sayılı taşınmazın ekli krokide işaretli 3730,00 m2’lik kısmının “Yol-Otopark-Değişik Ticari Birim” olarak kullanılması amacıyla 2023 yılı için 25.000,00 TL/AY+KDV bedel üzerinden ve Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce belirlenecek kiralama süresince kiralanması, kiralama ile ilgili iş/işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 28.02.2023 tarihli ve 77948 sayılı yazısı.

59.3/212- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle şehrimize gelen, Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü AFAD listesinde yer alan afetzede vatandaşlarımızın ulaşımlarını sağlamak üzere Büyükşehir Belediyemize ait otobüslerde geçerli olmak üzere 31.12.2023 tarihine kadar ücretsiz seyahat kartı verilmesi? Ayrıca ülkemizde yaşanabilecek başka afetler sonrası afetzede vatandaşlarımızın Büyükşehir Belediyemize ait otobüslerinden ücretsiz yararlanmalarının sağlanması için Seyahat Kartları Yönetmeliğinin 3.i. maddesi olarak, “Ülkemizde meydana gelen afet sonrası afet bölgelerinden şehrimize barınmak üzere gelen vatandaşlarımıza geçici olarak Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde  geçerli ücretsiz seyahat kartı verilir.” maddesinin eklenmesine ilişkin 23.02.2023 tarihli ve 77414 sayılı yazısı.
 
60.3/213-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 28.02.2023 tarihli ve 77957 sayılı yazısı.
 
61.3/214-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 28.02.2023 tarihli ve 77956 sayılı yazısı.
 
62.3/215-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 28.02.2023 tarihli ve 77959 sayılı yazısı.
 
63.3/216-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Adıyaman Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 28.02.2023 tarihli ve 77954 sayılı yazısı.

64.3/217-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 28.02.2023 tarihli ve 77958 sayılı yazısı.
 
65.3/218- Zabıta Dairesi Başkanlığının, Sakarya Hal A.Ş.nin 22.02.2023 tarih ve 8 sayılı yazısına istinaden, 5957 sayılı Kanun ve buna bağlı çıkarılan yönetmelik hükümleri gereğince Sakarya Sebze ve Meyve Hal Kompleksinde faaliyet gösteren hal esnaflarının teminat miktarlarının belirlenmesine ilişkin 08.03.2022 tarih ve 78951 sayılı yazısı.
 
66. 3/219-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğüne ait ücret tarifesinin görüşülmesine ilişkin 01.03.2023 tarihli ve 78153 sayılı yazısı.
 
67.3/220- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya  3.  Organize  Sanayi  Bölgesi  Müteşebbis  Heyeti’nin  görev  süresi  11  Ocak  2023  tarihinde  sona  ermiş  olması  nedeniyle,  % 6  pay  oranımız  gereği  Belediye  Başkanlığımızı  Müteşebbis  Heyette  temsil  etmek  üzere  meclis  üyelerinden  1  Asil  ve  1 Yedek  Üyenin  belirlenmesine ilişkin 21.02.2023 tarihli ve 77106 sayılı yazısı.
 
13.03.2023  TARİHLİ  MECLİS  TOPLANTISININ
    -İLAVE  GÜNDEMİ-
 
 
68.  3/221- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Nehir Teknokent A.Ş.’ye, kurucu olarak % 6 pay oranı ve 450.000 TL (dörtyüzellibinTL) nakit sermaye ile katılabilmemize ilişkin 10.03.2023 tarih ve 79280 sayılı yazısı.
 
69.  3/222- Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi.
 
70. 3/223- Pamukova Belediyesinin, Sakarya 1.İdare Mahkemesinin 18.07.2017 tarihli ve 2017/778 Sayılı Kararı ile iptal edilen Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki Alana Yönelik Belediyesince hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 01.03.2023 tarihli ve 7562 sayılı yazısı.
 
71. 3/224- Serdivan İlçesi, Kırantepe mevkii 17470 parselde bulunan 5.000,00 m² yüzölçümlü taşınmazın ve üzerindeki Kırantepe Sportif Havacılık Hizmeti Tesisi’nin “sosyal tesis” olarak kullanılmak üzere yıllık kârının % 10’unun Sakarya Büyükşehir Belediyesine ödenmesi karşılığında 10 yıl süre ile işletme hakkının BELPAŞ A.Ş. ‘ye devredilmesi.
 
72. 3/225- Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesinde otopark olarak kullanılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 197 ada 4, 6, 16 parsellerin ve Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesindeki Sakarya Büyükşehir Şehirler Arası Otobüs Terminalinin krokide işaretli 7000,00 m²’lik kısmının “otopark” olarak kullanılmak üzere yıllık kârının % 10’unun Sakarya Büyükşehir Belediyesine ödenmesi karşılığında 10 yıl süre ile işletme hakkının BELPAŞ A.Ş.’ye devredilmesi.
 
73. 3/226- Bir üyenin; 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye, Elazığ ve Kilis ile kardeş şehir ilişkisi kurulması teklifi.
 

 

 

×