Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13/03/2017 Tarihli Mart ayı Meclis toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
DAVET YAZISI:
 
 
T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13/03/2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM


 Yoklama ve açılış.
13/02/2017 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.


1- 3/158-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/106 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 212 ada, 4 ve 5 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

2- 3/159- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/108 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 4297 ada, 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

3- 3/160- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/107 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarih ve 11/684 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada 403 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ilan askı süresi içerisinde (30/12/2016-29/01/2017) yapılan 1 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

4- 3/161- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/36sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 805 ada 1024 nolu parselin bulunduğu adaya ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

5- 3/162- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/629 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 48 ada, 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-105 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

6- 3/163- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih ve 11/711 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarıİlçe Belediye Meclisince alınan07.11.2016 tarih ve 11/143 sayılı kararı ile uygun görülen, Mithatpaşa Mahallesi, 376 ada, 24 nolu, 377 ada, 1 ve 2 nolu, 378 ada, 1 nolu, 379 ada, 1- 20 ve 27 nolu, 387 ada, 7 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

7- 3/164- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/111 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 93 sayılı kararı ile kabul edilen,Serdivan İlçesi, 1.Kısım (Güney)  1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları değişikliklerininrapordaki şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

8- 3/165- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/110 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 94 sayılı kararı ile kabul edilenSerdivan İlçesi, 2.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları değişikliklerininrapordaki şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

9- 3/166- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/112 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 96 sayılı kararı ile kabul edilen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları değişikliklerinin rapordaki şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

10- 3/167- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/113 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile kabul edilen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları değişikliklerinin rapordaki şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

11- 3/168- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/117 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivanİlçe Belediye Meclisince alınan02.01.2017 tarih ve 2 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, 17772-17773-17774 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

12- 3/169- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/118 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivanİlçe Belediye Meclisinin01.12.2016 tarih ve 115 sayılı kararı ile uygun görülen, Beşköprü Mahallesi, 1913 ada, 9 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

13- 3/170- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/114 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivanİlçe Belediye Meclisinin01.12.2016 tarih ve 116 sayılı kararı ile uygun görülen, Orta Mahalle, 1832 ada, 1-2 ve 5 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

14- 3/171- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/116 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivanİlçe Belediye Meclisinin02.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararı ile uygun görülen, Beşköprü Mahallesi, 17421 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

15- 3/172- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/115 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivanİlçe Belediye Meclisinin02.01.2017 tarih ve 3 sayılı kararı ile uygun görülen, Reşadiye Mahallesi, 2491 ada, 12-13 ve 14 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

16- 3/173- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/119 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen, Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1509 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin değiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

17- 3/174- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/120 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14.11.2016 tarih ve 10/612 sayılı kararıyla onaylanan Hendek İlçesi Çamlıca Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresince (24.11.2016- 23.12.2016) yapılan itirazların rapordaki şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

18- 3/175- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/122 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Yeni Mahallede ekli krokide belirtilen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

19- 3/176- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/125 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 07.12.2016 tarih ve 106 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi,Başpınar Mahallesi, 1011 adaya yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyledeğiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

20- 3/177-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/129 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendekİlçe Belediye Meclisinin 13.07.2016 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10-11-13-14-17-44-45-46-47-48 ve 49 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinindeğiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

21- 3/178-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/130 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 13.07.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi,Başpınar Mahallesi, 640-641-642-643-644-645-685 ve 686 adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininrapordaki şekliyledeğiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

22- 3/179- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/127 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendekİlçe Belediye Meclisince alınan 13.07.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi, 1038 ada, 6-7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

23- 3/180- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/137 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.01.2017 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen,Akyazı İlçesi, Yahyalı Mahallesi, 112 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Plan değişikliğininekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

24- 3/181- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/156 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Akyazıİlçe Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notunun kaldırılmasınınreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

25- 3/182- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/136 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.01.2017 tarih ve 3 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada, 10 nolu parsel ile Akyazı Devlet Hastanesi’nin bulunduğu bölgeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

26- 3/183- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/155 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Hendek İlçesi,Başpınar Mahallesi 613 ada, 5 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve Hendek Belediye Meclisince alınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine yönelik 04.01.2017 tarih ve 10 sayılı kararının rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

27- 3/184- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/121 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 613 ada, 5 nolu parselin kuzeyinde ve Yeni Mahalle, 647 ada, 1 nolu parselin güneyinde bulunan kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

28- 3/185- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/126 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendekİlçe Belediye Meclisinin 13.07.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi, 625 ada, 1-2 ve 3 nolu parseller ile 192 ada, 24 ve 28 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

29- 3/186- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/135 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 89 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/11/2014 tarih ve 12/327 sayılı kararı ile kesinleşen Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notlarının Uygulama Hükümlerine madde eklenmesinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

30- 3/187- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/134 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 90 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi,Necatipaşa Mahallesi, 898 ada, 2-3-4-5-67 ve 37 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

31- 3/188- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/131 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Hendekİlçe Belediye Meclisinin 05.10.2016 tarih ve 91 sayılı kararı ile uygun görülen, Nüzhetiye Mahallesi, 804-64-68 ve 70 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

32- 3/189- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/133 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Hendekİlçe Belediye Meclisinin 05.10.2016 tarih ve 92 sayılı kararı ile uygun görülen, Necatipaşa Mahallesi, 938 ada, 3-5-6 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

33- 3/190- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/132 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 93 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi, 89-92-342-412-413-414 ve 415 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

34- 3/191- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/124 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 07.12.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 54 adada bulunan 7.00 metrelik imar yollarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

35- 3/192- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/123 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 07.12.2016 tarih ve 107 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi,Başpınar Mahallesi, 129 ada, 2-4-6 ve 8 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininekli plandaki şekliyle değiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

36- 3/193- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/154 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi imar sınırlarında Ticaret Alanı olarak planlanan alanın Konut Alanı olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

37- 3/194- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/153 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi, 404 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

38- 3/195- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/138 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiyeİlçe Belediye Meclisince alınan 02.01.2017 tarih ve 2017/06 sayılı kararı ile uygun görülen, Fatih Mahallesi, G24C02C2C, G24C02C2D, G24C02C3B ve G24C02C3B paftalarında yer alan 2904-3077-3079-8120-8345 ve 212 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

39- 3/196- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/46 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.12.2016 tarih ve 2016/96 sayılı kararı ile kabul edilen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa ve Göl Mahallelerinden geçen Hızlı Tren Demiryolu hattı güzergahına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

40- 3/197- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/45 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.12.2016 tarih ve 2016/95 sayılı kararı ile kabul edilen, Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesinden geçen Hızlı Tren Demiryolu hattı güzergahı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının ekli plandaki gibideğiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

41- 3/198- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/139 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Söğütlü İlçesi, Küçük Söğütlü Mahallesinde ekte sınırları belirtilen alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Söğütlü Belediye Meclisi’nin 02/01/2017 tarih ve 2017/08 sayılı kararı ile birliktekabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

42- 3/199- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/141 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğünce hazırlanan “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği’nin ekte düzenlendiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/02/2017 tarihli Komisyon raporu.

43- 3/200- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2.2 maddesi ile, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2. Maddesinde yer alan Plan Hükümleri değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/03/2017 tarihli, 438 sayılı yazısı.

44- 3/201- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1456 ada 12 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı teklifiningörüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 1539358 sayılı yazısı.

45- 3/202- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 06/02/2017 tarih ve 2/23 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1666 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 485 sayılı yazısı.

46- 3/203- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin06/02/2017 tarih ve 2/24 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2346 ada 1 ve 3 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 487sayılı yazısı.

47- 3/204- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 06/02/2017 tarih ve 2/25 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1540 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 486 sayılı yazısı.

48- 3/205- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Tunatan Kavşağından, Yazlık Kavşağına kadar olan bölgenin Ticaret Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 1539590 sayılı yazısı.

49- 3/206- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/03/2017 tarih ve 22 sayılı kararı ile uygun görülen 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesinin görüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 493 sayılı yazısı.

50- 3/207- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/03/2017 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun görülen 2.Kısım (Güney) 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesiningörüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 499 sayılı yazısı.

51- 3/208- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/02/2017 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygun görülen Kemalpaşa Mahallesi, 1981 ada 3 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 489 sayılı yazısı.

52- 3/209- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/02/2017 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen Kemalpaşa Mahallesi, 17767 ve 17768 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 483 sayılı yazısı.

53- 3/210- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/03/2017 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülen Köprübaşı Mahallesi İstasyon2637- 1713-1712 nolu parselleri kapsayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 491 sayılı yazısı.

54- 3/211- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/03/2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen Beşköprü 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesinin görüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 496 sayılı yazısı.

55- 3/212- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 12938 ve 7894 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 498 sayılı yazısı.

56- 3/213- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 08/02/2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülen Yeşiltepe Mahallesi, 5 pafta, 1140 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 488 sayılı yazısı.

57- 3/214- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 tarih ve 1/33 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi Altındere Mahallesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi (23.01.2017-21.02.2017) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 482 sayılı yazısı.

58- 3/215- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mahkeme kararları ile iptal edilen, Arifiye İlçesi, 326, 366, 373, 6865, 7244, 8276, 8278 ve 8279 nolu parsellerin "Süs Bitkiciliği ve Fuar Alanı” için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 494 sayılı yazısı.

59- 3/216- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye Belediye Meclisinin 01/12/2016 tarih ve 2016/68 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24C03D1C ve G24C03D2D pafta, 8096, 6009, 6010, 5922, 5923, 6698, 7049, 7050 ve 7051 numaralı parsellerin bulunduğu imar adasında hazırlatılan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 492 sayılı yazısı.

60- 3/217- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 28 pafta, 83 ada, 9 ve 11 nolu parsellerin bir kısmı ile, 12,13 ve 45 nolu parsellerin tamamına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/03/2017 tarihli, 1536942 sayılı yazısı.

61- 3/218- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesinde yer alan NATO Boru Hattı ve devamında Hasanpaşa Mahallesi NATO Boru Hattının kuzey-güneyinde bulunan yeşil bantların düzenlenmesi ile Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan Pazar alanı ve 1640 nolu Ticaret alanının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 07/03/2017 tarihli, 1539238 sayılı yazısı.

62- 3/219- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02/12/2016 tarih ve 2016/94 sayılı kararı ile uygun görülen Gazipaşa Mahallesi, 69 ada, 103,108,109 ve 110 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/03/2017 tarihli, 437 sayılı yazısı.

63- 3/220- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/01/2017 tarih ve 2017/5 sayılı kararı ile uygun görülen Çayiçi Mahallesi, 124 ada, 70,71,108 ve 109 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 484 sayılı yazısı.

64- 3/221- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09.01.2017 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile onaylanan, Ferizli İlçesi Sinanoğlu Mahallesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi (27.01.2017-27.02.2017) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 03/03/2017 tarihli, 1537559 sayılı yazısı.

65- 3/222- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Maksudiye-Türkbeylikkışla Mahalleleri, Kurudil Mahallesi, Mağara Mahallesi, Karateke-Orta Mahallelerini kapsayan Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarına ilişkin hazırlanan teklifleringörüşülmesine ilişkin 03/03/2017 tarihli, 461 sayılı yazısı.

66- 3/223- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü Belediye Meclisi’nin 03/02/2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen, Orta Mahalle, 3447 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/03/2017 tarihli, 459 sayılı yazısı.

67- 3/224- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 16 ada 223 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 03/03/2017 tarihli, 460 sayılı yazısı.

68- 3/225- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Eşme Mahallesi, 1205-1206-1207 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin görüşülmesine ilişkin 08/03/2017 tarihli, 497sayılı yazısı.

69- 3/226- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2016 tarih ve 11/705 sayılı kararı ile onaylanan, Taraklı İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 132 Ada, 6 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi (25.12.2016-24.01.2017) içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 27/02/2017 tarihli, 364 sayılı yazısı.

70- 3/227- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2015 tarih ve 10/497 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren “Estetik ve Sanat Kurulu Yönetmeliği”nin yeniden hazırlanmış şekli olan  “Mimari Estetik Komisyonunun Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”ningörüşülmesine ilişkin 23/02/2017 tarihli, 115 sayılı yazısı.

71- 3/228- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediyesinin 08/02/2017 tarih ve 2017/18 sayı ile alınan 2017 Mali Yılı Ek Ödenek kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesinin 2.fıkrasına göre görüşülmesine ilişkin 01/03/2017 tarihli, 64 sayılı yazısı.

72- 3/229- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün Taraklı ve Geyve İlçeleri muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İnşaatı işi için 21.500.000,00.-TL ek kredinin İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/03/2017 tarihli, 1538472 sayılı yazısı.

73- 3/230- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel MüdürlüğününKanlıçay (Karapürçek) İçmesuyu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu işi için 1.000.000,00.-TL’nin İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/03/2017 tarihli, 1538481sayılı yazısı.

74- 3/231- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün Sapanca İlçesi İsale Hattı İnşaatı işi için 14.000.000,00.-TL’nin İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/03/2017 tarihli, 1538487sayılı yazısı.

75- 3/232- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Yasal hükümlere göre kamu hizmetine tahsis edilmiş olan ve fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkuller ile listede banka adı, IBAN numaraları ve hesap adları belirtilen banka hesaplarının belediyemiz kamu hizmetlerine tahsis edilebilmesine ilişkin 02/03/2017 tarihli, 1537183 sayılı yazısı.

76- 3/233- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan 1 adet Daire Başkanı kadrosunun ihdası için hazırlanan (I) sayılı kadro ihdas cetvelinin görüşülmesine ilişkin 07/03/2017 tarihli, 1539168 sayılı yazısı.
 
                                                                   -13/03/2017 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-


77.3/234. Adapazarı Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih ve 3/29 sayılı kararı ile uygun görülen; Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 580 ada, 71-72-73-74-75-279 ve 364 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.

78.3/235. Adapazarı Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih ve 3/39 sayılı kararı ile uygun görülen; Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 105 ada, 3 nolu parselin T3 Ticaret Alanı’nda Pazar Alanı’na dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.

79.3/236. Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, 42 pafta, 605 ada, 206 nolu parsele (yaklaşık 4.5 hektar) ilişkin olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrine ait Erenler Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarih ve 3/19 sayılı kararı.
 
80.3/237. Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi 133 ada, 8-9 nolu parseller ile 657 ada, 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı tadilatına ait Serdivan Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 04 sayılı kararı.
 




                           

×