Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13.02.2023 Tarihli Meclis Gündemi

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
13.02.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
 
•Yoklama ve açılış.
•09.01.2023 tarihli Meclis Kararları
 
1.2/65-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/23 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Uygulamaya İlişkin Hükümlerin 1. maddesine ilave yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
2.2/66-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/50 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine Riskli Yapıların Dönüşümüne İlişkin Hükümler Başlığı altında Plan Hükümleri Eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
3.2/67- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/650  sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Kuzey Yerleşim Bölgeleri 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına yönelik yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
4.2/68-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/26 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 192 ada, 38-111-154-157-160-340-341 ve 358 nolu parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
5.2/69-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/684 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Beylice Mahallesi, 2774 ada, 6 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26.01.2023 tarihli Komisyon raporu.

6.2/70-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/56 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek-Akyazı Enerji İletim Hattının Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesinde kalan kısmı ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan Hendek İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
7.2/71-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/681 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Beylice Mahallesi, 2772 ada, 1 nolu parselde bulunan Büyükşehir Belediye Hizmet Alanının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına ve 2773 ada, 7 nolu parselin Büyükşehir Belediye Hizmet Alanından Lojistik Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile, Beylice Mahallesi, 2772 ada, 1 nolu parselde bulunan Büyükşehir Belediye Hizmet Alanının İmalathane Tesis Alanına ve 2773 ada, 7 nolu parselin Büyükşehir Belediye Hizmet alanından Lojistik Tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26.01.2023 tarihli Komisyon raporu.

8.2/72- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/28 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Çağlayan ve Çakallık Mahalleleri sınırlarında yer alan karayolları kamulaştırma sınırı ile Çağlayan Mahallesi 909, 936 adalar ve Çakallık Mahallesi 109 adaya ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26.01.2023 tarihli Komisyon raporu.

9.2/73- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/29 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi, 1323 ada, 21 nolu parselin Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Alanından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26.01.2023 tarihli Komisyon raporu.

10.2/74- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/57 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesinde yer alan muhtelif parseller ile ilgili mahkemenin iptal kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
11.2/75- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/61 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi sanayi alanı ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26.01.2023 tarihli Komisyon raporu.

12.2/76- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/677 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Kuzuluk 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
13.2/77- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/33 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Kurudere Mahallesi, 126 ada, 13-14-15-16-17-18-19-20-22-25-26-28-29-30-34-76 ve 77 nolu parseller, 129 ada, 1 nolu parsel, 130 ada, 1 nolu parsel, 132 ada, 8-10-11 ve 15 nolu parseller, 133 ada, 4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-24 ve 25 nolu parseller ve 131 ada, 4 ve 5 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26.01.2023  tarihli Komisyon raporu.
 
14.2/78- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/32 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 162 ada, 4 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
15.2/79- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/31 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Aşağıaziziye Mahallesi, 434 ada, 49 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
16.2/80- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/657 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mahallesi, 527 ada, 7 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.01.2023 tarihli Komisyon raporu.

17.2/81- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/64 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu Liman Bölgesi (Kentsel Tasarım Bölgesi) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
18.2/82- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/34 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2623 ada, 13 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
19.2/83- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/35 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2623 ada, 13 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
20.2/84- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/36 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Neviye-Yukarıkirazca Mahalleleri içerisinde yer alan yeşil alan, kanal ve yol güzergahlarının yeniden düzenlenmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
21.2/85- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2022 tarihli, 9/504 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, 601 ada, 1 nolu parsel, 600 ada, 2-3-5-6 ve 7 nolu parseller ve terkli alanın bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26.01.2023 tarihli Komisyon raporu
 
22.2/86- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarihli, 10/581 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi (Merkez, Nehirkent, Hanlı) 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planı emsal değişikliğine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
23.2/87- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/60 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Arifbey, Cumhuriyet, Neviye, Fatih, Hanlı/Merkez, Hanlı/Hanlıköy, Hanlı/Sakarya, Karaaptiler, Aşağı Kirazca, Kirazca, Yukarı Kirazca Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itiraz taleplerinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
24.2/88- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/680 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
25.2/89- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/54 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçesi, Yazılıgürgen Mahallesi, 102 ada, 1-2-6-7 ve 103 ada, 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26.01.2023 tarihli Komisyon raporu.

26.2/90- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/53 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, T12-T14-T16-T17-T18-T19-T20-T24 ve T25 nolu (RES) türbin alanlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
27.2/91- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/38 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 35 ada, 78 ve 79 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.01.2023 tarihli Komisyon raporu.

28.2/92- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/39 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova ilçe merkezinde 3 adet bölgeye yönelik (Pamukova Belediyesi meclis kararında sehven 4 bölge yazılan) Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
29.2/93- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarihli, 2/138 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi, Birlik Mahallesi, Karaboğaz Mevkiinde bulunan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı, Kaynarca Belediye Meclisinin 26.11.2021 tarihli ve 69 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Planın İptaline ilişkin alınan Meclis Kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
30.2/94- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/45 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünce revize edilen “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Yönetmeliği”nin ekte düzenlendiği şekli ile usule ve mer’i mevzuata uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
31.2/95- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.01.2023 tarihli, 1/44 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte düzenlendiği şekli ile usule ve mer’i mevzuata uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.01.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
32.2/96- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 3069 ada 1 nolu parselin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75528 sayılı yazısı

33.2/97- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 146 nolu parsele yönelik hazırlanan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2020 tarih ve 5/215 sayılı kararı ile onaylanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait verilen dilekçelerin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75531 sayılı yazısı.
 
34.2/98- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 547, 548 ve 550 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75527 sayılı yazısı.
 
35.2/99- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 1822/1, 1821/2, 1822/3, 1836/2, 1836/5, 2244/2 nolu parseller ile Serdivan Mahallesi 2034/1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000  ölçekli Nazım  İmar  Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75526 sayılı yazısı.
 
36.2/100- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Serdivan ilçesi Kazımpaşa- Selahiye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile Kuruçeşme Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Kazımpaşa-Selahiye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile Kuruçeşme Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 30.01.2023 tarihli ve 74667 sayılı yazısı.
 
37.2/101- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Erenler İlçesi, Pirahmetler Mahallesi, 2435 ada, 96, 97, 126, 127 ve 128 sayılı parsellere ilişkin Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75539 sayılı yazısı.

38.2/102- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Bekirpaşa-Kozluk-Pirahmetler-Epçeller-Nakışlar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine madde ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75541 sayılı yazısı.
 
39.2/103- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy-Tuapsalar-Tepe-Hürriyet-Şükriye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine bir maddenin ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75542 sayılı yazısı.

40.2/104- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Emirler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine bir maddenin ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75543 sayılı yazısı.

41.2/105- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine bir maddenin ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75544 sayılı yazısı.
 
42.2/106- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine bir maddenin ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75545 sayılı yazısı.
 
43.2/107- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine bir maddenin ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75546 sayılı yazısı.
 
44.2/108- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Alancuma Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine bir maddenin ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75547 sayılı yazısı.
 
45.2/109- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Sarıcalar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine bir maddenin ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75548 sayılı yazısı.

46.2/110- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Çaykışla Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine bir maddenin ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75549 sayılı yazısı.

47.2/111- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Çaykışla Mahallesi, 817 sayılı parsel ve yakın çevresine yönelik hazırlanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan Çaykışla Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75557 sayılı yazısı.

48.2/112- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Çağlayan ve Çakallık Mahalleleri sınırlarında yer alan karayolları kamulaştırma sınırı ile Çağlayan Mahallesi 909, 936 nolu adalar ve Çakallık Mahallesi 108,109 nolu adalara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75530 sayılı yazısı.
 
49.2/113- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Merkez ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı sınırları içerisinde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75552 sayılı yazısı.
 
50.2/114- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Yukarıincilli Mahallesi, 423 Ada 5-6-7-8-9 ve 52 parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75556 sayılı yazısı.
 
51.2/115- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1121-1122-1123-1124-1125-1132 nolu adaların bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75560 sayılı yazısı.
 
52.2/116- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 113 ada 2 nolu parsel, 114 ada 2 nolu parsel ve 115 ada 1-4-5 nolu parsellerin bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75559 sayılı yazısı.
 
53.2/117- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 296 ada 1 nolu parsel, 968 ada 67 ve 72 nolu parselin bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75558 sayılı yazısı.
 
54.2/118- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlı/Merkez Mahallesi, 1074 ada 238- 255-256 nolu parseller ve terkli alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75561 sayılı yazısı.
 
55.2/119- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 157 ada 1 nolu parsel ve terkli alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75562 sayılı yazısı.
 
56.2/120- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sapanca İlçesi, Uzunkum Mahallesi, 799 ada, 2-3-4-5- 6-7-8-9-10 nolu parsellerin “Turizm Alanı (Doğa-Ekolojik)” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 07.02.2023 tarihli ve 75801 sayılı yazısı.

57.2/121- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi Sinanoğlu Mahallesi 2550 nolu parsele yönelik Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  (TOKİ) tarafından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75533 sayılı yazısı
 
58.2/122- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçesi, Büyük Karapürçek ve Cumhuriyet Mahallesi, 378 ada 4 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 31.01.2023 tarihli ve 74873 sayılı yazısı.

59.2/123- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçesinde bulunan Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas OSB alanına ait kesinleşen ilave alan sınırlarının 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmesi ve mevcut Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas OSB sınırının Bakanlık onaylı sınıra göre düzenlenmesini içeren 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifinin ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75529 sayılı yazısı.
 
60.2/124- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi 25 ada 48 nolu parsel ile 26 ada 25 nolu parsele yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75540 sayılı yazısı.

61.2/125- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi 348 ada 3-4-5-6-7 ve 8 nolu parsellere yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75554 sayılı yazısı.
 
62.2/126- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.07.2021 tarih ve 7/370 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşmalara İlişkin Uygulama Yönergesi”nin iptali için verilen dilekçelerin görüşülmesine ilişkin 30.01.2023 tarihli ve 74646 sayılı yazısı.

63.2/127- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya ili, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 8.2 Kırsal Yerleşme Alanları  ile Sakarya ili, Güney Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.1. Kırsal Yerleşme Alanlarına yönelik hazırlanan Plan Hükmü Değişikliklerine ait 09.11.2020 tarih ve 8/414 sayılı meclis kararına yapılan talebin görüşülmesine ilişkin 06.02.2023 tarihli ve 75532 sayılı yazısı.
 
64.2/128- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Arifiye Belediyesi adına kayıtlı olan halihazırda mezarlık olarak kullanılan Arifiye İlçesi, Hacıköy Mahallesi, 526 ada, 72 parsel nolu 586,73 m2  yüzölçümlü taşınmazın, mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak Belediyemiz tarafından bedelsiz devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 12.01.2023 tarihli ve 72987 sayılı yazısı.
 
65.2/129- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Kuyumculu Mahallesi, 1.022,19 m² yüzölçümlü mezarlık nitelikli 284 ada, 42 nolu parsel ile Karapınar Mahallesi 272,43 m² yüzölçümlü arsa nitelikli 147 ada 2 nolu parselin mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemiz tarafından bedelsiz devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02.02.2023 tarihli ve 75234 sayılı yazısı.

66.2/130- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesinde bulunan Sakarya Park Büfe ve Kafeteryanın 31.12.2022 tarihinde kapanmış olması sebebiyle ve yanlış parsele tahsis kararı alındığından, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 08.09.2014 tarihli ve 10/266 sayılı ve 14.07.2014 tarihli ve 8/210 sayılı Meclis Kararları ile alınan tahsis kararlarının, Erenler Belediyesi Encümeninin 10.01.2023 tarihli ve 16 sayılı kararına istinaden iptal edilmesine ilişkin 07.02.2023 tarihli ve 75803 sayılı yazısı.
 
67.2/131- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tozlu Camii kuzeyinde bulunan ekli krokide işaretli kadastral boşluğa “S.B.B. Unkapanı Meydanı Yer Altı Şadırvanı ve WC İnşaatının Tamamlanması Yapım İşi” kapsamında belediyemizce inşa edilmiş olan yeraltı tuvaletlerinin yıllık kârının %10’unun her yıl Sakarya Büyükşehir Belediyesine ödenmesi karşılığında 10 yıl süreyle işletme hakkının BELPAŞ A.Ş. 'ye devredilmesi, işletme hakkı devri işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 08.02.2023 tarihli ve 75842 sayılı yazısı.
 
68.2/132- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1514 ada, 1 parsel, 218-A nolu İş Merkezinde bulunan 23 adet işyerinin Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere yıllık karının % 10’u karşılığında 10 yıl süre ile işletme hakkının BELPAŞ A.Ş.'ye devredilmesi, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 17.01.2023 tarihli ve 73330 sayılı yazısı.

69.2/133- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre Rekreasyon alanında kalan ve mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 4380 ada 3 parsel nolu 11654.83 m2  yüzölçümlü rekreasyon alanı nitelikli taşınmazın ekli krokide A–B–C-¬D-¬E ile gösterilen 1500,00 m2 'lik kısımlarının her birinde Sosyal ve Kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere sınırlı ayni hak süresi ile sınırlı olmak üzere meri mevzuat hükümlerine uygun nitelikte 1 (bir) adet sosyal tesis binası yapılması, işletilmesi, sınırlı ayni hak süresi sona erdiğinde yapılacak sosyal tesisin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi şartı ile belirli ve ortak bir amaç için kurulmuş tüzel kişiliklere 10 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesis edilmesi, sınırlı ayni hak tesisi işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 17.01.2023 tarihli ve 73456 sayılı yazısı.

70.2/134- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim (UTÇEM) Merkezinde oluşturulan meyve bahçelerinde bakım, budama vb. konularda danışmanlık alınabilmesi için, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Isparta Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyemiz arasında iş birliği protokolü yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ile Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 20.12.2022 tarihli ve 69646 sayılı yazısı.

71. 2/135- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, İlimizde seracılığı yaygınlaştırmak, örtüsüz atıl durumdaki seraların ve iş gücünün ekonomiye kazandırılması, büyük kentlerin sebze ihtiyacının yakın havza bölgelerinden karşılanması ve kent tarımı ile artan lojistik maliyetlerini azaltmak amacıyla, Sakarya Büyükşehir Belediyemiz  ile Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ile Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 07.02.2023 tarihli ve 75804 sayılı yazısı.

72.2/136- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Filistin Devleti’nin Gazze şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 02.02.2023 tarihli ve 75232 sayılı yazısı.
 
73.2/137- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Serdivan  İlçesinde  Mehmet  Akif  Ersoy  Caddesinde  bulunan  Cadde 54  Taksi  Durağında  faaliyet  göstermesi  için  12  adet  tahditli  ticari  taksi  plakası  ihalesi  yapılması  için  Büyükşehir  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesine ilişkin 30.01.2023 tarihli ve 74676 sayılı yazısı.

74.2/138- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Arifiye İstasyon Taksi Durağında faaliyet göstermesi için 7 adet  tahditli  ticari  taksi  plakası  ihalesi  yapılması  için  Büyükşehir  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesine ilişkin 30.01.2023 tarihli ve 74681 sayılı yazısı.
 
75.2/139- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Akyazı Fatih Mahallesi Terminal Taksi Durağında faaliyet göstermesi için 5 adet  tahditli  ticari  taksi  plakası  ihalesi  yapılması  için  Büyükşehir  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesine ilişkin 30.01.2023 tarihli ve 74678 sayılı yazısı.

76.2/140- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Sapanca Kurtköy Taksi Durağında faaliyet göstermesi için 5 adet  tahditli  ticari  taksi  plakası  ihalesi  yapılması  için  Büyükşehir  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesine ilişkin 30.01.2023 tarihli ve 74677 sayılı yazısı.
 
77.2/141- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi gereği sorumluluğumuzda olan ulaşım, toplu taşıma hizmetlerinde ve ulaşım üst ölçekli ana planların hazırlanması süreçlerinde akademik temelli tespitler yapmak, projeler geliştirmek, iş süreçlerinde verimi arttırmak amacıyla Sakarya Üniversitesi ile Belediyemiz arasında protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 07.02.2023 tarihli ve 75639 sayılı yazısı.
 
78.2/142- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, UKOME Şube Müdürlüğünce hazırlanan ''UKOME Uygulama Yönetmeliği'' nin görüşülmesine ilişkin 31.01.2023 tarihli ve 74874 sayılı yazısı.

79.2/143- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yönetici şirket olarak kurulacak olan Nehir Teknokent A.Ş.’ye, kurucu olarak % 6 pay oranı ile Belediyemizin katılabilmesine ilişkin 02.02.2023 tarihli ve 75230 sayılı yazısı.

80.2/144- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Kamu hizmetinin kesintiye uğramadan devam edebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin son fıkrasına göre kamu hizmetine doğası gereği kendiliğinden tahsis edilmiş olan ve fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkulleri ile ek listede banka adı ve IBAN numaralarıyla belirtilen banka hesaplarının belediyemiz kamu hizmetlerine tahsis edilmesine ilişkin 07.02.2023 tarih ve 75638 sayılı yazısı.

81.2/145- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde “Şehir Aydınlatma ve Kent Donatıları Şube Müdürlüğü” biriminin kurulmasına ilişkin 08.02.2023 tarih ve 75897 sayılı yazısı.

82.2/146- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında Akıllı Çözümler, Akıllı Şehircilik ve Akıllı Ulaşım sistemleri gibi uygulamalar çerçevesinde kurumumuzun görevleri kapsamındaki projelerde birlikte çalışılması ve stratejik işbirliği yapılması için TÜRKSAT ile protokol yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’ ye yetki verilmesine ilişkin 08.02.2023 tarih ve 75898 sayılı yazısı.
 
 
 
13.02.2023  TARİHLİ  MECLİS  TOPLANTISININ
                -İLAVE  GÜNDEMİ-
 
 
83.  2/147-  01.12.2022 tarihli ve 212 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporuna göre sehven eksik yazılan 12.12.2022 tarihli ve 11/626 sayılı meclis kararının  düzeltilmesi.
 
84.  2/148-Sosyal Hizmetler  Dairesi  Başkanlığının,  06.02.2023  tarihinde meydana gelen depremde zarar gören  Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep,  Şanlıurfa, Osmaniye, Hatay, Adana ve  Kilis  illerine  Belediyemizce;  ihtiyaç  duyulan  ayni  yardımların  yapılması ve  afetzedelere  gereği  gibi  ulaştırılması amacıyla Büyükşehir  Belediye  Başkanı  Ekrem  YÜCE’ye  yetki  verilmesine  ilişkin  10.02.2023  tarihli  ve  76044 sayılı  yazısı.
 
85.2/149-  Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz ile Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü arasında yapılacak protokol çerçevesinde kamulaştırma yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 13.02.2023 tarih ve 76229 sayılı yazısı.
 
86.2/150-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan KONUT SAKARYA İnşaat Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi’nin 200.000,00-TL (ikiyüzbinTL) olan mevcut sermayesinin 40.000.000,00–TL (kırkmilyonTL) nakit olarak artırılarak 40.200.000,00–TL’ye (kırkmilyonikiyüzbinTL) çıkartılması ve sermaye artışı işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 10.02.2023 tarih ve 76045 sayılı yazısı.
 
87.2/151- Pamukova Belediye Başkanlığının, Pamukova (köy) Mahallesi 5278 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 03.02.2023 tarihli ve 21 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03.02.2023 tarihli ve 7356 sayılı yazısı.
 
88.2/152- Karasu Belediye Başkanlığının, Karasu Kent Merkezi Revizyon Uygulama İmar Planında bulunan F25-20B-2C nolu plan notu paftasında tadilata ait 07.02.2023 tarihli ve 18 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08.02.2023 tarihli ve 32622 sayılı yazısı.
 
89.2/153- Karasu Belediye Başkanlığının, Karasu Sahil Kesimi Uygulama İmar Planında bulunan F25D-20B-3B nolu plan notu paftasında tadilata ait 07.02.2023 tarihli ve 19 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08.02.2023 tarihli ve 32622 sayılı yazısı.

 

×