Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

13.01.2020 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
Davet Yazısı
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 
13/01/2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
•Yoklama ve açılış.
09/12/2019 tarihli Meclis Kararları.
 
1.1/1-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/595 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Sakarya İli, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinden 6.2 Kırsal Yerleşme Alanları maddesine hüküm eklenmesi şeklinde hazırlanan plan hükmü değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
2.1/2-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/599 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 13.11.2019 tarih ve E.35494 sayılı yazısı ve eki talebine istinaden SGK Kavşağı ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
3.1/3-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/597 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Şeker Mahalle, Şeker Sokak ve 824 nolu sokak arasında kalan Barış Manço Çocuk Parkının bulunduğu alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
4.1/4-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/596 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 629 ada, 880 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
5.1/5-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/598 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 3602 ada, 1 nolu parsel ile 3617 ada, 1 nolu parsele yönelik Adapazarı Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
6.1/6-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/249 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.03.2019 gün ve 3/39 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Süleymanbey, Köprübaşı, Karaköy, Rüstemler, Taşlık ve Çökekler Mahallelerinin Kırsal Alan Sınırına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Göktepe Mahallesi Kırsal Alan Sınırına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/01/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
7.1/7-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarihli, 9/492 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi, 1379 ada ile 1380 nolu ada arasında bulunan fiilen park alanı olarak kullanılmakta olan alanın 503 m².lik kısmı ile 1433 ada, 3 nolu parselin 97 m².lik kısmına ve İstiklal Mahallesi, 8121 nolu parsel ile 8674 nolu parsel arasında bulunan 1090 m².lik kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
8.1/8-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarihli, 9/493 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 132 ada, 1 nolu parselin bir kısmı, 132 ada, 2 nolu parselin bir kısmı, 132 ada, 6 nolu parselin bir kısmı ve 132 ada, 14 nolu parselin bir kısmına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/01/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
9.1/9- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/600 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, D-650 Karayolu ile Küpçüler Caddesinin kesişiminde yer alan “Katlı Kavşak Projesi”nin imar planında kalan kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
10.1/10- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2019 tarihli, 10/568 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, İkbaliye Mahallesi, 346-347-348-349-350-351-352-353-359-360-361-362 ve 363 nolu parseller ve Necatipaşa Mahallesi 937 ada, 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Tadilatı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve İlavesinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
11.1/11- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/601 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Altındere Mahallesi, Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan 184 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
12.1/12- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/602 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, 1458 ve 1280 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
13.1/13- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/627 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi Sanayi Alanına ilişkin hazırlanan Akyazı İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
14.1/14- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/603 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.11.2019 tarih ve 91 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 292 ada, 19 sayılı parseldeki “Sağlık Tesisi Alanı”na yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
15.1/15- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2019 tarihli, 6/326 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2622 ada 20 nolu parsele ilişkin alınan Sakarya 1. İdare Mahkemesi’nin E:2017/1033, K:2019/134 sayılı kararı ile Sakarya 2. İdare Mahkemesi’nin E:2018/49, K:2019/210 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
16.1/16- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/606 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 891 ada, 11 nolu parsel ve 895 ada, 2 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
17.1/17- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2019 tarihli, 3/200 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1082 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15 ve 16 nolu parseller, 1083 ada, 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 nolu parseller ve 1084 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13 ve 14 nolu parseller için Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
18.1/18- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/607 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2019 tarih ve 2019/55 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 760 ada, 6 ve 7 nolu parseller ve 761 ada, 7 ve 8 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
19.1/19- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/616 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Taraklı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.11.2019 tarih ve 2019/44 sayılı kararı ile uygun görülen, Taraklı İlçesi, Hacımurat Mahallesi, 3006-3062 ve 3063 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
20.1/20. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2019 tarihli, 11/623 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlı Mimari Estetik Komisyonu Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin ekte düzenlendiği şekliyle usule ve mer’i mevzuatlara uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/12/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
21.1/21.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 590 ada 53 parsele ilişkin hazırlanan 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Çark Kışlasının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ile Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 590 ada 53 parsele ilişkin hazırlanan 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Çark Kışlasının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/01/2020 tarih ve  406 sayılı yazısı.
 
22.1/22.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih ve 13/145 sayılı kararı ile uygun görülerek kabul edilen Adapazarı İlçesi, Pabuçcular Mahallesi 190 ada 19 nolu parsele yönelik belediyesince hazırlanan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/01/2020 tarih ve  407 sayılı yazısı.
 
23.1/23.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, Millet Bahçesi Projesi kapsamında ulaşım ve yeşil alan sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/01/2020 tarih ve  395 sayılı yazısı.
 
24.1/24.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 4863,4862,11086,11087,18014 nolu parsellerin doğusu, 16584, 16585, 17999, 4855, 14625 nolu parsellerin batısında bulunan kadastral boşluk ve  6752, 6730, 6786, 6787, 6729, 6790, 6785, 6816, 6815, 6817, 6818, 6814, 6813, 6731, 6751, 6810, 6811, 6812 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/01/2020 tarih ve  394 sayılı yazısı.
 
25.1/25.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi, D100 karayolunun güneyinde bulunan Rekreasyon ve Ticaret Alanları ile ulaşım ağının yeniden düzenlenmesine yönelik Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2019/42 nolu iptal kararına istinaden Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/01/2020 tarih ve  393 sayılı yazısı.
 
26.1/26.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/11/2019 tarih ve 61 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince hazırlanan Yukarıdereköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06/01/2020 tarih ve  397 sayılı yazısı.
 
27.1/27.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan  İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/11/2019 tarih ve 62 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince  hazırlanan Meşeli Uzunköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06/01/2020 tarih ve  398 sayılı yazısı.
 
28.1/28-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan  İlçe Belediye Meclisi’nin 04/11/2019 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince  hazırlanan Dağyoncalı Mahallesi  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06/01/2020 tarih ve  399 sayılı yazısı.
 
29.1/29-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/12/2019 tarih ve 69 sayılı kararı ile uygun görülen Köprübaşı Mahallesi, 3585, 3586, 1522 nolu parsellerin yapılaşma şartlarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2020 tarih ve  178 sayılı yazısı.
 
30.1/30-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Çubuklu Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanı Sınırının yeniden belirlenmesine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/12/2019 tarih ve 70 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/01/2020 tarih ve  400 sayılı yazısı.
 
31.1/31.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/12/2019 tarih ve 71 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince hazırlanan Aşağıdereköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06/01/2020 tarih ve  396 sayılı yazısı.
 
32.1/32-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/11/2019 tarih ve 60 sayılı kararı ve  02/12/2019 tarih ve 73 sayılı düzeltme kararı ile uygun görülen Beşköprü Mahallesi, 18122 nolu parselin bir kısmı ile 16244 nolu parsel güneyinde bulanan kadastral boşluğun bir kısmının  “Park Alanı” bir kısmının ise “Dini Tesis Alanı” olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/01/2020 tarih ve  392 sayılı yazısı.
 
33.1/33-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Arabacıalanı ve Köprübaşı Mahalleleri, Süleyman Binek Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Bulvarı kesişim noktasında bulunan kavşak ve çevresine ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığı talebine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2020 tarih ve  179 sayılı yazısı.
 
34.1/34-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi, 1333 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2020 tarih ve  187 sayılı yazısı.
 
35.1/35-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/12/2019 tarih ve 101 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi Seyfeler Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Plan Notlarına ilave yapılmasına yönelik değişikliğin görüşülmesine ilişkin 25/12/2019 tarih ve  40205 sayılı yazısı.
 
36.1/36- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/12/2019 tarih ve 102 sayılı kararı ile uygun görülen, Altındere Gündoğan Mahallesi, 101 ada 515 nolu parselden geçen 7.00 metrelik imar yolunun doğuya kaydırılmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 25/12/2019 tarih ve  40203 sayılı yazısı.
 
37.1/37- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/12/2019 tarih ve 103 sayılı kararı ile uygun görülen Altındere Osmanağa Mahallesi, 205 ada 3 – 4 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 ve 11 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2020 tarih ve  168 sayılı yazısı.
 
38.1/38- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 425 ada 4, 5 nolu parseller ve 892 ada 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilişkin teklifin görüşülmesine ilişkin 02/01/2020 tarih ve  185 sayılı yazısı.
 
39.1/39- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/12/2019 tarih ve 2019/61 sayılı kararı ile uygun görülen Hanlı/Sakarya Mahallesi, 1026 ada 7 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2020 tarih ve  184 sayılı yazısı.
 
40.1/40- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Balkaya ve Nailiye Mahalleleri Kırsal Yerleşim Alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan askı süresinde (03.10.2019-04.11.2019) yapılan itirazlardan kabul edilen 3 adet itiraza yönelik Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih ve 2019/78 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/01/2020 tarih ve  410 sayılı yazısı.
 
41.1/41- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 4655 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2020 tarih ve  166 sayılı yazısı.
 
42.1/42- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü Belediye Meclisinin 03/12/2019 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen, Söğütlü İlçesi, Akarca Mahallesi, 376-377 nolu parsellere yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2020 tarih ve  167 sayılı yazısı.
 
43.1/43- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Karapürçek İlçesi ve Erenler İlçesi sınırları içinde bulunan Rüzgar Enerji Santralinde Şalt ve Türbin yerlerinde yapılacak olan değişikliğe yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/01/2020 tarih ve  175  sayılı yazısı.
 
44.1/44- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/11/2019 tarih ve 10/533 sayılı kararı ile onaylanan Kaynarca İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 6 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 06/01/2020 tarih ve  403 sayılı yazısı.
 
45.1/45- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisi’nin; 05/11/2019 tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun görülen 1191 nolu parsel ve 538 ada 2 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/01/2020 tarih ve  404 sayılı yazısı.
 
46.1/46- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2019 tarih ve 10/569 sayılı kararı ile Terminal Şube Müdürlüğünün 2020 Mali yılı ücret tarifesi onaylanmış, ancak terminal giriş-çıkış yapan araçların ücretlerinde ek tabloda belirtildiği şekli ile revize yapılmasına ilişkin 06/01/2020 tarih ve  414 sayılı yazısı.
 
47.1/47- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Küpçüler (Adalı Erenler) Mahallesinde, mülkiyeti Sakarya Tepekum Cami Derneğine ait 605 ada, 91 ve 224 nolu parsellerin tamamı ile hissedar oldukları 227 nolu parselin 3.024,94 m2 'lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (g) maddesindeki “Şartlı bağışları kabul etmek” hükmüne göre "mezarlık olarak" bedelsiz devir alınması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir  Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/01/2020 tarih ve  169 sayılı yazısı.
 
48.1/48- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Sakarya¬ Sabiha Gökçen Havalimanı arası yolcu taşıma ortak projesi kapsamında 1-54 BB 964, 2-¬54 BB 969, 3¬-54 BB 968, 4¬-BB 970, 5¬-54 BB 962, 6¬-54 BB 963  plakalı, 2015 model OTOKAR SULTAN MAXI CITY marka araçların 6 adedinin? ticaret mahkemesince tespit edilecek kıymet takdiri işleminin BELPAŞ tarafından yapılıp, ayni sermaye artışı olarak BELPAŞ’a devredilmesi, Sakarya-¬ Sabiha Gökçen Havalimanı arası yolcu taşıma ortak projesinin ortak bir protokolle yürütülmesi, iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/01/2020 tarih ve  181 sayılı yazısı.
 
49.1/49- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi  gereğince, Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğünün bütçesi ile birlikte Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlanmasına ilişkin 06/01/2020 tarih ve 402 sayılı yazısı.
 
50.1/50- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre personel çalıştırılması ve sözleşme ücretlerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığının yine aynı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanacak olan ücret tavanı aşmamak kaydıyla ücret tespiti ile, 375 sayılı KHK’nin ek 9. maddenin 9. fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine ilişkin 02/01/2020 tarih ve 182 sayılı yazısı.
 
51.1/51- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişikliğine ait III sayılı Cetvelin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (I) bendi hükmü gereği görüşülmesine ilişkin 06/01/2020 tarih ve 405 sayılı yazısı.
 
52.1/52- Belediyemiz Yazı  İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükmü gereği, Büyükşehir Belediyemizde Denetim Komisyonu teşekkülü için Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla beş üyenin seçilmesine ilişkin 25/12/2019 tarih ve 40207 sayılı yazısı.
 
    13/01/2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
53. 1/53-. Belediyemiz Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki yağmursuyu hatlarının ve tesislerinin projelendirilmesi, yağmursuyu hattı ve tesisi yapılacak alanların kamulaştırılması, bu tesislerin yapımı, işletilmesi, bakım ve onarımının yapılması hususunda SASKİ ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18(g) bendi, 2560 sayılı İSKİ Kanununun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince Yağmursuyu ortak hizmet protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 02/01/2020 tarih ve 170 sayılı yazısı.
 
54. 1/54-. Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünce İlimizde tarımsal üretimle uğraşan vatandaşlarımızın ürünlerini çeşitlendirmek, tarım alanlarını değerlendirmek ve refah seviyelerini artırmak amacıyla tarımsal malzemelerin temini hususunda; Kamu ihale Kanunu 2(a) bendi ile 3(a) bendinde belirtilen istisnaya dayanarak Sakarya Tarım Kredi Kooperatifinden doğrudan alım yapılması ve indirimlerden yararlanabilmek için Büyükşehir Belediyemizin Sakarya Tarım Kredi Kooperatifine üye olmasına ilişkin 09/01/2020 tarih ve 819 sayılı yazısı
 
55. 1/55-.Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının,  Fon ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Türkiye Koordinatörlüğü  Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yapılan, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2014 - 2020) dahilinde, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan'dan ortaklarla gerçekleşecek olan toplam 839.491,07 Euro bütçeli ve 71.479,30 Euro eşfinansmanlı "Let's Cycle at the Black Sea (Karadeniz'de Pedal Çevirelim)" projesi faaliyetinin uygulama ve yürütülmesi aşamasında sözleşme ve diğer dokümanları imzalamaya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE'nin yetkilendirilmesi ve Proje eşfinansmanın taahhüdünün yapılmasına ilişkin 10/01/2020 tarih ve 836 sayılı yazısı.
 
56. 1/56-. Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Yasal hükümlere göre doğası gereği kendiliğinden tahsis edilmiş olan ve fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkuller ile ekli listede banka adı, IBAN numaraları ve hesap adları belirtilen banka hesaplarının Belediyemiz kamu hizmetlerine tahsis edilebilmesine ilişkin 09/01/2020 tarih ve 814 sayılı yazısı.

57. 1/57-.Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının,  Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi için belirlenen ve belirlenecek olan hafriyat sahalarının işletim hakkının Büyükşehir Belediye Kanunun 26. Maddesi kapsamında; 3 (üç) yıl süreyle bedeli karşılığı BELPAŞ ve/veya SASAY A.Ş.’ye devredilmesi için her türlü işlemi yürütmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 09/01/2020 tarih ve 813 sayılı yazısı.
 
58. 1/58-. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Orman Bölge Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında 07.01.2020 tarihinde imzalanan Melen Bal Suyu Bal Ormanı Protokolü (Melen Botanik Vadisi) alanının bakım, onarım ve işletme çalışmaları; ilgili kuruluş, Belediye kuruluşları ve 3.şahıslara 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 09/01/2020 tarih ve 815 sayılı yazısı.
 
59. 1/59-. Belediyemiz Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının, Hukuk Müşavirliği görüşü alınarak hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı görev, çalışma usul ve esaslarına dair yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 09/01/2020 tarih ve 807 sayılı yazısı.
 
60. 1/60-. Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin; 06.01.2020 tarih ve 02 sayılı kararı ile onaylanan Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, G24B10B1C pafta, 6229 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Ferizli Belediye Başkanlığının 07.01.2020 tarih ve E.58 sayılı yazısı.
 
61. 1/61-. Karasu İlçesi, Aşağı İncilli Mahallesi, mülkiyeti Karasu Belediyesine ait 555 ada, 2 nolu parsel, 446 ada, 366 ve 162 nolu parseller ve 562 ada, 2 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına ait Karasu Belediye Başkanlığının 08.01.2020 tarih ve E.124870 sayılı yazısı
 

×