Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12/12/2016 Tarihli Aralık ayı Meclis toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI:                              
                                                             
                                                                                                                                       T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12/12/2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 Yoklama ve açılış.
 14/11/2016 ve 21/11/2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.
 
                                                                                                                                     GÜNDEM
 
1- 11/678-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/618 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi 1668 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 11/679-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/659 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1618 ada, 1 nolu parsel ile 1619 ada, 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik  teklifinin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar değişiklik teklifinin ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarının Onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Adapazarı Belediye Meclisi’nin 07.11.2016 tarih ve 11/149 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 11/680-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/658 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07.11.2016 tarih ve 11/145 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Nehrinin X:4,518,449,814-4,510,111.160, Y:535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan kesimindeki Rekreasyon Alanlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 11/681-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/620 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 589 ada, 194 nolu parsele ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2016 tarih ve 8/112 sayılı kararının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 11/682-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/631 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada, 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2016 tarih ve 8/113 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 11/683-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/622 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Adapazarı İlçe Belediyesine ait olan, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 521 ada, 743 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ve 1/1000 ölçekli plan Onama Yetkisinin Büyükşehir Belediyesine devrine dair alınan Adapazarı Belediye Meclisi’nin 03/10/2016 tarih ve 9/125 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/11/2016 tarihli Komisyon raporu.

7- 11/684-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/623 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 403 nolu parsele (eski 71-72-73 nolu parseller) yönelik Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
8- 11/685-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/625 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 190 ada, 19 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 9/129 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 11/686-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/624 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 475 ada, 18 nolu parsele ilişkin Adapazarı İlçe Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 9/128 sayılı kararının  kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 11/687-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/626 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 197 ada, 20 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 9/130 sayılı kararının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 11/688-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/630 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 23 ada, 29 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2016 tarih ve 8/115 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 11/689-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/627 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı İlçesi, Abalı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 908-914-915-1632 ve 1635 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Adapazarı Belediye Meclisinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine yönelik alınan 03/10/2016 tarih ve 9/127 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 11/690-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/633 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan ve Adapazarı İlçeleri İdari Sınırlarına göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Sınırlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 11/691-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/638 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1283 ada, 6 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 90 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 11/692-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/632 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.09.2016 tarih 8/481 sayılı kararı ile onaylanan, Serdivan İlçesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Notlarının Ağaçlandırılacak Alanlar ile ilgili hüküm değişikliğine yönelik yapılan 1 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
16- 11/693-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/634 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 16959 nolu parselin 130 m²’lik kısmı ve batısındaki kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
17- 11/694-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/635 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 nolu parsele yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
18- 11/695-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/636 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 498 - 499 - 501 ve 507 adaların arasında kalan kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 91 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
19- 11/696-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/639 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesinde bulunan 605 ada, 68 nolu parsel üzerinde hizmet binası yapımına yönelik olarak hazırlanan Belediye Hizmet Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
20- 11/697-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/663 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi, 323 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak işlenmesi teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
21- 11/698-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/528 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 300-651-780-850-851-852 ve 853 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
22- 11/699-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/642 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 601 ve 668 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 12.07.2016 tarih ve 2016/62 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
23- 11/700-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/646 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 03.11.2016 tarih ve 2016/47 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Küçük Söğütlü Mahallesi, 1173 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
24- 11/701-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/644 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 02.09.2016 tarih ve 2016/39 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 5175-5242-5194-5188-5225 ve 1014 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
25- 11/702-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/645 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 2016/41 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Cami Cedit Mahallesi, 5108 ve 5109 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
26- 11/703-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/661 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 19/09/2016 tarih ve 8/495 sayılı kararı onaylanan Geyve İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan - askı süresince yapılan 10 adet itiraz;  Geyve Belediye Başkanlığının yazısı ile sunulan 29 adet itiraz ve bu yazı eki ile Geyve ilçesi Mal Müdürlüğünün 3 adet talebi; Geyve Belediye Başkanlığının 14/11/2016 tarih ve 1976/1748 sayılı yazı ile sunulan 3 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
27- 11/704-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/647 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçe Belediye Meclisince alınan 03.10.2016 tarih ve 2016/45 sayılı kararı ile uygun görülen, Orhaniye Mahallesi, 39 ada, 144 ve 145 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
28- 11/705-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/648 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Taraklı İlçesi Yeniköy Mahallesi, 132 ada, 6 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/12/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
29- 11/706-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/656 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in hazırlanan metin üzerinde revize edilen şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
30- 11/707-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/11/2016 tarih ve 10/657 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı Ve Güvenliği İç Yönetmelik”in ekte düzenlendiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/11/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
31-11/708-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 358 ada 120 nolu parsele ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/12/2016 tarihli 1670 sayılı yazısı.
 
32-11/709-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Tığcılar Mahallesi, 604 ada 637, 639, 696 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 07/11/2016 tarih ve 11/146 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/12/2016 tarihli 2150 sayılı yazısı.
 
33-11/710-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 1458 ve 1459 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/11/2016 tarih ve 11/144 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 02/12/2016 tarihli, 2155 sayılı yazısı.
 
34-11/711-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 376 ada 24, 377 ada 1 ve 2, 378 ada 1, 379 ada 1 – 20 ve 27, 387 ada 7 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/11/2016 tarih ve 11/143 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/12/2016 tarihli, 2153 sayılı yazısı.
 
35-11/712-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 17867 nolu parsele ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine yönelik alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 107 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/12/2016 tarihli, 2135 sayılı yazısı.
 
36-11/713-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1188-1189-1190 nolu adaların yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait alınan, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 108 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/12/2016 tarihli ve 2119 sayılı yazısı.
 
37-11/714-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1279 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve 1281 ada 1-2-3-4 nolu parsellere yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2016 tarih ve 117 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/12/2016 tarihli ve 2170 sayılı yazısı.
 
38-11/715-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Otuzikievler Mahallesi sınırları içindeki 1466 ada 21 - 27 - 31 nolu parseller ile Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 470 ada 3 nolu, 472 ada 3 ve 4 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı - 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli plan onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine ait Serdivan Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 84 sayılı kararı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarih ve 9/567 sayılı kararı ile onaylanmış olup, plana İlan-askı süresince (20.10.2016 ve 18.11.2016) yapılan 3 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 05/12/2016 tarihli, 2149 sayılı yazısı.
 
39-11/716-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 2397 ada 4-5-6-7 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 71 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/12/2016 tarihli, 2156 sayılı yazısı.
 
40-11/717-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/05/2016 tarih ve 5/268 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına askı süresi (27/10/2016- 27/11/2016) içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 02/12/2016 tarihli,2136 sayılı yazısı.
 
41-11/718-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada 4 nolu, 113 ada 10 nolu parsel üzerinde Maliye Hazinesi adına tescilli olan (32 nolu bölme içinde) bulunan 9736.07 m2’lik alan ile İnönü Mahallesi, 77 ada, 12 – 13 ve 14 nolu parsellere ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/12/2016 tarihli, 2165 sayılı yazısı.
 
42-11/719-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 36 ada, 30 - 31 ve 241 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06/09/2016 tarih ve 90 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/12/2016 tarihli, 2164 sayılı yazısı.
 
43-11/720-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 63 ada, 954 – 955 – 956 – 957 nolu parseller ile 471 ada, 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 nolu (eski 246 ve 775 nolu parseller) parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin alınan Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih ve 91 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/12/2016 tarihli, 2163 sayılı yazısı.
 
44-11/721-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/03/2015 tarih ve 3/96 sayılı kararı ile onaylanan, Akyazı İlçesi 1/1000 Mevzii İmar Planı Plan Hükümlerinde 25. maddede yer alan “Ayrık Nizama Tabi Konut Alanlarında yeni oluşturulacak parsellerin derinliğinin 20.00 metreden, Bitişik Nizama Tabi Ticaret Alanlarında ise; 18.00 metreden az olamaz.” şeklindeki plan hükmünün kaldırılmasıyla ilgili Akyazı Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarih ve 104 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/12/2016 tarihli, 2152 sayılı yazısı.
 
45. 11/722-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Arifbey Mahallesi G24C03D1C pafta 1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830- 1831-1832-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844 ve 3211 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Arifiye Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarih ve 2016/64 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 06/12/2016 tarihli, 2167 sayılı yazısı.
 
46. 11/723-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Arifiye Mahallesi, 7386, 7244,7384, 8276, 7385 ve 7244 nolu parsellerin "Süs Bitkiciliği ve Fuar Alanı" olarak planlandığı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2013 tarih ve 7/222 sayılı kararıyla onaylanan, 21/10/2013 tarih ve 11/314 sayılı karar ile kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sakarya 2. İdare mahkemesinin kararları ile iptal edilmiş olup, mahkeme kararlarını yerine getirmek üzere İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 05/12/2016 tarihli, 2154 sayılı yazısı.
 
47. 11/724-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C3B ve G24C4A paftalarında yer alan 143, 144, 145, 146, 147, 148, 158, 159, 189, 190, 5520, 5521, 5522 ve 5523 nolu parsellere ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/12/2016 tarihli, 2166 sayılı yazısı.
 
48. 11/725-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Ferizli Mahallesi, 614-630-631-633-634-635-640-4135-4136-5019-2020-2021-2022-5298-5299-5300-5485-5486-5487 nolu parselleri kapsayan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ve bu değişikliğe ait onama yetki devrini içeren Ferizli Belediye Meclisinin 07/11/2016 tarih ve 69 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/12/2016 tarihli, 2151 sayılı yazısı.
 
49. 11/726-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Ferizli Belediye Meclisinin 07/11/2016 tarih ve 66 sayılı kararıyla uygun görülen 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/12/2016 tarihli, 2168 sayılı yazısı.
 
50. 11/727-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Ferizli Belediye Meclisinin 07/11/2016 tarih ve 67 sayılı kararıyla uygun görülen İnönü Mahallesi, 19 Pafta, 2551 nolu parsel üzerinden geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/12/2016 tarihli, 2169 sayılı yazısı.
 
51. 11/728-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1635 ada 1 nolu parseldeki 339 nolu iş merkezi 1. Kat 111 kapı nolu (Bağımsız Bölüm No:79) iş yerinin depo olarak kullanılmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bedelsiz tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine tahsisi ve tahsisi ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22/11/2016 tarihli, 3210 sayılı yazısı.
 
52. 11/729-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi (3,4 ve 5. fıkraları) sözleşmeli personel istihdamına imkan sağladığından Büyükşehir Belediyesinde cetvelde unvanı yazılı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 01/12/2016 tarihli, 2529 sayılı yazısı.
 
53. 11/730-. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan SBB-AKOM biriminin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesi hükmü gereğince İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğü olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 06/12/2016 tarihli, 1495752 Referans sayılı yazısı.
 
54. 11/731-. Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi gereği İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı olarak kurulacak,  Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğünün Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Uygulama Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 06/12/2016 tarihli, 1495905 Referans sayılı yazısı.
 
55. 11/732-Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 3064 ada 1 nolu parselde Belediyemiz tarafından "SBB İtfaiye Dairesi Başkanlığına 10 Araçlık Grup Amirliği Binası ve Harmanlık Spor Tesisi Yapımı İşi" kapsamında toplamda 237,86 m²’lik tek katlı yapılan müştemilatın 136.76 m²’lik kısmı Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılması amacıyla sürekli olarak tahsisinin yapılabilmesi için, İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzalamaya 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (h) bendine göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/12/2016 tarihli, 1368 sayılı yazısı.
 
56. 11/733-. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz 11.07.2016 tarih ve 7/447 sayılı Meclis Kararının 2016 yılı için geçerli olmaması ve Tahditli Servis Aracı (S) plakası hak sahiplerinden 2016 yılında tahakkuk eden bedellerin terkin, yapılan ödemelerin ödeme sahibinin varsa diğer borçlarına mahsup edilmesi ve borcu bulunmaması halinde iade edilmesine ilişkin 06/12/2016 tarihli, 2428 sayılı yazısı.
 
57. 11/734-. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Kaynarca Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 56 sayılı meclis kararı ile talep olunan, toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmayan araçlardan 54 YE 575 plakalı 1 adet otobüsün Kaynarca Belediyesine bedelsiz olarak devir edilmesine ilişkin 06/12/2016 tarihli, 2427 sayılı yazısı.
 
58. 11/735-. Belediyemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçe Belediyesine ait cenaze işlerinde kullanılan 54 PA 013 Plakalı 1987 model cenaze yıkama aracı, 54 PF 535 Plakalı 2007 model cenaze nakil aracı ve 54 PA 681 Plakalı 2011 model kasalı araçların, 6360 sayılı Büyükşehir yasası gereği cenaze ve cenaze nakil işleri Sakarya Büyükşehir sorumluluğuna geçtiğinden Belediyemize devrine ilişkin 06/12/2016 tarihli,1495523 Referans sayılı yazısı.
 
59. 11/736-. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 30/11/2016 tarihli, 618 sayılı yazısı talep olunan 1 Adet Liftli Çekicinin, 2016 Mali yılı bütçesinde yer alan 237 sayılı taşıt kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir mevcut (T1) cetvelinin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ihtiyaçlarının eki liste doğrultusunda revize edilmesini, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4.2 maddesi gereğince ihtiyaç duyulan 1 adet Liftli Çekicinin alınarak İl Emniyet Müdürlüğü Sakarya Güvenlik Hizmetleri Destekleme Derneği İktisadi İşletmesine hibe edilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/12/2016 tarihli, 1494305 Referans sayılı yazısı.
 
60. 11/737-. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Karasu Belediye Başkanlığının 01/12/2016 tarihli, 32143 sayılı yazısı ile talep olunan, Belediyemiz demirbaşı olan 54 BB 036 plakalı binek otonun Karasu Belediyesine bedelsiz olarak hibe edilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/12/2016 tarihli, 795 sayılı yazısı.
 
61. 11/738- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetinin görev süresi 20.01.2017 tarihinde sona erecek olup, Müteşebbis heyetinde belediyemizi temsil etmek üzere bir asil bir yedek üyenin seçilmesine ilişkin 11/11/2016 tarihli, 129 sayılı yazısı.
 
 
-12/12/2016 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

62.11/739.Arifiye İlçe Belediyesinin 05.12.2016 tarih ve 4234 sayılı yazısı ile Hanlıköy ve Sakarya Mahalleleri sınırlarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Küçük Sanayi” ve Ticaret Alanı” olarak planlanan alanlar içerisinde kalan mevcut yapılaşması konut yoğunluğu bulunan alanların “Konut Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
 
63.11/740.Adapazarı İlçesi, Kulaksız Mahallesi, 1.447.308 m² (144.73 ha) alana sahip 123 nolu parselin “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesine ilişkin Adapazarı Belediye Meclisinin 09.12.2016 tarih ve 13/163 sayılı kararı.
 
64.11/741-.Adapazarı İlçe Belediyesinin 09.12.2016 tarih ve 34369 sayılı yazısı ile Kulaksız Mahallesi, 1.447.308 m² (144.73 ha) alana sahip 123 nolu parselin “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” çalışmalarına yönelik olarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
 
65.11/742.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2016 tarih ve 4/125 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Hendek İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 192 ada, 35-145 ve 148 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan itiraz.
 
66.11/743.Arifiyeİlçe BelediyesininAdliye Mahallesi G24-C-07-C ve G24-C-08-D pafta, 2622 ada, 53 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait 08/12/2016 tarihli 4300 sayılı yazısı.
 

×