Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.11.2018 Tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
Davet Yazısı
 
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12/11/2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 
- Yoklama ve açılış.
- 08/10/2018 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
 
 
1.10/663-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/634 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 1376 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
2.10/664-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/635 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 644 ada, 4 nolu parselin ve 4300 ada, 1 nolu parselin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
3.10/665-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/636 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1561 ada, 1 nolu parsel, 1562 ada, 1 nolu parsel, 1563 ada, 1 nolu parsel ile 1564 ada, 1 nolu parselin tamamı ve tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
4.10/666-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/638 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih ve 9/123 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi,  Maltepe Mahallesi, 673 ada, 1 nolu parsel ile 674 ada, 8 nolu parsel arasında kalan 10 m. genişliğinde imar yolunun kaldırılmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
5.10/667-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/639 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih ve 9/126 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi ve Karaman Bağlantı Yolu ve Yakın Çevresini kapsayan yaklaşık 118 ha. alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
6.10/668-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/640 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 15279 nolu parsel ve bitişiğinde bulunan kadastral boşluk ile 2242 ada, 1 nolu parsel ile 18576-18577-14882-14883 ve 14884 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
7.10/669-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/642 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih ve 70 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6552- 6554 nolu parseller ile 9591-7381 ve 7382 nolu parseller arasındaki imar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
8.10/670-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/500 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 04.06.2018 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1509 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
9.10/671-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/560 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi Plan Hükmü Maddelerine yapılan itirazlar ve İlave Plan Hükümlerine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükmü Değişikliklerinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
10.10/672-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarihli, 4/282 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi,  Başpınar Mahallesi, 192 ada, 24 nolu parseli kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
11.10/673-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/643 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesinden geçen TEİAŞ 154 Kv Osmanca-Adapazarı (yenileme) Enerji İletim hattının ve bazı direklerde yapılan değişikliklerin imar planına işlenmesine ait Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
12.10/674-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/644 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 04.07.2018 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 1348 ada, 6-8 ve 13 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
13.10/675-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/645 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 1336 adanın kuzey doğusunda yer alan kadastral boşluktaki 19 m2’lik AGDAŞ Regülatörünün Teknik Altyapı Alanı (Doğalgaz Dağıtım/İletim Tesis Alanı) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
14.10/676-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/646 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 04.07.2018 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 181 ada, 4 ve 49 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
15.10/677-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/647 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2018 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Mahmutbey Mahallesi,  495 ada, 3-4-5-6 ve 7 nolu parseller ile 102 ada, 67 ve 266 nolu parselleri kapsayan alanda imar yolunun kaydırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
16.10/678-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/564 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/06/2018 tarih ve 6/423 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi, (Seyfeler Mahallesi) 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde; Belediyemize yapılan itirazlar ile Akyazı Belediyesine yapılan itirazların reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
17.10/679-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/598 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı Belediye Meclisi’nin 07.09.2018 tarih ve 92 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi uygulama imar planları içerisinde ön, yan ve arka bahçelerde çekme mesafeleri içerisinde kapalı mekan oluşturmayan ve tüm cepheleri açık, katlı olmayan bağımsız bölüm veya bağımsız bölüm eklentisi niteliği taşımayan parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe bırakılmak kaydıyla asgari ölçülerde bina giriş merdiveni ve markizler yapılabilir” plan notunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına eklenilmesi talebinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
18.10/680-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/662 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.10.2018 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen Kırsal Yerleşme Alan sınırı içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan hükümleri ile plan açıklama raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
19.10/681-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/565 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2018 tarih ve 2/70 sayılı kararı ile onaylanan Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan- askı süresinde yapılan itirazlar, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/06/2018 tarih ve 6/424 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup; Planın değişen kısımlarına ilan-askı süresinde Belediyemize yapılan 2 adet itiraz ve Karasu Belediye Başkanlığının yazısı ile sunulan itirazların reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
20.10/682-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/649 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye ilçesi, Fatih Mahallesi, 132 ada, 2-3 ve 4 nolu parseller ile, 984 ada, 1 ve 2 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
21.10/683-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/569 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2018 tarihli, 2/74 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’na ilan askı süreci içerisinde yapılan, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 11.07.2018 tarih ve 2018/40 sayılı kararı ile kabul edilen iki adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
22.10/684-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/650 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Güney Planlama Alt Bölgesi ve Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planları “8.2 Maddesi ile, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 6.2 maddesinde yer alan Kırsal Yerleşme Alanları” başlıklı ilgili Plan Hükmü değişikliklerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
23.10/685-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/582 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14/05/2018 tarih ve 5/352 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali ilçe Merkezi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresince yapılan itirazlar, Kocaali Belediye Başkanlığının 10.07.2017 tarihli, 1584 sayılı yazı ekinde iletilen itirazların ve Kocaali Belediye Başkanlığının 30.07.2018 tarihli, 1004 sayılı yazısında belirtilen itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
24.10/686-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/651 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  31.05.2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazete Kararı ile 15.09.2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin 11. Fıkrasının (a) bendine istinaden 16 ilçe için yapılan otopark gruplandırmasının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
25.10/687-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi 312 ada 13 ve 15 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 02/11/2018 tarihli, 34827 sayılı yazısı.
 
26.10/688-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Ekizce Osmaniye Mahallesi, 2133 ada 30 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2018  tarihli,  5/318  sayılı  kararı  ile  onaylanan  1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planının  iptal edilmesine yönelik talebin görüşülmesine ilişkin 02/11/2018 tarihli, 34826  sayılı yazısı.
 
27.10/689-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarihli, 10/139 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4473 ada 5 ve 6 parsellerin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34723 sayılı yazısı.
 
28.10/690-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarihli, 9/124 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi 691 sayılı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/11/2018 tarihli, 34828 sayılı yazısı.
 
29.10/691-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 09/04/2018 tarih ve 4/232 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı  İlçesi,  Korucuk  Mahallesi,  1749  ada  3  nolu  parsel  ve  batısındaki  Park Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34716 sayılı yazısı.
 
30.10/692-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/527 sayılı kararı ile onaylanan, Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ile Kirişhane Caddesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi (01/10/2018 -01/11/2018) içerisinde yapılan bir adet itiraz dilekçesinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34719 sayılı yazısı.
 
31.10/693-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygun görülen, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin (6.2) maddesine istinaden hazırlanan Serdivan İlçesi, Orta Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/325 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Bahse konu Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan Serdivan Belediye Meclisince kabul edilen kısımlarının görüşülmesine ilişkin 02/11/2018 tarihli, 34821 sayılı yazısı.
 
32.10/694-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi, 16244 nolu parselin güneyinde, 1169 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde bulunan kadastral boşluğun 2983.00 m²’lik kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/11/2018 tarihli, 34822 sayılı yazısı.
 
33.10/695-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan  İlçesi,  32  Evler  Mahallesi, 1658-15466-15475-15476-15708-15709-15710-15711-15713-16442-16443 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 35002 sayılı yazısı.
 
34.10/696-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin;  01/10/2018  tarih  ve 74  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen İstiklal  Mahallesi  13513  nolu  parsel  ile  17182-17616-17617  nolu  parsellerin  kuzeyinde  bulunan kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34999 sayılı yazısı.
 
35.10/697-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin;  01/10/2018  tarih  ve 76  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen, Kemalpaşa Mahallesi 1976 ada 2 ve 3 nolu parseller, 1983 ada 1-2-3-4-5 nolu parseller,  14845, 14844,14843, 14913, 14914 nolu parseller  ile 2242 ada 1 nolu parselin batısında bulunan 185.00 m².lik kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34998 sayılı yazısı.
 
36.10/698-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01.10.2018 tarih ve 75 sayılı kararı ile uygun görülen, Esentepe Mahallesi 18060 ve 5606 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 35034 sayılı yazısı.
 
37.10/699-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin;  01/10/2018  tarih  ve 73  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen, Arabacı alanı 1363 ada 1 ve 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 35000 sayılı yazısı.
 
38.10/700-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/10/2018  tarih ve 72 sayılı kararı ile uygun görülen, Arabacı alanı 1285 ada 1 nolu parsel ile 9310-9311-9321-9322-4985 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 35003 sayılı yazısı.
 
39.10/701-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi sınırlarında kalan tarım alanı olarak planlanan alanının 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına uygun olarak konut alanı olacak şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34722 sayılı yazısı.
 
40.10/702-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 11788 no.lu parselin “Teknik Altyapı Alanı” gösteriminden “Küçük Sanayi Alanı (KSA)” gösterimine alınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34721 sayılı yazısı.
 
41.10/703-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/07/2018 tarih ve 2018/48 sayılı kararı ile uygun görülen Arifbey Mahallesi, 735 ada 1 nolu parsel ve 734 ada 19 nolu parseller için “Ticaret Alanı” olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’nın görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34989 sayılı yazısı.
 
42.10/704- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, iptal edilen mahkeme kararına istinaden Sapanca İlçesi Kurtköy Dibektaş Mahallesi, 4 pafta, 285 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 02/11/2018 tarihli, 34825 sayılı yazısı.

43.10/705- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Kırkpınar- Soğuksu Mahallesi, 1581, 1665 ve 2924 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34713 sayılı yazısı.
 
44.10/706- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi 306 nolu parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34992 sayılı yazısı.
 
45.10/707-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/09/2018 tarih ve 2018/66 sayılı kararı ile Kabul edilen, Sapanca İlçesi,    Kuruçeşme Mahallesi, 256,257,258,259  nolu  parsellerin  kuzeyinden  geçen  7.00 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34714 sayılı yazısı.
 
46.10/708-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/07/2018 tarihli, 2018/50 sayılı kararı ile kabul edilen, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, Dereiçi mevkii, 76 nolu parselden geçecek şekilde 7.00 metrelik imar yolu planlanmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34730 sayılı yazısı
 
47.10/709-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/09/2018 tarih ve 2018/64 sayılı kararı ile kabul edilen, Sapanca İlçesi, İzmit Caddesinde bulunan Konut Altı Ticaret Alanlarında (M1) yapılaşma koşullarının değiştirilmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34715 sayılı yazısı.
 
48.10/710-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/09/2018 tarih ve 2018/65 sayılı kararı ile kabul edilen, Sapanca İlçesi,   Kuruçeşme Mahallesi, 240,241 ve 242 nolu parsellerin batı ve güneyinden geçen 7.00 metrelik imar yollarının kaldırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34725 sayılı yazısı.
 
49.10/711-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 05/06/2018 tarih ve 41 sayılı kararı ile 2 münferit noktada uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklerinin ve 1 adet Plan notu ilavesinin görüşülmesine ilişkin 02/11/2018 tarihli, 34823 sayılı yazısı.
 
50.10/712-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mahkeme kararına istinaden Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi, 155 ada, 7 nolu parsele ilişkin  hazırlanan  1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Plan  değişikliği  teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 35031 sayılı yazısı.
 
51.10/713-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taraklı İlçesi, Yusufbey Mahallesi’nde KM:13+542-24+769 güzergâhları kamulaştırma koridorunun işlenilmesine yönelik Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nce hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34995 sayılı yazısı.
 
52.10/714-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taraklı İlçe Belediye Meclisi’nin, 09.10.2018 tarih ve 2018/60 sayılı kararı ile uygun görülen, Hacımurat Mahallesi, 3261 no’lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/11/2018 tarihli, 34820 sayılı yazısı.
 
53.10/715-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Harmantepe Mahallesi, 289 nolu parselin 7.000,00 m2’lik kısmında Mera Kanununun 14. maddesi kapsamında mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere kamu yatırımı kararı alınmasına ilişkin 11/10/2018 tarihli, 32251 sayılı yazısı.
 
54.10/716-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 15 pafta, 15 ada,  12 nolu 3.233,00 m2 yüzölçümlü parselin 5216 sayılı Belediye Kanununun 7-s ve Ek Madde 2 hükmü uyarınca mezarlık olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Belediyemize devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 15/10/2018 tarihli, 32433 sayılı yazısı.
 
55.10/717-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/g maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddeleri uyarınca Eski Zirai Donatım Fabrikasının bulunduğu alanın “Kent Park” olan isminin “Donatım Park” olarak değiştirilmesine ilişkin 30/10/2018 tarihli, 33908 sayılı yazısı.
 
56.10/718-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2016 tarihli, 10/649 sayılı kararı ile işletme hakkı 10 yıllığına BELPAŞ’a verilen Geyve Sosyal Gelişim Merkezi kantininin karlılık durumunun yeterli olmaması ve cirosunun giderlerini karşılayacak seviyede olmaması gerekçeleriyle tahsisin iptal edilmesine ilişkin 01/11/2018 tarihli, 34552 sayılı yazısı.
 
57.10/719-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 11.12.2017 tarih ve 11/760 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Seyahat Kartları Yönetmeliğinin 12.1 Maddesi gereği Yükseköğrenim öğrencileri kapsamında Ön Lisans ve Lisans programı öğrencilerine tanımlanan %30 öğrenci indiriminin, yalnızca belediye otobüslerinde geçerli olmak kaydıyla Yüksek lisans ve Doktora programında eğitim gören T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencileri de kapsayacak şekilde Seyahat Kartları Yönetmeliğinin revize edilmesine ilişkin 18/10/2018 tarihli, 33121 sayılı yazısı.
 
58.10/720-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Hollanda’nın Delft Belediyesinin 05.06.2018 tarihinde Belediyemize göndermiş olduğu mektupla Belediye Meclislerinin tüm Kardeş Şehir ilişkilerini feshetme kararı aldığını, buna göre Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2000 tarihli, 16/187 sayılı kararına istinaden Delft Belediyesi ile imzalamış olduğu “Kardeş Şehir Protokolü’nün” karşılıklı olarak feshedilebilmesi talebinin İçişleri Bakanlığı’nın 2005/36 sayılı Genelgesi gereğince görüşülmesine ilişkin 22/10/2018 tarihli, 33180 sayılı yazısı.
 
59.10/721-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesi’nin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 23.maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96 ve 97. maddeleri hükümlerine göre görüşülmesine ilişkin 30/10/2018 tarihli, 34296 sayılı yazısı.
 
60.10/722-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerinin Adapazarı, Serdivan, Erenler, Hendek, Akyazı, Karasu, Arifiye, Sapanca, Ferizli, Söğütlü, Karapürçek, Geyve, Pamukova, Kocaali, Kaynarca, Taraklı ) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59. maddesi hükümlerince hazırlanan ve ilçe belediye meclislerince onaylanan 2019 Mali yılı Gelir ve Ücret tarifelerinin görüşülmesine ilişkin 30/10/2018 tarihli, 34295 sayılı yazısı.
 
61.10/723-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gider Bütçe Tasarısı ile 2020-2021 yıllarına ilişkin bütçe tahminlerini içeren cetvellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin b bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesine göre görüşülmesine ilişkin 01/11/2018 tarih ve 34456 sayılı yazısı.
 
62.10/724-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ve 2020-2021 yıllarına ilişkin bütçe tahminlerini içeren cetvellerin görüşülmesine ilişkin 01/11/2018 tarih ve 34480 sayılı yazısı.
 
 
12/11/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
63. 10/725. Kocaali İlçe Belediyesinin 2018 Mali Yılı Ek Bütçesine ilişkin 08/11/2018 tarihli, 81 sayılı kararının görüşülmesi.
 
64. 10/726. Erenler İlçesi, Yeni Mahallesi, Toptancılar Çarşısı, 3757, 10345-10346-10347-10348-10349-10350-10351-10352-10353-10354-10355-10356-10357-10358-10359-10360-10361-10362-10363-10364-10365 sayılı parselleri kapsayan alanda mevcut teşekkül ile plan durumu arasında uyumsuzluğu gidermek üzere hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
 
65. 10/727. Adapazarı Belediye Başkanlığının 07.11.2018 tarih ve E.32568 sayılı yazısı ve eki ile; Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 945-1257-1834-1819 ve 2419 nolu parseller ile Tuzla Mahallesi, 4168 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarihli ve 12/156 sayılı kararı.
 
66. 10/728. Arifiye Belediye Başkanlığının 05.11.2018 tarih ve 212/320 sayılı yazısı ile; Arifiye Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 2018/71 sayılı kararı ile kabul edilen  Adliye ve Ahmediye Mahalleleri Uygulama İmar Planı, Plan Notları, Plan Açıklama Raporu.
 
67. 10/729. Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait Mercedes-Benz marka, 54 TV 926 tescil plakalı çift çeker çekici ile BMC marka 54 YU 603 tescil plakalı otobüsün Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe olarak talebine ilişkin Hendek Belediye Meclisinin 07/11/2018 tarihli, 59 sayılı kararı.
 
 

×