Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.11.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

Davet Yazısı
 
 
 
T.C
   SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12/11/2012 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
 
 
                                     GÜNDEM
 
 
1-   11/334.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/03/2011 tarih ve 3/119 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 77 pafta, 531 ada, 18 nolu parselin Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 04/11/2010 tarihli E:2008/875 K:2010/945 sayılı karar hükümlerine uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/10/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
2-   11/335.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/10/2012 tarih ve 10/314 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 2307 ada, 102 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
3-   11/336.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/10/2012 tarih ve 10/315 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi,Güllük Mahallesi,1158 ada,5 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 03.09.2012 tarih ve 8/109 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/10/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
4-   11/337.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/10/2012 tarih ve 10/328 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Karaköy Mahallesi, Bağlar arkası Mevkii, 3 pafta, 141 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 01.10.2012 tarih ve 9/126 sayı ile aldığı kararın kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31/10/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
5-   11/338.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/10/2012 tarih ve 10/316 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi, G24B23D pafta, 448 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
6-   11/339.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/10/2012 tarih ve 10/318 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Hendek İlçesiBaşpınar Mahallesi, 125- 126- 127- 128- 129- 130- 131- 132- 133- 134- 135- 136- 137- 138- 139- 140- 141- 142- 143-  144- 157- 158- 159- 160- 161- 162- 163- 166- 186- 187- 188- 337- 338- 339- 340 ve 347 nolu adaları kapsayan düzenleme alanındaki bazı yapıların Kocaeli Kültür ve Turizm Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesinden dolayı hayata geçirilmesinin mümkün olamayacağından, Başpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nın iptaline ilişkin Hendek İlçe Belediye Meclisi'nin 07.08.2012 tarih ve 29 sayı ile aldığı kararla birlikte konuya ilişkin alınan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.02.2011 tarih ve 2/36 sayılı kararının iptal edilmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/10/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
7-   11/340.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/10/2012 tarih ve 10/319 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada, 10 no'lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17/10/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
8-   11/341.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/10/2012 tarih ve 10/320 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Fatih Mahallesi, 2 ada, 425 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 04/09/2012 tarih ve 44 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31/10/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
9-   11/342.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.03.2012 tarih ve 3/107 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 06.03.2012 tarih ve 13 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/11/2012 tarihli Komisyon raporu.

10-11/343.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.10.2012 tarih ve 10/321 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09.04.2012 tarih ve 4/126 sayılı kararı ile onaylanan Söğütlü İlçesi, Orta-Küçüksöğütlü-Camiicedit-Gündoğan-Rüstemler Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince 38 adet itiraz yapılmış olup, Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 06.09.2012 tarih ve 2012/29 sayı ile aldığı karar ile uygun görülmüş 13 adet itirazdan; sekiz adedinin reddine, üç adedinin kabulüne, iki adedinin ise değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/11/2012 tarihli Komisyon raporu.

11-11/344.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/10/2012 tarih ve 10/324 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen,İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan memurlara yönelik 21/10/2003 tarih ve 15/171 sayılı Belediye Meclisinin kararı ile kabul edilen Disiplin Yönetmeliği ve 10/04/2006 tarih ve 4/197 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak, 6111 sayılı Kanunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yapılan değişikliklere istinaden yeniden düzenlenen Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin yürürlükteki yasa ve mevzuatlara uygun olduğundan kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 15/10/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
12-11/345.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/10/2012 tarih ve 10/322 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 11/09/2012 tarih ve 8/118 sayılı kararındaki 2012 Mali Yılı Bütçesine cetvellerde belirtildiği şekilde 6.815.599,44 TL ek ödenek konulması incelenerek yürürlükteki mevzuatlara aykırı bir işleme rastlanmadığından kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16/10/2012 tarihli Komisyon raporu.

13-11/346.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/10/2012 tarih ve 10/325 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,Belediyemiz 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek fazlalığı bulunan tertiplerinden ilgili ödenek tertibine toplam 10.000.000,00 TL ödenek aktarılması talebinin kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 16/10/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
14-11/347.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Göktepe Mahallesi, 936 ve 937 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Mevzii İmar Planı talebinin görüşülmesine ait 23/10/2012 tarih ve 1388 sayılı yazısı.

15-11/348.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi,190 ada, 19 nolu parsel üzerindeki hasarlı binalar yıkılmış olup, Bölgenin Park Alanı ihtiyacını karşılamak için Resmi Kurum Alanında kalan 190 ada, 19 nolu parselin Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin Şehir Planlama Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ait 31/10/2012 tarih ve 1402 sayılı yazısı.
 
16-11/349.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 521 ada, 711 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 01/10/2012 tarih ve 9/127 sayılı kararının görüşülmesine ait 23/10/2012 tarih ve 1390 sayılı yazısı.

17-11/350.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 629 ada, 253 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 9/128 sayılı kararının görüşülmesine ait 23/10/2012 tarih ve 1391 sayılı yazısı.

18-11/351.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Orta Mahalle, 66 ada, 183 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 01/10/2012 tarih ve 9/129 sayılı kararının görüşülmesine ait 23/10/2012 tarih ve 1387 sayılı yazısı.

19-11/352.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi, 1186 ada, 10 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 9/131 sayılı kararının görüşülmesine ait 23/10/2012 tarih ve 1389 sayılı yazısı.

20-11/353.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2012 tarih ve 10/295 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 192 ada, 2 – 41 ve 42 nolu parseller ile 192 (sehven 193) ada, 43 nolu parselin bir kısmı "Eğitim Alanı'nda kalmakta olup, Eğitim Alanının Emsal:0,60 Hmax:10.50 m. olan yapılaşma şartlarının, emsal değeri aynı kalmak üzere yapı yüksekliği Hmax:10.50'den 15.00 m.'ye yükseltildiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi talebine ait 30/10/2012 tarih ve 1399 sayılı yazısı.
 
21-11/354.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Terelipınar Mevkii, 1551 ada, 3 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 102 sayılı kararının görüşülmesine ait 23/10/2012 tarih ve 1385 sayılı yazısı.

22-11/355.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 834 ada, 1 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 103 sayılı kararının görüşülmesine ait 23/10/2012 tarih ve 1381 sayılı yazısı.

23-11/356.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 183 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 104 sayılı kararının görüşülmesine ait 23/10/2012 tarih ve 1383 sayılı yazısı.
 
24-11/357.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 133 ada, 3 ve 10 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 105 sayılı kararının görüşülmesine ait 23/10/2012 tarih ve 1384 sayılı yazısı.

25-11/358.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Kirişhane Caddesi arasında kalan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 106 sayılı kararının görüşülmesine ait 23/10/2012 tarih ve 1380 sayılı yazısı.

26-11/359.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde "kuzeyinde 2065 sokak, batısında 2036 sokak, güneyinde Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, doğusunda Küpçüler Caddesi arasında kalan yaklaşık 18.4 hektar alanlı bölgede "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' ilan edilmesine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2012 tarih ve 58 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/10/2012 tarih ve 1398 sayılı yazısı.
 
27-11/360.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Akyazı İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/10/2012 tarih ve 1955-4791 sayılı yazısı ile, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 63 ada, 54 nolu, mülkiyeti Akyazı İlçe Belediyesi'ne ait olan parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ait 02/11/2012 tarih ve 1430 sayılı yazısı.
 
28-11/361-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 113 ada 10 nolu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait orman vasıflı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 09/10/2012 tarih ve 58 sayılı kararının görüşülmesine ait 23/10/2012 tarih ve 1382 sayılı yazısı.

29-11/362.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Bediltahirbey Köyü, G25A22D4A-B pafta, 102 ada, 64 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Sanayi Amaçlı İlave İmar Planına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02/10/2012 tarih ve 50 sayılı kararının görüşülmesine ait 31/10/2012 tarih ve 1403 sayılı yazısı.
 
30- 11/363.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediye Başkanlığının 01/11//2012 tarih ve 1988-4974 sayılı yazısı ile, Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebinin  görüşülmesine ait 05/11/2012 tarih ve 1440 sayılı yazısı.

31-   11/364.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02/10/2012 tarih ve 51 sayılı kararının görüşülmesine ait 05/11/2012 tarih ve 1439 sayılı yazısı.
 
32-   11/365.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Hanlı  Mahallesi, G24C30B4C-4D pafta,6367 nolu parselin Terminal Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Şehir Planlama Şube Müdürlüğünce hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/11/2012 tarih ve 1409 sayılı yazısı.

33-   11/366.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Cami Cedit Mahallesi, 1487 – 1488 - 1489 ve 4675 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 02/11/2012 tarih ve 1429 sayılı yazısı.
 
34- 11/367.-. Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/05/2012 tarih ve 5/233 sayılı kararı ile kabul edilen, "Akaryakıt İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik' ile "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar için İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik' lerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılabilmesi için 5393 sayılı Yasanın 18. maddesi hükümleri doğrultusunda incelenmesine ilişkin 02/11/2012 tarih ve 372 sayılı yazısı.
 
35- 11/368.-. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz personelinin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak için hizmet içi eğitiminin ilkelerini, planlama esaslarını, uygulama ve değerlendirme yöntemlerini belirlemek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214. maddesine dayanılarak hazırlanan "Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği'nin görüşülmesine ilişkin 18/10/2012 tarih ve 1322 sayılı yazısı.

36- 11/369.-. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ilk defa işe alınan aday memurların yetiştirilmesi için 2670 sayılı kanunla değişik 55. maddesi ve 27/06/1983 gün ve 18090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan aday memurların yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmeliğin 33. maddesine dayanılarak hazırlanan "Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Yönetmelik'in görüşülmesine ait 18/10/2012 tarih ve 1321 sayılı yazısı.

37-   11/370.-. Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Belediyemizce yapılacak olan Erenler Köprülü Kavşağın doğusunda kalan Sakarya Nehri Köprüsü yanında bulunan 'S.B.B.Sakarya Nehri Kıyısı 1. Etap Rekreasyon Alanı' projesinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 6.000.000.00 TLkredi alınması ve bu krediye ait her türlü işlemin yürütülebilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 05/11/2012-899 sayılı yazısı.
 
38-   11/371.-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Korucuk Mahallesinde yapımı gerçekleştirilen Korucuk parkın müştemilatı (Kafeterya, Piknik Alanı v.b. alanların)ile birlikte 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) bendine ve 5216 sayılı Kanunun 26. maddesine göre, Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ A.Ş. tarafından 10 yıllığına işletilmesi işi, kira bedeli, yıllık kira artış oranlarının tespiti ve elde edilecek gelirin belirlenmesi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 06/11/2012 tarih ve 486 sayılı yazısı.
 
39-   11/372.-. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2013 Mali yılına ait Gelir ve Ücret tarifelerinin görüşülmesine ilişkin 05/11/2012 tarih ve 963 sayılı yazısı.
 
40-   11/373.-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2014-2015 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine göre tetkiki hususunun görüşülmesine ilişkin 06/11/2012 tarih ve 260 sayılı yazısı. 2013 Mali Yılı Bütçe tasarısına (BURADAN) ulaşabilirsiniz.
 
41-   11/374.-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile bağlı İlçe Belediyelerinin 2013 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2014-2015 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine göre tetkiki hususunun görüşülmesine ilişkin 06/11/2012 tarih ve 261 sayılı yazısı.
 
 
 
                            

×