Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.10.2020 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 
12/10/2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
•Yoklama ve açılış.
10/08/2020 tarihli Meclis Kararları.
 
1.7/329-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/244 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Örentepe Mahallesi, Eyrek Mevkii, 2781 nolu parsel üzerinde hayvancılık amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
2.7/330-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli, 6/301 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 197 ada, 29 nolu parsel, 3067 ada, 1 nolu parselin güneyindeki ve Tekeler Mahallesi, 4735 ada, 1 nolu parsel, 4645 ada, 1 nolu parsel ve 4740 ada, 1 nolu parsel arasında kalan tescil dışı alana ilişkin belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/08/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
3.7/331-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli, 6/306 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.07.2020 tarih ve 6/53 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Şeker Mahallesi, Şeker Sokak ve 824 no’lu Sokak arasında kalan Barış Manço Parkına yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/08/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
4.7/332-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli, 6/304 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.07.2020 tarih ve 6/51 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 12 ada, 70 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/08/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
5.7/333-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli, 6/302 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 2530 ada, 379 nolu parsele yönelik Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 05/07/2020 tarihli 14570 sayılı talep yazısına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/08/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
6.7/334-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli, 6/305 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.07.2020 tarih ve 6/52 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 105 ada, 13 nolu parsele yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/08/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
7.7/335-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli, 6/307 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.07.2020 tarih ve 6/54 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 629 ada, 880 nolu parsele yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/08/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
8.7/336-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli, 6/303 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 6/50 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2363 ada, 1 nolu parselin güneyinde yer alan tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/08/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
9.7/337-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli, 6/308 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 6/55 sayılı kararı ile uygun görülen, Karaman Mahallesi, 3602 ada, 1 nolu parsel, 3617 ada, 1 nolu parsel ile tescil dışı alana ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/08/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
10.7/338-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli, 6/309 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın talebine istinaden, Serdivan Mezarlığı'nın kuzeyinde bulunan 20.00 m.lik imar yolunun 15.00 m. ye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/08/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
11.7/339-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli, 6/310 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun görülen, Vatan Mahallesinde bulunan ada kenarlarının düzeltilmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
12.7/340-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli, 6/311 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2020 tarih ve 25 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 132 ada, 18 nolu parselin doğusundaki terkli alan ile 132 ada, 6 ve 14 nolu parsellerin bir kısmına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
13.7/341-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli, 6/312 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2020 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1512 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 nolu parseller, 1513 ada, 9-10-11-12-13-14-15-16-21 ve 22 nolu parseller ve 1521 ada, 21 nolu parselin olduğu bölgede imar yolları ve ada kenarlarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
14.7/342-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli, 6/315 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 02.10.2019 tarih ve 64 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi, 10 nolu parselden geçen 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
15.7/343-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli, 6/316 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.07.2020 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Akyazı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan 1458 ve şahıs mülkiyetinde bulunan 1280 nolu parsellerin “T1 (Ticaret Alanı)”na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin plan notu ilave edilmesi şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
16.7/344-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/259 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçe Belediye Meclisinin 02.06.2020 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen, Kaynarca İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ile Plan Açıklama Raporunun ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
17.7/345-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2020 tarihli, 5/261 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Deprem ve Zemin Araştırma Şube Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte düzenlendiği şekliyle usule ve mer’i mevzuata uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/09/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
18.7/346- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli, 6/317 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna müştereken havale edilen, 13/07/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69. maddesinin 1. fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 6306 sayılı Kanunun 14. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Ek 5. maddesindeki hükmü gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunulması ve Resmi Gazetede yayımlanması için “Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği”nin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/09/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
19.7/347- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarihli, 6/321 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilen, Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesi 174 ada 2 parsel nolu 7.784,25 m2 yüzölçümlü ham toprak nitelikli taşınmazdaki Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı ½ hisse (1.392,13 m2), 375 ada 1 parsel nolu 5.407,93 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazdaki 897025/1837443 hisse (2.640,11 m2), 376 ada 1 parsel nolu 31.517,90 m2 yüzölçümlü üç katlı lojman binası ve arsası nitelikli taşınmazdaki 897025/1837443 hisse (15.386,79 m2), 376 ada 2 parsel nolu 7.114,52 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazdaki 897025/1837443 hisse (3.473,25 m2), 376 ada 3 parsel nolu 7.501,80 m2 yüzölçümlü dört katlı betonarme otel ve arsası nitelikli taşınmazdaki 897025/1837443 hisse (3.662,32 m2) olmak üzere toplam 26.554,60 m2 alan üzerine uygun görülmesi halinde 25.03.1994 yılında kurulan irtifak hakkı tesisi sözleşmesinin geçerliliğini koruyup korumadığı ve irtifak hakkı tesisi sözleşmesinin ilgili tapu siciline işlenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun olmayacağı  şeklinde tanzim olunan 05/10/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
20.7/348- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarih ve 4/198 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 20/02/2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde değişiklikler yapılmış olup, plan/plan ilavesi/plan değişikliklerinde 15/09/2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İmar Planı Değişikliklerine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” uygulamasının sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla, Gelir Tarife Cetvelinde Şehir Planlama Şube Müdürlüğüne ait kısım için hazırlanan ücret tarifesi değişikliğinin; ekteki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2020 tarihli Komisyon raporu.
 
21.7/349-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kuzey-Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hüküm değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22563 sayılı yazısı.
 
22.7/350-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi 1084-1085 parseller ve 1085 nolu parsel ile 40m.’lik yol arasında kalan alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22565 sayılı yazısı.
 
23.7/351-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 3154 ada 1 ve 2 nolu parselin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22537 sayılı yazısı.
 
24.7/352-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Örentepe Mahallesi, 734 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22536 sayılı yazısı.
 
25.7/353-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2020 tarih ve 5/216 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı 1/5000 Ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süreci içerisinde yapılan 2 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 29/09/2020 tarih ve 21947 sayılı yazısı.
 
26.7/354-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 05.08.2020 tarih ve 7/59 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 1655 nolu parsele ilişkin belediyesince hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22535 sayılı yazısı.
 
27.7/355-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Serdivan Mahallesi 18212 nolu parsele yönelik 06/06/2019 tarih ve 21600 kayıt nolu dilekçe sunulmuş olan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarih ve 9/610 sayılı kararı ile reddedilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği tekliflerinin mahkeme kararına istinaden görüşülmesine ilişkin 29/09/2020 tarih ve 21948 sayılı yazısı.
 
28.7/356- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 1934 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 29/09/2020 tarih ve 21949 sayılı yazısı.

29.7/357-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/09/2020 tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun görülen, Arabacıalanı Mahallesi, Millet Bahçesi Projesi kapsamında ulaşım ve yeşil alan sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/09/2020 tarih ve 21951 sayılı yazısı.
 
30.7/358-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/09/2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi,  Arabacıalanı Mahallesi 1379 ada ile 1380 nolu ada arasında bulunan fiilen park alanı olarak kullanılmakta olan alanın 929 m².lik kısmı ile 1433 ada 3 nolu parselin 97 m².lik kısmına ve İstiklal Mahallesi, 8121 nolu parsel ile 8674 nolu parsel arasında bulunan 1079 m².lik kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/09/2020 tarih ve 21950 sayılı yazısı.
 
31.7/359-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi Murat Soğancıoğlu Caddesi üzerinde 675 ada 7 sayılı parsel ile 676 ada 1 sayılı parsel arasında kalan park alanının, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Sosyal Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22564  sayılı yazısı.
 
32.7/360-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediye Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi 135 ada 1 parsel, Dilmen Mahallesi 13342 parsel, Yeni Mahalle 4946 parsel ve Yeni Mahalle 13157 parselin bulunduğu adanın Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince yençok değerinin belirlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22527 sayılı yazısı.
 
33.7/361-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 681 ada, 3 nolu parselde fırın amaçlı bina yapmak için bu alanın “Konut Alanı”ndan “Ticaret Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22532 sayılı yazısı.
 
34.7/362-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 07/11/2018 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 166 ada, 239 parsel ve 734 ada, 174 nolu parselde mevcutta bulunan Trafonun imar planına işlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/09/2020 tarih ve 21953 sayılı yazısı.
 
35.7/363-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 15/04/2020 tarih ve 64 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi, 1314 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nolu parseller ile Büyükdere Mahallesi 1471 ada, 1,2,3,4,5,6,7 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22530  sayılı yazısı.
 
36.7/364-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 05/08/2020 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi 1391 ada 18,43 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22538 sayılı yazısı.
 
37.7/365-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 05/08/2020 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 165 ada, 45-46-48-50-51-53-54-55-56-89-120 ve 166 ada 110-111-572 nolu parseller ile 278 ada 1 nolu parsellerden geçen 15.00 m.lik ve 20.00 m.lik imar yollarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22547 sayılı yazısı.
 
38.7/366-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 07/07/2020 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, G25-D-08-D-1-C Pafta, 4503950.04 - 4503943.89 yatay koordinatları ile 551642.56 - 551642.91 dikey koordinatları arasında 65.50 m2’lik alandaki “Trafo Alanı”na ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/09/2020 tarih ve 21940 sayılı yazısı.
 
39.7/367-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 04/08/2020 tarih ve 71 sayılı kararı ile uygun görülen, Seyfeler ve Akyazı Merkez Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları kesişiminde yer alan 12.00 ve 10.00 metrelik imar yolları ile imar adalarına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 29/09/2020 tarih ve 21939 sayılı yazısı.
 
40.7/368-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2020 tarih 4/170 sayılı kararı ile onaylanan Karasu İlçesi Kurudere Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresi içinde 3 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22546 sayılı yazısı

41.7/369-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca Belediye Meclisi’nin 02/10/2018 tarih ve 2018/74 sayılı kararı ile uygun görülen,Sapanca İlçesi, İkramiye Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/06/2019 tarih ve 6/298 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilan askı süresince yapılan ve Sapanca Belediye Meclisi’nin 02.07.2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararı ile uygun görülen 3 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 29/09/2020 tarih ve 21952 sayılı yazısı.
 
42.7/370-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 06/08/2020 tarih ve 2020/34 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Memnuniye Mahallesi 110 ada, 56 ve 57 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22549  sayılı yazısı.
 
43.7/371-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 06/08/2020 tarih ve 2020/35 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi 13 ada, 14 nolu parselden geçen 10.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22550 sayılı yazısı.
 
44.7/372-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe Meclisi’nin 02/07/2020 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun görülen  Gündoğan Mahallesi, 4655 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22553 sayılı yazısı.
 
45.7/373-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçe Belediye Meclisi’nin; 07/09/2020 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülen Geyve İlçesi, Karapürçek İlçesi ve Erenler İlçesi sınırları içinde bulunan Rüzgar Enerji Santralinin, Karapürçek İlçe sınırları içindeki Şalt ve Türbin yerlerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22554 sayılı yazısı.
 
46.7/374-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Safibey Mahallesi, 104 ada 79 (eski parsel no 4) nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzi Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22534 sayılı yazısı.
 
47.7/375-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 04/08/2020 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun görülen, Yayla Mahallesi, F25-c-18-d-1-a pafta, park alanı ve yol düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22548 sayılı yazısı.
 
48.7/376-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 04/08/2020 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen Yalı Mahallesi 12649 ve 12620 nolu parsellerin arasında yer alan imar yolunda bulunan refüj alanının bir kısmına “Trafo Alanı” planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22552  sayılı yazısı.
 
49.7/377-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, SASKİ ve Kocaali Belediye Başkanlığının talep yazıları doğrultusunda, Kocaali İlçesi Yalı Mahallesinde yer alan 25 m genişliğindeki yolların yeniden düzenlenmesi ve Teknik Altyapı Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22543  sayılı yazısı.
 
50.7/378-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Meclisinin 04/08/2020 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen, Ağalar Mahallesi 949 ve 12825 nolu parsellerin arasında yer alan imar planında “Park Alanı” olarak planlanan alanın bir kısmına “Trafo Alanı” planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22551 sayılı yazısı.
 
51.7/379-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Aşağıçarığıkuru Mahallesi 722 nolu parsel 30700,00 m2, Kazimiye Mahallesi 193 ada, 1 nolu parsel 1754,29 m2, Çağlayan (Necatipaşa) Mahallesi 899 ada, 15 nolu parsel 4321,07 m2, 900 ada 12 nolu parsel 4986,82 m2, 931 ada, 11 nolu parsel 609,22 m2  yüzölçümlü mezarlık nitelikli, Yağbasan Mahallesi 105 ada, 10 nolu parsel 3840,76 m2 yüzölçümlü metruk mezarlık nitelikli ve Kurtköy Mahallesi 135 ada, 1 nolu parsel  2290,00 m2 yüzölçümlü mezarlık nitelikli  taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere bedelsiz, şerh,beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek madde-2  hükmü gereğince Belediyemiz tarafından devir alınması, devir işlemleri için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22/09/2020 tarih ve 21343 sayılı yazısı.
 
52.7/380-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih ve 38 nolu kararı ile uygun görülen, Kaynarca Belediyesi adına kayıtlı, Kaynarca İlçesi Taşoluk Mahallesi G24.b.02.c.a pafta 270 parsel nolu 1467,00 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7¬-s ile Ek Madde-¬2 hükmü gereğince Belediyemiz tarafından devir alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18¬-e ve 75-¬d maddesine göre devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22/09/2020 tarih ve 21337 sayılı yazısı.
 
53.7/381-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, “Tarımsal Amaçlı Depolama Alanı” olarak kullanılmak üzere Belediyemize tahsisi talep edilecek olan, Erenler İlçesi Alancuma Mahallesi 829 ada, 2 nolu, 82.546,91 m2 yüzölçümlü mera vasıflı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediyemiz adına tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 sayılı Mera Kanunun 14-c maddesi gereğince kamu yatırımı kararı alınmasına ilişkin 29/09/2020 tarih ve 21943 sayılı yazısı.
 
54.7/382-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, “Lisanslı Depolama Alanı ve Rekreasyon Alanı” olarak kullanılmak üzere Belediyemize tahsisi talep edilecek olan, Erenler İlçesi Alancuma Mahallesi 585 nolu, 17.867,45 m2 yüzölçümlü mera vasıflı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediyemiz adına tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 sayılı Mera Kanunun 14-c maddesi gereğince kamu yatırımı kararı alınmasına ilişkin 29/09/2020 tarih ve 21945 sayılı yazısı.
 
55.7/383-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Hendek İlçesi, Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi, 17 nolu, 23.130,00 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin 6.000,00 m2’lik kısmının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-c maddesi gereğince mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22529 sayılı yazısı.
 
56.7/384-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Hendek İlçesi, Harmantepe Mahallesi, 186 nolu, 6.800,00 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin 2.750,00 m2’lik kısmının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-c maddesi gereğince mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22528 sayılı yazısı.
 
57.7/385-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Akyazı İlçesi, Bediltahirbey Mahallesi, 104 ada, 72 nolu, 330.601,82 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin 8.500,00 m2’lik kısmının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-c maddesi gereğince mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22526 sayılı yazısı.
 
58.7/386-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Karasu İlçesi, Paralı Mahallesi, 87 nolu, 151.250,00 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin 10.000,00 m2’lik kısmının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-c maddesi gereğince mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22531 sayılı yazısı.
 
59.7/387-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Adalı Erenler Mahallesi 26.m.1 pafta 135 ada 1 nolu 6.327,89 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli parsel üzerine kat irtifakı kurulu toplam yapı alanı 10.935,00 m2 olan Erenler Yaşam Merkezi binasının 13/07/2019 tarihinde Erenler Belediyesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan tahsis sözleşmesine göre 10 yıl süre ile 1. yıl aylık 56.000,00 TL bedelle ve sonrasında ki her yıl için % 10 artış olacak şekilde ödenebilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18-g ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-¬e ve 75-¬d maddelerine göre tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29/09/2020 tarih ve 21925 sayılı yazısı
 
60.7/388-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Adapazarı İlçesi İstiklal Mahallesi 585 ada, 403 nolu parseller üzerinde yapımı gerçekleştirilen, Sakarya İli Millet Bahçesi ile Millet Bahçesine ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi İşi Projesi kapsamında bulunan 4 nolu Satış Biriminin (7.50 m2) Süs Bitkisi Ürünleri Satış Hizmetinde kullanılmak üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine istinaden yıllık net gelirin % 5’i karşılığında Belediyemiz şirketi olan Sakarya Büyükşehir Fidancılık ve Peyzaj Sanayi Tic.A.Ş.’ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22/09/2020 tarih ve 21349 sayılı yazısı.
 
61.7/389-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Adapazarı İlçesi İstiklal Mahallesi 585 ada, 403 nolu parseller üzerinde yapımı gerçekleştirilen, Sakarya İli Millet Bahçesi ile Millet Bahçesine ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi İşi Projesi kapsamında bulunan 3 nolu Satış Biriminin (7.50 m2) Yöresel Ürünler Satışı Hizmetinde kullanılmak üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine istinaden yıllık net gelirin % 5’i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ A.Ş.’ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22/09/2020 tarih ve 21348 sayılı yazısı.
 
62.7/390-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1213 sayılı parsel üzerinde yapımı gerçekleştirilen, Karaman Engelsiz Millet Bahçesi Parkı içerisinde bulunan Kafeteryanın ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine istinaden yıllık net gelirin % 5’i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ A.Ş.ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22/09/2020 tarih ve 21351 sayılı yazısı.
 
63.7/391-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1431 ada 1 nolu taşınmaz önünde bulunan alana yerleştirilen büfenin, (9.00 m2) Süt 54 satış hizmetinde kullanılmak üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine istinaden yıllık net gelirin % 5’i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ A.Ş.ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22/09/2020 tarih ve 21352 sayılı yazısı.
 
64.7/392-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi Patates hali köşesinde  bulunan alana yerleştirilen büfenin (16.00 m2) Süt 54 satış hizmetinde kullanılmak üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine istinaden yıllık net gelirin % 5’i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ A.Ş.ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 22/09/2020 tarih ve 21350 sayılı yazısı.
 
65.7/393-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı ilçesi, Güllük Mahallesi, 961 ada, 14 nolu parsel 1.500,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre satışı, satış ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22566 sayılı yazısı.
 
66.7/394-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısı ile, Belediye Meclisimizin 12.01.2015 tarih ve 1/32 nolu ve Belediye Encümeninin 10.12.2015 tarih ve 576 nolu kararları ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü adına tahsisi yapılan, Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1514 ada 1 parsel nolu taşınmaz, 218 nolu iş merkezindeki toplam 23 adet işyerinin kullanılmaması nedeniyle tahsisinin iptal edilmesine ilişkin 22/09/2020 tarih ve 21339 sayılı yazısı.
 
67.7/395-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden hazırlanan II sayılı Memur Boş Kadro Değişikliğine ait cetvelin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (I) bendi hükmü gereği görüşülmesine ilişkin 29/09/2020 tarih ve 21923 sayılı yazısı.
 
68.7/396-Belediyemiz Yol Bakım ve Altyapı  Koordinasyon Dairesi Başkanlığının, 2020 yılı programında bulunan Geyve-Taraklı ilçelerinde üstyapısı bozulan mahalle yollarına beton yol yapılması için (37 km.) İller Bankası A.Ş.den 10.614.895 TL kredi kullanılması ve krediye ait tüm işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 29/09/2020 tarih ve 21941 sayılı yazısı.
 
69.7/397-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 02.07.2020 tarih ve  2020¬-123 sayılı kararı ile SEAH taksiye 10 araç ilave yapılarak 22 taksiye çıkarılması uygun görülmüş olup, Adapazarı İlçesi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi karşısında bulunan 12 adet olan SEAH taksiye, yeni yapılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine hizmet verecek şekilde çalışacak, ticari plakalı 10 aracın ilave edilmesi ile ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22558 sayılı yazısı.
 
70.7/398-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 02.07.2020 tarih ve 2020-122 sayılı kararı ile Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, Süleyman Binek Caddesi üzerine 10 araçlık taksi durağı oluşturulması uygun görülmüş olup, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, Süleyman Binek Caddesi üzerinde kurulacak taksi durağında çalışacak ticari plakalı 10 aracın belirlenmesiyle ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22559  sayılı yazısı.
 
71.7/399-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 02.07.2020 tarih ve 2020-124 sayılı kararı ile Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, Plevne Caddesi üzerine 6 araçlık taksi durağı oluşturulması uygun görülmüş olup, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, Plevne Caddesi üzerinde kurulacak taksi durağında çalışacak ticari plakalı 6 aracın belirlenmesiyle ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22557 sayılı yazısı.
 
72.7/400-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 02.07.2020 tarih ve 2020-120 sayılı kararı ile Serdivan İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine 10 araçlık taksi durağı oluşturulması uygun görülmüş olup, Serdivan İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzeri otel cephesinde kurulacak taksi durağında çalışacak ticari plakalı 10 aracın belirlenmesiyle ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22561 sayılı yazısı.
 
73.7/401-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 02.07.2020 tarih ve 2020-121 sayılı kararı ile Sakarya Üniversitesi, Esentepe Kampüsü girişine 10 araçlık taksi durağı oluşturulması uygun görülmüş olup, Sakarya Üniversitesi, Esentepe Kampüsü girişine kurulacak taksi durağında çalışacak ticari plakalı 10 aracın belirlenmesiyle ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22560 sayılı yazısı.
 
74.7/402-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 02.07.2020 tarih ve 2020-125 sayılı kararı ile Erenler İlçesi Çaybaşı Yeniköy Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerine 6 araçlık taksi durağı oluşturulması uygun görülmüş olup, Erenler İlçesi Çaybaşı Yeniköy Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde kurulacak taksi durağında çalışacak ticari plakalı 6 aracın belirlenmesiyle ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22556 sayılı yazısı.
 
75.7/403-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 02.07.2020 tarih ve 2020-02 sayılı kararı ile Hendek İlçesinden Yarıca Mahallesi ve Yeniköy Mahallesine yolcuların taşınabilmesi için 2 araçlık Özel Halk Otobüsü hattı oluşturulması uygun görülmüş olup, bu hatta çalışacak 2 araçlık Özel Halk Otobüsü ile ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22555 sayılı yazısı.
 
76.7/404-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 02.07.2020 tarih ve 2020-130 sayılı kararı ile Söğütlü İlçesi, Orta Mahalle, Atatürk Caddesi ile Hürriyet Caddesi kesişiminde bulunan Söğütlü Taksi Durağına 3 araç eklenerek 8 araca çıkarılması uygun görülmüş olup, 5 adet olan Söğütlü Taksi Durağına ilave edilecek olan 3 araçlık ticari plakanın satılması ve söz konusu taksi durağında çalışacakların belirlenmesi ile ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22562 sayılı yazısı.
 
77.7/405-Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Adapazarı İlçesi sınırları içerisinde “Ters Ev” binası yapılabilmesi için 15 yıla kadar sınırlı ayni hak tesisi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 06/10/2020 tarih ve 22825 sayılı yazısı.
 
78.7/406-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan “Sakarya Süs Bitkileri ile Güzelleşiyor” isimli proje teklifi hibe fonundan faydalanabilmek amacıyla Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na sunulmuş ve başarılı bulunmuştur. Projenin uygulanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 29/09/2020 tarih ve 21944 sayılı yazısı.
 
79.7/407-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Rize İli Çayeli İlçesi Madenli Belediyesi ile Belediyemiz arasında yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.maddesi (p) bendi gereğince kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 02/10/2020 tarih ve 22540 sayılı yazısı.
 
80.7/408-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 22.09.2020 tarih ve 185 sayılı kararı ile incelenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/a, 38/b ve 41. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/a ve 18/b maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 ve 11. maddelerine göre görüşülmesine ilişkin 29/09/2020 tarih ve 21957 sayılı yazısı.
 
 
12/10/2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
 -İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
81.7/409-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Güdümlü Proje Desteği çerçevesinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan “Seracılık Mükemmeliyet Merkezi” isimli projenin başvurusunun yapılması, başvurunun kabul edilmesi durumunda gerekli belgeleri imzalamaya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’ye yetki verilmesine ilişkin 09/10/2020 tarih ve 23178 sayılı yazısı.
 
82.7/410- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı biriminin kurulması; Belediyemiz bünyesinde mevcut bulunan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten; Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Cenaze ve Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün bütçesi ile birlikte,  kurulacak olan Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'na bağlanmasına ilişkin 09/10/2020 tarih ve 23255 sayılı yazısı.

83.7/411- Adapazarı Belediye Başkanlığının 06.10.2020 tarih ve 25049 sayılı yazısı ile; Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 05.10.2020 tarih ve 10/71 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı ilçesi, Çökekler, Göktepe, Karaköy, Köprübaşı, Rüstemler,  Süleymanbey ve Taşlık Mahallelerinin Kırsal Alan Sınırına yönelik Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2020 tarih ve 1/6 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.

84.7/412-Erenler Belediye Başkanlığının 07.10.2020 tarih ve 4803 sayılı yazısı ile; Erenler İlçesi Belediye Meclisi’nin; 05.10.2020 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükümlerinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğiyle uyumsuz bazı maddelerin yeniden düzenlenerek uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla, Plan Hükümlerinde değişiklik ve İlaveler.
 
85.7/413-Hendek Belediye Başkanlığının 09.10.2020 tarih ve 5265 sayılı yazısı ile; Hendek Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 93 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, İkbaliye Mahallesi, 9-13-14-15-17-370-411 ve 452 nolu parseller, 955 ada 2 nolu parsel ve Başpınar Mahallesi,172 ada, 35 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
 

×