Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12/10/2015 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

  DAVET YAZISI     
                                         
                                                                                                                         T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12/10/2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 Yoklama ve açılış.
 14/09/2015 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.

                                                                                                                    GÜNDEM
 
1- 10/466-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2015 tarih ve 9/405 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi Orhan Gazi Caddesi’ndeki SEDAŞ Kavşağı ve çevresine yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 10/467-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2015 tarih ve 9/396 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih ve 9/79 sayılı kararı ile uygun görülen, Tekeler Mahallesi, 783 ada, 41 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 10/468-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2015 tarih ve 9/398 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih ve 9/87 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada, 260-261-372-373 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 10/469-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2015 tarih ve 9/399 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.08.2015 tarih ve 9/88 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 589 ada, 194 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 10/470-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2015 tarih ve 9/400 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.08.2015 tarih ve 9/89 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 932 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 10/471-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2015 tarih ve 9/402 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.08.2015 tarih ve 9/91 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 1176 ada, 889 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 10/472-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2015 tarih ve 7/325 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi,1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının muhtelif bölgelerinde yapılan plan değişiklik tekliflerinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
8- 10/473-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/409 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2015 tarih 7/299 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi, Adalı Çaybaşıyeniköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 120 ada, 1 nolu parsel ile 121 ada 1 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresinde yapılan 3 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 10/474-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/464 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Bekirpaşa, Kozluk, Nakışlar, Pirahmetler ve Epçeller Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresince yapılan itirazlardan, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 09.09.2015 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun görülen 1 adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 10/475-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/410 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2015 tarih ve 5/219 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerindeki 3638 nolu parsel ve yakın çevresine ilan askı süresi içerisinde parsel sahiplerince yapılan itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 10/476-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/408 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler ilçesi, Erenler Mahallesi, 10845-10846-10847-10848-10849-10850-10851-10852-10853-10854-10855-10856-10857-10858-10859 nolu parsellere ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Plan değişikliklerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 10/477-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/463 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 09.09.2015 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, G24B24D pafta, 10503 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 10/478-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/462 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 09.09.2015 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, G24C04A paftasında Sakarya Caddesi ile 1234 Sokak arasındaki doğu-batı uzanımlı 15.00 m.lik yollar ve yeşil alanların düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 10/479-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/413 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi Yeni Mahalle, 110 ada, 17-18-19 parseller ve 613 ada, 2 nolu parselin doğusunda yer alan kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 10/480-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/274 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 06.05.2015 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Bayraktepe ve Rasimpaşa Mahalleleri, G25A-20C ve G25A-20D pafta, 383 ada, 4 nolu parsel, 384 ada, 2 nolu parsel, 385 ada, 1 nolu parsel, 386 ada, 1 nolu parsel, 388 ada, 1,2 ve 3 nolu parseller, 389 ada, 1,2 ve 3 nolu parseller, 390 ada, 3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parseller, 391 ada, 4 nolu parsel, 392 ada, 2,5 ve 6 nolu parseller, 770 ada, 6 ve 7 nolu parseller, 771 ada, 6 ve 7 nolu parseller, 772 ada, 5,6 ve 7 nolu parseller, 773 ada, 3,4,5 ve 6 nolu parseller, 819 ada, 6,7,8 ve 9 nolu parseller, 14 ada, 37,38,39,40,42 ve 43 nolu parseller, 315 ada, 1,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 nolu parseller, 823 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parseller, 397 ada, 1 nolu parsel, 398 ada, 1 nolu parsel, 399 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 400 ada, 1 nolu parsel, 401 ada, 1 nolu parsel, 402 ada, 1 nolu parsel, 769 ada, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 820 ada, 5,6 ve 7 nolu parseller, 821 ada, 6 nolu parsel, 14 ada, 46,47,48,200, 211 ve 212 nolu parseller, 326 ada, 1,2 ve 8 nolu parseller, 18 ada, 3,5,6,7,8,9,12,68,94,108,109,110,111,112, 113,124 ve 125 nolu parseller, 824 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller, 393 ada, 7 nolu parsel, 393 ada, 1,3,4,5,6 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/10/2015 tarihli Komisyon raporu.

16- 10/481-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/273 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 06.05.2015 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Yeni Mahalle, G25A-25B pafta, 707 ada, 6 ve 7 nolu parsele isabet eden “Park Alanı”nın 707 ada, 1 ve 12 nolu parsellerin doğusunda bulunan kadastral boşluğa kaydırılmasına ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
17- 10/482-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/427 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.06.2015 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Pazarköy Mahallesi, 128 ada, 53 ve 54 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
18- 10/483-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/428 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Aşağıkirazca Mahallesi 1 pafta, 60 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna bağlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi (10.06.2015-09.07.2015)içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
19- 10/484-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/415 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2015 tarih 6/262 sayılı kararı ile onaylanan, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 515,516 ve 537 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi (15.07.2015-13.08.2015) içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
20- 10/485-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/414 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu-Tepebaşı-Hasanpaşa Mahallelerini kapsayan) imar planı sınırları içerisinde G24D10A imar paftasında kalan, planlarda 15.00 metre genişliğinde olan imar yolunun daraltılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
21- 10/486-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/416 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2015 tarih ve 2015/56 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 16-17 pafta, 56 nolu (yeni 2482,2483,2484 ve 2485) nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
22- 10/487-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/417 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2015 tarih ve 2015/63 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 426 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
23- 10/488-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/418 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2015 tarih ve 2015/64 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 1 pafta, 342,343 ve 344 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
24- 10/489-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/419 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2015 tarih ve 2015/65 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, G4C06B2A pafta, 166 ada, 56 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
25- 10/490-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/420 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2015 tarih ve 2015/66 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, G4D10B2D pafta, 97 ada, 32 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
26- 10/491-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/421 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2015 tarih ve 2015/68 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 2877 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
27- 10/492-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/423 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.08.2015 tarih ve 2015/78 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Fatih Mahallesi, 5 pafta, 117 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
28- 10/493-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/425 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.08.2015 tarih ve 2015/81 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, G24C06A2D imar paftasında Serdar Sokak’ın Atatürk Caddesi ile kesişimine kadar her iki tarafındaki M1 (yol boyu ticaret) alanları ile Atatürk Caddesinin Ersin Caddesi ile Serdar Sokak’ın bitimi arasında kalan M1 (yol boyu ticaret) alanlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
29- 10/494-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/06/2015 tarih ve 6/288 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Soğucak ve Gündoğan Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
30- 10/495-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/431 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2015 tarih ve 5/227 sayılı kararıyla onaylanan Karapürçek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresince (10.06.2015-  10.07.2015) yapılan itirazlardan Karapürçek Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun görülen 13 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
31- 10/496-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/433 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin 04.05.2015 tarih ve 2015/35 sayılı kararı ile uygun görülen, Geyve İlçesi, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, 7 ada, 142 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
32- 10/497-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/434 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Estetik ve Sanat Kurulu Yönetmeliği”nin ekte düzenlendiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/10/2015 tarihli müşterek Komisyon raporu.
 
33- 10/498-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesinde bulunan şahıs mülkiyetindeki 629 ada 53 nolu parsele ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/10/2015 tarihli, 1493 sayılı yazısı.

34- 10/499-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/10/2015 tarihli, 1499 sayılı yazısı.
 
35- 10/500-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 25/11/2014 tarih ve 758 sayılı yazısı ile talep olunan, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi Ayçiçek Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/10/2015 tarihli, 1496 sayılı yazısı.
 
36- 10/501-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediyesi tarafından; şahıs mülkiyetindeki, Orta Mah. 1845 ada 3 nolu parselin konut alanından dini tesis alanına dönüştürülmesi şeklinde; hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/10/2015 tarihli, 1455 sayılı yazısı.
 
37- 10/502-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi, 184 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/10/2015 tarihli, 1491 sayılı yazısı.
 
38- 10/503-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli Belediyesi’nin 06.07.2015 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının muhtelif bölgelerinde ve plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 06/10/2015 tarihli, 1497 sayılı yazısı.
 
39- 10/504-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin 01.09.2015 tarih ve 2015/50 sayılı kararı ile uygun görülen, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 108 ada, 61 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/09/2015 tarihli, 1460 sayılı yazısı.
 
40- 10/505-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin 01.09.2015 tarih ve 2015/51 sayılı kararı ile uygun görülen, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 64 ada, 5 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/09/2015 tarihli, 1452 sayılı yazısı.
 
41- 10/506-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 02/10/2015 tarih ve 24309 sayılı yazısı ile, Mülkiyeti Toplu Konut İdaresine ait Sakarya İli Kocaali İlçesi sınırları içerisinde 117 ada 1 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/10/2015 tarihli, 1498 sayılı yazısı.
 
42- 10/507-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ve 97. maddeleri hükümlerine göre görüşülmesine ilişkin 14/09/2015 tarih ve 2153 sayılı yazısı.
 
43- 10/508-.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi Kabakoz Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan terminal alanının 5216 Sayılı büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin (l) bendine göre işletilmesi veya işlettirilmesi için Karasu İlçe Belediyesine devredilmesine ilişkin 07/09/2015 tarihli, 401 sayılı yazısı.
 
44- 10/509-.Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığının,5957 sayılı Kanunun 3. maddesinin 4. fıkrası ve 07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinin 1. fıkrasına göre Erenler İlçesi, Yeni Mahalle Sakarya Cad. No:367 adresinde bulunan Toptancı halinin İmar planlarında Hal Alanı olarak ayrılmış olan Arifiye İlçesi, Kirazca Mahallesi 60 nolu parsel adresine taşınmasına ilişkin 06/10/2015 tarih ve 187  sayılı yazısı.
 
45- 10/510-.Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğüne başvuran engellilerin sosyal durumlarını incelemek ve yerinde tespitte bulunmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet aracın 5393 sayılı Kanunun 85. maddesinin b bendi gereği alınmasına ilişkin 28/09/2015 tarih ve 157 sayılı yazısı.
 
46- 10/511-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun geçici 14. maddesi ile belirlenen esaslar dahilinde, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarda çalışmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki Kamu Görevlilerinin Yerel Yönetim Hizmet Kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2016 ve 2017 yılları kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme gereği Yetkili Memur Sendikası ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bağlı Kuruluşlar arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/10/2015 tarih ve 1554 sayılı yazısı.  
 
47- 10/512-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 17.09.2015 tarih ve 449 sayılı kararı ile incelenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18\a, 38\b ve 41. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7\a ve 18\b maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. ve 11. maddesince görüşülmesine ilişkin 05/10/2015 tarih ve 31 sayılı yazısı.
 
                                                                               -12/10/2015 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-
 
48.10/513.- Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı sınırları içinde kentin muhtelif yerlerinde plan değişiklikleri yapılması ve plan notlarında güncelleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarih ve 10/103 sayılı meclis kararı.
 
49.10/514.-Adapazarı İlçesi Süleymanbey Mahallesi 488 nolu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifine ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarih ve 10/102 sayılı meclis kararı.
 
50.10/515.-Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 617 ve 618 nolu adaların birleştirilmesi ile ilgili plan tadilatına ait Hendek İlçe Belediye Meclisinin 01/07/2015 tarih ve 45 sayılı meclis kararı.
 
 51.10/516.-Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi 457-459- ve 461 nolu adaların birleştirilmesi ve 459 ada, 9 nolu parselin Belediye Hizmet Alanına dahil edilmesi ile ilgili plan tadilatına ait Hendek İlçe Belediye Meclisinin 01/07/2015 tarih ve 46 sayılı meclis kararı.
 

×