Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.09.2022 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
Davet Yazısı
 
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
   12.09.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
 
•Yoklama ve açılış.
•18.07.2022 tarihli Meclis Kararları
 
1. 8/397-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/373 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaköy Mahallesi, 611 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25.08.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
2. 8/398-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarihli, 9/489 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Budaklar Mahallesi,  Kırsal Yerleşim Alanı Sınırına yönelik Belediyesince hazırlanan Kırsal Alan Sınırı ilavesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
3. 8/399-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2020 tarihli, 7/355 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18212 nolu parsele yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği tekliflerinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
4. 8/400- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/374 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 1929 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25.08.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
5. 8/401- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/375 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 18685 nolu parselin güneyinde yer alan yol ve park alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Serdivan Merkez Güney Planlama Alt Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25.08.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
6. 8/402- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/376 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri değişikliklerinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.09.2022 tarihli Komisyon raporu

7. 8/403- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2022 tarihli, 6/341 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 14 ada, 5-6-7-10-72-172-173 ve 174 nolu parseller ile 327 ada, 6-7 ve 8 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.09.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
8. 8/404- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/378 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Gündoğan Mahallesinde bulunan ve yaklaşık 28 ha.’lık alana yönelik kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25.08.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
9. 8/405- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/393 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi Pazarköy Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
10. 8/406- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/228 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 296 ada, 1 nolu parsel, 968 ada, 67-72 nolu parsellerde bulunan Park Alanı ve Eğitim Tesis Alanının yer değiştirmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
11. 8/407- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/380 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Hanlı/Hanlıköy Mahallesi 148 ada 1 nolu parsel ve terkli alanın bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifine ait dosyanın Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
12. 8/408-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/381 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 131 ada, 1 ve 2 nolu parseller ve terkli alanın bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25.08.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
13. 8/409-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/382 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2621 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 2622 ada, 18-19-21-22-23-24-25-26-27-28 ve 53 nolu parsellerin bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25.08.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
14. 8/410- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/383 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 532-533-1551 ve 1552 nolu parsellerin cephe aldığı 10 m.lik imar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan ve itiraz sonucu değiştirilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25.08.2022 tarihli Komisyon raporu.

15. 8/411- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/392  sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2022 yılı Gelir Tarifesindeki Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü kısmında revize yapılmasının uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.07.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
16. 8/412- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/391  sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek  verilmesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04.08.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
17. 8/413- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/394  sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek  verilmesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04.08.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
18. 8/414- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/395  sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek  verilmesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 05.08.2022 tarihli Komisyon raporu.

19. 8/415- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi 3180 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29.08.2022 tarihli ve 56629 sayılı yazısı.

20. 8/416-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 4249 ada 7 nolu parsel, 4262 ada 2 nolu parsel, 4260 ada 1 nolu parselin bir kısmı, 4253 ada 1 ve 2 parseller, 4255 ada 1-2-3-4-5-6 nolu parseller ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifine askı süresince yapılan 3 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 06.09.2022 tarihli ve 57305 sayılı yazısı.
 
21. 8/417- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 1509 ada 2 nolu  parselin doğusu ile 1472 ada 2 nolu parseli kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  teklifinin görüşülmesine ilişkin 23.08.2022 tarihli ve 56143 sayılı yazısı.
 
22. 8/418- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi  "Kırantepe Spor Tesisi Alanı"  yapılmak istenilen 17470 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin  görüşülmesine ilişkin 26.08.2022 tarihli ve 56485 sayılı yazısı.
 
23. 8/419- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi 2263-2264-3475 nolu parseller ve kuzeyindeki kadastral boşluk, 235 ada 1 nolu parselin batısındaki kadastral boşluk ve 233 ada 1 nolu parselin kuzeyindeki kadastral boşlukları kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 26.08.2022 tarihli ve 56489 sayılı yazısı.
 
24. 8/420- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 5281 nolu parsel ile 1826 ada 1 nolu parsel, 3041-3042-3043-3044 nolu parseller arasında bulunan 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 26.08.2022 tarihli ve 56598 sayılı yazısı.
 
25. 8/421- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2022 tarihli ve 3/165 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Kazımpaşa - Selahiye Mahalleleri 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile Kuruçeşme Mahallesi 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planına 2. ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 23.08.2022 tarihli ve 56142 sayılı yazısı.
 
26. 8/422- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, 1509 ve 1510 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Konut Alanı, Okul Alanı Park Alanları ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 24.08.2022 tarihli ve 56255 sayılı yazısı.
 
27. 8/423- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, Evliya Çelebi Caddesi Bağlantısı ve Riskli Yapı Dönüşüm Projesi için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.09.2022 tarihli ve 57308 sayılı yazısı.

28. 8/424- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, 730 ada 4 sayılı parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 06.09.2022 tarihli ve 57310 sayılı yazısı.

29. 8/425- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi AGDAŞ 105 No.lu Bölge Regülatörünün imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29.08.2022 tarihli ve 56628 sayılı yazısı.
 
30. 8/426- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy Mahallesi 116 ada 8 nolu parselin güneydoğusunda yer alan park ve otopark alanlarıyla ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29.08.2022 tarihli ve 56627 sayılı yazısı
 
31. 8/427- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Dereboğazı Mahallesi 45 ada, 28 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 26.08.2022 tarihli ve 56594 sayılı yazısı.
 
32. 8/428- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi, 1323 ada, 21 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.09.2022 tarihli ve 57291 sayılı yazısı.

33. 8/429-  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 165 ada 46 ve 47 nolu parseller ile ilgili Sakarya 2. İdare Mahkemesinin iptal kararı ve dosyasının görüşülmesine ilişkin 06.09.2022 tarihli ve 57290 sayılı yazısı.
 
34. 8/430- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2022 tarihli ve 6/323 sayılı kararıyla onaylanan Karasu İlçesi, Yalı Mahallesi Liman Bölgesi sınırları içinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yönelik hazırlanan plan değişiklik teklifine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 06.09.2022 tarihli ve 57292 sayılı yazısı.
 
35. 8/431- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2022 tarih ve 6/324 sayılı kararı ile onaylanan Karasu İlçesi, Darıçayırı Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 06.09.2022 tarihli ve 57306 sayılı yazısı.
 
36. 8/432- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mahallesi 575 ada 4 nolu parselde bulunan Park Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.09.2022 tarihli ve 57336 sayılı yazısı.

37. 8/433- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Yuvalıdere Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.09.2022 tarihli ve 57337 sayılı yazısı.
 
38. 8/434- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Aşağıaziziye  Mahallesi 294 ada 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilişkin teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.09.2022 tarihli ve 57334 sayılı yazısı
 
39. 8/435- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi Yukarıincilli Mahallesi 423 ada 9 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.09.2022 tarihli ve 57309 sayılı yazısı.
 
40. 8/436- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2022 tarih ve 4/218 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Karasu Sahil Kesimi Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan ve Karasu Belediye Meclisince kabul edilen itirazların görüşülmesine ilişkin 06.09.2022 tarihli ve 57307 sayılı yazısı.
 
41. 8/437- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi 2639 ada 1 nolu parsel ve 2642 ada 6 nolu parsele ilişkin belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.09.2022 tarihli ve 57137 sayılı yazısı.
 
42. 8/438- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi, 106 ada, 35-36-37 nolu  parseller, 107 ada 1-5 nolu parsel, 111 ada 5 nolu parsel ile bu alanda bulunan kadastral boşlukların bulunduğu 5 adet bölgeye ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 29.08.2022 tarihli ve 56625 sayılı yazısı.
 
43. 8/439- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oluru ile belirlenmiş sınıra uygun şekilde işlenmesine yönelik 1/100000 ve 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişiklik Teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.09.2022 tarihli ve 57298 sayılı yazısı.

44. 8/440- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçe Belediyesince hazırlanan Ferizli 1/5000 Ölçekli Kısmi Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.09.2022 tarihli ve 57304 sayılı yazısı.

45. 8/441- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Karaçam Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı, Plan notları Plan Açıklama Raporunun görüşülmesine ilişkin 18.08.2022 tarihli ve 55731 sayılı yazısı.
 
46. 8/442- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova ilçe merkezinde bulunan 4 adet bölgeye yönelik Belediyesince teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 29.07.2022 tarihli ve 53927 sayılı yazısı.
 
47. 8/443- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 6427-6428-6429-6436-8957-8958-9165-9166-9167-9168-9169 nolu parsellerin bulunduğu alana yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 24.08.2022 tarihli ve 56254 sayılı yazısı.
 
48. 8/444- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçesi, Caferiye Mahallesi 117 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29.08.2022 tarihli ve 56626 sayılı yazısı.
 
49. 8/445- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, “Sokak Hayvanları, Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin Genişleme Alanı” olarak kullanılacak olan Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi 167 nolu parselin uydu görüntüsünde belirtilen kısımlarının “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına  ilişkin 09.08.2022 tarihli ve 54784 sayılı yazısı.
 
50. 8/446- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, OSB  sınırları  içerisinde  kalan  ve mülkiyete konu taşınmazların  Bilim, Sanayi  ve  Teknoloji  Bakanlığınca  verilen  “Kamu Yararı  Kararı”na istinaden  kamulaştırma  iş  ve işlemlerinin  yapılabilmesi hususunda  Belediyemiz  ile  Sakarya  Otomotiv  ve  Metal  İhtisas  Organize  Sanayi Bölgesi  Bölge  Müdürlüğü  arasında protokol  yapılması  için  Büyükşehir Belediye  Başkanına  ve  Büyükşehir Belediye  Encümenine  yetki  verilmesine ilişkin 06.09.2022 tarihli ve 57295 sayılı yazısı.

51. 8/447-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sermayesinin tamamı Belediyemize ait BELPAŞ A.Ş.nin  sermaye arttırımının yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22.08.2022 tarihli ve 55957 sayılı yazısı.

52. 8/448- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sermayesinin % 45'i belediyemize ait FİDAN A.Ş.'nin sermaye arttırımının yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22.08.2022 tarihli ve 55958 sayılı yazısı.

53. 8/449- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,  2022  Mali  Yılı  Bütçesinde  yer  alan  T¬1  Cetveline  Mezarlıklar  Dairesi  Başkanlığının  ihtiyacı  doğrultusundaki  araçların işlenmesine ilişkin 12.08.2022 tarihli ve 55194 sayılı yazısı.

54. 8/450-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Ek Ödenek Tasarısının görüşülmesine ilişkin 05.09.2022 tarihli ve 57136 sayılı yazısı.
 
55. 8/451-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 26.08.2022 tarihli ve 56496 sayılı yazısı.
 
56. 8/452-Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca güncellenen AYKOME Yönetmeliğinin güncellenmesine ilişkin 06.09.2022 tarihli ve 57299 sayılı yazısı.

57. 8/453-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Moğolistan’ın Dornogobi Belediyesi ile kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05.09.2022 tarihli ve 57138 sayılı yazısı.

58. 8/454-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 33. Uluslararası İnşaat, İnşaat Malzemesi, İnşaat Araçları ve Madencilik Makineleri İhtisas BAUMA Münich Fuarına katılmak üzere 26-30 Ekim 2022 tarihleri arasında beş gün süreyle ALMANYA’ya gitmek üzere Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Talha ARSLAN, Fen İşleri Dairesi Başkanı Atilla TURAN, Yol Yapım Şube Müdürü Suat ETİK, Trafik Şube Müdürü Abdüssamet Hazar ÖKSÜZALİ ve Makine İkmal Şube Müdürü Halil ÇELİK’in görevlendirilmelerine ilişkin 06.09.2022 tarihli ve 57293 sayılı yazısı.
 
 
12.09.2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
               -İLAVE GÜNDEMİ-
 
         
59. 8/455- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2022 tarihli, 7/387 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi, 25 ada 48 nolu parsel ile 26 ada 25 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 07.09.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
60. 8/456- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) ile Sakarya Büyükşehir Belediyemiz arasında ‘Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme İşbirliği’ projesi kapsamında protokol yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 09.09.2022 tarihli ve 57688 sayılı yazısı.
61. 8/457- Adapazarı Belediye Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi 2495 ada 3 nolu parselin bir kısmı ile güneybatısında yer alan tescil dışı alanın yol olarak planlanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Adapazarı Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarihli ve 10/79 sayılı kararı ile değiştirilerek kabul edilmiş olup, ilgili kararın Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmesini içeren 06.09.2022 tarihli ve 25389 sayılı yazısı.
 
62. 8/458- Adapazarı Belediye Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 2022 mali yılı bütçesine 163.000.000,00 TL ek ödenek konulmasına ait 08.09.2022 tarihli ve 11/88 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 08.09.2022 tarihli ve 25812 sayılı yazısı.
 
63. 8/459- Teftiş Kurulu Başkanlığı yönetmelik taslağının uygun görüş alınabilmesi için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi yönünde onay alınmak üzere Meclis Kararı alınmasına ilişkin 09.09.2022 tarihli ve 57699 sayılı yazısı.
 
64. 8/460- Karasu İlçesi Aşağı İncilli Mahallesi 1638 ada 1 nolu parselin eğitim tesis alanına, 125 ada 51-52 ve 8 nolu parsellerin olduğu adaların sağlık tesis alanı olarak plan değişikliğinin yapılmasına ilişkin 12.09.2022 tarihli yazı.
 
65. 8/461- Karasu Belediyesinin 01.02.2022 tarihli ve 14 sayılı meclis kararıyla onaylanan Karasu Kent Merkezi Revizyon Uygulama İmar Planı plan hükümleri değişikliği F25D20B2D nolu paftada değişiklik yapılmasına ilişkin 12.09.2022 tarihli yazı
 

×