Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.07.2013 Tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

Davet Yazısı


T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12/07/2013 CUMA GÜNÜ SAAT 14.30’daBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 

         
-Yoklama ve açılış.
-08/07/2013 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin Okunması.

1- 9/263-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/255 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1617 ada, 1 nolu parseldeki “Ortaöğretim Tesis Alanı”na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 01.07.2013 tarih ve 7/101 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 09/07/2013 tarihli Komisyon raporu.

2- 9/264.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/257 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 66 ada, 146-147 ve 329 nolu parsellerdeki “Ortaöğretim Tesis Alanı”nın E:0.80 - katsayısı=2 kat olan yapılaşma değerlerinin E:1.20 - kat sayısı=4 kat olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 7/103 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 09/07/2013 tarihli Komisyon raporu.

3- 9/265.-. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, 28 Haziran 2013 tarihinde Libya Cumhuriyeti El Marj şehri ile belediyemiz arasında imzalanan iyi niyet anlaşmasının geliştirilerek, kentler arası ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, diplomatik ilişkilerin pekiştirilmesi kültürel ve tarihsel anlayış ve işbirliğini geliştirmek, uluslar arası ticareti teşvik etmek, bilgi birikimi ve karşılıklı deneyimlerin paylaşılması ve projeler gerçekleştirilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (p) bendine göre Libya Cumhuriyeti’nin El Marj Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla gerekli olan meclis kararının alınması ve protokol imzalanabilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki TOÇOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin 09/07/2013 tarih ve 373 sayılı yazısı.


×