Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.07.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

12.07.2010 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.07.2010 Pazartesi günü saat 14.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir 

- Yoklama ve açılış.
- 14/06/2010 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması ve oylanması 
 

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/04/2010 tarih ve 4/155 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün 15/03/2010 tarih ve 54/1180 nolu yazısı ile mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne ait Adapazarı, Şeker Mahallesi 585 ada 72 nolu 10.943 m².lik parselin Park Alanından Spor Alanına dönüştürülmesi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 05/04/2010 tarih ve 717 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 28/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/244 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin Yeni Mahalle 40 pafta 59 ada 1 nolu parselin A-2 yapı nizamlı Konut Alanından Emsal=1.00 olarak "M' Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 11/05/2010 tarih ve 45 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 18/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/245 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin İnönü Mahallesi 30 pafta 168 ada 99 nolu parselin de içerisinde bulunduğu Konut ve M1(yolboyu) Ticaret Alanından oluşan 168 ve 247 adaların "M' Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 11/05/2010 tarih ve 46 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 21/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/247 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin Osmanbey Köyü 1 pafta 888,890,894 nolu parsellerin Emsal=0.40 Hmax=6,50 m. olarak Mısır Kurutma Tesisi ve T.A.K.S.=0.30 K.A.K.S.=0.60 A-5/3-2 olarak Konut Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planını içeren; 11/05/2010 tarih ve 48 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 25/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/249 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 32 Evler Mahallesi 26 K I pafta 15916, 15917, 15918, 15919, 15920 nolu parsellerin Konut Alanından M1 (yolboyu) Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 03/05/2010 tarih ve 30 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 30/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/251 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin Kemalpaşa Mahallesi 30 pafta 6401 nolu parselin Üniversite Alanından çıkartılarak Yurt Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 03/05/2010 tarih ve 33 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 05/07/2010 tarihli Komisyon raporu, 

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/271 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin, Beşköprü Mahallesi 33 pafta 6289 ve 15735 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 07/06/2010 tarih ve 38 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 23/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/272 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin, Kemalpaşa Mahallesi 26 İ 3 pafta 16330 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 07/06/2010 tarih ve 39 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 25/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

9. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/05/2010 tarih ve 6/219 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin Taşkısığı Mahallesi 22 pafta, 924 nolu parselin 15.000,00 m².lik kısmının Emsal=0.60, Hmax=10.50 m. olacak şekilde İlköğretim Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planını içeren; 03/05/2010 tarih ve 5/37 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 30/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/262 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin Rüstempaşa Mahallesi Mehter Caddesi üzerinde bulunan parka "Talip TOPÇU Parkı' adının verilmesi talebini içeren; 03/05/2010 tarih ve 2010/20 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 02/07/2010 tarihli Komisyon raporu, 

11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/243 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 04/05/2010 tarih ve 35 sayılı kararının Cumhuriyet Mahallesi G25d-08-b-4-a pafta 39 ada 248 nolu parselin İlköğretim+Kültür Alanından "M' Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/02/2010 tarih ve 2/67 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki gibi 248 nolu parselin İlköğretim+Kültür Alanına ilave edilmiş şekli ile değiştirilerek uygun görüldüğüne dair tanzim olunan 05/07/2010 tarihli Komisyon raporu, 

12. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/246 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 11/05/2010 tarih ve 47 sayılı kararı ile, Ömercikler Mahallesi G25-d-08-a-4-b imar, 13 kadastral pafta 36 ada 58 nolu parselden doğu-batı istikametince geçen 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılarak parselin Konut Alanında kalan kısmının Spor Tesisi Alanına dahil edilmesi ve parselin batısından kuzey-güney istikametince geçen 10.00 m.lik imar yolunun 8.00 m.'ye düşürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği; ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekli ile uygun görüldüğüne dair tanzim olunan 23/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

13. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/270 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 07/06/2010 tarih ve 37 sayılı kararının Beşköprü Mahallesi 34 pafta 831 ada 2 nolu parsel ile 6631, 6632, 6633, 6634 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli Plandaki gibi değiştirilmiş şekli ile uygun görüldüğüne dair tanzim olunan 21/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

14. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/273 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin, Beşköprü Mahallesi G24-c-03-a-3-a pafta 3072 ada 3 nolu parselin Sanayi Alanından Akaryakıt-LPG İstasyonu Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 07/06/2010 tarih ve 40 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 28/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

15. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/250 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 03/05/2010 tarih ve 31 sayılı kararının Kemalpaşa Mahallesi 26 I 2 pafta 17453 nolu parselin Emsal=1.00 Hmax=10.50 m. olarak Konut Alanından Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği; Sosyal Tesis Alanlarının kamuya ait kullanım alanları olması ayrıca parselde öğrenci yurdu yapılacağı anlaşıldığından plan değişikliğinin; E=0.80, A-3 yapı nizamlı Özel Yurt Alanı olarak değiştirilmiş şekliyle uygun görüldüğüne dair tanzim olunan 02/07/2010 tarihli Komisyon raporu, 

16. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/252 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin Yeni Mahalle yatay 4512900 - 4513200, dikey 535100 - 535300 koordinatları arasında bulunan imar adasının M1(yolboyu) Ticaret Alanından M Ticaret Alanına, 10505 ve 10507 nolu parsellerin Konut Alanından M1 (yolboyu) Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 05/04/2010 tarih ve 20 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 18/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

17. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/255 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını içeren; 03/05/2010 tarih ve 30 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 25/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

18. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/253 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin Yeni Mahalle mülkiyeti Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait 4946,8001,8029 ve 9860 nolu parsellerde bulunan 7.00 m. ve 10.00 m.lik yolların kaldırılarak parsellerin kuzeyinde bulunan park alanının bir kısmının parsellerin güneydoğusundaki park alanına ilave edilerek Emsal=0,60 Hmax=Serbest olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 03/05/2010 tarih ve 28 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 21/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

19. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/278 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin, Bekirpaşa, Kozluk, Pirahmetler, Nakışlar ve Epçeller Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını içeren; 03/05/2010 tarih ve 29 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 23/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

20. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/254 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin 07/05/2010 tarih ve 35 sayılı kararı ile, Bağlar Mahallesi 1 pafta 795 nolu parselden geçen 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılarak, kuzey-güney istikametince geçen 7.00 m.lik yolun güzergahının değiştirilerek yeşil alanların birleştirilmesi şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği; ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekli ile uygun görüldüğüne dair tanzim olunan 23/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

21. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/277 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin 27 M II kadastral pafta 12014 nolu parselin Ticaret Alanından çıkartılarak Hmax:14.00 m., Emsal:1.2 olarak "Otel ve Konaklama Tesis Alanı'na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 11/06/2010 tarih ve 40 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 05/07/2010 tarihli Komisyon raporu, 

22. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/275 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin, G24-c-03-b-3-a imar, 27 M I kadastral pafta 11277 nolu parselin güneyindeki tescilsiz alanın konut alanından yeşil alana dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 11/06/2010 tarih ve 41 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 30/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

23. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/276 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin 11/06/2010 tarih ve 42 sayılı kararı ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 30/05/2002 tarih ve 8/129 sayılı kararı ile onaylanan Erenler 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında yer alan plan hükümlerine "Yol kotu altında kalan eğimli arazilerde kot farkından dolayı emsal yol kotuna kadar olduğundan çatı yol ile aynı seviyede olmaktadır. Şehircilik ve estetik açıdan oluşan çirkin görüntünün de giderilmesi için eğimli arazilerde eğimden dolayı yol kotu altında iskan edilebilir en fazla (1) kat kazanılabilir. Bu kat emsale dahil edilmez.' ibaresinin eklenmesi talebinin; raporda belirtildiği şekliyle uygun görüldüğüne dair tanzim olunan 02/07/2010 tarihli Komisyon raporu, 

24. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/257 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 07/06/2010 tarih ve 1180 sayılı yazısının, Konut Alanında kalan Adapazarı İlçesi Papuçcular Mahallesi 189 ada 130 nolu parsel ile M1(yolboyu) Ticaret Alanı ve Akaryakıt Alanında kalan 189 ada 300 nolu parsele Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanı lejantının işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin raporda belirtildiği şekliyle uygun görüldüğüne dair tanzim olunan 30/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

25. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/01/2010 tarih ve 1/38 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sapanca İlçesi Mahmudiye Orman Köyü 4 pafta 183 ve 642 nolu parsellerin Konut ve Yeşil Alan, 190 nolu parselin bir kısmının Konut Alanı, 184 nolu parselin bir kısmının Yeşil Alan olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve ilave İmar Planına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 04/01/2010 tarih ve 14 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 21/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

26. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/256 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 07/06/2010 tarih ve 1176 sayılı yazısının; Serdivan İlçesi 29 K 3 pafta, Ticaret ve Konut Alanında kalan 11159 ve 17469 nolu parsellere LPG Satış İstasyonu Alanı lejantının işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin raporda belirtildiği şekliyle uygun görüldüğüne dair tanzim olunan 28/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

27. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/263 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sapanca İlçe Belediye Başkanlığı'nın 04/03/2010 tarih ve 413 sayılı yazısına istinaden Sapanca, Gazipaşa Mahallesi sınırlarında ekli planda gösterilen bölgenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre "Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi' proje alanı olarak belirlenmesini içeren; 07/06/2010 tarih ve 1173 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 05/07/2010 tarihli Komisyon raporu, 

28. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/04/2010 tarih ve 4/152 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi Akıncılar Mahallesi 70 pafta 169 ada 16 nolu parselden geçen 10.00 m.lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 05/04/2010 tarih ve 724 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 25/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

29. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/248 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 14 kadastral pafta 37 ada 328 nolu parselde bulunan Akaryakıt İstasyonu Alanına LPG Lejantının ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 07/06/2010 tarih ve 1183 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 28/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

30. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/04/2010 tarih ve 4/160 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Erenler İlçesi G24-c-04-a-1-a pafta 135 ada 1 nolu parselin Park Alanından Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesi buna karşılık 25.00 m.lik yolun batısındaki Ticaret Alanına bitişik ağaçlandırılacak alanında park alanı olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 05/04/2010 tarih ve 719 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 02/07/2010 tarihli Komisyon raporu, 

31. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/268 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın,1/25.000 ölçekli Sapanca Gölü Havzası Çevre Düzeni Planı 7.2.1 nolu planlamaya ilişkin ilke ve koşullarda belirtilen bu uygulama hükmüne göre belirlenen ilke ve şartlar kapsamında Uygulama Hükümlerinin de İkinci Bölge, Üçüncü Bölge ve Dördüncü Bölge de tanımlanan Turizm Tesis Alanların da Hmax'ın yeniden düzenlenmesini içeren; 14/06/2010 tarih ve 1211 sayılı yazısının raporda belirtildiği şekliyle uygun görüldüğüne dair tanzim olunan 18/06/2010 tarihli Komisyon raporu, 

32. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Karapürçek İlçe Belediye Meclisi'nin G25D1 imar paftasında ekli kadastral paftada belirtilen 75 ha'lık alanda ilave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılmasına ait 01/07/2010 tarihli ve 22 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/07/2010 tarih ve 1321 sayılı yazısı. 

33. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin Aptibey Mahallesi isminin Karaaptiler Mahallesi olarak değiştirilmesini içeren 01/06/2010 tarih ve 2010/46 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 29/06/2010 tarih ve 511 sayılı yazısı. 

34. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın,  Arifiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, G24C07B pafta, 1858 ve 1859 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 05/07/2010 tarih ve 1323 sayılı yazısı. 

35. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın,  Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde kalan 26 M 4 pafta, 251 ada, 4 nolu parsel Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 05/07/2010 tarih ve 1324 sayılı yazısı. 

36. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/05/2010 tarihli ve 6/188 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca Gölü Havzası 1. Derece Doğal Sit Alanları ve 3. Derece Doğal Sit Alanlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 115 adet itirazın (46 adet Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sapanca İlçe Belediye Başkanlığı'nın 05/07/2010 tarihli ve 1365 sayılı yazısı ve eki ile 69 adet Sapanca Belediyesi'ne yapılmış olan itirazlar) görüşülmesine ilişkin 05/07/2010 tarih ve 1322 sayılı yazısı. 

37. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/08/2008 tarih ve 8/411 nolu kararı ile yürürlükte bulunan Estetik ve Sanat Kurulu Yönetmeliğinin 4. maddesinin (a) bendinin "Estetik ve Sanat Kurulu; en az 5 en çok 9 kişiden oluşan Kuruldur' ve 5. maddesinin ise "Kurul İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi ve Büyükşehir Belediye Başkanının Oluru ile oluşturulur' şeklinde değiştirilmesine ilişkin 05/07/2010 tarih ve 315 sayılı yazısı. 

38. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, Tekeler Mahallesi Karakamış Yılgın Yamaçları Mevkiinde yer alan Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının hizmet alımı ihalesi 2010 Aralık ayında sona ereceğinden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesi gereği yeni yapılacak hizmet alımı işi ihalesinin 3 yıllığına yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesine ilişkin 30/06/2010 tarih ve 143 sayılı yazısı. 

39. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediyesi'nin Görev Yetki ve Sorumlulukları ile ilgili 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin s bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden, defin ile ilgili hizmetlerin yürütüldüğü cenaze hizmet araçlarının, dizayn ve donanımlarının daha kaliteli hale getirilmesi, modellerinin standartlarının yükseltilmesi amacıyla cenaze nakil araçları hizmet alımı işi ihalesinin 3 yıllığına yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesine ilişkin 02/07/2010 tarih ve 145 sayılı yazısı. 

40. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemizin ulaşım gelirlerinin daha sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi için 23/12/2009 tarihinde Elektronik Ücret Toplama Sistemini uygulamaya başlamış olup, EÜTS hesabına ilişkin olarak Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Adapazarı Şubesinde Belediyemiz adına açılan hesaplara yatırılan paraların kamu hizmetlerine tahsis edilmesine ilişkin 30/06/2010 tarih ve 180 sayılı yazısı.

×