Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.06.2023 Tarihli Meclis Gündemi

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
 
 
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
12.06.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
•Yoklama ve açılış.
08.05.2023 ve 12.05.2023 tarihli Meclis Kararları
 
 
1.6/340-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli, 5/311 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan (İstiklal) Mahallesi, 1999 ada, 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
2.6/341-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli, 5/333 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Beylice Mahallesi, 2774 ada, 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan tadilatının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
3.6/342- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/288 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, G25D14A3D pafta, 370 ada, 2 nolu (eski 3621) parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
4.6/343- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli, 5/328 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, 370 ada, 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
5.6/344- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli, 5/329 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Merkez ve Seyfeler Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde yer alan G25D08A2A paftasındaki İmalathane Tesis Alanı ile Küçük Sanayi Alanına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
6.6/345- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2022 tarihli, 11/682 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Karapınar Mahallesi, 181 ada, 30-32 nolu ve 182 ada, 1 nolu parsellere yönelik Beton Santralı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
7.6/346- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2022 tarihli, 4/289 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, İhsaniye Mahallesi yaklaşık 500 ha alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
8.6/347 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli, 5/312 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Aşağıaziziye Mahallesi, 434 ada, 49 nolu parselde bulunan Park Alanı fonksiyonunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
9.6/348- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli, 5/330 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan hükümlerine ilave yapılması, Karasu İlçe Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarihli ve 53 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Hazırlanan Revizyon Uygulama İmar Plan Hükümlerine İlave yapılmasının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.06.2023 tarihli Komisyon raporu.

10.6/349- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli, 5/331 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu Sahil Kesimi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Karasu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
11.6/350- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli, 5/332 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi Limandere Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
12.6/351- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli, 5/316 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 896 ada, 1-15-18 ve 58 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23.05.2023 tarihli Komisyon raporu
 
13.6/352- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli, 5/314 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesi, 1466 ada 1 nolu parsel ve 2571 ada 38 nolu parselin arasında bulunan kadastral boşluğa yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
14.6/353- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli, 5/317 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2640 ada, 7-9 ve 10 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
15.6/354- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli, 5/318 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Neviye ve Yukarıkirazca Mahalleleri içerisinde yer alan yeşil alan, kanal ve yol güzergahlarının yeniden düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
16.6/355- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/196 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Sapanca Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
17.6/356- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/206 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
18.6/357- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/197 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
19.6/358- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/198 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
20.6/359- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/199 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Kurtköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
21.6/360- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/200 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Kırkpınar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
22.6/361- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/201 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Ünlüce-Kuruçeşme Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
23.6/362- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/202 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Memnuniye-Şükriye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16.05.2023 tarihli Komisyon raporu.

24.6/363- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/203 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Fevziye-Şükriye-Hacımercan Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
25.6/364- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/204 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Balkaya-Nailiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
26.6/365- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2023 tarihli, 3/205 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi İkramiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında “Çatılara İlişkin Hükümlerde” yapılan değişikliklerinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 16.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
27.6/366- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli, 5/320 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek ilçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerine riskli yapıların dönüşümüne ilişkin hükümler eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilave plan hükümlerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
28.6/367- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli, 5/321 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve RES projesi kapsamında Nazım imar planına 5 adet türbin ilave edilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
29.6/368- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/256 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Karaçam Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 01.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
30.6/369- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarihli, 4/259 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2023 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin Şehir Planlama Şube Müdürlüğüne ait kısımda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapımı bölümüne madde ilavesi şeklinde hazırlanan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02.06.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
31.6/370- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli, 5/324 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve bağlı 5 şube müdürlüğü “Görev ve Çalışma Yönetmelikleri”nin usule ve mer’i mevzuata uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18.05.2023 tarihli Komisyon raporu.

32.6/371- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan 2 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89055 sayılı yazısı.
 
33.6/372- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya ili, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri ve Güney Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri değişikliğine askı süresince yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 02.06.2023 tarihli ve 88778 sayılı yazısı.

34.6/373- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 872 ada 3 parsel, 871 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel ile 870 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89058 sayılı yazısı.
 
35.6/374- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi 16402 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.06.2023 tarihli ve 88775 sayılı yazısı.
 
36.6/375- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Merkez 1. Kısım (Güney) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine ilave yapılmasına ilişkin  06.06.2023 tarihli ve 89106 sayılı yazısı.
 
37.6/376- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Merkez 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine ilave yapılmasına ilişkin  06.06.2023 tarihli ve 89107 sayılı yazısı.
 
38.6/377- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi (Merkez) 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89049 sayılı yazısı.
 
39.6/378- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Pirahmetler Mahallesi, 2435 ada, 96, 126, 127, 128 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89050 sayılı yazısı.

40.6/379- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 1380 ada ve yakın çevresi ile 1385 ada 2 sayılı parsel ve 1386 ada 1 sayılı parsele yönelik Belediyesince  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89051 sayılı yazısı.
 
41.6/380- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 1391 ada 43 nolu parsel, Kemaliye Mahallesi 1081 ada 14 nolu parsel ve 1083 ada 1 nolu parselin güneyinde bulunan kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89060 sayılı yazısı.

42.6/381- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Dereboğazı Mahallesi, 45 ada 28 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89061 sayılı yazısı.
 
43.6/382- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Lütfiyeköşk Mahallesi, 120 ada 5 nolu parselin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89062 sayılı yazısı.
 
44.6/383- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi 2628 ada 8 parsel (eski 167) ve 2628 ada 9 parsel (eski 166) ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89052 sayılı yazısı
 
45.6/384- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 613 ada, 7 nolu parselin  “Resmi Kurum Alanı”ndan “Eğitim Tesis Alanı’’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89053 sayılı yazısı.
 
46.6/385- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 192 adanın bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89054 sayılı yazısı
 
47.6/386- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediyesince hazırlanan Altındere (Gündoğan-Cumhuriyet­ Osmanağa) Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89047 sayılı yazısı

48.6/387- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mahallesi, 405 nolu ada içerisinde yaklaşık 0.27 ha. alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.06.2023 tarihli ve 88782 sayılı yazısı.
 
49.6/388- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, 601 ada 1 nolu parsel, 600 ada 2, 3, 5, 6, 7 nolu parseller ve terkli alanın bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89048 sayılı yazısı.
 
50.6/389- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesi, 2570 ada 13, 14 nolu parseller ve 2571 ada 2, 3 nolu parsellerin bir kısmını kapsayan alana yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89057 sayılı yazısı
 
51.6/390- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2623 ada 13 nolu parselin bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89056 sayılı yazısı.
 
52.6/391- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi, Merkez 1/5000 Ölçekli Kısmi Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 30.05.2023 tarihli ve  88281 sayılı yazısı.
 
53.6/392- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine Riskli Yapıların Dönüşümüne ilişkin madde ilave edilmesine ait  30.05.2023 tarihli ve 88278 sayılı yazısı.
 
54.6/393- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü Merkez Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları ve Küçük Sanayi Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.06.2023 tarihli ve 88774 sayılı yazısı.
 
55.6/394- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Soğucak-Gündoğan 1/1000 Ölçekli Riskli Yapıların Dönüşümüne Yönelik Plan Hükümlerine madde ilave edilmesine ilişkin 30.05.2023 tarihli ve 88279 sayılı yazısı.

56.6/395- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Soğucak-Gündoğan Mahallelerini Kapsayan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına Yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.06.2023 tarihli ve 88777 sayılı yazısı.
 
57.6/396- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçesi, B. Karapürçek Cumhuriyet Mahallesi, 545 ada, 131 nolu taşınmazda toplam 28.367,47 m² (2.8 ha) alanda Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (etlik piliç yetiştiriciliği tesisi) yapılmasına yönelik  hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 25.05.2023 tarihli ve 87926 sayılı yazısı.
 
58.6/397- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Alifuatpaşa  Mahallesi, 181 ada 7 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.06.2023 tarihli ve 88779 sayılı yazısı.
 
59.6/398- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi Elperek Mahallesi 5895 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02.06.2023 tarihli ve 88790 sayılı yazısı.
 
60.6/399- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02.06.2023 tarihli ve 88773 sayılı yazısı.
 
61.6/400- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi, Pamukova (köy) Mahallesi 310 ve 311 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptalinin görüşülmesine ilişkin 25.05.2023 tarihli ve 87881 sayılı yazısı.
 
62.6/401- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçesi, Sabırlı Mahallesi 115 ada 98 nolu parsele ilişkin  hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın görüşülmesine ilişkin 25.05.2023 tarihli ve 87925 sayılı yazısı.
 
63.6/402- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçesi, Güven Mahallesi, 698-705-706-711-712-713-714-715 ve 716 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı'nın görüşülmesine ilişkin 30.05.2023 tarihli ve 88280 sayılı yazısı.
 
64.6/403- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Darıçayırı Mahallesinde meri planda bulunan Sanayi Alanına ilave olmak üzere toplam 19,71 ha'lık alanda; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması için "Kamu Yararı Kararı" alınmasına ilişkin 02.06.2023 tarihli ve 88789 sayılı yazısı.
 
65.6/404- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Harmantepe Mahallesi, 5466 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması için "Kamu Yararı Kararı" alınmasına ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89059 sayılı yazısı.
 
66.6/405- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Yağbasan Mahallesi, 109 ada, 22 parsel nolu 1.280,85 m2 yüzölçümlü taşınmazın, mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak Belediyemiz tarafından bedelsiz devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02.06.2023 tarihli ve 88791 sayılı yazısı.
 
67.6/406- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi, Bayırakçaşehir Mahallesi, Sapancayerleri Mevkii, 130 ada, 121 parsel nolu 3.026,85 m2 yüzölçümlü taşınmazın, mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak Belediyemiz tarafından bedelsiz devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02.06.2023 tarihli ve 88792 sayılı yazısı.
 
68.6/407- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz kullanımında olan Ofis Sanat Merkezi olarak anılan Zemin Kat Hizmet Alanı, Bodrum kat geri hizmet alanı ve Veranda’dan müteşekkil taşınmazın “sosyal tesis” olarak kullanılmak üzere yıllık kârının % 10’unun Belediyemize ödenmesi karşılığında 10 yıl süre ile işletme hakkının BELPAŞ.A.Ş.’ye devredilmesi, işletme hakkı devri iş/işlemlerinin yürütülmesi ile işletme hakkı devri sözleşmesi akdetmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 25.05.2023 tarihli ve 87888 sayılı yazısı.
 
69.6/408- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.02.2023 tarihli ve 2/133 sayılı karar ekinde A-B ile gösterilen 1500,00 m² alanlı kısımların birleştirilerek, yazı ekinde gösterilen 3000,00 m² alanlı “F” kısmının oluşturulması, oluşturulan 3000,00 m² alanlı “F” kısmında Sosyal ve Kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere sınırlı ayni hak süresi ile sınırlı olmak üzere meri mevzuat hükümlerine uygun nitelikte 1(bir) adet sosyal tesis binası yapılması, işletilmesi, sınırlı ayni hak süresi sona erdiğinde yapılacak sosyal tesisin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi şartı ile belirli ve ortak bir amaç için kurulmuş tüzel kişiliklere 10 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesis edilmesi, sınırlı ayni hak tesisi işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89069 sayılı yazısı.
 
70.6/409- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli sınırları içerisinde Ekonomik Öneme Sahip Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Araştırılması ve Üretim Modellerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Selçuk Üniversitesi Konya Teknokent Teknokoji Transfer Ofisi ile Büyükşehir Belediyemiz arasında işbirliği protokolünün yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’ye yetki verilmesine ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89070 sayılı yazısı.
 
71.6/410- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde “Arıcılık Üretim Merkezi Şube Müdürlüğü” biriminin kurulmasına ilişkin 06.06.2023 tarihli ve 89121 sayılı yazısı.
 
72.6/411- Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 17.05.2023 tarihli 86952 sayılı yazısı.
 
73.6/412- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Karapürçek Belediyesinin 2023 mali yılı bütçesine 8.000.000,00 TL ek ödenek konulmasına ait 05.06.2023 tarihli ve 26 sayılı meclis kararının görüşülmesine görüşülmesine ilişkin 07.06.2023 tarihli 89263 sayılı yazısı.
 
 
12.06.2023  TARİHLİ  MECLİS  TOPLANTISININ
                -İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
74.  6/413-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde kalan özel mülkiyete konu taşınmazların; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca verilecek Kamu Yararı Kararına istinaden kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesi hususunda Sakarya Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi ile Sakarya Büyükşehir arasında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin yazısı.
 
75.  6/414-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemize ait Erenler İlçesi Emirler Mahallesi 856 ada, 1 nolu Kargir Camii ve Avlusu ve Mezarlık nitelikli taşınmazın ekli uydu görüntüsünde “A” ile gösterilen 538,54 m2 kısmının mevcutta kullanılmakta olan Emirler Mahallesi Camii, Kur’an Kursu ve Dernek Binasının Erenler Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsisi, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin yazısı.
 
76.  6/415- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliğinin 04.04.2023 tarihli ve 44288 sayılı yazısı ile, Arifiye İlçesi Adliye Mahallesinde yaşayan yaklaşık 130 haneye ait yerlerin Geyve İlçesi hudutlarına dahil edilmesine ilişkin alınan İl İdare Kurulunun 18.07.2018 tarihli ve 5 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin yazısı.

77.  6/416- Erenler İlçesi, Yenimahalle Küpçüler, Tabakhane, Hacıoğlu, Dilmen, Bağlar ve Yeşiltepe Mahallelerine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planının görüşülmesine ilişkin Erenler Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarihli ve 39 sayılı kararı.
 
78. 6/417- Karasu İlçesi Liman Bölgesi (Kentsel Tasarım Bölgesi) 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına askı süresince yapılan itirazlar.
 
79. 6/418- Hendek İlçesi Belediye Başkanlığının, İstanbul D-100 Karayolu, TEM Otoyol bağlantı bölümleri ve Büyükdere, Akova ve Yenimahalle’nin de bir kısmını kapsayan alan ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Hendek İlçe Belediye Meclisinin 01.03.2023 tarihli ve 29 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 25.04.2023 tarih ve 22108 sayılı yazısı.
 
80. 6/419- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Nijerya Federal Cumhuriyeti’nin Niger Eyaleti ile kardeş şehir ilişkisi kurulması, her iki şehirde karşılıklı büro açılması için çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin yazısı.
 

×