Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12/06/2017 Tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI:

T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12/06/2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

   Yoklama ve açılış.
   08/05/2017 ve 12/05/2017 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.

1- 6/385-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/350 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 358 ada, 120 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine aitAdapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 4/48 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

2- 6/386-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/351 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 3462 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 3463 ada, 1-2-3 ve 4 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine aitAdapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 4/49 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

3- 6/387- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/352 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 597 ada, 2 ve 115 nolu, 487 ada, 5 nolu ve 488 ada, 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınanAdapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 4/53 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

4- 6/388- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/349 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1668 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine aitAdapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 4/47 sayılı kararının değiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

5- 6/389- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/353 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan-Adapazarı İlçeleri İdari Sınırlarına göre plan onama sınırının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine aitSerdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 30 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

6- 6/390- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/355 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 29 sayılı kararıile uygun görülenSerdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1223 ada, 7 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/06/2017 tarihli Komisyon raporu.

7- 6/391- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/284 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 12168 ila 12183; 12185 ila 12187; 12189 ila 12210; 17481-7748-1883-17744 nolu parsellere ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 20 sayılı kararının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

8- 6/392- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/356 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 6565-6566-6567-6568-6569-6570-6571-6572-12161-6575-7176-6577-6578-6579-6580-13515-6583-6584-6585-6586-6587-6588-6589-9593-9494 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 31 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

9- 6/393- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/520 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Erenler İlçesi, Bekirpaşa Mahallesi, 2420 ada, 50-51-52-53 ve 54 nolu parsellere ilişkin hazırlatılan 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/06/2017 tarihli Komisyon raporu.

10- 6/394- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/287 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Erenler İlçesi, Sakarya Nehrinin X:4,518,449.814-4,510,111.160, Y:535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan yaklaşık 667 hektarlık alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyledeğiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/06/2017 tarihli Komisyon raporu.

11- 6/395- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/357 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2017 tarih ve 2/89 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi Yavuz Selim Caddesi ve Kavşak düzenlemesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ilan askı süresinde (27.03.2017-27.04.2017) yapılan 1 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

12- 6/396- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/359 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarih ve 11/697 sayılı kararı ile onaylanan, Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi, 322 ve 323 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan-askı sürecinde (31/03/2017-02/05/2017) yapılan 1 adet itirazın kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

13- 6/397- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/358 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/02/2017 tarih ve 2/90 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 165 ada, 45-46-47-48-50-51-52-53-54-55-56-72-88-89 ve 120 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ilan askı süresi içerisinde (10/03/2017-10/04/2017) yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/06/2017 tarihli Komisyon raporu.

14- 6/398- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/128 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Hendek İlçesi,Başpınar Mahallesi, 192 ada, 37-38-111-113-142-151-154-157-160-235 ve 237 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine aitHendek İlçe Belediye Meclisi’nin 13.07.2016 tarih ve 64 sayılı kararının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

15- 6/399- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/363 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2625 ada, 65 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/06/2017 tarihli Komisyon raporu.

16- 6/400- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/293 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, G24C03D3A ve G24C03D4B paftalarda kalan, 320 ada, 1 nolu parsel ile 452 ve 4211 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine aitArifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2017 tarih ve 2017/15 sayılı kararınınkabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

17- 6/401- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/361 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, G24C02C3A, G24C02C4A, G24C02C4B paftalarda kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine 31/01/2017-02/03/2017 tarihleri arasında yapılan 2 adet itirazın uygun görüldüğüne ilişkin Arifiye Belediye Meclisinin 24.04.2017 tarih ve 2017/42 sayılı kararının kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

18- 6/402- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/360 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçesi, Neviye ve Cumhuriyet Mahallerinde yer alan ekli krokide sınırları belirtilen alanda yapılaşma şartları E:1.05, Yençok:10.00 olacak şekilde yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine aitArifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2017 tarih ve 2017/16 sayılı kararınınreddininuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

19- 6/403- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/382 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2622 ada, 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine aitArifiyeİlçe Belediye Meclisi’nin 24.04.2017 tarih ve 2017/41 sayılı kararının kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

20- 6/404- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/366 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi, 9-10 ve 11 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine aitSapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 2017/45 sayılı kararının kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

21- 6/405- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/364 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçesi, Kurtköy Dibektaş Mahallesi, 488 ve 489 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine aitSapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 2017/43 sayılı kararının reddininuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

22- 6/406- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/362 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi, 1 pafta, 215 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine aitSapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 2017/46 sayılı kararının reddininuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/06/2017 tarihli Komisyon raporu.


23- 6/407- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/365 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 2 pafta, 340 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine aitSapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 2017/44 sayılı kararının reddininuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

24- 6/408- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/367 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/02/2017 tarih ve 2/99 sayılı kararı ile onaylanan, Ferizli İlçesi, Gölkent Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi (14/03/2017-12/04/2017) içerisinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 31/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

25- 6/409 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/368 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Söğütlü İlçesi, Sıraköy Mahallesi, 123 ada, 97 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı TeklifininSöğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 03.03.2017 tarih ve 14 sayılı kararının kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/06/2017 tarihli Komisyon raporu.

26- 6/410-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/315 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2016 tarih ve 6/365 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon + İlave Nazım İmar Planının ana kararları ile tamamına yönelik olarak Kocaali Belediye Başkanlığının 07.04.2017 tarih ve 289 sayılı yazısı ve eki ile yapılan değişiklik taleplerin rapordaki şekliyle kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

27- 6/411-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/316 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2017 tarih ve 2/100 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/06/2017 tarihli Komisyon raporu.

28- 6/412- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/298 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/02/2017 tarih ve 2/104 sayılı kararı ilan-askı süreci içinde yapılan itirazların değerlendirildiği Kaynarca İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına 2. İlan-askı süresince plana (22.02.2017- 23.03.2017) yapılan 6 adet itiraz ile Kaynarca Belediye Başkanlığının 16.03.2017 tarih ve 324 sayılı yazı ekinde sunulan 21 adet itirazın ve Kaynarca Belediye Başkanlığının 21.03.2017 tarih ve 342 sayılı yazı ekinde sunulan 1 adet itirazınrapordaki şekliyle kabulününuygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/06/2017 tarihli Komisyon raporu.

29- 6/413- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/377 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Şube Müdürlüğünce hazırlanan Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Şube Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte düzenlendiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

30- 6/414- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/376 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müşterek havale edilen, 2017-17 sayılı karar gereği Çaykışla Özel Halk Otobüsü hattında faaliyet gösteren 4 araçtan dönüşümlü olarak çalışacak 1 aracın güzergahı Sakarya Caddesi ve D-100 üzerinden Büyükesence-Küçükesence Mahallelerine 10 yıl boyunca hizmet verilmesi için KDV dahil toplam 280.000,00 TL imtiyaz bedelinin belirlenmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

31- 6/415-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Kulaksız Mahallesi, 4222 ada 12 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/06/2017 tarihli, 1582411 sayılı yazısı.

32- 6/416-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/05/2017 tarih ve 5/64 sayılı kararı ile uygun görülen Göktepe Mahallesi, 937, 938 ve 950 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1243 sayılı yazısı.

33- 6/417- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2015 tarih ve 1/44 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Özel Hükümler 1. Maddesi ile bu maddeye dayanak teşkil eden ve imar planlarına dair genel belirleyici bir karar olmak üzere alınan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2014 tarih ve 6/122 sayılı kararının Sakarya 2. İdare Mahkemesince iptal edilen D ve E bendleriningörüşülmesine ilişkin 30/05/2017 tarihli, 1581215 sayılı yazısı.

34- 6/418- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Korucuk Yeni Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan hükümleri 4.4.3. Maddesinde yer alan “Çatının oturtma çatı olarak tasarlanması esastır. Kalkan duvarı yapılması durumunda ve bacalarda, söz konusu elemanlar betonarme olarak yapılacaktır.” hükmünün kaldırılmasına ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2017 tarih ve 5/63 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1258sayılı yazısı.

35- 6/419- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/05/2017 tarih ve 5/62 sayılı kararı ile uygun görülen Salmanlı Mahallesi, 3746 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1266sayılı yazısı.

36- 6/420- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 204 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1242sayılı yazısı.

37- 6/421- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2017 tarih ve 4/244 sayılı kararıyla onaylanan, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 9591 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1255sayılı yazısı.

38- 6/422- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/05/2017 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülen Köprübaşı Mahallesi 3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3302 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1259 sayılı yazısı.

39- 6/423- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/05/2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun görülen İstiklal Mahallesi, 6552 ve 6554 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1256sayılı yazısı.

40- 6/424- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/05/2017 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen Kemalpaşa Mahallesi, 1960 ada 1 parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1257sayılı yazısı.

41- 6/425- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Dereboğazı Mahallesi 320 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller ile 321 ada, 1 nolu parselin güneyindeki kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1251sayılı yazısı.

42-    6/426- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/05/2017 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun görülen mülkiyeti Akyazı Belediyesi’ne ait Ömercikler Mahallesi, 32 ada 1 nolu, 33 ada 1 nolu ve 133 ada 87 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1246sayılı yazısı.

43- 6/427- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/05/2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun görülen Batakköy Mahallesi, 113 ada 4 nolu, 113 ada 10 nolu parsel üzerinde Maliye Hazinesi adına tescilli olan (32 nolubölme içinde) bulunan 9736.07 m2’lik alan ile İnönü Mahallesi, 77 ada, 12 – 13 ve 14 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1244sayılı yazısı.

44- 6/428- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin; 07/02/2017 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 63 ada 261 – 262 – 263 ve 264 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1237sayılı yazısı.

45- 6/429- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye ilçesi, Adliye Mahallesi 2622 ada 20 nolu parsel malikince Sakarya 2.Asliye Hukuk Mahkemesine 2014/290 esas sayılı dosya ile açılan dava ve 2015/810 sayılı kararı gereği 2622 ada 20 nolu parselin de içinde bulunduğu mevzi imar planın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi şeklinde plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1263sayılı yazısı.

46- 6/430- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin kararı ile, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/02/2015 tarih ve 2/50 sayılı kararının Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 6 pafta, 1311, 1464 nolu parseller, 8 pafta 522….979nolu parsellere ilişkin kısmının iptaline karar verilmiş olup, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1278sayılı yazısı.

47- 6/431- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2017 tarih 3/193 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi ticaret alanının konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına ilan askı süresi içerisinde (07/04/2017-08/05/2017) yapılan 10 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1245sayılı yazısı.

48- 6/432- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye Belediye Meclisinin 24/04/2017 tarih ve 2017/45 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, G24C04A4A paftada kalan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan Hanlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1267sayılı yazısı.

49- 6/433- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye Belediye Meclisi’nin 03/04/2017 tarih ve 2017/30 sayılı kararı ile uygun görülen Hanlıköy Mahallesi, 108 ada 16 nolu parselin batısında bulunan 7.00 m’lik imar yolu ve kadastral boşluk için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/06/2017 tarihli, 1582193 sayılı yazısı.

50- 6/434- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi, İstiklal Mahallesi, 112 ada 2 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1241sayılı yazısı.

51- 6/435- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi, İnönü ve Damlık mahallelerini kapsayan yaklaşık 108 hektarlık alana yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı teklifiningörüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1279sayılı yazısı.

52- 6/436- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/03/2017 tarih ve 2017/34 sayılı kararı ile uygun görülen mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait Camiicedit Mahallesi, 133 ada, 78 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1582060 sayılı yazısı.

53- 6/437- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 40 ada 11 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1250sayılı yazısı.

54- 6/438- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin iptal gerekçelerini ortadan kaldıracak şekilde hazırlanan Pamukova İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı/Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1240sayılı yazısı.

55- 6/439- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13.02.2017 tarih ve 2/103 sayılı kararı ile onaylanan, Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 2. ilan-askı süresi (23/02/2017- 23/03/2017) içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1247 sayılı yazısı.

56- 6/440-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Göktepe, Süleymanbey, Köprübaşı, Rüstemler, Karaköy, Çökekler ve Taşlık Mahallerine ait ekli listede yer alan parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hususunda ilgili kurumdan Kamu Yararı Kararı alınmasına ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1261 sayılı yazısı.

57- 6/441- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı ilçesi, Alandüzü Mahallesinde yer alan 42, 45, 46, 47, 48 ve 49 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hususunda ilgili kurumdan Kamu Yararı Kararı alınmasına ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1582476 sayılı yazısı.

58- 6/442- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu ve Kocaali İlçeleri, Maden Deresi mevkii (Kuyumcullu Mahallesi) 1. ve 2. Derece doğal sit alanı olan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması için bahsi geçen parsellere ilgili kurumdan Kamu Yararı Kararı alınmasına ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1262 sayılı yazısı.

59- 6/443- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1635 ada 1 nolu parsel 339 nolu iş merkezinde bulunan zemin kat 48 bağımsız bölüm nolu iş yerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Maliye Hazinesi adına bedelsiz devredilmesi, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 12/05/2017 tarihli, 1090sayılı yazısı.

60- 6/444- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 02/05/2017 tarihli ve 5/67 nolu kararı ile uygun görülen, mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait Güneşler Mahallesi, 7 pafta, 548 nolu parselin (4.640,00 m2) 5216 sayılı Belediye Kanununun 7/s bendi hükmü gereği, mezarlık olarak kullanılmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Belediyemize devrinin yapılabilmesi ve devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1361 sayılı yazısı.

61- 6/445- Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, 118 ada, 1-19 nolu parseller ve çevresinde Kent Meydanı Yeraltı Otoparkı ve Çevre Düzenlemesinin yapılabilmesi için Hendek İlçe Belediyesi ile protokol imzalamaya 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. ve 75. maddelerine göreBüyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 458 sayılı yazısı.

62- 6/446- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Karaman Mahallesi Yenikent Devlet Hastanesi karşısında bulunan Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğünden 10 yıl süreyle kiralanan Merkez Orman İşletme Şefliği dahilinde kalan Taşlı geçit Karaman Baba Mevkii 22,23,53 nolu bölmelerdeki 39,5 ha’lık D tipi Kent Ormanın 04/07/2007 tarihli 7/246 sayılı Meclis kararı gereğince yapılan kira sözleşmesi süresi sona erdiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre taşınmazın (D tipi Kent Ormanı) 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına 10 yıllığına yeniden kiralanması, yapılacak protokol ve sözleşmenin evraklarını imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 01/06/2017 tarihli, 1580239 sayılı yazısı.

63- 6/447- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan Kent Mobilya alanlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e bendine göre 10 yıl süre ile işletilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümlerine göre ihalenin yapılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 17/05/2017 tarihli, 944 sayılı yazısı.

64- 6/448- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait, Sakarya İlinde mevcut ekli listede belirtilen; 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesi çerçevesinde değerlendirilen parça taşınmazların, (hisseli arsa) 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e maddesine göre satışının yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29/05/2017 tarihli, 1012 sayılı yazısı.

65- 6/449- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait, Sakarya İlinde mevcut ve ekli listede belirtilen taşınmazların, (arsa-tarla-bahçe) 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 18-e maddesine göre satışının yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29/05/2017 tarihli, 1013 sayılı yazısı.

66- 6/450- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün“Atıksu Arıtma Çamurları Nihai Bertaraf Tesisi İnşaatı işi” için 24.000.000,00.-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/06/2017 tarihli, 1580735sayılı yazısı.

67- 6/451- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 08/05/2017 tarihli 5/374 sayılı meclis kararına istinaden Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Belediyemizin sorumluluğu dahilindeki yollarda yapacağı yıllara sari “Asfalt Yol Yapım İşi” için 2017 Mali Yılı 46540144/044300/5/065707(Yol Yapım Giderleri)” ödenek kaleminde yer alan ödeneğin yetmediği anlaşılmış olup, ekli aktarma tablosunda yer alan ödenek kalemlerinden ilgili ödenek kalemine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 maddesine göre aktarma yapılabilmesine ilişkin 02/06/2017 tarihli, 1582236sayılı yazısı.

 

                                                                          12/06/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 

                                                                                           -İLAVE GÜNDEMİ-

 68.6/452. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/21 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 22/12/2015 tarih ve 7487 sayılı talep yazısı ile, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 3065 ada, 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/06/2017 tarihli Komisyon raporu.

69.6/453. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 5/378 sayılı kararı ile Pamukova Esentepe Park ve Sosyal Tesislerinde yer alan kafeterya ve sosyal alanlarının 10 yıllığına Pamukova Belediyesi tarafından işletilmesine dair devir işleminin iptal edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine göre 10 yıllığına (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre) kiraya verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 08/06/2017 tarihli, 351 sayılı yazısı.

70.6/454. Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Geçici 8.maddesi kapsamında Vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine Müsteşarlığına ait olan bu kurumlardan biri ya da bir kaçı nezdindeki borçlarımıza karşılık mülkiyeti belediyemize ait ekli listedeki taşınmazların Maliye Bakanlığınca satın alınmak üzere taşınmazların tespit edilecek tutarında bu kurumlardan biri veya birkaçına ait olan borçlarımızın terkini için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi (e) bendine istinaden işlemlerin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 09/06/2017 tarihli, 869 sayılı yazısı.

71.6/455. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mahkeme kararı gereği (iptal edilen kısım yönünden) Serdivan İlçesi, Terelipınar Mevkii, 16582 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 09/06/2017 tarihli, 1585249 sayılı yazısı.

72.6/456. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Bingöl Belediyesinin 09.06.2017 tarihli yazısı ile Belediyemizden sosyal yardıma muhtaç ailelere verilmek üzere 1000 koli gıda yardımı istenmekte olup,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi (b) Fıkrası gereğince taleplerinin karşılanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 09/06/2017 tarihli, 1585717 sayılı yazısı.

×