Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.05.2023 Tarihli Mayıs Ayı 2. Birleşim Meclis Gündemi

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.05.2023 CUMA GÜNÜ SAAT 15.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA 
YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM
 
 
 44.5/338-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarih ve 5/327 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2022 Mali yılı Kesin Hesabının incelenerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğü, mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığı şeklinde tanzim olunan 11.05.2023 tarihli Komisyon raporu.
 
 45.5/339- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarih ve 5/334 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Bütçe Kararnamesi"nin 21. maddesinde yer alan kefalet ve teminat miktarının 70.000.000,00-TL olarak güncellenmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 11.05.2023 tarihli Komisyon raporu.

×