Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.05.2022 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
 
  T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
   12.05.2022 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
•Yoklama ve açılış.
•11.04.2022 tarihli Meclis Kararları.

1.5/259-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarihli, 8/435 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Taşkısığı Mahallesi, 4573 ada, 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan plan değişiklikleri ve plan teklifinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.04.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
2.5/260-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2021 tarihli, 11/601 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4944 ada, 1-3 ve 10 nolu parseller, 4952 ada, 1 ve 5 nolu parseller ile Ozanlar Mahallesi, 4060 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile 4061 ada, 4 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.04.2022 tarihli Komisyon raporu.

3.5/261-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/223 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 8565-2700-2701-2702-17855-13380-17583-2696-2693-2694-17781-2685-2684-2683-2681-2682-2695-16230-8548-16853-2679-17711-2689-2666-2687-2686 ve 2626 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.04.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
4.5/262-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/254 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan (Esentepe) Mahallesi, 1565 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.04.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
5.5/263-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/256 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, 605 ada, 280 ve 281 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle  değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.04.2022 tarihli Komisyon raporu
 
6.5/264-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/257 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Horozlar Mahallesi, 857 nolu parsele ilişkin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14.04.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
7.5/265-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/224 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 283 ada, 16 nolu parsele dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14.04.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
8.5/266-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/225 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi, 1325 ada, 24-26-27-44 ve 45 nolu parseller ile Başpınar Mahallesi, 192 ada, 132 nolu parselde bulunan Konut Alanı, Park alanı ve Orman Alanı sınırının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14.04.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
9.5/267-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/226 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Merkez, Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planına 3. ilan- askı süresi içerisinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.04.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
10.5/268-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/185 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi Kurudere Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.04.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
11.5/269-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/227 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Maliye Hazinesine ait 25.073,56 m² yüzölçümüne sahip Karasu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1467 sayılı parsele yönelik Depolama Alanı (Lisanslı Tarımsal Depolama Alanı) amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.04.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
12.5/270-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/255 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2621 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 2622 ada, 18-19-21-22-23-24-25-26-27-28 ve 53 nolu parsellerin ve tescil harici alanın bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan değişikliği ile 1/25000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.04.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
13.5/271-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/229 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 157 ada, 1 nolu parsel ile 123-124 ve 125 nolu imar adalarının kuzey doğusunda bulunan terkli alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.04.2022  tarihli Komisyon raporu.

14.5/272-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2022 tarihli, 10/569 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye  Mahallesi, 2639 ada, 34 ve 35 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.04.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
15.5/273-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihli, 3/207 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Arifbey, Cumhuriyet, Neviye, Fatih, Hanlı/Merkez, Hanlı/Hanlıköy, Hanlı/Sakarya, Karaaptiler, Aşağıkirezce, Kirezce, Yukarıkirezce Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.04.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
16.5/274-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/232 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, İkramiye Mahallesi, İkramiye HES tesis binasına ait Trafonun İmar Planlarına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilavesi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilavesi ve değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14.04.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
17.5/275-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/233 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Kurtköy Fatih Mahallesi,122 nolu parselin İbadet Alanı olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14.04.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
18.5/276-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/234 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediyesince hazırlanan Ferizli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerinde yapılan değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.04.2022 tarihli Komisyon raporu.

19.5/277-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarihli, 7/408 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve Belediye Başkanlığına ait Sarıgazi Mahallesi, 1115 adada kayıtlı 167 nolu parsel ile ilgili olarak hazırlatılan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı tadilatı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.04.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
20.5/278-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/258 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçesi Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29.04.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
21.5/279-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli, 4/244 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Şehir içi toplu taşıma yapan özel halk otobüsü, minibüs,taksi dolmuş, taksi ve servis aracı esnafını desteklemek üzere, 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile belirlenmiş araç uygunluk kontrol ücretlerinin listede önerilen % 50 indirimin uygulanmasının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20.04.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
22.5/280- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Akıncılar Mahallesi, 171 ada 17, 42 parseller ile Yenicami Mahallesi 179 ada 155, 156, 157, 158 ve 337 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 28.04.2022 tarihli ve 45253 sayılı yazısı.
 
23.5/281- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2022 tarih ve 3/165 sayılı kararı  ile değiştirilerek kabul edilen Serdivan İlçesi, Kazımpaşa-Selahiye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile Kuruçeşme Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan  itirazların görüşülmesine ilişkin 28.04.2022 tarihli ve 45252 sayılı yazısı.
 
24.5/282- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 1634 ada, 1 sayılı parselin bir kısmının "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı"ndan "Ticaret Alanı" gösterimine alınmasına ilişkin hazırlanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 05.05.2022 tarihli ve 45593 sayılı yazısı.
 
25.5/283- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, İkbaliye Mahallesi 7, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 371, 410, 411, 453, 454, 455 ve 456 nolu parsellerde kayıtlı 73.000 m²’lik alan üzerinde ilave kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesine ilişkin 28.04.2022 tarihli ve 45249 sayılı yazısı.

26.5/284- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarih ve 9/488 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi Karaçökekler Mahallesi kırsal yerleşim alanına yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 28.04.2022 tarihli ve 45248 sayılı yazısı.
 
27.5/285- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi 21 ada, 11 ve 51 numaralı parseller arasından geçen 7.00 metrelik imar yolunun düzenlemesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.05.2022 tarihli ve 45596 sayılı yazısı

28.5/286-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Aşağıaziziye Mahallesi 885 ada 1 ve 2 parsel ile 434 ada 345 parselin bulunduğu alana yönelik belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 28.04.2022 tarihli ve 45251 sayılı yazısı.
 
29.5/287- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Yuvalıdere Mahallesi, 864 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 28.04.2022 tarihli ve 45250 sayılı yazısı.
 
30.5/288- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Yalı Mahallesi, Liman Bölgesi sınırları içinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına yönelik Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.05.2022 tarihli ve 45598 sayılı yazısı.
 
31.5/289- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 411 ada 5 nolu parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 05.05.2022 tarihli ve 45594 sayılı yazısı.
 
32.5/290- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova  İlçesi, 10433, 10434, 10603, 8874, 6475 ve 7504 nolu parselleri kapsayan 4 bölgeye ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 28.04.2022 tarihli ve 45255 sayılı yazısı.

33.5/291- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Ormanşevkiye (Yeniorman) Mahallesi 101 ada 43  nolu  mezarlık vasıflı taşınmazın, mezarlık olarak kullanılmak üzere belediyemiz tarafından bedelsiz devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 18.04.2022 tarihli ve 44016 sayılı yazısı.
 
34.5/292- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Kuyumcullu Mahallesi, 211 ada, 4 nolu tarla vasıflı taşınmazın, mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemiz tarafından bedelsiz devir alınması, devir işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05.05.2022 tarihli ve 45672 sayılı yazısı.
 
35.5/293- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Termal Turizm Merkezi alanı ilan edilen, Belediyemiz tarafından Jeotermal Kaynaklı Seracılık ve Turizm Amaçlı Projeler hazırlanıp uygulanacak olan Karapürçek İlçesi Çeşmebaşı Mahallesi 788 ada 1 nolu mera vasıflı parselin 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-b,c,h maddeleri gereği “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 28.04.2022 tarihli ve 45254 sayılı yazısı.
 
36.5/294- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 704 ada 218 nolu taşınmaz ile Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1717 ada, 4 nolu taşınmazın takas, trampa yapılması ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05.05.2022 tarihli ve 45673 sayılı yazısı.
 
37.5/295-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2412 ada, 224 ve 228 nolu parseller ile  Akyazı İlçesi, Kızılcıkorman Mahallesi, 107 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin takas, trampa yapılması ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05.05.2022 tarihli ve 45675 sayılı yazısı.
 
38.5/296- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karadeniz Kıyı Protokolü hükümleri çerçevesinde Kaynarca, Karasu ve Kocaali kıyı şeridini kapsayan alanların Kaynarca ve Kocaali kısmının, hasılatın % 4’ünün belediyemize ödenmesi karşılığında işletme hakkının BELPAŞ’a devri, Karasu sınırlarını kapsayan alanın ise kıyı protokolünün yetkileriyle birlikte işletme ve işlettirme haklarının Karasu Belediyesine devrine ilişkin 05.05.2022 tarihli ve 45671 sayılı yazısı.

39.5/297- Zabıta Dairesi Başkanlığının, Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 28.04.2022 tarihli ve  45261 sayılı yazısı.

40.5/298- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Karadeniz’de Pedal Çevirelim projesi kapsamında 29 Mayıs-01 Haziran 2022 tarihlerinde Romanya Galati’deki  toplantıya katılmak üzere Fon ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürü Melike ARIK NAL ile Mali Hizmetler Uzmanı Gizem AYDIN’ın görevlendirilmesi ve hizmet pasaportu işlemleri için gerekli belgelerin sağlanmasına ilişkin 18.04.2022 tarihli ve 44018 sayılı yazısı.
 
41.5/299- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Kent Konseyi, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında ‘Uygulamalı Tarım Tanıtım Gezisi İş Birliği’ projesi kapsamında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05.05.2022 tarihli ve 45674 sayılı yazısı.
 
42.5/300- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine katılım pay oranının belirlenmesine ilişkin 28.04.2022 tarihli ve  45256 sayılı yazısı.
 
43.5/301- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasına ilişkin 28.04.2022 tarihli ve  45260 sayılı yazısı.

44.5/302- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz 2021 Mali yılı Kesin Hesabına ait cetvellerin görüşülmesine ilişkin 28.04.2022 tarihli ve  45257 sayılı yazısı.
 
 
  12.05.2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
               -İLAVE GÜNDEMİ-
         
45.  5/303-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı kurulması gerektiğinden hazırlanan Memur Kadro ihdas Cetvelinin kabulü ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Sıfır Atık Yönetimi ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile İklim değişikliği Şube Müdürlüğü’nün bütçeleriyle birlikte yeni kurulacak daire başkanlığına bağlanmasına ilişkin 19.04.2022 tarihli ve 44185 sayılı yazısı.
 
46. 5/304- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Kardeş belediye ilişkileri çerçevesinde KKTC Güzelyurt Belediyesi Sakaryapark Şifa Evi ve Aromatik Bahçe Projesi kapsamında yapılacak mal ve malzeme teslimleri için bedelsiz ihraç izninin alınması ve gümrükleme işlemlerinin yapılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 10.05.2022 tarihli ve 46119 sayılı yazısı.
 
47. 5/305-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Doğu   Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi  tarafından “Sıfır Atık Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm” isimli projenin başvurusunun yapılması, başvurunun kabul edilmesi durumunda gerekli belgeleri imzalamaya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE'ye yetki verilmesine ilişkin 10.05.2022 tarihli ve 46072 sayılı yazısı.
 
48. 5/306- Taraklı Belediye Başkanlığının, 2022 yılı mali bütçesinin gider ve gelir kalemlerine eklenmek üzere 3.920.000,00 TL ek bütçe yapılmasına ilişkin Taraklı Belediye Meclisinin 09.05.2022 tarih ve 2022/20 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 10.05.2022 tarih ve 1505 sayılı yazısı.
 
49. 5/307- Geyve Belediye Başkanlığının, Ahibaba Mahallesi 111 ada, 16 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatına ait 05.05.2022 tarihli ve 26 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05.05.2022 tarih ve 6827 sayılı yazısı.
 
50. 5/308- Geyve Belediye Başkanlığının, Alifuatpaşa Mahallesi 147 ada, 1 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatına ait 05.05.2022 tarihli ve 27 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05.05.2022 tarih ve 6828 sayılı yazısı.
 
51. 5/309- Kocaali Belediye Başkanlığının, Kocaali Sahil Kesimi Kısmı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ait 05.05.2022 tarihli ve 52 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06.05.2022 tarih ve 828 sayılı yazısı.
 
52. 5/310- Akyazı Belediye Başkanlığının, Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 107 ada, 68 parsel üzerinde Belediye Hizmet Alanı (Hayvan Satış Yeri ve Mezbaha) yapılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ait Akyazı Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarihli ve 33 sayılı sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 10.05.2022 tarih ve 17460 sayılı yazısı.
 
53. 5/311- Erenler Belediye Meclisinin, 2022 mali yılı bütçesine 40.000.000,00 TL ek bütçe yapılmasına ilişkin Erenler Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarih ve 36 sayılı kararı.
 
54. 5/312- Kocaali Belediye Başkanlığının, Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ait 05.04.2022 tarihli ve 49 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 29.04.2022 tarih ve 1540 sayılı yazısı.
 

×