Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12/05/2017 Tarihli Mayıs ayı toplantısnın 2.birleşimine ait gündem

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

 

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12/05/2017 CUMA GÜNÜ SAAT 15.00’teBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM
 
66.-5/384-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/383 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2016 Mali yılı Kesin Hesabınınincelenerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğü, mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığına ilişkin tanzim olunan 10/05/2017 tarihli Komisyon raporu.

×