Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.05.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

12.05.2010 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/05/2010 Çarşamba günü saat 13.45'te Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan meclis salonunda yapacağı Mayıs ayı meclis toplantısının 2'nci birleşimine ait gündemdir: 

36. Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin, Arifbey Mahallesi Açelye Sokak Siteler Caddesi ve Kudüs Caddesi arasında kalan alanları kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatına ait 07/05/2010 tarih ve 2010/39 sayılı kararı. 

37. Ferizli İlçe Belediye Meclisi'nin, mülkiyeti Belediye'ye ait Kemalpaşa Mahallesi Şehit Hakan Bayram Caddesi üzerinde bulunan 15 pafta, 4421 nolu parselde imar tadilatına ilişkin 03/05/2010 tarih ve 24 sayılı kararı. 

38. Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin, Çamyolu Mahallesi 2508 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı değişikliğine ait 03/05/2010 tarih ve 5/38 sayılı kararı. 

39. Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin, Taşkısığı Mahallesi 22 pafta, 924 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı değişikliğine ait 03/05/2010 tarih ve 5/37 sayılı kararı 

40. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/05/2010 tarih ve 6/215 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2009 yılı Bütçe Kesin Hesabı cetvellerinin incelenerek kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata aykırı işleme rastlanmadığı, 2009 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesap Raporlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulduğu görülerek komisyonca uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 11/05/2010 tarihli Komisyon raporu.

×