Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.04.2021 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

Davet Yazısı

 

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
12/04/2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

Yoklama ve açılış.

08/03/2021 tarihli Meclis Kararları.

Sakarya Büyükşehir Belediyemizin 2020 yılı gelir ve gider işlemlerinin incelenmesi sonucu oluşturulan Denetim Komisyonu Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.

 

1. 4/182-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli, 3/149 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2020 tarih ve 10/484 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/03/2021 tarihli Komisyon raporu.

2. 4/183-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli, 3/151 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 04/01/2021 tarih ve 1/4 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/03/2021 tarihli Komisyon raporu.

3. 4/184-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli, 3/152 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/02/2021 tarih ve 09 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi, D100 karayolunun güneyinde bulunan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının, hüküm ekli şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/02/2021 tarihli Komisyon raporu.

4. 4/185-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/381 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 13.06.2019 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi Merkez 1. Kısım Güney Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliğinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/03/2021 tarihli Komisyon raporu.

5. 4/186-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/382 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 13.06.2019 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi Merkez 2. Kısım Kuzey Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliğinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/03/2021 tarihli Komisyon raporu.

6. 4/187-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarihli, 7/380 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 13.06.2019 tarih ve 32 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliğinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/03/2021 tarihli Komisyon raporu.

7. 4/188-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli, 3/181 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2021 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi Şehit İlhan Aras Caddesine ilişkin (Şehit İlhan Aras Caddesinin, Yavuz Selim Caddesi ile Kesiştiği noktadan başlayarak Uluyol Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan alan) hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/03/2021 tarihli Komisyon raporu.

8. 4/189-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/105 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 14/12/2020 tarih ve 10/498 sayılı kararıyla onaylanan, Arifiye İlçesi Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan- askı süresi içerisinde Belediyemize yapılan 13 adet itiraz, Arifiye Belediye Başkanlığı’nın 27/01/2021 tarih ve 278 sayılı yazısı ile iletilen 24 adet Nazım İmar Planı tadilat teklifi ve Arifiye Belediye Başkanlığı’na yapılan 1 adet itirazın rapordaki şekliyle  kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/04/2021 tarihli Komisyon raporu.

9. 4/190-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli, 3/153 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, 386 ada, 6-30-31-32 ve 33 nolu parselleri de kapsayan alana (Seracılık Mükemmeliyet Merkezi Projesi) yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/04/2021 tarihli Komisyon raporu.

10. 4/191-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/182 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 38 ada, 113 nolu parsele yönelik Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından hazırlatılmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifine ait dosyanın iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/03/2021 tarihli Komisyon raporu.

11. 4/192-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2020 tarihli, 4/192 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi, Ferizli Mahallesi, 630 nolu parsel ile birlikte 629 ve 4283 nolu parsellere yönelik Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından hazırlatılmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifine ait dosyanın iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/03/2021 tarihli Komisyon raporu.

12. 4/193-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli, 3/156 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçe Merkezini kapsayan ve Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/04/2021 tarihli Komisyon raporu.

13. 4/194-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli, 3/157 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçe Merkezini kapsayan ve Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/04/2021 tarihli Komisyon raporu.

14. 4/195-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli, 3/158 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2020 tarih 10/501 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Geyve İlçesi, Karaçam Mahallesine yönelik Belediyesince  hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/04/2021 tarihli Komisyon raporu.

15. 4/196-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli, 3/159 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarih ve 09 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, Pamukova Mahallesi, G24-d-24-c-4-b Pafta, 4485965,0329 - 4485950,356 yatay koordinatları ile 515384,904 – 515394,133 dikey koordinatları arasında 8445 no’lu parselin batısında bulunan tescil harici alandaki “Trafo Alanı”na ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/03/2021 tarihli Komisyon raporu.

16. 4/197-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli, 3/160 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine tahsisli Kocaali İlçesi, 10851 nolu parselde ve çevresinde yer alan kadastral boşluk alanlarına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/02/2021 tarih ve 2/86 sayılı kararı ile onaylanmış olup; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/03/2021 tarihli Komisyon raporu.

17. 4/198-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli, 2/123 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi Merkez Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar, Kaynarca Belediye Meclisinin 02/02/2021 tarih ve 9 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, kabul edilen itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/04/2021 tarihli Komisyon raporu.

18. 4/199-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli, 3/178 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in ekte değiştirildiği şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/03/2021 tarihli Komisyon raporu

19. 4/200-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli, 3/179 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in ekte düzenlendiği şekliyle güncellenmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/03/2021 tarihli Komisyon raporu.

20. 4/201-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli, 3/180 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 2021 yılı Gelir Tarifesine “Görüntüleme Hizmet Alımı” ücretlerinin listede belirtildiği şekliyle eklenmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/03/2021 tarihli Komisyon raporu.

21. 4/202-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, özel mülkiyetlerde yapılması talep edilen Doğa Turizm Alanlarına (dağ turizmi, bungalov evleri, hobi bahçeleri, trekking yolları vb.) yönelik hazırlanan Plan Hükmünün, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin “7. Turizm Alanları”na ilavesi ile Kuzey-Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin “8.5.4. Doğa (Ekolojik) Turizm Alanları”na ilavesi ve Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin “9.4. Doğa (Ekolojik) Turizm Alanları”ndaki değişikliğin görüşülmesine ilişkin 07/04/2021 tarih ve 9205 sayılı yazısı.

22. 4/203-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Dairesi Başkanlığı' nın 15.03.2021 tarih ve 6847 sayılı yazısına istinaden, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 02/04/2021 tarih ve 8883 sayılı yazısı.

23. 4/204-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih ve 1/2 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Akıncılar Mahallesi, 761 ada 6 parsel ve yakın çevresine yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/04/2021 tarih ve 8881 sayılı yazısı.

24. 4/205-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih ve 1/3 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 287 ada 15 parselin bulunduğu alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/04/2021 tarih ve 8880 sayılı yazısı.

25. 4/206-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi  2968 ada 1 parsel, Semerciler Mahallesi 390 ada 178 parsel, Tekeler Mahallesi  588 ada 1 parsel ve İstiklal Mahallesi 585 ada 123 parsel içerisinde bulunan  trafo alanlarına yönelik hazırlanan Adapazarı Belediye Meclisi’nin 01.02.2021 tarih ve 2/15 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar  planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8649 sayılı yazısı.

26. 4/207-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 2/14 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Örentepe Mahallesi 734 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesine ilişkin 02/04/2021 tarih ve 8885   sayılı yazısı.

27. 4/208-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarih ve 3/20 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Örentepe Mahallesi 2781 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesine ilişkin 02/04/2021 tarih ve 8879 sayılı yazısı.

28. 4/209-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18079 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/04/2021 tarih ve 8872 sayılı yazısı.

29. 4/210-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2021 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 1934 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller ile 2929, 2930, 2755, 13447 ve 17860 nolu parsellere yönelik  Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8658 sayılı yazısı.

30. 4/211-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Erenler İlçesi sınırları içerisinde bulunan Anadolu Otoyolu üzerinde yapılması planlanan Yeni Sakarya Gişeleri ve Bağlantı Yolları (Kozluk Caddesi Kesimi) ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/04/2021 tarih ve 8884 sayılı yazısı

31. 4/212-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 03/02/2021 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 681 ada, 3 nolu parselde fırın amaçlı yapı yapmak için, “Konut Alanı” ndan “Ticaret Alanı” na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/04/2021 tarih ve 8873 sayılı yazısı.

32. 4/213-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 165 ada, 45-46-48-50-51-53-54-55-56-89-120 ve 166 ada 110-111-572 nolu parseller ile 278 ada 1 nolu parsellerden geçen 15.00 m lik ve 20.00 m lik imar yollarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 05/08/2020 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarih ve 8/430 sayılı kararı ile onaylanmış olup, askı süresince yapılan ve Hendek Belediye Meclisi’nin 03/03/2021 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun görülen 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8656 sayılı yazısı.

33. 4/214-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 03/03/2021 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Paşaköy Mahallesi, Acıelmalık Mevkii, 106 ada, 2 nolu parsel üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tavuk Besiciliği) amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 02/04/2021 tarih ve 8874 sayılı yazısı

34. 4/215-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu Belediyesince hazırlanan (İhsaniye Mahallesi ve Yenimahalle sınırları) 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/04/2021 tarih ve 8876 sayılı yazısı.

35. 4/216-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu Belediyesince hazırlanan (İhsaniye Mahallesi ve Yenimahalle sınırları) 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/04/2021 tarih ve 8877 sayılı yazısı.

36. 4/217-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 08/02/2021 tarih ve 2/83 sayılı kararıyla onaylanan, Arifiye İlçesi, Mollaköy-Karaçomaklar-Semerciler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan- askı süresi içerisinde yapılan 45 adet itiraz dilekçesinin ve Arifiye Belediye Başkanlığı’nın 01/04/2021 tarih ve 1037 sayılı yazısı ile iletilen 12 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesine ilişkin 02/04/2021 tarih ve 8882 sayılı yazısı.

37. 4/218-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01/07/2020 tarih ve 2020/46 sayılı kararı ile uygun görülen Kirezce Mahallesi, G24C08A2B nolu paftanın bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8653  sayılı yazısı.

38. 4/219-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01/07/2020 tarih ve 2020/47 sayılı kararı ile uygun görülen Arifbey Mahallesi, 801 ada 37 ve 40 nolu parseller ve Fatih Mahallesi, 968 ada 63 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8651 sayılı yazısı.

39. 4/220-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01/07/2020 tarih ve 2020/48 sayılı kararı ile uygun görülen Cumhuriyet Mahallesi, 891 ada 11 nolu parsel ve 895 ada 2 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8650 sayılı yazısı.

40. 4/221-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01/07/2020 tarih ve 2020/49 sayılı kararı ile uygun görülen Hanlıköy Mahallesi, G24C04A4A-G24C04A4B-G24C04A3A nolu paftaların bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8654 sayılı yazısı.

41. 4/222-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01/07/2020 tarih ve 2020/50 sayılı kararı ile uygun görülen Fatih Mahallesi, 978 ada 99, 100, 106, 107 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8652 sayılı yazısı.

42. 4/223-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01/09/2020 tarih ve 2020/56 sayılı kararı ile uygun görülen, Karaabdiler Mahallesi, G24C03C4B pafta içinde Rekreasyon Alanı olarak planlı alanda SEDAŞ A.1554.ŞB.0009 proje kodlu 1 adet trafo yerine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8647 sayılı yazısı.

43. 4/224-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/11/2020 tarih ve 2020/52 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi 116 ada, 7 ve 9 nolu parsellerden geçen 7.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8657 sayılı yazısı.

44. 4/225-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 04/03/2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Söğütlü (Orta) Mahallesi 6013 ve 6014 nolu parsellerde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8641 sayılı yazısı.

45. 4/226-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 04/03/2021 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Söğütlü (Cami Cedid)  Mahallesi 265 ada 2 ve 3 nolu parsellerde Ticaret, Konut ve Park Alanı planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8640 sayılı yazısı.

46. 4/227-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçe Belediye Meclisinin 02/03/2021 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Karasu- Büyükmelenağzı Kıyı Bandı Turizm Merkezi Kocaali Kesimi Kısmı uygulama İmar Planı hükmü değişikliği ve plan hükmü ilave edilmesine yönelik Kocaali İlçe Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/04/2021 tarih ve 8875 sayılı yazısı.

47. 4/228-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taraklı İlçe Belediye Meclisi'nin  01/12/2020 tarih ve 2020/38 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Revize Uygulama İmar Planı Hükümlerinde Değişiklik Yapılması ve İlave Hükümler eklenmesine ilişkin 02/04/2021 tarih ve 8878 sayılı yazısı

48. 4/229-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Meclisince onaylanarak yürürlükte olan İlimiz sınırlarındaki 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planlardaki “kırsal yerleşim” ve “tarım” alanlarındaki yapılaşmaların uygulamasında tereddüte düşülen hususların giderilmesi ile bu yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak oluşturulması amacıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 27.maddesine istinaden hazırlanan “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Yerleşim Alanlarındaki Uygulamaya İlişkin Yönerge” nin görüşülmesine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8639 sayılı yazısı.

49. 4/230-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15¬-h ve 18¬-e maddesine göre Hendek İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 2257 ada, 9 nolu 17.569,45 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin 1.250,00 m2’lik kısmının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-¬c maddesi gereğince mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 25/03/2021 tarih ve 7986 sayılı yazısı.

50. 4/231-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 12/10/2020 tarih ve 7/383, 7/384, 7/385, 7/386 sayılı meclis kararlarının iptal edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15¬-h ve 18-¬e maddesine göre Akyazı İlçesi, Bediltahirbey Mahallesi, 104 ada, 72 nolu, 330.601,82 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin 4.300,00 m2’lik kısmının, Hendek İlçesi, Harmantepe Mahallesi, 186 nolu, 6.800,00 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin 2.100,00 m2’lik kısmının, Karasu İlçesi, Paralı Mahallesi, 87 nolu, 151.250,00 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin 6.300,00 m2’lik kısmının ve Hendek İlçesi, Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi, 2022 ada, 7 nolu, 22.484,44 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin 3.300,00 m2’lik kısmının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-¬c maddesi gereğince mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8645 sayılı yazısı.

51. 4/232-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15¬-h ve 18¬-e maddesine göre Karasu İlçesi, Denizköy(Karamüezzinler) Mahallesi, 106 nolu, 1.258.302,21 m2 yüzölçüme sahip mera vasıflı parselin mevcut mezarlık olarak kullanılan ekli uydu görüntüsünde A ile gösterilen 9.387,89 m2’lik kısmı ile B ile gösterilen 11.224,15 m2’lik kısmının Belediyemiz adına “Mezarlık” olarak tahsisi, tahsis işleminin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14-¬c maddesi gereğince mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere “Kamu Yatırım Kararı” alınmasına ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8642 sayılı yazısı.

52. 4/233-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Kaynarca Belediyesi adına kayıtlı, Kaynarca İlçesi Merkez Mahallesi, 401 ada, 11 parsel nolu 10.386,99 m2 yüzölçümlü mezarlık ve 402 ada, 13 parsel nolu 34.390,72 m2 yüzölçümlü mezarlık, nitelikli taşınmazların, mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7¬-s ile Ek Madde-¬2 hükmü gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15-¬h, 18-¬e ve 75¬-d maddesine göre Belediyemiz tarafından devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 19/03/2021 tarih ve 7403 sayılı yazısı.

53. 4/234-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye ve Erenler İlçeleri sınırları içerisinde bulunan Hanlı III. Derece Doğal Sit Alanında; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması için 23.02.2021 tarihli Toprak Koruma Kurulu kararına istinaden bahsi geçen alana ilişkin ilgili kurumdan “Kamu Yararı Kararı” alınmasına ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8648 sayılı yazısı.

54. 4/235-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde termal tesis içinde kaplıca suyuna sahip olması şartı ile 62 adet devre mülkün? Büyükşehir Belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, sosyal hizmet projesi olarak Belediyemizden hizmet alan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hem süreğen hastalıklarının tedavisi hem de psiko – sosyal rehabilitasyonlarını sağlamaya yönelik, ailelerin yıl boyunca dönemler halinde konaklayabilmeleri için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7¬-v, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15¬-h, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22¬-e maddesine göre 10 yıl süre ile kiralanması, kira bedelinin peşin ya da taksitle ödenmesi hususunda yapılacak sözleşme ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8646 sayılı yazısı.

55. 4/236-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Erenler İlçesi, Adalı Erenler Mahallesi 730 ada, 5 sayılı parsel üzerinde konumlandırılan; 2 adet 78.00 m2 kapalı alan ve 1 adet 23.00 m2 sundurma alanı olmak üzere toplam 179.00 m2 alanlı yöresel ürün satış büfelerinin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddelerine istinaden yıllık kârın %5'i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ A.Ş.’ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi, işletme hakkı ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 25/03/2021 tarih ve 7985 sayılı yazısı.

56. 4/237-Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Kentimizin sosyal ve ekonomik kalkınmasında rol oynaması yanında, yoksulluk ve israfla mücadele konusunda da etkin olarak çalışma imkânı sağlamak amacıyla kurulan Sosyal Sevgi Mağazası ve Sosyal Market bünyesinde? Belediye bütçesinden ya da hayırseverlerce yapılan bağışlar ile temin edilecek giyim, gıda, yakacak, temizlik, ev eşyası malzemeleri vb. yardımların 'Gıda Bankacılığı' kapsamında alınıp, niteliklerine uygun şartlarda depolanması ve ihtiyaç sahiplerine yardım maksatlı dağıtılması ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik her türlü hizmet, iş ve işlemin yürütülmesi amacıyla; Büyükşehir Belediyemiz ile Sakarya Kardeşlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SAKDER) arasında ortak hizmet protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/04/2021 tarih ve 9154 sayılı yazısı.

57. 4/238-Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının “Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik’in revize edilmesine ilişkin 05/04/2021 tarih ve 8910 sayılı yazısı

58. 4/239-Belediyemiz Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının “Görev Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in görüşülmesine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8759 sayılı yazısı.

59. 4/240-Belediyemiz Zabıta Dairesi Başkanlığının, Sakarya Sebze ve Meyve Özel Toptancı Hali İşletmecisi Sakarya Hal A.Ş.nin 23/03/2021 tarihli ve 2021/12 sayılı yazısına istinaden, 5957 sayılı Kanun ve buna bağlı çıkarılan yönetmelik hükümleri gereğince Sakarya Sebze ve Meyve Hal Kompleksinde faaliyet gösteren hal esnaflarının teminat miktarlarının belirlenmesine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8760 sayılı yazısı.

60. 4/241-Belediyemiz Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının, 6360 sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına dâhil edilen mahalle yollarının tamir bakım hizmetleri ve asfalt üretiminde ihtiyaç duyulan BİTÜM’ün (asfalt) satın alınabilmesi için 50.000.000 TL (Ellimilyontürklirası) kredi kullanılması ve 5393 sayılı kanunun 18 ve 68. maddelerince bu krediye (borçlanmaya) ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ilişkin 02/04/2021 tarih ve 8799 sayılı yazısı.

61. 4/242-Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde; ”Belediye Meclisi seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.” denildiğinden, meclis üyeleri arasından gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile 2 Asil 2 Yedek Katip Üyenin ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8761 sayılı yazısı.

62. 4/243-Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 09.03.2021 tarihli 2021/2 sayılı genelgesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine meclis üyeleri arasından beş üyenin gizli oyla seçimine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8762 sayılı yazısı.

63. 4/244-Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 09.03.2021 tarihli 2021/2 sayılı genelgesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15. maddesine istinaden İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk, Tarım ve Turizm Komisyonlarına açık oylama ile bir yıl süreyle görev yapmak üzere üye seçimine ilişkin 01/04/2021 tarih ve 8763 sayılı yazısı.

64. 4/245-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 29/03/2021 tarihli, 8195 sayılı yazısı.

 

12/04/2021 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 

-İLAVE GÜNDEMİ-

65.4/246- Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının,  Karasu Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen, Cenaze ve Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzce ilçenin Cenaze Hizmetlerinde kullanılan Karasu Belediyesine ait 54 PH 568 plakalı aracın akaryakıt, bakım-onarım masrafları Büyükşehir Belediyemize ait olmak üzere 3 yıl süre ile Belediyemize tahsis edilmesine ilişkin 09/04/2021 tarih ve 9569 sayılı yazısı.

66.4/247- Sapanca Belediye Başkanlığının 06.04.2021 tarih ve 2296 sayılı yazısı ile sunulan; Sapanca İlçesi Belediye Meclisi’nin; 02.04.2021 tarih ve 2021/26 sayılı kararı ile uygun görülen, Rüstempaşa Mahallesi,162 ada, 168 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

67.4/248- Kent Park(Donatım Park) isminin “Aziz DURAN Parkı” olarak isim değişikliği yapılması teklifi.

×