Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.04.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

12.04.2010 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.04.2010 Pazartesi günü saat: 14.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir: 

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/03/2010 tarih ve 3/121 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı ilçe Belediyesi sınırları dahilindeki Orta Mahalle 10 pafta 58 ada 94 nolu parsele LPG Alanı Lejantının işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 26/02/2010 tarih ve 307 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 24/03/2010 tarihli Komisyon raporu.

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/01/2010 tarih ve 1/36 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin Bedilkadirbey Mahallesi G25-d-02-d-1-c/1-d/2-d pafta 116 ada 3 nolu ve 118 ada 19 nolu Sanayi Alanında kalan parsellerin Emsal değerinin 0,50'den 0,80'e çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Plan değişikliğini içeren; 01/12/2009 tarih ve 68 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 12/03/2010 tarihli Komisyon raporu.

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/03/2010 tarih ve 3/115 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin, Küçücek İstiklal Mahallesi 6 pafta 781 nolu parseldeki Akaryakıt İstasyonu Alanına LPG Lejantının ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 02/02/2010 tarih ve 7 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 15/03/2010 tarihli Komisyon raporu.

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/03/2010 tarih ve 3/118 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarının 2.1. maddesi 15 ve 16. paragraflarının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Kalan Belediyelerde Uygulanacak İmar Yönetmeliği'nin 17.01.01. 1,2,3 maddelerinde belirtildiği şekilde değiştirilmesini içeren 04/01/2010 tarih ve 2010/9 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 31/03/2010 tarihli Komisyon raporu.

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/03/2010 tarih ve 3/124 sayılı kararı ile incelenmek üzere İl Çevre Düzeni Planı Komisyonuna havale edilen, Sakarya İli, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'na ilan askı süresi içerisinde yapılan 13 adet (8 adet Büyükşehir Belediyesine, 5 adet ise İl Özel İdaresine ait olan) itirazdan 11 adet itirazın uygun görülmediği, 2 adet itirazın uygun görüldüğü şekliyle tanzim olunan 23/03/2010 tarihli Komisyon raporu.

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/03/2010 tarih ve 3/132 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/01/2010 tarih ve 1/17 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Kırkpınar (Soğuksu, Tepebaşı, Hasanpaşa Mahalleleri) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 117 adet itirazdan 69 itirazın uygun görülmediği, 45 adet itirazın uygun görüldüğü, 3 adet itirazın ise kısmen uygun görüldüğü, kısmen uygun görülmediği şekliyle tanzim olunan 29/03/2010 tarihli Komisyon raporu.

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/03/2010 tarih ve 3/133 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/01/2010 tarih ve 1/18 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca Sit Alanları Dışında Kalan 850 ha'lık alana ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 76 adet itirazdan 32 itirazın uygun görülmediği, 41 adet itirazın uygun görüldüğü, 3 adet itirazın ise kısmen uygun görüldüğü, kısmen uygun görülmediği şekliyle tanzim olunan 29/03/2010 tarihli Komisyon raporu.

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/03/2010 tarih ve 3/114 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin Semerciler Mahallesi 204 ada 14,15 nolu parseller ile 204 ada 219 nolu parsel arasından geçen 6.00 m.lik yaya yolunun 204 ada 16 nolu parselden geçerek devam ettirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 01/02/2010 tarih ve 2/12 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 01/04/2010 tarihli Komisyon raporu.

9. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/03/2010 tarih ve 3/116 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin, Ömercikler Mahallesi 20.i.3.a pafta 159 ada 3 ve 54 nolu parseller arasından geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 02/02/2010 tarih ve 8 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 17/03/2010 tarihli Komisyon raporu.

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/03/2010 tarih ve 3/117 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin, 6814 nolu parselde bulunan Dini Tesis Alanı ile 6815 nolu parselde bulunan Sağlık Alanının yerlerinin değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren; 05/02/2010 tarih ve 2010/14 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 17/03/2010 tarihli Komisyon raporu.

11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/03/2010 tarih ve 3/120 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Süleymanbey Mahallesi 8 pafta 488 nolu parselin Özel Eğitim Alanı şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Mevzii Nazım İmar Planını içeren; 26/02/2010 tarih ve 306 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 15/03/2010 tarihli Komisyon raporu.

12. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/03/2010 tarih ve 3/123 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Korucuk Mahallesi 2259 ada 3 nolu parsel ve 3108 ada 1 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini içeren 26/02/2010 tarih ve 310 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 22/03/2010 tarihli Komisyon raporu.

13. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/03/2010 tarih ve 3/122 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Yeni Mahalle 27 M 3 pafta 333 ada 11, 15 nolu, 336 ada 1, 2, 3, 10 nolu ve 337 ada 1, 2, 3, 10 nolu parsellerin Özel Eğitim Tesis Alanı'na dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 26/02/2010 tarih ve 312 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 22/03/2010 tarihli Komisyon raporu.

14. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/03/2010 tarih ve 3/119 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Arifiye ilçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Fatih Mahallesi 3446 ve 3467 nolu parsellerin batısında bulunan Yeşil Alanın parsellerin kuzeyine kaydırılarak, Pazar Alanının, Dini Tesis Alanına dahil edilmesi ve Dini Tesis Alanının doğusundaki imar yolunun mevcut plandaki şekliyle korunarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini içeren; 26/02/2010 tarih ve 309 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 19/03/2010 tarihli Komisyon raporu.

15. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/03/2010 tarih ve 3/125 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sınırları İçinde Kalan Belediyelerde Uygulanacak İmar Yönetmeliği'nin "Yapı Düzenine İlişkin Tanımlar' ile ilgili 6.21. maddesinin değiştirilmesi ve "Yapılanma şartları' ile ilgili 13.01 maddesine ilave bent eklenmesine ait 25/02/2010 tarih 100 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 26/03/2010 tarihli Komisyon raporu.

16. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/03/2010 tarih ve 3/126 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/12/2009 tarih ve 11/441 sayılı kararı ile kurulan UKOME Şube Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 25/02/2010 tarih ve 63 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 24/03/2010 tarihli Komisyon raporu.

17. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 08/03/2010 tarih ve 3/134 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/07/2008 tarih ve 7/331 sayılı kararı ile kabul edilen İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliğinin günümüz şartlarına ve mevzuat hükümleri doğrultusunda güncellenerek görüşülmesi talebine ait Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın 02/03/2010 tarih ve 39 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 24/03/2010 tarihli Komisyon raporu. 

18. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Akıncılar Mahallesi, 70 pafta, 169 ada, 16 nolu parselde mülkiyeti Diyanet Vakfı'na ait arsadan geçen 10.00 m.'lik imar yoluna ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 05/04/2010 tarih ve 724 sayılı yazısı.

19. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan İstiklal Mahallesi, 18 kadastral pafta, 590 ada, 59 - 60 - 61 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 05/04/2010 tarih ve 711 sayılı yazısı. 

20. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Korucuk Mahallesi'nde mülkiyeti Adapazarı Belediye Başkanlığı'na ait 2925 ada 1 nolu ve 2927 ada 5 nolu parsellerde yoksul grubuna yönelik 2. Etap Toplu Konut Projesi olduğu belirtilerek 2925 ada 1 nolu parselin 2500 m²'lik alanın Sosyal Tesis Alanı olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 05/04/2010 tarih ve 715 sayılı yazısı. 

21. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde 585 ada, 72 nolu parselde Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Park Alanı olarak bulunduğu, bu alanın Spor Alanı olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 05/04/2010 tarih ve 717 sayılı yazısı. 

22. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediye sınırları dahilinde Karakamış Mahallesi G24-B-17-B-13 pafta, 3026 ada, 1 nolu parsel ve 3027 ada 1 parselden geçen 10.00 m.'lik imar yolunun kaldırılarak Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 05/04/2010 - 723 sayılı yazısı. 

23. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/02/2010 tarih ve 2/76 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Dağdibi Mahallesi, G24-b-19-d-4-a pafta, 2452 ada, 505 ve 596 nolu parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan itiraza ait 05/04/2010 tarih ve 712 sayılı yazısı. 

24. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/10/2009 tarih ve 9/342 sayılı kararıyla onaylanan Erenler İlçesi, Sarıcalar Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Erenler İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan Sarıcalar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin 05/04/2010 tarih ve 714 sayılı yazısı. 

25. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçesi 26 M II pafta, 10849 - 10850 - 10854 - 10855 - 10857 - 10858 - 10859 nolu parseller üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına ilişkin 05/04/2010 tarih ve 716 sayılı yazısı. 

26. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan G24-c-04-a-1-a pafta, 135 ada, 1 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 05/04/2010 tarih ve 719 sayılı yazısı. 

27. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2009 tarih ve 9/343 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Çaykışla Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına bağlı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin 01/03/2010 tarih ve 11 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/04/2010 tarih ve 722 sayılı yazısı. 

28. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 01/03/2010 tarih ve 4682 sayılı yazısı ile, Güneşler, 47 pafta, 47 ada, 141 nolu parselde plan değişikliği talebine ilişkin 05/04/2010 tarih ve 713 sayılı yazısı. 

29. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı Kaynarca Karayolu ile Karaman Mahallesi'ni birbirine bağlayacak kavşak düzenlemesine ait 05/04/2010 - 720 sayılı yazısı. 

30. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/11/2009 tarih ve 10/372 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 2010 yılına ait Gelir Tarifesinde belirtilen taksi dolmuş, minibüs ve durak tahsisli ticari taksilerden alınan ücretlerin diğer Büyükşehirlerde alınan ücretler arasında büyük farklılıklar olduğu görüldüğünden, toplu taşıma esnafının mağduriyetinin giderilmesi için, toplu taşıma esnafından alınan yıllık güzergah tahsis ücretinin yeniden incelenmesine ilişkin 05/04/2010 tarih ve 168 sayılı yazısı. 

31. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olup imar planlarında trafo yeri olarak ayrılan Yağcılar Mahallesi 332 ada, 93 nolu parselin Trafo yapılmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne devri için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi talebine ait 05/04/2010 tarih ve 244 sayılı yazısı. 

32. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediyesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları ile ilgili olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin b bendi çerçevesinde (Çevre Düzeni Planına uygun olmak kaydıyla Büyükşehir Belediye ve Mücavir Alan sınırları içerisinde 1/5000 ve 1/25000 arasındaki her ölçekte Nazım İmar Planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; ……; Nazım İmar Planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan İlçe Belediyelerinin Uygulama İmar Planlarını ve Parselasyon Planlarını yapmak veya yaptırmak) 143.790 Ha.1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 25.000 Ha.1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1000 Ha 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 200 Ha Sayısal Halihazır Harita Yapımı, 200 Ha İmar Uygulaması işi ihalesinin 3 (üç) yıllık olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi (gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi) gereğince yapılmasına ilişkin 05/04/2010 tarih ve 721 sayılı yazısı. 

33. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/06/2009 tarih ve 6/216 sayılı kararı ile yol üstü otopark uygulaması BELPAŞ'a tahsisli olup, otopark ücretlerinden toplanan hasılatın en az %10 (yüzde on)'unun Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılması koşuluyla, otopark için Merkezi Otopark Sistemi Kurulumunun yapılması ve 5 yıl süreyle işletilmesi için UKOME Genel Kurulu tarafından onaylanan lokasyonların tahsisi için (6 ay Etüt - Projelendirme - Onay - Tedarik - Kurulum vb. ön hazırlık olmak üzere ) 5,5 yıllık yetki verilmesi, otopark sisteminin devreye girdiği tarihten itibaren yürürlükte olan 08/06/2009 tarih ve 6/216 sayılı kararın iptal edilmesi ve bu süreçle ilgili her aşamada denetim yetkisinin Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na verilmesine ilişkin 02/04/2010 tarih ve 356 sayılı yazısı. 

34. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/03/2010 tarih ve 552 sayılı yazısı ile İlimiz hayvancılığının geliştirilmesi açısından kurulması düşünülen TDİOSB (Doğu Marmara Tarıma Dayalı OSB Projesi)'ne 4562 Sayılı OSB Uygulama Yönetmeliği'nin 4-ö ve 9-c maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak katılım payı oranı ve Belediyemizi temsilen 1 Asil, 1 Yedek Üyenin belirlenmesine ilişkin 29/03/2010 tarih ve 48 sayılı yazısı. 

35. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16'ncı maddesi: "Büyükşehir Belediye Encümeni belediye başkanının başkanlığında belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur' denmektedir. Bu maddeye istinaden Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği'ne Meclis Üyeleri arasından beş üyenin gizli oyla seçimine ilişkin 01/04/2010 tarih ve 250 sayılı yazısı. 

36. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15 nci maddesine göre İhtisas Komisyonlarına Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişi olmak üzere açık oylama ile İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk Komisyonlarına bir yıl süre ile görev yapmak üzere üye seçimine ilişkin 01/04/2010 tarih ve 251 sayılı yazısı. 

37. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Stratejik Plan ve İstatistik Mali Analiz Şube Müdürlüğü'nün, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18. maddesinin (b) bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince, Başkanlık Makamınca hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 01/01/2009 - 31/12/2009 tarihleri arasındaki Faaliyet Raporunun görüşülmesine ilişkin 05/04/2010 tarih ve 20 sayılı yazısı.

×