Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.03.2018 Tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
Davet Yazısı
 
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12/03/2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
•Yoklama ve açılış.
•12/02/2018 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
 
 
1.3/154-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/84 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Kulaksız Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan, orman vasıflı, mülkiyeti Hazineye ait, 105 parsel sayılı taşınmazın içerisinde 40 hektar alanı kapsayan Şehir Hastanesine ilişkin Sakarya İli Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve üst ölçekli plana uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının ekli plandaki şekilde kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/02/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
2.3/155- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/49 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden, Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlanma Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına dair itirazların değerlendirilerek karara bağlanmasına ilişkin 08/09/2014 tarih ve 10/227 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının “8.7.4 Dikili Tarım Arazileri” başlığındaki maddeye ilişkin değişikliklerin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/02/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
3.3/156- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/148 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarih ve 2/29 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı ilçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 4 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/02/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
4.3/157- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/87 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 2076 ada, 2 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
5.3/158- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/88 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kazımpaşa Mahallesi, 2486 ada, 13 nolu parselin 1583 m2.lik kısmının Dini Tesisi Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/02/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
6.3/159- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/89 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.01.2018 tarih ve 04 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1990 ve 16681 parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
7.3/160- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/90 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 2491 ada, 6 ve 7 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
8.3/161- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/91 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Çubuklu Mahallesi, 1002 ve 1004 parsellere yönelik, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin kararlarına istinaden; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2015 tarih ve 7/298 kararının, söz konusu parsellere yapılan itiraz dilekçelerinin reddedilmesine yönelik kısmını yeniden değerlendirilmesi talebinin, Toprak Koruma Kurulunun kararı da dikkate alınarak reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
9.3/162- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/92 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.01.2018 tarih ve 01 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Tunatan Kavşağından Yazlık Kavşağına kadar, 35 metrelik imar yoluna cepheli Konut Alanlarının bir kısmının Ticaret Alanları olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/02/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
10.3/163- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/34 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 04.12.2017 tarih ve 67 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Erenler (Merkez) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının söz konusu maddelerine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan hükmü değişikliğinin rapordaki şekliyle uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
11.3/164- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/93 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi, 104-112-113-114 ve 115 nolu adaları kapsayan alanda Belediyesince hazırlanan ve talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/02/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
12.3/165- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/36 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 06.12.2017 tarih ve 61 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Kurtköy(Yeşilyurt) Mahallesi, 104-112-113-114 ve 115 nolu adaları kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/02/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
13.3/166- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/151 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Altındere Osmanağa Mahallesi, G25D10A4 pafta, 244 ada, 1 nolu ve 245 ada, 1 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
14.3/167- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/94 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Müellif firma tarafından hazırlanan Karasu İlçesi, Darıçayırı Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
15.3/168- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/95 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2017 tarih ve 10/678 sayılı kararı ile onaylanan; Karasu İlçesi Yuvalıdere Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı-ilan sürecinde yapılan 2 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
16.3/169- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/98 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarihli 2017/78 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, G24C04A3D ve G24C04A3C paftalarında kalan yapı adalarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/02/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
17.3/170- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/488 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 24.04.2017 tarih ve 2017/44 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24C02C3B, G24C02C3A, G24C02C4B paftalarında kalan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
18.3/171- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/96 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2017 tarih ve 2017/98 sayılı kararı ile uygun görülen,  Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2625 ada, 65 nolu parselin bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/02/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
19.3/172- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/101 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2017 tarih ve 2017/61 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 404 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/02/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
20.3/173- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/99 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Neviye ve Cumhuriyet Mahalleleri, G24C08A1A, G24C8A1B, G24C08A1D, G24C08A1C, G24C07B2B paftalarında kalan yapı adalarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
21.3/174- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/103 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6212 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/02/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
22.3/175- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/779 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/02/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
23.3/176- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/108 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 01 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Rüstemler Mahallesi, 177 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/02/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
24.3/177- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/153 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Söğütlü İlçesi, 143 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrine dair alınan Söğütlü Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih ve 13 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
25.3/178- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/107 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 04 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E=2016/336 - 04.10.2017 tarihli K=2017/818 sayılı iptal kararını yerine getirmek üzere Söğütlü İlçesi, Rüstemler Mahallesi, 335-336-337-338-339 ve 340 nolu parsellerin tamamının kırsal yerleşik alan sınırı içerisine alınmasına ilişkin hazırlanan kırsal yerleşme alanı sınır değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
26.3/179- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/109 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Çayköy Mahallesi, 178 ada, 1 nolu, 177 ada, 1 ve 2 nolu parsel ile kadastral boşluk için hazırlanan Geyve İlçesi, Çayköy Yerleşim Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
27.3/180- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/112 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11.12.2017 tarih ve 11/758 sayılı kararı ile onaylanan Pamukova İlçesi, Yenice Mahallesi, 3914-3915-3916-3917-3918-3919-3921-3924-3925-3926-6634-6635-8682-8683-10030-10031 ve 10032 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
28.3/181- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/114 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali Belediye Başkanlığının Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri ve Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2 Maddelerinde yer alan Plan Hükümleri değişiklikleri ile Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri 6.2. maddesinde ve Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri ve Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2 Maddelerindeki plan hükmü değişikliklerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
29.3/182- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/44 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Taraklı ilçe Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih ve 2016/53 sayılı kararı ile uygun görülen, Taraklı İlçesi, İçdedeler Mahallesi’nin, Gölveren ve Çiftlik Mevkilerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının belirlenmesinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
30.3/183- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/116 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2018 Yılı Gelir Tarifesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bölümünde bulunan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılı Gelir Tarife Cetvelinin ekte belirtildiği şekliyle revize edilmesinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/02/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
31.3/184- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/117 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının güncellenen Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin ekte düzenlendiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/02/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
32.3/185- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 8/581 sayılı kararı ile onaylanan Yeni Stadyum-Pekşenler arasında bulunan 40.00 m.’lik imar yolundaki kavşak ve yol düzenlemelerine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine yapılan 1 adet itirazın değerlendirilmesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan projenin planlara işlenmesine ilişkin ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarih ve 1/1 sayılı kararına 2. ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7216 sayılı yazısı.
 
33.3/186- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi,  Taşkısığı ve Tekeler Mahalle sınırlarında, Çevre  Koruma  ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 05/03/2018 tarihli ve 7331 sayılı yazısında belirtilen taleplere istinaden hazırlanan, Entegre Katı Atık İşleme ve Bertaraf Tesisi”ni kapsayan bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Plan ve buna bağlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ile, Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 06/03/2018 tarihli, 7419 sayılı yazısı.
 
34.3/187- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2018 gün ve 2/28 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 130 ve 132 sayılı parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/03/2018 tarihli, 7089 sayılı yazısı.
 
35.3/188- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi,  Korucuk Mahallesi,  1696  ada  2  sayılı  parsele  yönelik  Belediyesince  hazırlanan  ve 05.02.2018 tarihli ve 2/27 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülerek kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7129 sayılı yazısı.
 
36.3/189- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 05/02/2018 tarih ve 2/26 sayılı kararı ile uygun görülen, Defterdarlık Milli Emlak  Müdürlüğünün talebine istinaden  1/5000 ölçekli  Nazım  İmar  Planına uygun olarak hazırlanan  Adapazarı  İlçesi,  Alandüzü  Mahallesi 42, 45,46, 47, 48, 49 ve 62 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile bahse konu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama  yetki  devrinin  görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7134 sayılı yazısı.
 
37.3/190- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin (6.2) maddesine istinaden hazırlanan Serdivan İlçesi, Orta Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7191 sayılı yazısı.
 
38.3/191- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 13513 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım  İmar  Planı  değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7143 sayılı yazısı.
 
39.3/192- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi,  1285  ada  1  nolu  parsele  yönelik  Belediyesince hazırlanan  1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı  değişiklik  teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7136 sayılı yazısı.
 
40.3/193- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 3463, 2071/17358 (sehven 17358), 2071/18176 (sehven 18176), 2071/7422 (sehven 7422), 2071/2, 2071/601 (sehven 601), 2071/7658 (sehven 7658),2071/9773 (sehven 9773), 2071/9772 (sehven 9772)-13865-13872-597-594-340/1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı  değişiklik  teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7135 sayılı yazısı.
 
41.3/194- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi,  İstiklal Mahallesi,  1363  ada  1-4  nolu  parsellere  yönelik  hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7142 sayılı yazısı.
 
42.3/195- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 18060 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7190 sayılı yazısı.
 
43.3/196- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/02/2018 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen 1.Kısım(Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik değişikliğin görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7194 sayılı yazısı.
 
44.3/197- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/02/2018 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen 2.Kısım(Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik değişikliğin görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7192 sayılı yazısı.
 
45.3/198- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/02/2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun görülen  Beşköprü  Mahallesi  1/1000  ölçekli  Revizyon  Uygulama  İmar  Plan  Notlarının 30.maddesine yönelik değişikliğin görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7218 sayılı yazısı.
 
46.3/199- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/02/2018 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülen Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik değişikliğin görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7215 sayılı yazısı.
 
47.3/200- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/02/2018 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülen Orta Mahalle, 5428-1417-1428-1429-1444 parseller arasındaki imar yolunun kadastral sınıra göre düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7189 sayılı yazısı.
 
48.3/201- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/02/2018 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülen Orta Mahalle, 2060-2062 ada ile 1125-5487-5473 ila 5485 nolu parseller arasındaki imar yolunun kadastral sınıra göre düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7187 sayılı yazısı.
 
49.3/202- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesi, Mülkiyeti Hazineye ait 584 Parsele yönelik Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile üst ölçekli plana uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 05/03/2018 tarihli, 7363 sayılı yazısı.
 
50.3/203- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi, 142 ve 143 No.lu Parsellerinde içinde bulunduğu plan değişikliği sınırına yönelik hazırlanan Emirler Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 05/03/2018 tarihli, 7490 sayılı yazısı.
 
51.3/204- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin; 06/02/2018 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Dokurcun Mahallesi, G25C18A4C / D1B pafta, 120 ada, 99 nolu parseldeki “Resmi Kurum Alanı”nın “Ortaokul Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7128 sayılı yazısı.
 
52.3/205- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin; 06/02/2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 20 pafta, 39 ada, 237 nolu parseldeki “Otopark Alanı”na ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7186 sayılı yazısı.
 
53.3/206- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin; 06/02/2018 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun görülen plan notunun, Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Plan Notları Özel Hükümlere 9. madde olarak ilave yapılmasına yönelik değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7138 sayılı yazısı.
 
54.3/207- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Müellif firma tarafından hazırlanan Karasu İlçesi, Kurudere Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 01/03/2018 tarihli, 6941 sayılı yazısı.
 
55.3/208- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 12/01/2018 tarih ve 2018/15 sayılı kararı ile uygun görülen Arifbey, Fatih, Neviye, Cumhuriyet, Hanlı Merkez ve Hanlı Mahallelerinde 363 ha. Alanda bulunan konut adalarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/03/2018 tarihli, 7028 sayılı yazısı.
 
56.3/209- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 12/01/2018 tarih ve 2018/16 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Mahallesi 441 ada 2 nolu parsele ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/03/2018 tarihli, 7029 sayılı yazısı.
 
57.3/210- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 12/01/2018 tarih ve 2018/14 sayılı kararı ile uygun görülen Neviye Mahallesi 704 ada 4 (eski 5160) nolu parsel, 708 ada 36 nolu (eski 5315) parselin kuzeyinde bulanan kadastal boşluk (eski 5314 nolu parsel)  ve 708 ada 44 ve 45 nolu parseller arasında bulunan 7.00 m.lik imar yoluna ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/03/2018 tarihli, 7030 sayılı yazısı.
 
58.3/211- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/08/2017 tarih ve 2017/103 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi,   G24C06B1B,   G24C06B1C,   G24C06B2A,   G24C06B2D imar paftalarında kalan Az Yoğunluklu Meskun Konut Alanı olarak planlanan alanda yapılaşma koşullarının değiştirilmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/03/2018 tarihli, 7090 sayılı yazısı.
 
59.3/212- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Gündoğan ve Soğucak Mahallesi sınırlarında, 646 nolu parsele isabet eden 20 metrelik yolun 15 metreye düşürülmesine yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Plan değişikliğinin ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma yetkisinin devrine ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 01/02/2018 tarih ve 14 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/03/2018 tarihli, 7027 sayılı yazısı.
 
60.3/213- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin; 17/10/2014 tarih ve 2014/77 sayılı kararı ile onaylanan ve Geyve İlçe sınırları içinde kalan kısmına ilişkin olarak hazırlanan Geyve Rüzgar Enerji Santraline ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7130 sayılı yazısı.
 
61.3/214- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin;  08.01.2018 tarih ve 1/25 sayılı kararı ile onaylanan Taraklı İlçe Merkezi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına,  askı süresi içerisinde Belediyemize yapılan itirazlar ile Taraklı Belediye Başkanlığı’nın 26.02.2018 tarih 178 sayılı yazısının ekinde sunulan itirazların görüşülmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7137 sayılı yazısı.
 
62.3/215- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 2018 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarife Cetvelinde Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’ne ait kısımda “2.C. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmeden yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarındaki fonksiyon değişikliğinde m²  başına alınacak ücret:  50,00TL”  şeklinde madde ilave edilmesine  ilişkin 01/03/2018 tarihli, 7024 sayılı yazısı.
 
63.3/216- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediyesinin 02/01/2018 tarih ve 1/9 nolu meclis kararı ile kabul edilen, Mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait mezarlık olarak kullanılan  Adapazarı  İlçesi, Tekeler Mahallesi, 575 ada, 2 nolu 19.456,00 m2 yüzölçümlü parseldeki (3/4) 14.592,00 m2’lik hissenin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s maddesi hükmü gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre mezarlık olarak kullanmak üzere Belediyemize devri, devri ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 08/02/2018 tarihli, 4530 sayılı yazısı.
 
64.3/217- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova Belediye Meclisinin 01/02/2018 tarih ve 18 nolu kararı ile kabul edilen, Pamukova İlçesi Eskiyayla Mahallesi G24D18C1 pafta 124 ada 1 nolu 6.970,04 m2 yüzölçümlü parselin mezarlık olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Belediyemize devrinin yapılması ve devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 12/02/2018 tarihli, 4723 sayılı yazısı.
 
65.3/218- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı Belediyesi Meclisinin 06/02/2018 tarih ve 16 nolu kararı ile kabul edilen, Mülkiyeti Akyazı Belediyesine ait Beldibi Mahallesi 161 ada 9 nolu 1787,18 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e ve 75-d maddelerine göre mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemize devrinin yapılması ve devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 21/02/2018 tarihli, 5788 sayılı yazısı.
 
66.3/219- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1635 ada 1 nolu parselde 339 nolu iş merkezi 2. kat 126 bağımsız bölüm nolu (Kapı No: 216), 127 bağımsız bölüm nolu (Kapı No: 217), 128 bağımsız bölüm nolu (Kapı No: 218) ve 129 bağımsız bölüm nolu (Kapı No:219) İş yerlerinin Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 20/02/2018 tarihli, 5638 sayılı yazısı.
 
67.3/220- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi,  Korucuk Mahallesi,  3360 ada,7 nolu 5.799,23 m2 yüzölçümlü parselde Belediyemiz ile müşterek hisseli olan TOKİ’ye ait(111716/5799923) 1.117,16 m2’lik hissenin 446.864,00 TL olarak belirlenen satış bedeli üzerinden Belediyemizce devir alınabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7196 sayılı yazısı.
 
68.3/221- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı yasanın 26. maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmakta olan elektronik ücret toplama ve araç takip sisteminin işletme ve işlettirme hakkının 10 yıllığına Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BELPAŞ’a devredilmesine ilişkin 06/03/2018 tarihli, 7300 sayılı yazısı.
 
69.3/222- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Bitlis ili Mutki İlçesi Kavakbaşı Belediye Başkanlığının 06/02/2018 tarihli, 29 sayılı yazısı ile Belediyemizden 1 adet cenaze taşıma aracı talep etmekte olup, 2018 Mali Yılı bütçesinin T-1 cetveline talebin karşılanabilmesi için 1 adet cenaze taşıma aracı eklenmesine, aracın satın alınabilmesi için bütçe aktarılmasına, aracın satın alınmasına, satın alınan cenaze taşıma aracının Bitlis ili Mutki İlçesi Kavakbaşı Belediye Başkanlığına 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 75. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 27. Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesine göre bedelsiz devir edilmesine ilişkin 02/03/2018 tarihli, 7321 sayılı yazısı.
 
 
                                                           12/03/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
                                                                              -İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
70.3/223. Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1431 ada, 113 nolu İş Merkezindeki 133, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145 nolu dükkânların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine göre, 10 yıllığına, (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre) kiraya verilebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/03/2018 tarihli, 7379 sayılı yazısı.
 
71.3/224. Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Üsküp Büyükelçiliği ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (a) Bendi uyarınca hazırlanacak bir protokol çerçevesinde Ertan ŞAKİRİ ve ailesinin ev alımına harcanmak üzere nakdi yardım yapılması, yapılacak yardımla ilgili protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 08/03/2018 tarihli,  1703700 sayılı yazısı.
 
72.3/225.Hendek Belediye Başkanlığının, Hendek İlçesi Yukarıçalıca Mahallesi 1459 parsel nolu 9.080,00 m2.lik taşınmazda mezbahane yapmak, işletmek ve işlettirmek yetkisinin verilmesi talebine ait 08/03/2018 tarihli, 39 sayılı yazısı.
 
73.3/226. TAKS değeri verilmiş konut ve ticaret fonksiyonlu yapı adalarında TAKS değerinin kaldırılıp, Emsal ve Yençok değerlerinin verilmesi şekliyle değiştirilmesine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli, 3/42 sayılı kararı.

74.3/227. 09.03.2018 tarih ve 10470 kayıt nolu dilekçe ile; Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2281 ada, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi ve Adapazarı Belediye Başkanlığının 06.03.2018 tarih ve E.6892 sayılı yazısı ile; Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2281 ada, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli, 3/37 sayılı kararı.
 
75.3/228. Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünün 05.03.2018 tarih ve 18/298 sayılı yazısı ile; Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi sınırları içerisinde, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi ile meskun alan arasında kalan 30.00 m.lik imar yoluna yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait Arifiye Belediye Başkanlığının 06.03.2018 tarihli, 57/71 sayılı yazısı.
 
76.3/229. Arifiye Hanlıköy Mahallesi sınırlarında 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında planlanan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kurum görüşleri ve Jeolojik-jeofizik Zemin Etüd raporu eksik olan yerler ile ilgili işlemleri tamamlanan, 1/5000 ölçekli Kısmi İlave Nazım İmar Planına ait Arifiye Belediye Başkanlığının 05.03.2018 tarihli, 55/70 sayılı yazısı.
 
77.3/230. TAKS bilgilerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Ferizli Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli, 11 sayılı kararı.
 
 

 

×