Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.03.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

T.C.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.03.2012 Pazartesi günü saat 14.00'teBüyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir.

Yoklama ve açılış.
13/02/2012 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.

GÜNDEM 

1. 3/80 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/02/2012 tarih ve 2/76 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2452 ada, 471 parsel sayılı taşınmazın yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'ndaki  "Sosyokültürel Tesis Alanı' kullanım kararının İlköğretim Tesis Alanı'na plan değişikliği yapılarak dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/03/2012 tarihli Komisyon raporu. 

2. 3/81 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/02/2012 tarih ve 2/74 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 204 ada, 145 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu 204 adadaki yapı nizamının bitişik nizam olarak değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 08/02/2012 tarih ve 2/21 sayılı kararınınkabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29/02/2012 tarihli Komisyon raporu. 

3. 3/82 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/02/2012 tarih ve 2/78 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Gar Meydanı'ndan başlayarak batı - güneybatı yönünde 3,500 km'lik koridor boyunca Mithatpaşa ve Maltepe Mahallelerinin kesişme noktasındaki futbol sahasına kadarki değişikliğe konu yaklaşık 21 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 08/02/2012 tarih ve 2/22 sayılı kararının kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/02/2012 tarihli Komisyon raporu. 

4. 3/83 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/02/2012 tarih ve 2/75 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Orta Mahalle, 63 ada, 77 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu 63 adadaki yapı nizamının bitişik nizam olarak değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 08/02/2012 tarih ve 2/25 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/02/2012 tarihli Komisyon raporu. 

5. 3/84 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/02/2012 tarih ve 2/61 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 54 pafta 2925 nolu parsel ile 28 J I imar pafta 17752 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyleSerdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01/02/2012 tarih ve 12 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/02/2012 tarihli Komisyon raporu. 

6. 3/85 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/02/2012 tarih ve 2/62 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kazımpaşa -Kuruçeşme arasında kalan Murat Deresi Koruma Bandının 20.00 metreden 6.00 metreye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivanİlçe Belediye Meclisi'nin 01/02/2012 tarih ve 13 sayılı kararının kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 24/02/2012 tarihli Komisyon raporu. 

7. 3/86 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/02/2012 tarih ve 2/63 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 20.I.2.C pafta, 277 ada 8 nolu parsel ve 3 ada 8 nolu parselin arasında bulunan 7.00 m.lik yolun kaldırılıp 277 ada 8 nolu parselin Dini Tesis Alanına ilave edilerek, Dini Tesis Alanının büyütülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 03/01/2012 tarih ve 6 sayılı kararının kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 22/02/2012 tarihli Komisyon raporu. 

8. 3/87 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/02/2012 tarih ve 2/79 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi G24C04A4D - G24C03B3D - G24C03B3B paftaları içerisinde kalan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin 01/02/2012 tarih ve 2012/11 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/02/2012 tarihli Komisyon raporu. 

9. 3/88 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/02/2012 tarih ve 2/64 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Rüstempaşa Mahallesi, G23D05C - G24D10B pafta 43 ada 13 nolu parselin güneyinde bulunan park alanının, aynı miktarda 43 ada 13 nolu parselin kuzeyine kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/02/2012 tarihli Komisyon raporu. 

10. 3/89 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/02/2012 tarih ve 2/77 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, Kuruçay Mevkii, 30 K II A pafta, 124 ada, 114 nolu parseli kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 24/02/2012 tarihli Komisyon raporu. 

11. 3/90 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/01/2012 tarih ve 1/4 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan ve Adapazarı İlçesi sınırlarında Yazlık Caddesi ile eski Kazımpaşa Caddesi arasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.nin 13/02/2012 tarih ve 639 sayılı yazısı ile yapılan itiraza ilişkin 28/02/2012 tarih ve 352 sayılı yazısı. 

12. 3/91 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 1703 ada, 3 nolu parsel sayılı taşınmazın bulunduğu Dini Tesis Alanının sınırlarının genişletilmesi ve Emsal değerinin E=1.00 olarak değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 06/02/2012 tarih ve 2/23 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/03/2012 tarih ve 361 sayılı yazısı. 

13. 3/92 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 3926 ada, 4 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 08/02/2012 tarih ve 2/24 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/03/2012 tarih ve 368 sayılı yazısı. 

14. 3/93 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi G24B23D pafta, 8554 ve 1583 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 07/03/2012 tarih ve 393 sayılı yazısı. 

15. 3/94 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçesi Yeni Mahalle 303 ada, 12 - 13 - 14 ve 15 nolu parsellerin üzerinde planlanmış olan otopark alanının kaldırılarak ticaret alanına dönüştürülmesi şeklinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebine ilişkin 28/02/2012 tarih ve 351 sayılı yazısı. 

16. 3/95 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Valiliği  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü' nün 21/02/2012 tarih ve 364 sayılı yazısı ile, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca mevkiinde Sakarya Nehrinin doğu bölümünde bulunan Mollaköy, Semerciler, Kumbaşı Köylerinin sınırlandırdığı kuzeyde Toyota-Sa Hastanesi ile güneyde Boğazköy arasında yer alan Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Spor Genel Müdürlüğü'ne  tahsisli toplam 1.432.092,50 m²'lik alanın Olimpik Kürek, Kano ve Su Sporları Parkuru  olarak planlanması talep edilmekte olup, söz konusu alana ait 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06/03/2012 tarih ve 364 sayılı yazısı. 

17. 3/96 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Çamyolu Mahallesinde bulunan, 11391,95 m² yüzölçüme sahip, 2506 ada 5 nolu parselin orman alanında kalan 4735,30 m²'lik kısmının bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğü'ne devri için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesi ile 75-d maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05/03/2012 tarih ve 317 sayılı yazısı. 

18. 3/97 Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın, İtfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere 2012 Yılı Performans Programında ve aynı yılın 2012 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir T cetvelinde belirtilen 2 Adet 18 m. Merdivenli İtfaiye Arazözünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. Maddesinin b fıkrası gereği alınmasına ilişkin 24/02/2012 tarih ve 357 sayılı yazısı. 

19. 3/98 Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na ait çöp kamyonlarından 54 TP 577 plakanın Erenler, 54 TP 578 plakanın Ferizli, 54 TR 294 plakanın Karapürçek, 54 TR 295 plakanın Söğütlü İlçe Belediyelerine temizlik hizmetlerinin ilçe belediyeler tarafından yürütülmesi ve kurumumuzda kullanım amaçlarına uygun faaliyet alanı bulunmaması nedeni ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesine göre devir edilebilmesi, Erenler İlçe Belediyesi'ne ait cenaze aracının Büyükşehir Belediyemiz tarafından aynı yönetmeliğin 31.1 maddesine göre devir alınabilmesine ilişkin 27/02/2012 tarih ve 171 sayılı yazısı.

×