Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

12.02.2018 Tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
Davet Yazısı
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12/02/2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
•Yoklama ve açılış.
08/01/2018 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
 
1.2/60-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/762 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı ilçesi, Alandüzü Mahallesinde yer alan 42-45-46-47-48 ve 49 nolu parsellerde yoğunluk artırılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
2.2/61- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2017 tarih ve 9/616 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 8/511 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planın değişikliğine uygun olarak hazırlanan Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesinde bulunan 1355 ada, 5-6-7-8 ve 14 nolu, 1356 ada, 1 ve 3 nolu, 1363 ada, 1-2 ve 3 nolu, 1361 ada, 1 ve 2 nolu, 1362 ada, 3 ve 4 nolu, 1357 ada, 1 nolu, 1358 ada, 1 nolu, 1360 ada, 3 ve 4 nolu, 1359 ada, 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alanın “Toplu İş Yerleri (İnşaat Malzemecileri Alanı)” olacak şekilde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 04.06.2015 tarih ve 4429-4602 sayılı yazısı ile İl Mera Komisyonunda olumsuz mütalaa edilen “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”nda kalan Adapazarı İlçesi Çamyolu Mahallesinde kalan yaklaşık 38 ha. alanın plandan çıkartılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişiklik Teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
3.2/62- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/56 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi 4455 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Adapazarı Belediye Meclisi’nin 02.01.2018 tarih ve 1/3 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
4.2/63- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/30 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih ve 12/164 sayılı kararı ile uygun görülen, Ozanlar Mahallesi, 3 ada, 12 nolu parselin bir kısmı ile 3 ada, 74 ve 75 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
5.2/64- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/31 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih ve 12/165 sayılı kararı ile uygun görülen, Pabuçcular Mahallesi, 413 ada, 452 parsel ile 414 ada, 17 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adalarına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
6.2/65-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/32 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 828 ada, 1 nolu parsel ve güneyindeki kadastral boşlukta bulunan park alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
7.2/66-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/57 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 02 sayılı kararı ile uygun görülen, İstiklal Mahallesi, 473 ada, 1 nolu, 482 ada, 3 nolu, 484 ada, 1 nolu, 487 ada, 1 nolu, 488 ada, 1 nolu, 489 ada, 1 nolu, 490 ada, 1 nolu, 500 ada, 1 nolu, 502 ada, 1 nolu, 527 ada, 1 nolu, 533 ada, 1 nolu parsellerin fonksiyonlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
8.2/67-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/769 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2017 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 9001 ve 17413 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
9.2/68-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/33 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 04.12.2017 tarih ve 68 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 10502 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
10.2/69-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/35 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 04.12.2017 tarih ve 69 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, 607 ada, 756-757-765-766-815-816-831-894-895 ve 930 nolu parsellerin bulunduğu alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
11.2/70-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/772 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, "Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hazırlanma işi" kapsamında; Müellif firma tarafından hazırlanan Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Karasu İlçe Belediye Meclisince alınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine yönelik 02.09.2016 tarih ve 56 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
12.2/71-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/37 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 06.12.2017 tarih ve 60 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/11/2014 tarih ve 12/327 sayılı kararı ile kesinleşen Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği ile, Plan Notu İlavesi yapılması şeklinde hazırlanan Plan Hükmü İlavesi ve değişikliklerinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
13.2/72-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/797 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen Kırsal Yerleşme Alanı sınırlarının, Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesinde yapılması planlanan 1/1000 ölçekli İmar Uygulama plan sınırlarının genişletilmesine ait Akyazı ilçe Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 87 sayılı kararının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
14.2/73-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/795 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Boğazköy Mahallesi 102 ada, 36-37-38-39-41-42-43-44 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
15.2/74-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/58 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarih ve 2017/77 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye ilçesi, Fatih Mahallesi, G24-C-02-C-3-B ve G24-C-03-D-4-A paftalar içerisinde kalan 3,4 ha.lık Plansız alana ait 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
16.2/75-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/59 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca ilçe sınırları içerisinde “Kırkpınar Mahmudiye Arası Teleferik Projesi” kapsamında hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
17.2/76-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/39 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 239 ada, 1 nolu parsele yönelik Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E=2016/817 - K= 2017/965 sayılı iptal kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
18.2/77-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/07/2017 tarih ve 7/495 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 2017/33 sayılı kararı ile uygun görülen, Güldibi Mahallesi, 300-651-850 ve 852 nolu parseller ile sehven yazılmayan 780-851 ve 853 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
19.2/78-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/40 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarih ve 2017/89 sayılı kararı ile uygun görülen, Yanık Mahallesi, 577 nolu parselin güney kısmına 7.00 metrelik imar yolları eklenerek yeni bir imar adası oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
20.2/79-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/41 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04.07.2017 tarih ve 2017/90 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 116 nolu parsel ve çevresine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/01/2018 tarihli Komisyon raporu
 
21.2/80-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/42 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04.07.2017 tarih ve 2017/91 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Mahmudiye ve Hasanpaşa Mahalleleri, NATO Boru Hattının kuzey ve güneyinde bulunan yeşil bantların kaldırılması, Hasanpaşa Mahallesi mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait 1640 nolu parselin Park Alanı olarak planlanması ile Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan Pazar Alanının yerine Yeşil Alan ve Ticaret Alanı planlanmasına yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
22.2/81-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/01/2018 tarih ve 1/43 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2016 tarih ve 8/495 sayılı kararı ile onaylanan Geyve İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına, 09/02/2015 tarih ve 2/63 sayılı, 08/09/2014 tarih ve 10/264 sayılı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin kararlarıyla onaylanan Geyve İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerinin sehven işlenmediği tespit edilmiş olup, söz konusu plan değişikliklerinin Geyve 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına işlenmesine yönelik hazırlanan Geyve İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
23.2/82-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2017 tarih ve 11/793 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2017 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul edilen, Geyve İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
24.2/83-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/438 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin iptal gerekçelerini ortadan kaldıracak şekilde hazırlanan Pamukova İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı/Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/01/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
25.2/84- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Kulaksız Mahallesi  sınırları  dâhilinde  bulunan,  orman  vasıflı,  mülkiyeti  Hazineye  ait,  105  parsel  sayılı  taşınmazın içerisinde 40 hektar alanı kapsayan Şehir Hastanesine ilişkin Sakarya İli Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve üst ölçekli plana uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 31/01/2018 tarihli, 3445 sayılı yazısı.
 
26.2/85- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1749 ada 3 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 31/01/2018 tarihli, 3399 sayılı yazısı.
 
27.2/86- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mahkeme kararını yerine getirmek üzere Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 1470 ada 101 parsele yönelik, Milli Savunma Bakanlığı’nın, 09.11.2016 tarih ve 1482644 referans nolu yazısına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3945 sayılı yazısı.
 
28.2/87- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 2076 ada 2 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3939 sayılı yazısı.
 
29.2/88- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Serdivan İlçesi Kazımpaşa Mahallesi 2486 ada 13 nolu parselin 1583m2’lik kısmının Dini Tesisi Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3948 sayılı yazısı.
 
30.2/89- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan  İlçe  Belediye  Meclisi’nin;  02/01/2018  tarih  ve 04  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen Beşköprü Mahallesi, 1990 ve 16681 parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3950 sayılı yazısı.
 
31.2/90- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin;  02/10/2017 tarih  ve 73  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen Reşadiye Mahallesi, 2491 ada 6-7 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin  görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3942 sayılı yazısı.
 
32.2/91- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Çubuklu Mahallesi, 1002 ve 1004 parsellere yönelik, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin kararlarına istinaden; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2015 tarih ve 7/298 kararının, söz konusu parsellere yapılan itiraz dilekçelerinin reddedilmesine yönelik kısmının, Toprak Koruma Kurulunun kararı da dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3946 sayılı yazısı.
 
33.2/92- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/01/2018 tarih ve 01 sayılı kararı ile uygun görülen Tunatan Kavşağından Yazlık Kavşağına kadar,  35  metrelik  imar  yoluna  cepheli  konut alanlarının bir kısmının Ticaret Alanları olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3853 sayılı yazısı.
 
34.2/93- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Kurtköy   (Yeşilyurt)   Mahallesi,   104,   112,   113,   114 ve 115 nolu adaları kapsayan alanda Belediyesince hazırlanan ve talep edilen 1/5000 ölçekli       Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3949 sayılı yazısı.
 
35.2/94- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Darıçayırı Mahallesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nın görüşülmesine ilişkin 25/01/2018 tarihli, 2752 sayılı yazısı.
 
36.2/95- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2017 tarih ve 10/678 sayılı kararı ile onaylanan; Karasu İlçesi Yuvalıdere Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı-ilan sürecinde yapılan 2 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3706 sayılı yazısı.
 
37.2/96- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/12/2017 tarih ve 2017/98 sayılı kararı ile uygun görülen Adliye Mahallesi, 2625 ada 65 nolu parselin bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3938 sayılı yazısı.
 
38.2/97- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye  İlçe  Belediye  Meclisi’nin;  01/12/2017  tarih  ve  2017/99    sayılı  kararı  ile  uygun  görülen Aşağıkirazca   Mahallesi, G24C03D3C pafta, 565 ada 4, 5, 6 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3936 sayılı yazısı.
 
39.2/98- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 02/10/2017 tarih ve 2017/78 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Mahallesi, G24C04A3D ve  G24C04A3C paftalarında kalan yapı adalarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3848 sayılı yazısı.
 
40.2/99- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/12/2017 tarih ve 2017/97 sayılı kararı ile uygun görülen Neviye ve Cumhuriyet Mahalleleri, G24C08A1A, G24C8A1B, G24C08A1D, G24C08A1C, G24C07B2B paftalarında kalan yapı adalarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3850 sayılı yazısı.
 
41.2/100- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01/11/2017   tarih ve 2017/87   sayılı kararı ile uygun görülen Hanlı Mahallesi, 6728 nolu parselin 3290 m2   lik kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3819 sayılı yazısı.
 
42.2/101- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/06/2017 tarih ve 2017/61 sayılı kararı ile uygun görülen Sakarya Mahallesi, 404 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3818 sayılı yazısı.
 
43.2/102- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli Belediye Meclisi’nin; 04/12/2017 tarih ve 66 sayılı kararı ile uygun görülen İnönü ve Damlık Mahallelerinde yaklaşık 108 ha alanda yapılan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3704 sayılı yazısı.
 
44.2/103- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6212 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3937 sayılı yazısı.
 
45.2/104- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Soğucak Mahallesi, 646 nolu parsele yönelik mahkeme kararına istinaden dava konusu 646 nolu parselden geçen 20 metrelik imar yoluna yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3947 sayılı yazısı.
 
46.2/105- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü Belediye Meclisi’nin 04/01/2018 tarih ve 03 sayılı kararı ile uygun görülen Küçük Söğütlü Mahallesi, 962 ve 963 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3943 sayılı yazısı.
 
47.2/106- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Küçük Söğütlü Mahallesi, 1183-1184 nolu parseller arasında kalan Otopark Alanının kaldırılarak; Cami Cedid Mahallesi 1063 nolu (yeni 142/1) parselin önüne Otopark Alanı koyulmasına yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Söğütlü Belediye Meclisi’nin; 04/01/2018 tarih ve 02 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3951 sayılı yazısı.
 
48.2/107-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan Söğütlü Belediye Meclisi’nin 04/01/2018 tarihli, 04 sayılı kararı ile uygun görülen Rüstemler Mahallesi kırsal yerleşme alanı sınır değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3705 sayılı yazısı.
 
49.2/108-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü Belediye Meclisi’nin 04/01/2018 tarih ve 01 sayılı kararı ile uygun görülen Rüstemler Mahallesi 177 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 05/02/2018 tarihli, 3696 sayılı yazısı.
 
50.2/109- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Çayköy Mahallesi, 178 ada 1 nolu, 177 ada 1, 2 nolu parsel ile kadastral boşluk için hazırlanan Geyve İlçesi, Çayköy Yerleşim Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3940 sayılı yazısı.
 
51.2/110- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan Geyve İlçesi Alifuatpaşa Mahallesi 1 pafta 1919 nolu parselin park alanından çıkartılmasına yönelik 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/01/2018 tarihli, 2931 sayılı yazısı.
 
52.2/111- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi, Pamukova (Köy) Mahallesi, 3306 nolu parselin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 29/01/2018 tarihli, 3165 sayılı yazısı.
 
53.2/112- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11.12.2017 tarih ve 11/758 sayılı kararı ile onaylanan Pamukova İlçesi, Yenice  Mahallesi, 3914-3915-3916-3917-3918-3919-3921-3924-3925-3926-6634-6635-8682-8683-10030-10031 ve 10032 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi (03.01.2018-03.02.2018) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 4007 sayılı yazısı.
 
54.2/113- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin 01/12/2017 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ankara Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi arasında kalan Karanderenin doğu kısmındaki Park Alanı ile Ticaret Alanı arasına 5.00 m.lik imar yolu eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/01/2018 tarihli, 3170 sayılı yazısı.
 
55.2/114- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali Belediye Başkanlığının Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri ve Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2 Maddelerinde yer alan Plan Hükümleri değişiklikleri ile Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri 6.2. maddesinde ve Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri ve Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2 Maddelerindeki plan hükmü değişiklikleri talebinin görüşülmesine ilişkin 31/01/2018 tarihli, 3394 sayılı yazısı.
 
56.2/115 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçesi, Kocaali Mahallesi, 3689,3697,6616,6617 ve 6847 nolu parsellere ile 7544,7546 ve 1521 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3849 sayılı yazısı.
 
57.2/116- Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/11/2017 tarihli, 10/740 sayılı kararı ile kabul edilen 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesinde yer alan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılı Gelir Tarife Cetvelinde revize yapılmasına ilişkin 05/02/2018 tarihli, 3786 sayılı yazısı.
 
58.2/117- Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının güncellenen Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 12/01/2018 tarihli, 1514 sayılı yazısı.
 
59.2/118- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi,  Pamukova (Köy) Mahallesi 1906 - …… 9845 nolu parselleri kapsayan yaklaşık 16,3 Hektarlık alanın 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İlave İmar Planlarının yapılmasına ait ilgili kurumdan "Kamu Yararı Kararı" alınmasına ilişkin 29/01/2018 tarihli, 3166 sayılı yazısı.
 
60.2/119- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Pamukova İlçesi,  Pamukova (Köy) Mahallesi 8983 – 1956 - 1957 - 10231(sehven 231 yazılan)- 10232 – 5159 – 5160 – 1989 ve 1991 nolu parselleri kapsayan yaklaşık 11,11 Hektarlık alanın 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İlave İmar Planlarının yapılmasına ait ilgili kurumdan "Kamu Yararı Kararı" alınmasına ilişkin 29/01/2018 tarihli, 3217 sayılı yazısı.
 
61.2/120- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Hendek Belediyesine ait Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi G25A25B1C pafta 166 ada 569 nolu 1.177,28 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre  “SAMEK  Eğitim  Merkezi”  binası  yapılmak  üzere  bedelsiz  olarak devir alınması, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 19/01/2018 tarihli, 2093 sayılı yazısı.
 
62.2/121.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, kamulaştırma işlemleri tamamlanan Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1662 ada 1 parsel nolu taşınmaz 366 Nolu İş Merkezinin tamamının ( 33 adet iş yeri) 15 yıl süre ile bedelsiz “Hizmet Binası” olarak kullanılmak üzere “Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre tahsisi, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 18/01/2018 tarihli, 1813 sayılı yazısı.
 
63.2/122.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (1) bendine göre kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde bulunan memurların durumlarına göre kadro derecelerinin iptal-ihdası ile ilgili hazırlanan dolu kadro değişiklik cetvelinin (III sayılı) görüşülmesine ilişkin 30/01/2018 tarihli, 3287 sayılı yazısı.
 
64.2/123- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi; Yenidoğan Mahallesi, Yan Sokak No:7 adresinde 7636 m2 alanlı, 237 araç kapasiteli Katlı Otoparkın, 5216 Sayılı Belediye Kanununun 26.maddesine istinaden aylık kira bedeli 3.450,00-TL+KDV karşılığında BELPAŞ’a 3 yıl süre ile işletmesinin devrine ilişkin 19/01/2018 tarihli, 2195 sayılı yazısı.
 
65.2/124- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Geçici 8.maddesi kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait borçlarımıza karşılık, mülkiyeti belediyemize ait olan ekli listedeki taşınmazların bir veya birden fazlası Sosyal Güvenlik Kurumunca satın alınmak üzere taşınmazların tespit edilecek tutarında bu kuruma olan borçlarımızın terkini için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi (e) bendine istinaden işlemlerin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3595 sayılı yazısı.
 
66.2/125.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Yasal hükümlere göre kamu hizmetine tahsis edilmiş olan ve fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkuller ile listede banka adı, IBAN numaraları ve hesap adları belirtilen banka hesaplarının Belediyemiz kamu hizmetlerine tahsis edilebilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 4015 sayılı yazısı.
 
67.2/126.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) bendi gereği, ekli münakale raporunda belirtildiği üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına 6.000.000-TL ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına 5.500.000-TL olmak üzere toplam 11.500.000-TL ödenek aktarmasının yapılmasına ilişkin 06/02/2018 tarihli, 4013 sayılı yazısı.
 
68.2/127.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Sakarya İli Alternatif İçmesuyu Kaynağı ve HES İkmal İnşaatı Yapımı işi” için 50.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 4131 sayılı yazısı.
 
69.2/128.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Sakarya İli Su Kayıplarının Azaltılması Projesi 2.Bölge İnşaatı Yapımı işi” için 6.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli 4129 sayılı yazısı.
 
70.2/129.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Muhtelif Mahallerde Kısmi Yağmursuyu İnşaatı Yapımı işi” için 1.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 4126 sayılı yazısı.
 
71.2/130.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Bozulan Asfalt Yolların Tamiri işi “için 15.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 4127 sayılı yazısı.
 
72.2/131.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Serdivan (Kazımpaşa) Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Yapımı işi” için 25.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 4136 sayılı yazısı.
 
73.2/132.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Yazlık Bölgesi ve Muhtelif Caddelerde Yağmursuyu İnşaatı Yapımı işi” için 10.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 4135 sayılı yazısı.
 
74.2/133.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Hendek Dikmen İçmesuyu Arıtma Tesis İnşaatı Yapımı işi” için 9.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 4138 sayılı yazısı.
 
75.2/134.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Dikmen Grubu (Hendek) Mahalleleri İçmesuyu İnşaatı Yapımı işi” için 7.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 4133 sayılı yazısı.
 
76.2/135.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Uludere Grubu (Hendek) Mahalleleri İçmesuyu İnşaatı Yapımı işi” için 15.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 4130 sayılı yazısı.
 
77.2/136.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Akyazı İlçesi Kanalizasyon İnşaatı Yapımı işi” için 30.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 4132 sayılı yazısı.
 
78.2/137.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi 2.Etap İnşaatı Yapımı işi” için 30.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 4125 sayılı yazısı.
 
79.2/138.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Sapanca İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Yapımı işi” için 750.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 4137 sayılı yazısı.
 
80.2/139.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Karasu-Kocaali İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapımı işi” için 17.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 4124 sayılı yazısı.
 
81.2/140.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Kocaali AAT ve Kanalizasyon Yapımı işi” için 4.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 4128 sayılı yazısı.
 
82.2/141.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Taraklı ve Geyve Muhtelif Mahalleler İçmesuyu İnşaatı Yapımı işi” için 20.000.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 4134 sayılı yazısı.
 
83.2/142.- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, AB ve Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından iklim, çevre, yenilenebilir enerji hakkında yapılan projelerde hibe desteği için Başkanlar Sözleşmesi’ne taraf olma koşulu arandığından, sözleşmenin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 3571 sayılı yazısı.
 
84.2/143- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Ferizli Organize Sanayi Bölgesi, Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi ve Kaynarca Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde belediyemizi temsil etmek üzere birer asil, birer yedek üyenin yeniden seçilmesine ilişkin 23/01/2018 tarihli, 2410 sayılı yazısı.
 
 
 
12/02/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
85.2/144. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Şehrimizin sportif gelişimine katkı verebilmek, amatör spor müsabakaları ve diğer sportif etkinliklerimizde kullanılmak amacıyla Yeni Sakarya Stadyumu ile ilgili olarak; Büyükşehir Belediyemiz adına 1 yıllığına kiralamak ve işletmek amacıyla protokol imzalamak için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.   ve 75. maddelerine  göre  Büyükşehir   Belediye   Başkanına   ve   Büyükşehir Belediye   Encümenine   yetki verilmesine ilişkin 06/02/2018 tarihli, 2710 sayılı yazısı.
 
86.2/145. 25.01.2018 tarih ve 4835 kayıt nolu dilekçe ile; Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2281 ada, 4 ve 5 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi.
 
87.2/146.  Adapazarı Karaman ve 15 Temmuz Camili Mahallelerinde yaklaşık 62,8 ha’lık alana yönelik  1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifine ait Adapazarı İlçe Belediyesinin 06/02/2018 tarihli, 3798 sayılı yazısı. 

88.2/147.  Adapazarı Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik  1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifine ait Adapazarı İlçe Belediyesinin 06/02/2018 tarihli, 3797 sayılı yazısı.
 
89.2/148.  Adapazarı ilçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 4 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 2/29 sayılı kararı.

90.2/149. Akyazı İlçesi Ömercikler Mahallesi 469 ada, 1 nolu parsel ve 2 ada, 15 nolu parsel için hazırlanmış Nazım imar plan tadilatında 2 ada, 15 nolu parselin “Ticaret Alanı” olan durumunun Konut Alanı olarak değiştirilmesi ve 469 ada 1 nolu parselin “Konut Alanı” olan durumunun “Küçük Sanayi Alanı ” olarak değiştirilmesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına ilişkin Akyazı İlçe Belediyesinin 08/02/2018 tarihli, 03304 sayılı yazısı
 
91.2/150. Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi 112 ada, 71 nolu parsel üzerindeki Belediye Hizmet Alanın kaldırılarak Konut Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına ilişkin Akyazı İlçe Belediyesinin 01/02/2018 tarihli 02746 sayılı yazısı.
 
92.2/151. Akyazı İlçesi Altındere Osmanağa Mahallesi G25D10A4 pafta, 244 ada, 1 nolu ve 245 ada 1 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına ilişkin Akyazı İlçe Belediyesinin 01/02/2018 tarihli 02741 sayılı yazısı.
 
93.2/152.Ferizli İlçesi Ferizli (Devlet) Mahallesi, 5251-5252 ve 5821 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Ferizli Belediye Başkanlığının 01.02.2018 tarih ve E.250/324 sayılı yazısı.
 
94.2/153.  Söğütlü ilçesi, 143 ada, 1 nolu Maliye Hazinesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan 7.866,26 m2.lik arazinin Sağlık Tesis Alanı Lejantına dönüştürülerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının yapılması ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatının yapma yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine verilmesine ilişkin Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 01/02/2018 tarih ve 13 sayılı kararı.

×