Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11.11.2019 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
 
 
    T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11/11/2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
•Yoklama ve açılış.
14/10/2019 tarihli Meclis Kararları.
 
 
1.10/519-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarihli, 9/486 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya İli, Kuzey-Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında hazırlanan plan hükmü değişiklikleri tekliflerinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/10/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
2.10/520-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarihli, 9/487 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.09.2019 tarih ve 9/113 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Şeker Mahallesi, Şeker Sokak ve 824 nolu sokak arasında kalan Barış Manço Parkının bulunduğu alandaki 7 m. genişliğindeki yaya yoluna yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/10/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
3.10/521-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarihli, 9/488 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.09.2019 tarih ve 9/114 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4049 ada numaralı parselleri içeren imar adasının doğusundaki ada kenarı hattına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/10/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
4.10/522-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarihli, 9/516 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarih ve 10/124 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4456 ada, 9-10 ve 14 nolu parseller ile 4456 ada, 11 nolu parselin güneyindeki imar hattına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/10/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
5.10/523-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarihli, 9/490 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 14/02/1986 tarih ve 1900 sayılı kararı ile belirlenen Serdivan ve Adapazarı İlçeleri sınırları içinde kalan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin Serdivan Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/10/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
6.10/524-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarihli, 9/491 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 17687 ve 11163 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
7.10/525-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarihli, 9/494 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 463 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile 463 ada, 2 nolu parselin kuzeyinde bulunan yaklaşık 239.00 m².lik kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
8.10/526-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/469 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 02.09.2019 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi Erenler, Bağlar ve Yeşiltepe Mahallelerinde 1/5000 ölçekli G24b24d, G24c04a, G24c03b Nazım İmar plan paftaları, 1/1000 ölçekli G24b24d4c, G24cO4a1b, G24c04a1a, G24c03b2b, G24cO3b2a, G24c03b2d Uygulama İmar Plan paftalarının içerisinde bulunan Yavuz Selim Caddesinin, 1050 ve 1063 sokakların kesiştiği noktadan başlayarak, Atatürk Bulvarına kadar olan alan ile Atatürk Bulvarının, Yavuz Selim Caddesinden itibaren Uluyol Caddesi ile kesiştiği kısma kadar olan alan ve ayrıca Murat Soğancıoğlu Caddesinin Yavuz Selim Caddesi tarafından başlayarak, 1234 Sokağa kadar olan alanda bölgenin gelişimini arttırmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/10/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
9.10/527-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarihli, 9/496 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Toplu Konut İdaresine ait olan Karasu İlçesi, Aşağıaziziye Mahallesi, 1572 ada, 1 nolu parsele yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/10/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
10.10/528-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarihli, 9/497 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, Akyazı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan 397 ada, 1 ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan 397 ada, 2 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
11.10/529-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarihli, 5/251 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı ilçe Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen, Akyazı İlçesi,  Ormanşevkiye  (Yeniorman)  Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan hükümleri, plan açıklama raporunun değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
12.10/530-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 tarihli, 8/440 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2019 tarihli, 2/99 sayılı kararı ile onaylanan, Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahallelerine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına ilan-askı süresince yapılan 50 adet itirazdan Arifiye Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 2019/36 sayılı kararı ile uygun görülen 34 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
13.10/531-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarihli, 9/498 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 5914 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
14.10/532-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarihli, 9/499 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Akarca Mahallesi, 1 nolu parselin, Akarca Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına ilave edilmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
15.10/533-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarihli, 9/517 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Belediyesince yeniden hazırlatılan Kaynarca (Merkez) 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/10/2019 tarihli Komisyon raporu.
 
16.10/534-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı  İlçesi,  Güneşler  Mahallesi,  105  ada  13  nolu parsele lişkin Belediyesince  hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ait 04/11/2019 tarih ve 1964122 sayılı yazısı.
 
17.10/535-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 1118 ada 1 nolu parsel ile Mithatpaşa Mahallesi 3066 ada 1 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ait 04/11/2019 tarih ve 1964132 sayılı yazısı.
 
18.10/536-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 172 ada, 15 sayılı parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/11/2019 tarih ve 1962500 sayılı yazısı.
 
19.10/537-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesi, 112 ada 4 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik  teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/11/2019 tarih ve 1960167 sayılı yazısı.
 
20.10/538-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, İnönü, Batakköy ve Karaçalılık Mahalle sınırları içerisinde yer alan 159 ha’lık alana ait Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/11/2019 tarih ve 1962113 sayılı yazısı.
 
21.10/539-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Yenimahalle 57 ada 214, 220 ve 221 parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/11/2019 tarih ve 1962273 sayılı yazısı.
 
22.10/540-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi, 353 ada 24, 28 ve 29 parseller ile 320 ada 11, 12, 15, 16, 17 ve 19 sayılı parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/11/2019 tarih ve 1964161 sayılı yazısı.
 
23.10/541-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli Otomotiv  ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırlarının  işlenmesine yönelik hazırlanan; 1/100000 ölçekli ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 04/11/2019 tarih ve 1964198 sayılı yazısı.
 
24.10/542-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli Mahallesi 5739-6226-6227-6228-6229-3327 nolu parseller ile ilgili Belediyesince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/11/2019 tarih ve 1963472 sayılı yazısı.
 
25.10/543-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin   04/10/2019 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun görülen, Küçük  Söğütlü  Mahallesi,  1173  nolu  parselden  geçen  7.00  metrelik  yola  ilişkin  Belediyesince hazırlanan  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/11/2019 tarih ve 1960851 sayılı yazısı.
 
26.10/544-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Belediye Meclisi’nin 05/03/2019 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen Orta Mahallesi,  174  ada  5  nolu  parsele  yönelik   hazırlanan  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/11/2019 tarih ve 1960557 sayılı yazısı.
 
27.10/545-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü Belediye Meclisi’nin; 04/10/2019 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülen, Akgöl Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan 3 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 04/11/2019 tarih ve 1960870 sayılı yazısı.
 
28.10/546-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 97 ada 4 nolu parsel ile güneyindeki 15.00 metrelik imar yoluna yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/11/2019 tarih ve 1961495 sayılı yazısı.
 
29.10/547-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, G-24-C-21-C pafta, Belediye Sokak ile Koçak Sokak arasında kalan 20.00 metrelik imar yoluna yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/11/2019 tarih ve 1962535 sayılı yazısı.
 
30.10/548-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesi 109 ada 26 parsel nolu 12.457,83 m2 yüzölçümlü Mezarlık, 101 ada 37 parsel nolu 1.620,93 m2 yüzölçümlü Mezarlık, 107 ada 12 parsel nolu 12.833,28 m2 yüzölçümlü Mezarlık, Eskibedil Mahallesi 90 parsel nolu 4.600,00 m2 yüzölçümlü Mezarlık, 91 parsel nolu 1.440,00 m2 yüzölçümlü Mezarlık ve Güvençler Mahallesi 131 ada 1 parsel nolu 5.866,63 m2 yüzölçümlü Mezarlık nitelikli taşınmazların, şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmüne göre devir alınması ve devir işlemleri için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04/11/2019 tarih ve 34146 sayılı yazısı.
 
31.10/549-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Çaybaşıfuadiye Mahallesi G24-c-04-d-3-d pafta 537 ada 2 parsel nolu 5.597,09 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazdaki Arifiye Belediyesine ait 2.798,55 m2 ( ½ ) hissenin şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmüne göre devir alınması ve devir işlemleri için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04/11/2019 tarih ve 34145 sayılı yazısı.
 
32.10/550-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Safibey Mahallesi 104 ada, 4 nolu parselde bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere “Yöresel Ürünler Toplama ve Pazarlama Tesisleri” yapılması planlandığından, bahse konu 24.483,72 m2 yüzölçümlü mera (harmanyeri) vasıflı taşınmazın tahsisinin gerçekleştirilebilmesi için “4342 Sayılı Mera Kanununun 14. maddesinin c fıkrası” gereğince Belediyemiz tarafından “Kamu Yatırım Kararı”  alınmasına ilişkin 04/11/2019 tarih ve 34147 sayılı yazısı.
 
33.10/551-Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, 27 Aralık 2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin yönetmelik”  hükümleri uyarınca istekli işletmecilere Büyükşehir Belediyemizin tesis etmiş olduğu ve edeceği Fiberoptik elektronik haberleşme altyapısını kullandırmak üzere, protokol ve sözleşme imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine  ilişkin 04/11/2019 tarih ve 34149 sayılı yazısı.
 
34.10/552-Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Sıfır Atık Yönetim sistemine geçiş sürecinde, ilimiz genelindeki tüm ilçe belediyelerinde sıfır atık altyapısının oluşturulabilmesi adına yatırım yapılabilmesi için Bakanlıklar, tüm kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler ve ilgili mevzuat dahilinde gerekli birimler ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak işbirliği sağlanması hedeflenmektedir. Hedeflenen yatırımın gerçekleştirilebilmesi ve işbirliği protokollerinin yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ilişkin 05/11/2019 tarih ve 34176 sayılı yazısı.
 
35.10/553-Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, 2872 sayılı Çevre Kanunu dayanağında yayımlanan yönetmelikler ve Yetki Devri Genelgeleri kapsamında denetim hizmetlerini yürütmekte olan Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü adının Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ilişkin 05/11/2019 tarih ve 34269 sayılı yazısı.
 
36.10/554-Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (i) bendine göre “Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü” adının “Sıfır Atık Yönetimi ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü”  olarak değiştirilmesine ilişkin 05/11/2019 tarih ve  34258 sayılı yazısı.
 
37.10/555-Belediyemiz Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (p) bendi gereğince Şırnak Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması, kardeş şehir protokolün imzalanması hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/11/2019 tarihli, 34371 sayılı yazısı.
 
38.10/556-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 16/02/2017 tarihli ve 2017/19 nolu kararı ile, Büyükşehir sınırları içinde faaliyet gösteren “M”  plakalı minibüslerin koltuk kapasitesinin (16+1) 17’ye çıkarılması kararına istinaden, (14+1)15 koltuk kapasiteli tahditli minibüs “M” plakalı araçlarla faaliyet gösteren işleticilerden, (16+1)17 koltuk kapasiteli araçlara geçişte araç başına tahsis edilecek koltuk arttırım bedelinin belirlenmesine ilişkin 05/11/2019 tarih ve 34254 sayılı yazısı.
 
39.10/557- Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Kararlar Şube Müdürlüğü 15.12.2008 tarih ve 12/586 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe konulan “Meclis Encümen ve Muamelat Şube Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği” kapsamında faaliyet gösterdiğinden; mevcut yönetmeliğin gerek isminin gerekse içeriğinin güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. Hukuk Müşavirliğinin 25.10.2019 tarih ve 33151 sayılı yazısı ile uygundur görüşü alınarak hazırlanan Kararlar Şube Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 04/11/2019 tarih ve 34151 sayılı yazısı.
 
40.10/558- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 23.maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96 ve 97. maddeleri hükümlerine göre görüşülmesine ilişkin 01/11/2019 tarih ve 34263 sayılı yazısı.
 
41.10/559-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemize bağlı ilçe belediyelerinin (Adapazarı, Serdivan, Erenler, Hendek, Akyazı, Karasu, Arifiye, Sapanca, Ferizli, Söğütlü, Karapürçek, Geyve, Pamukova, Kocaali, Kaynarca, Taraklı) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 59. Maddesi hükümlerine göre hazırlanan ve Belediye Meclislerince onaylanan 2020 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifelerinin görüşülmesine ilişkin 01/11/2019 tarih ve 34261 sayılı yazısı.
 
42.10/560-. Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Gider Bütçe Tasarısı ile 2021-2022 yıllarına ilişkin bütçe tahminlerini içeren cetvellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin b bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesine göre görüşülmesine ilişkin 31/10/2019 tarih ve 33619 sayılı yazısı.
 
43.10/561-.Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ve 2021-2022 yıllarına ilişkin bütçe tahminlerini içeren cetvellerin görüşülmesine ilişkin 31/10/2019 tarih ve 33621 sayılı yazısı.
 
11/11/2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
44. 10/562- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarda çalışmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki Kamu Görevlilerinin Yerel Yönetim Hizmet Kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşme gereği Yetkili Memur Sendikası ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bağlı Kuruluşlar arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’ye yetki verilmesine ilişkin 08/11/2019 tarih ve 34771 sayılı yazısı.
 
45. 10/563-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi gereğince; Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlı Araştırma ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğünün isminin Fon ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve bütçesi ile birlikte Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlanmasına ilişkin 08/11/2019 tarih ve 34894 sayılı yazısı.
 
46. 10/564- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Turan KALFA’ya ait Kocaali İlçesi, Kocaali Mahallesi, 9539 nolu parseldeki 1 nolu daire için Belediyemiz tarafından 5 yıl süre ile bedelsiz olarak SAMEK hizmetlerinde kullanılmak üzere protokol yapılması, protokol ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 07/11/2019 tarih ve 34554 sayılı yazısı.
       
47. 10/565- Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 51 ada, 29 nolu parsele yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
 
48. 10/566- Arifiye Belediye Başkanlığının 01.11.2019 tarih ve E.2891 sayılı yazısı ile; Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1076 ada, 1-2-4-5-6-7 ve 8 nolu parseller ile 1077 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 nolu parsellere yönelik Arifiye Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı.
     
49. 10/567- Arifiye Belediye Başkanlığının 07.11.2019 tarih ve E.2943 sayılı yazısı ile; Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 01.11.2019 tarih ve 2019/56 sayılı kararı ile uygun görülen, Kirazca Mahallesi Hal Alanı ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
 
50. 10/568-Hendek İlçesi İkbaliye Mahallesi 346,347,348,349,350,351,352,353,359,360,361,362 ve 363 nolu parseller ve Necatipaşa Mahallesi 937 ada, 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı, 1/25000 ölçekli Çevre düzeni plan tadilatı ve 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği ve ilavesinin görüşülmesine ilişkin Hendek Belediyesinin 06/11/2019 tarih ve 13440 sayılı yazısı.


×